Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACI ALİ AKIN ANADOLU LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACI ALİ AKIN ANADOLU LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 HACI ALİ AKIN ANADOLU LİSESİ 2012-2013
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU LİSELERİ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

2 NOT/PUAN DÜZENİ NASILDIR?
Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde “Beşli Not Düzeni” kullanılır. Öğrencinin başarısı veya başarısızlığı iki ayrı notla değerlendirilir. PUAN NOT DERECE 0 – 24 ETKİSİZ 25 – 44 1 GEÇMEZ 45 – 54 2 GEÇER 55 – 69 3 ORTA 70 – 84 4 İYİ 85 – 100 5 PEKİYİ ÖĞRENCİ BAŞARISI NASIL TESPİT EDİLİR? Öğrencinin başarısı; dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar; ödev, projeler ile işletmelerde beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim faaliyetleri ile değerlendirilir. YAZILI SINAVLAR Haftalık Ders Saati Sınav Sayısı Haftalık ders saati üç ve daha çok En az 3 Haftalık ders saati bir ve iki saat En az 2

3 BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMANIN
KOŞULLARI NELERDİR? BİR DERSİN YIL SONU NOTU : BİRİNCİ VE İKİNCİ DÖNEM NOTLARININ ARİTMETİK ORTALAMASIDIR. ÖĞRENCİNİN, DERS YILI SONUNDA EN AZ “GEÇER”, ANCAK BİRİNCİ DÖNEM NOTU “ETKİSİZ” İSE İKİNCİ DÖNEM NOTUNUN EN AZ “ORTA” OLMASI GEREKİR. Dönem Notu : 5 Dönem Notu : 1 Ortalama : 3 a BAŞARISIZ Dönem Notu : 0 2. Dönem Notu : 2 a BAŞARISIZ Dönem Notu : 0 2. Dönem Notu : 3 a BAŞARILI

4 YALNIZ BİR DÖNEM NOTU/PUANI ALDIĞI DERSTE DÖNEM NOTUNUN EN AZ GEÇER OLMASI GEREKİR.
HİÇ DÖNEM NOTU YOKSA, O DERSİN YIL SONU NOTU YETİŞTİRME PROGRAMINDA ALINAN NOTTUR. BİRİNCİ DÖNEM NOTU BULUNMASI HALİNDE İSE BİRİNCİ DÖNEM NOTU İLE YETİŞTİRME PROGRAMINDA ALINAN NOTUN ARİTMETİK ORTALAMASIDIR. ÖĞRENCİ ZAYIF DERSLERİNDEN VEYA ORTALAMASINI YÜKSELTMEK İÇİN “ORTALAMA YÜKSELTME SINAVINA”, SORUMLU OLDUĞU DERSLER VARSA BUNLARDAN DA “SORUMLULUK SINAVINA” GİREBİLİR. BU DERSLERLE İLGİLİ NOT ORTALAMASI İSE, KARNESİNDEKİ YIL SONU NOTU İLE SINAVDA ALDIĞI NOTUN ARİTMETİK ORTALAMASIDIR. FİZİK dersinin yıl sonu notu : 1 Ortalama yükseltme sınavı notu : 3 FİZİK dersinin en son belirlenmiş yıl sonu notu : 2 ‘dir.

5 BİR DERSİN AĞIRLIĞI/PUANI
O dersin haftalık ders saati sayısına eşittir Matematik dersi haftada 4 saat okutuluyorsa ağırlığı 4’tir. BİR DERSİN AĞIRLIKLI NOTU / PUANI (O dersin yıl sonu notuyla haftalık ders saatinin çarpılmasıdır.) Matematik haftalık ders saati : Yıl sonu notu / puanı : / Matematik ağırlıklı notu / puan : (3X4) 12 / (3X60) 180

6 YIL SONU BAŞARI PUANI VE YIL SONU BAŞARI NOTU
Öğrencinin yıl sonu başarı puanı,derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının haftalık ders saatlerini toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yıl sonu başarı notu ise derslerin ağırlıklı notlar toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile bulunur. Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için ; İkinci dönem notunun en az “GEÇER” ancak birinci dönem notu “ETKİSİZ” ise ikinci dönem notunun en az “ORTA” olması gerekir.

7 DERSLER HAFTALIK DERS I. DÖNEM - II. DÖNEM – Y. S
DERSLER HAFTALIK DERS I.DÖNEM - II.DÖNEM – Y.S.ORT - AĞIRLIKLI NOT SAATİ Matematik Fizik Kimya Biyoloji T.Edebiyatı Dil ve Anlatım Tarih Coğrafya Sağlık Bilgisi Geometri Din Kültürü Beden Eğitimi Yabancı Dil(İng) İkinci Yab.Dil(Alm-Fr) Görsel Sanatlar(müzik) İngiliz Ed Diksiyon Astronomi ve Uz Proje TOPLAM YIL SONU BAŞARI NOTU : 138 / 38 = 3,6 (Dil ve Anlatım dersi zayıf olmama şartıyla Ağırlıklı Not Ortalama Toplamı 9.sınıflarda 114; 10, 11.ve 12. sınıflarda 102 olması halinde zayıf sayısına bakılmaksızın öğrenci sınıfı ortalama ile geçmiş olur.)

8 Örnek: SONUÇ A (1) (2) (1+2=3/2=2) B (2+1=3/2=2) C (0) (3) (0+3=3/2=2)
DERSLER 1.DÖNEM PUANI 2.DÖNEM PUANI ORTALAMA PUANI VE NOTU SONUÇ A (1) (2) (1+2=3/2=2) BAŞARILI B (2+1=3/2=2) BAŞARISIZ C (0) (3) (0+3=3/2=2) D (5) (5+1=6/2=3) E (1+5=6/2=3)

9 ANADOLU LİSELERİNDE SINIF GEÇMENİN KOŞULLARI NELERDİR?
Ders yılı sonunda bütün derslerden başarılı olanlar. Ders yılı sonunda bazı derslerden başarısızlığı olup, ortalama yükseltme Sınavında bu derslerden başarılı olanlar doğrudan sınıflarını geçerler. 9.Sınıfta en fazla 3 dersi olan sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek,diğer Sınıflarda bu en fazla 2 ders olabilir. Alt sınıflar dahil en fazla 5 sorumlu dersi olanlar sınıf geçebilir. YIL SONU BAŞARI ORTALAMASIYLA DA ÖĞRENCİLER SINIFLARINI GEÇEBİLİRLER. Anadolu liselerinde yıl sonu başarı ortalaması en az olan öğrenciler de başarısız derslerine bakılmaksızın(Dil Ve Anlatım hariç) ortalama ile sınıflarını geçebilirler. ÖRNEK : Lise 1. sınıf öğrencisinin karne notları ve yıl sonu başarı ortalaması aşağıdaki gibidir. Matematik : 1 (Başarısız) Din Kültürü : 1 (Başarısız) Fizik : 1 (Başarısız) Coğrafya : 1 (Başarısız) Yıl sonu başarı ortalaması 3.03 ise Yıl sonu başarı ortalaması 3.00 veya 3.00 ün üstünde olduğundan öğrenci ortalamayla sınıfını geçmiş olur.

10 SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME
Doğrudan ve yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıflarını geçemeyen öğrencilerden alt sınıflardaki sorumlu olduğu derslerde dahil başarısız olduğu ders sayısı en fazla 5 olan öğrenci sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilir. ÖRNEK : Lise 1. sınıf öğrencisinin karne notları ve yıl sonu başarı ortalaması aşağıdaki gibidir. Fizik : 1 (Başarısız) T. Edebiyatı : 1 (Başarısız) Coğrafya : 1 (Başarısız) Yıl sonu başarı ortalaması : 2.46 Bu öğrencinin yıl sonu başarı ortalaması 3.00 den düşük olduğu için başarısız olduğu ders sayısı da 3 olduğundan sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilir ÖRNEK : Lise 2. sınıfta okuyan ve Lise 1. sınıftan da sorumlu dersi olan bir öğrenci ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Lise 1 Matematik (sorumlu) Lise 2 Türk Dili ve Edebiyatı 1 (başarısız), Lise 2 Matematik 1 (başarısız) Lise 2 Psikoloji 1 (başarısız) Lise 2 Yıl sonu başarı ortalaması 2.90 Bu öğrencinin Lise 1. sınıftaki sorumlu olduğu dersi dahil olmak üzere başarısız Olduğu ders sayısı 4’ tür. Lise1 dışında 2’den fazla dersten sorumlu olamayacağı için ve ortalaması da tutmadığından başarısız sayılır. Yani sınıf geçemez.

11 SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME
Öğrencilerden alt sınıflardaki sorumlu olduğu dersler de dahil başarısız olduğu ders sayısı en fazla Lise 1’de : en fazla 3 , Lise 2 ve 3’te :en fazla 2 zayıfı olan ve toplamda 5 zayıfı geçmeyen öğrenci sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilir. ÖRNEK : Lise 1. sınıf öğrencisinin karne notları ve yıl sonu başarı ortalaması aşağıdaki gibidir. Tarih : 1 (Başarısız) Kimya : 1 (Başarısız) Fizik : 1 (Başarısız) Yıl sonu başarı ortalaması : 2.82 Bu öğrencinin yıl sonu başarı ortalaması 3.00 den düşük olduğu için başarısız olduğu ders sayısı da 3 olduğundan sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilir

12 ÖRNEK : Lise 2. sınıfta okuyan ve Lise 1
ÖRNEK : Lise 2. sınıfta okuyan ve Lise 1. sınıftan da sorumlu dersi olan bir öğrenci ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Lise 1 Biyoloji (sorumlu) Matematik (Sorumlu) Fizik (Sorumlu) Lise 2 Matematik 1 (başarısız) Lise 2 T.Edebiyatı 1(başarısız) Lise 2 Coğrafya 1 (başarısız) Lise 2Yıl sonu başarı ortalaması 2.79 Bu öğrencinin Lise 1. sınıftaki sorumlu olduğu dersi dahil olmak üzere başarısız Olduğu ders sayısı 5 den fazla olduğu için ortalaması da tutmadığından başarısız sayılır. Yani sınıf geçemez.

13 ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI
YIL SONU BAŞARI ORTALAMASINA BAKILMAKSIZIN HER ÖĞRENCİ DERS YILI SONUNDA İSTEDİĞİ EN FAZLA DÖRT DERSTEN ORTALAMA YÜKSELTME SINAVINA GİREBİLİR. BAŞARISIZ OLDUKLARI DERSLERDEN ORTALAMA YÜKSELTME SINAVINA GİREN ÖĞRENCİLER BU DERSLERDEN GEÇER NOT ALDIKLARINDA BAŞARILI OLMUŞ SAYILIRLAR. SINAVA GİRİLEN DERSİN EN SON BAŞARI ORTALAMASI, KARNE NOTU İLE SINAVDA ALDIĞI NOTUN ARİTMETİK ORTALAMASIDIR.

14 “Ders seçimi,ders kesiminden itibaren OYS ve sorumluluk sınavlarının bitimini 10 iş günü içinde yapılır.Ancak ,okul yönetimince kabul edilen zorunlu ve bu yönetmelikte belirtilen özre dayalı hallerde yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürede de şartlarını taşıyan öğrenciler DERS seçimi ve değişikliği yapabilir. ÖRNEK : Matematik dersinin yıl sonu notu : 0 veya Sınavda alınan not : 2 olursa Matematik dersinin en son ortalaması : 1 olacaktır. Matematik dersinin yıl sonu notu : 1 veya Sınavda alınan not : 5 olursa Matematik dersinin en son ortalaması : olacaktır.

15 TÜM DERSLERDEN BAŞARILI OLUP SINIFLARINI GEÇEN ÖĞRENCİLER DE,
YIL SONU ORTALAMALARINI YÜKSELTMEK İÇİN SEÇECEKLERİ DÖRT DERSTEN ORTALAMA YÜKSELTME SINAVINA GİREREK YIL SONU ORTALAMALARINI YÜKSELTEBİLİRLER. ZAYIF DERSLERDEN DOLAYI YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI SINIF GEÇMEK İÇİN TUTMAYAN ÖĞRENCİLER, BU DERSLERİN DIŞINDAKİ (DAHA BAŞARILI OLUP ORTALAMALARINI YÜKSELTEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ) DERSLERDEN SINAVA GİREREK ORTALAMALARINI YÜKSELTEBİLİRLER.

16 SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME
SORUMLULUK SINAVI; ÖNCEKİ YILLARDAN BAŞARISIZLIĞI BULUNAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISIZ OLDUKLARI DERSLERDEN YAPILAN SINAVDIR. SORUMLULUK SINAVI TARİHLERİ .Bu sınavlar Haziran ve eylülün ilk haftası ve şubatta yapılacaktır. SORUMLULUĞUN KALKMASI BİR DERSİN SORUMLULUĞU ANCAK O DERSİN SORUMLULUK SINAVINDAN GEÇER NOT (EN AZ 2) ALMAKLA KALKAR. O DERSİN YIL SONU NOTUDA KARNE NOTUYLA SORUMLULUK SINAVINDA ALDIĞI NOTUN ARİTMETİK ORTALAMASIDIR.

17 SINIF TEKRARI Aşağıdaki durumlarda olan öğrenciler sınıf tekrarı yaparlar. Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçemeyenler Sorumlu olduğu ders sayısı 5 den fazla olanlar, Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler, Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar (Özürsüz 20, özürlü ve özürsüz 45 günü aşanlar) SINIF TEKRARI YAPARLAR. Sınıf tekrarı ortaöğretim süresince 1 defa yapılır.

18 ÖĞRENCİ DERS PAKETİNİ DEĞİŞTİREBİLİYOR MU?
ÖĞRENCİ LİSE 2 den LİSE 3 e, LİSE 3 ten LİSE 4 e GEÇERKEN DERSLERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR.

19 Derse geç gelme Normal öğretim yapan okullarda sabah ve öğleden sonraki süreler yarım gün sayılır.

20 Devam Devamsızlık İlk derse girmeyenler yada geç girenler ile ilk derse girdiği halde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrenciler yarım gün yok yazılır. Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün,bir tam gün sayılır. Ders Yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun sınıf tekrarı yaparlar.

21 Kimlerin okulla ilişiği kesilir ?
Öğrenim süresince ikinci kez sınıf tekrarı yapan öğrencinin okulla ilişkisi kesilir.

22 DERS SEÇİMİ Sınıfını geçen öğrenci,kendisinin ve velisinin görüşü doğrultusunda;ilgili müdür yardımcısı,sınıf öğretmeni ve okul rehber öğretmeni tarafından ilgi,istek,yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre ders seçimi yaparlar.

23 Ders Seçimi Seçmeli derslerin seçimi, Haziran ayının son iş gününe kadar yapılır. Bir seçmeli dersin okutulması için en az 10 öğrenci tarafından seçilmesi gerekir Seçmeli dersler belirlenirken okulun fiziki yapısı göz önünde bulundurulur.

24

25 LYS’ de Testlerin Kapsamları…

26 LİSE İKİNCİ SINIF SONUNDA SEÇİLECEK
DERSLER VE MESLEKLER ALANLAR KAYNAK DERSLERİ TIP, MÜHENDİSLİKLER, ECZACILIK VB Fizik Kimya Biyoloji Matematik HUKUK, İŞLETME, EKONOMİ, İKTİSAT, PDR, PSİKOLOJİ Türk Dili ve Edebiyatı – Dil ve Anlatım RADYO-TV, SİNEMA, HALKLA İLİŞKİLER, REKLAMCILIK VB. Tarih Coğrafya YABANCI DİL ÖĞRT., MÜTERCİM TERCÜMANLIK, İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI VB. Yabancı Dil

27 Hangi Alandan Hangi Mesleğe ?
Alman Dili ve Edb. Dil Bilimi Fransız Dili ve Kült Fransızca Öğrt. İngiliz Dil Bilimi İngiliz Dili ve Edb. İngilizce Öğrt. Japonca Öğrt. Karşılaştırmalı Edb. Kore Dili ve Edb. Latin Dili ve Edb. Mütercim-Tercm. Turist Rehberliği Urdu Dili ve Edb. Yunan Dili ve Edb. Uluslararası ilişkiler DİL AĞIRLIKLI SINIF -Avrupa Birliği İlş. -Bank. ve Finans -Ekonomi -Finans -Felsefe Öğrt. -Hukuk -İşletme - İktisat -Kamu Yönetimi -Psikoloji -Rehberlik ve Pis.Da. -Reklamcılık -Sigortacılık -Siyaset Bilimi -Turizm İşletmeciliği -Uluslararası İlişkiler -Yönt. Blşm. Sist. -Ana Okulu Öğrt. -Arkeoloji -Basım ve yayımcılık -Coğrafya Öğrt. -Gazetecilik -Görme Eng. Öğrtm. -Halkla İlişkiler -İlahiyat -İletişim -Kütüphanecilik -Radyo, TV ve Sinm. -Sanat Tarihi -Sosyal bilgiler Öğrt. -Tarih Öğretmenliği -Tv. Gazeteciliği -Türkçe Öğretmenliği - Bilgisayar Müh. - Biyoloji - Çevre Müh. - Deri Müh. - Diş Hekimliği - Ebelik - Eczacılık - Elektrik Müh. - Fizik - Gıda Müh. - İşletme Müh. -  Kimya Müh. -  Maden Müh. - Tıp - Veteriner -Ziraat Müh. TM AĞIRLIKLI SINIF SÖZEL AĞIRLIKLI SINIF FEN AĞIRLIKLI SINIF Not : Bu tabloda bazı meslekler yer almamaktadır.

28 HACI ALİ AKIN ANADOLU LİSESİ


"HACI ALİ AKIN ANADOLU LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları