Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU ANADOLU LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU ANADOLU LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU ANADOLU LİSESİ
SINIF GEÇME SİSTEMİ ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

2 KAVRAMLAR DÖNEM NOTU: Öğrencinin bir dönem boyunca 100 üzerinden yazılı, sözlü ve ödevlerden aldığı puanların aritmetik ortalaması alınır. Çıkan sonuç nota çevrilir.

3 Not Düzeni PUAN NOT DERECE 100-85 5 PEKİYİ 84-70 4 İYİ 69-55 3 ORTA
54-45 2 GEÇER 44-25 1 GEÇMEZ 24-0 ETKİSİZ

4 KAVRAMLAR YIL SONU NOTU:Birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır.

5 KAVRAMLAR DERSİN AĞIRLIĞI: O dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. AĞIRLIKLI NOT: Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpılmasıyla bulunur.

6 Bir Dersin Ağırlıklı Notu
Haf. Ders Saati Dersin Yılsonu Notu Ders Ağırlık. Notu Matematik 4 X 3 = 12 Edebiyat 9 Coğrafya 2 8 Dil ve Anla. 6 Tarih Fizik Kimya Biyoloji Beden 5 10 Müzik 1 İngilizce Toplam 28 40 88

7 KAVRAMLAR YILSONU BAŞARI ORTALAMASI: Aynı yılda okunan bütün derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölünmesiyle bulunur.

8 ÖRNEK Bir öğrencinin, Matematik Yıl Sonu Notu 3 olsun.
Matematiğin haftalık ders saati 4’tür. 1. İŞLEM: 3 x 4 = 12 (Ders Notu) x (Ders Saati)=(Ağırlıklı Not) 2. İŞLEM: 103/ 34 = 3,02 (Ağırlıklı Notların Toplamı) / (Haftalık Ders Saati Toplamı) = (Yıl Sonu Başarı Ortalaması)

9 Bir Dersten Başarılı Sayılma Koşulları (32. Madde)
Başarısız Başarısız Başarısız Başarısız Başarılı

10 Sınıf Geçmenin Koşulları Nelerdir ?
Doğrudan Sınıf Geçme:Öğrenciler ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda tüm derslerden başarılı olması (2= geçer not alma) halinde veya yıl sonu başarı ortalamasının en az 3.00 olması durumunda başarısız derslerine bakılmaksızın(Dil Anlatım Dersi hariç) sınıflarını geçebilirler.Yönetmeliğe göre Dil Anlatım dersi yıl sonu başarı ortalamasıyla başarılı sayılamayacak derstir.Bu durumda dil anlatım dersinden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçilir.

11 Sınıf Geçmenin Koşulları Nelerdir ?
Sorumlu Olarak Sınıf Geçme:Doğrudan ve yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıflarını geçemeyen (ortalama yükseltme sınavlarından sonra)öğrencilerden başarısız olduğu ders sayısı 9. sınıflarda en fazla 3, 10 ve üstü sınıflarda en fazla 2 olan öğrenciler sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilirler.

12 Ortalama Yükseltme Sınavları
Yıl sonu başarı ortalamasına bakılmaksızın her öğrenci ders yılı sonunda istediği en fazla dört dersten ortalama yükseltme sınavına girebilir.Başarısız oldukları derslerden ortalama yükseltme sınavına giren öğrenciler bu derslerden geçer not aldıklarında başarılı olmuş sayılırlar. Bu derslerle ilgili not, yıl sonu notu ile ortalama yükseltme sınavı notunun aritmetik ortalamasıdır

13 Sorumluluk Sınavları Alt sınıflarda başarısız dersi bulunan öğrenciler için düzenlenen sınavlardır.Bir dersin sorumluluğu ancak o dersin sorumluluk sınavından geçer not (en az 2)almakla kalkar.Sorumlu olunan dersin notu, karne notu ile sorumluluk sınavı notunun aritmetik ortalamasıdır.

14 Yıl sonunda tüm derslerden başarılı mısın? Yıl Sonu Başarı Ortalaması
Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 32. maddesine göre; Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılması için ikinci dönem notunun en az 2 olması gerekir. Ancak; 1. dönem notu 0 ise 2. Dönem notunun en az 3 olması gerekir. Yıl sonunda tüm derslerden başarılı mısın? Tebrikler! Doğrudan sınıf geçtin! EVET HAYIR Yıl Sonu Başarı Ortalaması EN AZ! Genel Lise: 2.50 Anadolu Lisesi: 3.00 Yıl Sonu Başarı Ortalaması ile Geçtin! (Başarısız dersiniz Dil ve Anlatım ise sorumlu geçersiniz) EVET HAYIR

15 ORTALAMA YÜKSELTME SINAVINA
HAYIR Sorumluluk sınavlarından 2 alırsanız, sorumluluğunuz kalkar! Ortalama yükseltme sınavına da girilebilir. Sorumlu olarak geçtiniz! Bu dersleri vermeden mezun olamazsınız. 9. Sınıfta başarısız ders sayısı 3 veya 3’den az mı? 10.ve üzeri sınıflarda 2 veya 2’den az mı? EVET HAYIR OYS Sınavları Haziran sonunda yapılmaktadır. Bu sınavlara en fazla 4 dersten girebilirsiniz. ORTALAMA YÜKSELTME SINAVINA GİRMELİSİNİZ!

16 Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları Sonuçları
Tebrikler! Doğrudan Sınıf Geçtiniz! Unutmayın! En fazla 1 yıl sınıf tekrarı yapabilirsiniz! 20 gün özürsüz devamsızlık, özürlü ve özürsüz toplam 45 günü aşanlar; notları ne olursa olsun sınıf tekrarı yaparlar! Tüm dersleri kurtardın mı? EVET Yıl sonu başarı ortalamasını yükseltip barajı geçtiniz mi? Tebrikler! Başarı ortalaması ile Sınıf Geçtiniz! EVET Sınıfta kaldınız. Sınıf tekrarı yapmanız gerekiyor! Başarısız ders sayısını 9. sınıf için en az 3’e, 10 ve üzeri sınıflar için 2’ye indirdin mi? Sorumlu olarak sınıf geçtiniz! HAYIR! EVET


"ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU ANADOLU LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları