Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANADOLU LİSESİ SINIF GEÇME SİSTEMİ ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANADOLU LİSESİ SINIF GEÇME SİSTEMİ ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ."— Sunum transkripti:

1 ANADOLU LİSESİ SINIF GEÇME SİSTEMİ ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

2 KAVRAMLAR  DÖNEM NOTU: Öğrencinin bir dönem boyunca 100 üzerinden yazılı, sözlü ve ödevlerden aldığı puanların aritmetik ortalaması alınır. Çıkan sonuç nota çevrilir.

3 Not Düzeni PUANNOTDERECE 100-855PEKİYİ 84-70 84-704İYİ 69-55 69-553ORTA 54-45 54-452GEÇER 44-25 44-251GEÇMEZ 24-0 24-00ETKİSİZ

4 KAVRAMLAR  YIL SONU NOTU:Birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır.

5 KAVRAMLAR  DERSİN AĞIRLIĞI: O dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.  AĞIRLIKLI NOT: Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpılmasıyla bulunur.

6 Ders Haf. Ders Saati Dersin Yılsonu Notu Ders Ağırlık. Notu Matematik4X3=12 Edebiyat3X3=9 Coğrafya2X4=8 Dil ve Anla. 2X3=6 Tarih2X4=8 Fizik2X4=8 Kimya2X2=4 Biyoloji2X3=6 Beden2X5=10 Müzik1X5=5 İngilizce6X4=12 Toplam284088 Bir Dersin Ağırlıklı Notu

7 KAVRAMLAR  YILSONU BAŞARI ORTALAMASI: Aynı yılda okunan bütün derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölünmesiyle bulunur.

8 ÖRNEK  Bir öğrencinin, Matematik Yıl Sonu Notu 3 olsun. Matematiğin haftalık ders saati 4’tür.  1. İŞLEM: 3 x 4 = 12 (Ders Notu) x (Ders Saati)=(Ağırlıklı Not) (Ders Notu) x (Ders Saati)=(Ağırlıklı Not)  2. İŞLEM: 103/ 34 = 3,02 (Ağırlıklı Notların Toplamı) / (Haftalık Ders Saati Toplamı) = (Yıl Sonu Başarı Ortalaması)

9 Bir Dersten Başarılı Sayılma Koşulları (32. Madde) Başarılı Başarısız Başarılı

10 Sınıf Geçmenin Koşulları Nelerdir ?  Doğrudan Sınıf Geçme:Öğrenciler ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda tüm derslerden başarılı olması (2= geçer not alma) halinde veya yıl sonu başarı ortalamasının en az 3.00 olması durumunda başarısız derslerine bakılmaksızın(Dil Anlatım Dersi hariç) sınıflarını geçebilirler.Yönetmeliğe göre Dil Anlatım dersi yıl sonu başarı ortalamasıyla başarılı sayılamayacak derstir.Bu durumda dil anlatım dersinden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçilir.

11 Sınıf Geçmenin Koşulları Nelerdir ?  Sorumlu Olarak Sınıf Geçme:Doğrudan ve yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıflarını geçemeyen (ortalama yükseltme sınavlarından sonra)öğrencilerden başarısız olduğu ders sayısı 9. sınıflarda en fazla 3, 10 ve üstü sınıflarda en fazla 2 olan öğrenciler sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilirler.

12 Ortalama Yükseltme Sınavları  Yıl sonu başarı ortalamasına bakılmaksızın her öğrenci ders yılı sonunda istediği en fazla dört dersten ortalama yükseltme sınavına girebilir.Başarısız oldukları derslerden ortalama yükseltme sınavına giren öğrenciler bu derslerden geçer not aldıklarında başarılı olmuş sayılırlar. Bu derslerle ilgili not, yıl sonu notu ile ortalama yükseltme sınavı notunun aritmetik ortalamasıdır

13 Sorumluluk Sınavları  Alt sınıflarda başarısız dersi bulunan öğrenciler için düzenlenen sınavlardır.Bir dersin sorumluluğu ancak o dersin sorumluluk sınavından geçer not (en az 2)almakla kalkar.Sorumlu olunan dersin notu, karne notu ile sorumluluk sınavı notunun aritmetik ortalamasıdır.

14 Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 32. maddesine göre; Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılması için ikinci dönem notunun en az 2 olması gerekir. Ancak; 1. dönem notu 0 ise 2. Dönem notunun en az 3 olması gerekir. Yıl sonunda tüm derslerden başarılı mısın? Tebrikler! Doğrudan sınıf geçtin! EVET HAYIR Yıl Sonu Başarı Ortalaması ile Geçtin! (Başarısız dersiniz Dil ve Anlatım ise sorumlu geçersiniz) EVET HAYIR ? Yıl Sonu Başarı Ortalaması EN AZ! Genel Lise: 2.50 Anadolu Lisesi: 3.00

15 Sorumlu olarak geçtiniz! Bu dersleri vermeden mezun olamazsınız. Sorumluluk sınavlarından 2 alırsanız, sorumluluğunuz kalkar! Ortalama yükseltme sınavına da girilebilir. ORTALAMA YÜKSELTME SINAVINA GİRMELİSİNİZ ! OYS Sınavları Haziran sonunda yapılmaktadır. Bu sınavlara en fazla 4 dersten girebilirsiniz. HAYIR 9. Sınıfta b aşarısız ders sayısı 3 veya 3’den az mı? 10.ve üzeri sınıflarda 2 veya 2’den az mı? EVET HAYIR

16 Tebrikler! Doğrudan Sınıf Geçtiniz! Unutmayın! En fazla 1 yıl sınıf tekrarı yapabilirsiniz! 20 gün özürsüz devamsızlık, özürlü ve özürsüz toplam 45 günü aşanlar; notları ne olursa olsun sınıf tekrarı yaparlar! Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları Sonuçları Tüm dersleri kurtardın mı? EVET Yıl sonu başarı ortalamasını yükseltip barajı geçtiniz mi? Tebrikler! Başarı ortalaması ile Sınıf Geçtiniz! EVET Başarısız ders sayısını 9. sınıf için en az 3’e, 10 ve üzeri sınıflar için 2’ye indirdin mi? Sorumlu olarak sınıf geçtiniz! EVET HAYIR ! Sınıfta kaldınız. Sınıf tekrarı yapmanız gerekiyor!


"ANADOLU LİSESİ SINIF GEÇME SİSTEMİ ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları