Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ HAZIRLAYAN : ASLIHAN GÜÇLÜCAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ HAZIRLAYAN : ASLIHAN GÜÇLÜCAN."— Sunum transkripti:

1 YENİ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ HAZIRLAYAN : ASLIHAN GÜÇLÜCAN

2 PUAN  Ortaöğretimde Sınav, ödev, projeler ve uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.  Değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yazılacak.

3 ÖRNEK :  Matematik dersi dönem puanı : 79,84  Coğrafya dersi yıl sonu puanı :44,21  Tarih dersi yıl sonu başarı puanı:99,56  Mezuniyet (diploma ) puanı :100,00

4 DÖNEM PUANI  Bir dersin dönem puanı,o döneme ait yazılı sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelerden alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

5 ÖRNEK  Matematik dersinin puanları aşağıdaki gibi olsun:  Yazılı puanları : 62,56 / 4 0,35 / 50,21  Sözlü puanları : 60 / 50  Ödev Puanı : 65,24  Puanlar Toplamı : 328,36  Tüm puanların toplamı ÷ Tüm puanların sayısı  3 28,36 ÷ 6 = 54,72

6 YIL SONU PUANI  Bir dersin yıl sonu puanı birinci ve ikinci dönem puanlarının ortalamasıdır.

7 ÖRNEK  FİZİK DERSİ  BİRİNCİ DÖNEM PUANI : 74,42  İKİNCİ DÖNEM PUANI :86,95  ( 74,42 + 86,95 ) ÷ 2 = 80,68  YIL SONU PUANI = 80,68

8 BİR DERSİN AĞIRLIĞI  O dersin haftalık ders saati sayısıdır.  Matematik dersi haftada 4 saat okutuluyorsa ağırlığı 4 ‘ tür.

9 BİR DERSİN AĞIRLIKLI PUANI  O dersin yıl sonu puanıyla haftalık ders saatinin çarpılmasıdır.  Matematik haftalık ders saati : 4  Yıl sonu puanı : 78,36  Matematik ağırlıklı puanı : 313,44

10 YIL SONU BAŞARI PUANI  Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır.  Yıl sonu başarı puanı diploma defterine de işlenir ve mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.

11 DERS YIL SONU ORT. HAFTALIK SAAT AĞIRLIKLI PUAN DİL VE ANLATIM 86,242172,48 TÜRK EDEBİYATI 75,363226,08 DİN K.VE AH. BİL 98,21198,21 TARİH65,872131,74 COĞRAFYA54,582109,16 MATEMATİK78,364313,44 FİZİK56,982113,96 KİMYA64,002128,00 BİYOLOJİ82,002164,00 İNGİLİZCE100,00101000 ALMANCA87,362174,72 BEDEN EĞİTİMİ 95,002190,00 TOPLAM342821,79

12 ÖRNEK  Yıl sonu başarı puanı = yıl sonu ağırlıklı puan toplamı Haftalık ders saati toplamı Haftalık ders saati toplamı  2821,79 = 82,99 34 34

13 MEZUNİYET ( DİPLOMA ) PUANI Mezuniyet puanı, yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Mezuniyet puanı AOÖBP ve Okul Birinciliği için kullanılır.

14 ÖRNEK  9. sınıf yıl sonu başarı puanı : 63,89  10. sınıf yıl sonu başarı puanı :75,86  11. sınıf yıl sonu başarı puanı :82,47  12. sınıf yıl sonu başarı puanı : 85,36  63,89 + 75,86 + 82,47 + 85,36 = 307,58  307,58 ÷ 4 = 76,89

15  Bundan önceki yönetmelikte mezuniyet notlarının eşit olması durumu çok fazla yaşanıyordu. Bu durumlarda Son sınıf yıl sonu notu yüksek olan okul birincisi oluyordu.

16  Yeni yönetmelikte ise alan ayrımı yapılmaksızın mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenci tespit edilir.  Ancak okuldan kısa süreli uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olanlar ceza ile ilgili kayıtlar dosyalarından silinmiş dahi olsa okul birincisi olamazlar.

17 NOT :  Ortaöğretimde 100 üzerinden verilen her bir puanın 5 üzerinden bir karşılığı vardır. İşte buna “ Not “ denir.

18 Puanların not ve derecesi karşılığı aşağıdaki gibidir. PUANNOTDERECE 85-1005Pekiyi 70-844İyi 55-693Orta 45-542Geçer ********************* 25-441Geçmez 0-240Etkisiz

19  Puanlar nota çevrilirken yarım ve yarımdan büyük kesirler, bir üst tam puan olarak değerlendirilir, puanda herhangi bir değişiklik yapılmaz.

20 PUANDÖNÜŞTÜRMENOT 84,6285,005 44,3344,331 69,7270,004 54,9655,003

21  Ortaöğretim hayatınızda artık başarınızı tamamen puanlar belirleyecek.  Karnenizde notlar da yer alacak ancak artık notların sadece sembolik bir değeri var.  Notlar bunun dışında takdir,teşekkür hesabında ve 9. sınıflarda alan seçiminde kullanılacak.

22 5’lik not sistemindeki sonuçlar öğrenci başarısını belirleyemiyordu. Bu sistemdeki en küçük not artışı ya da azalışı toplamda çok büyük farklara neden olmaktaydı.

23 ÖRNEĞİN  69 alan öğrencinin notu 3 ;  70 alan öğrencininki ise 4 olarak karneye geçiyordu.  Aslında gösterilen performanslar arasındaki farkın çok az olmasına rağmen öğrencilerin 5’lik sisteme dönüştürülerek elde edilen notları arasındaki fark oldukça fazlaydı.

24  Aynı zamanda 100’lük not sistemi, 5’lik not sistemine göre ÖSS’ye girişte kullanılan Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanının hesaplanmasında çok çarpıcı farklar ortaya koymaktadır.

25 ÖRNEĞİN  Bir okuldaki iki öğrencinin 5’lik sistemdeki diploma notlarını 5,00 olarak varsayalım.Her iki öğrencinin de AOÖBP’si 80,00’dır.Ancak 100’lük sistemde birinci öğrencinin diploma puanı 100, ikinci öğrencininki ise 85 olduğunu varsayarsak birinci öğrencinin AOÖBP’si 80,00;ikinci öğrencininki ise 76,591 olarak hesaplanmaktadır.

26 DİPLOMA NOTU DİPLOMA PUANI AOÖBP ALİ2,0054,9956,694 VELİ2,0045,0051,087

27  Yeni sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine getirilen bir diğer değişiklik ise Öğretmenin artık kanaat notu kullanamayacak olmasıdır.  Yani öğretmen artık öğrencinin puanlarının not karşılığı 4 ise bunu kanaatini kullanarak 5 yapamayacak.

28 ÖZET  Artık tek amacımız “karneye 5 düşürmek” değil.  100’lük puan sisteminde artık alacağınız her bir puanın anlamı var.  Emeğiniz küçük de olsa karşılığı bu sistemde mutlaka olacak.

29  BU DOĞRULTUDA TÜM ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.

30  TED ZONGULDAK KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ  REHBERLİK VE PSİKOLJİK DANIŞMA SERVİSİ


"YENİ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ HAZIRLAYAN : ASLIHAN GÜÇLÜCAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları