Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ."— Sunum transkripti:

1 DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ

2 DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ SINIF GEÇME ŞEKİLLERİ DOĞRUDAN SINIF GEÇME (Hiçbir zayıfıolmayan öğrenci doğrudan bir Üst sınıfa devam eder.) ORTALAMA İLE SINIF GEÇME (Ağırlıklı not ortalaması 2,50 ve üstü Olan öğrenci zayıf sayısına bakılmaksızın Bir üst sınıfa devam eder.Dil ve Anlatım dersi hariç Zayıf olan derslerinden sorumluluğu olmaz) SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME (Ağırlıklı not ortalaması 2,50’nin altında olan Öğrencilerden zayıf sayısı 3 ve altında olanlar bir üst sınıfa O derslerden sorumlu olarak geçerler. Sorumlu oldukları dersleri mezun olana kadar Vermek mecburiyetleri vardı.)

3 DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMANIN KOŞULLARI NELERDİR?  BİR DERSİN YIL SONU NOTU : BİRİNCİ VE İKİNCİ DÖNEM NOTLARININ ARİTMETİK ORTALAMASIDIR.  ÖĞRENCİNİN, DERS YILI SONUNDA EN AZ “GEÇER”, ANCAK BİRİNCİ DÖNEM NOTU “ETKİSİZ” İSE İKİNCİ DÖNEM NOTUNUN EN AZ “ORTA” OLMASI GEREKİR. * ÖĞRENCİNİN İLK DÖNEM NOTU NE OLURSA OLSUN İKİNCİ DÖNEM NOTU 0 VEYA 1 İSE O DERSTEN BAŞARISIZ SAYILMAKTADIR. 1.Dönem Notu:4 2.Dönem Notu:1 Ortalama:3  BAŞARISIZ 1.Dönem Notu:0 2.Dönem Notu:2  BAŞARISIZ 1.Dönem Notu:0 2.Dönem Notu:3  BAŞARILI

4 DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BİR DERSİN AĞIRLIĞI/PUANI O dersin haftalık ders saati sayısına eşittir Matematik dersi haftada 4 saat okutuluyorsa ağırlığı 4’tir. BİR DERSİN AĞIRLIKLI NOTU/PUANI O dersin yıl sonu notuyla haftalık ders saatinin çarpılmasıdır. Matematik haftalık ders saati : 4 Yıl sonu notu/puanı : 3 Matematik Dersinin Ağırlıklı Notu: 12 YIL SONU BAŞARI PUANI VE YIL SONU BAŞARI NOTU Öğrencinin yıl sonu başarı puanı,derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının haftalık ders saatlerini toplamına bölümü ile elde edilen puandır.Yıl sonu başarı notu ise derslerin ağırlıklı notlar toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile bulunur. Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için ; •İkinci dönem notunun en az “GEÇER” ancak birinci dönem notu “ETKİSİZ” ise ikinci dönem notunun en az “ORTA” olması gerekir.

5 DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ DERSLER HAFTALIK DERS I.DÖNEM - II.DÖNEM – Y.S.ORT - AĞIRLIKLI NOT SAATİ Matematik 42228 Fizik 23548 Kimya 22436 Biyoloji 23336 T.Edebiyatı 33126(BAŞARILI)* D.Anlatım 23336 Tarih 22436 Coğrafya 255510 Y.Dil 34239 Sağlık Bilgisi 25236 D.K.Ahlk.Blg 14444 Beden Eğitimi 255510 Geometri 24448 2993 YIL SONU BAŞARI NOTU : 93 / 29= 3,20 *Öğrencinin ortalaması 2,5 ‘nin üstünde olduğu için İkinci dönem notu 1 olan TDE dersinde başarılı sayılır ve doğrudan bir üst sınıfa geçer

6 DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ DERSLER HAFTALIK DERS I.DÖNEM - II.DÖNEM – Y.S.ORT - AĞIRLIKLI NOT SAATİ Matematik 41 228 Fizik 21 2 24 Kimya 21 112 (BAŞARISIZ)* Biyoloji 21 324 T.Edebiyatı 33 126 (BAŞARISIZ)* D.Anlatım 22 124 (BAŞARISIZ)* Tarih 22 224 Coğrafya 23 336 Y.Dil 32 226 Sağlık Bilgisi 24 136 (BAŞARISIZ)* D.K.Ahlk.Blg 14 444 Beden Eğitimi 23 448 Geometri 23 236 29 TOPLAM KREDİ 68 YIL SONU BAŞARI NOTU : 68 / 29= 2,34 *Öğrencinin ortalaması 2,5 ‘nin altında olduğu için İkinci dönem notu 1 olan tüm derslerden başarısız sayılır ve başarısız ders sayısıda 3 ‘ten fazla olduğu için sene tekrarına kalır

7 DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ GENEL LİSELERDE SINIF GEÇMENİN KOŞULLARI NELERDİR? Ders yılı sonunda bütün derslerden başarılı olanlar. Ders yılı sonunda bazı derslerden başarısızlığı olup, ortalama yükseltme Sınavında bu derslerden başarılı olanlar doğrudan sınıflarını geçerler. YIL SONU BAŞARI ORTALAMASIYLA DA ÖĞRENCİLER SINIFLARINI GEÇEBİLİRLER. Genel liselerde yıl sonu başarı ortalaması 2.50 nin üstünde olan öğrencilerde başarısız derslerine bakılmaksızın ortalama ile sınıflarını geçebilirler. ÖRNEK : Lise 1. sınıf öğrencisinin karne notları ve yıl sonu başarı ortalaması aşağıdaki gibidir. Matematik : 1 (Başarısız) Din Kültürü: 1 (Başarısız) Fizik: 1 (Başarısız) Coğrafya: 1 (Başarısız) Örnekteki öğrencinin 4 tane başarısız dersi olmasına rağmen Yıl sonu başarı ortalaması 2.59 ‘dur.Yıl sonu başarı ortalaması 2.50 nin üstünde olduğundan öğrenci ortalamayla sınıfını geçmiş olurve bu derslerden sorumlu olmaz 9.Sınıfta en fazla 3 dersi olan sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebileceklerdir..

8 DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME Doğrudan ve yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıflarını geçemeyen öğrencilerden alt sınıflardaki sorumlu olduğu derslerde dahil başarısız olduğu ders sayısı en fazla 5 olan öğrenci sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilir. ÖRNEK 1: Lise 1. sınıf öğrencisinin karne notları ve yıl sonu başarı ortalaması aşağıdaki gibidir. Fizik: 1 (Başarısız) T.Edebiyatı : 1 (Başarısız) Coğrafya: 1 (Başarısız) Yıl sonu başarı ortalaması : 2.37 Bu öğrencinin yıl sonu başarı ortalaması 2.50 den düşük olduğu için başarısız olduğu ders sayısı da 3 olduğundan sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilir ÖRNEK 2: Lise 1. sınıf öğrencisinin karne notları ve yıl sonu başarı ortalaması aşağıdaki gibidir. Fizik: 1 (Başarısız) T.Edebiyatı : 1 (Başarısız) Coğrafya: 1 (Başarısız) Geometri :1 (Başarısız) Yıl sonu başarı ortalaması : 2.42 Bu öğrencinin yıl sonu başarı ortalaması 2.50 den düşük olduğu için başarısız olduğu ders sayısı da 3 ten fazla olduğu için öğrenci sene tekrarına kalmaktadır. ÖRNEK 3: Lise 1. sınıf öğrencisinin karne notları ve yıl sonu başarı ortalaması aşağıdaki gibidir. Fizik: 1 (Başarısız) Dil Ve Anlatım : 1 (Başarısız) Yıl sonu başarı ortalaması : 3.18 Bu öğrencinin yıl sonu başarı ortalaması 2.50 den yüksek olmasına rağmen baraj dersi olan Dil Ve Anlatım dersinden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçer.Öğrenci Fizik dersinden sorumlu değildir.

9 ORTALAMA YÜKSELTME SINAVLARI •Ortalama yükseltme sınavları ders bitiminden sonra yapılır. •Bir öğrenci en fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına girebilir.Bu derslerin başarılı veya başarısız olma şartı aranmaz.(HAZİRAN) •Ek olarak Ağustos ayında Ortalama yükseltme sınavı açılırsa bu sınavlarda sadece başarısız olduğu derslerden sınava girebilirler. •Ortalama yükseltme sınavı başvuruları Müdür Yardımcıları MUTLU AYDIN veya ADEM GÜLTEKİN ‘e 11 Haziran -14 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. •Öğrencinin aldığı not yıl sonu notu ile aritmetik ortalamaya girer ve öğrenci 2 ve üstü ortalamaya sahip olursa o dersten başarılı sayılır. DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

10 SORUMLULUĞUN KALKMASI BİR DERSİN SORUMLULUĞU ANCAK O DERSİN SORUMLULUK SINAVINDAN GEÇER NOT (EN AZ 2) ALMAKLA KALKAR. O DERSİN YIL SONU NOTUDA KARNE NOTUYLA SORUMLULUK SINAVINDA ALDIĞI NOTUN ARİTMETİK ORTALAMASIDIR.

11 10.SINIFTA DERS SEÇİMİ •SINIFLARINI GEÇEN ÖĞRENCİLER DERS SEÇİMLERİ KONUSUNDA 11 HAZİRANDAN SONRA MÜDÜR YARDIMCISI MUTLU AYDIN’A DİLEKÇELERİNİ VERECEKLERDİR. •ŞUAN İÇİN HERHANGİ BİR PLANLAMA OKULUMUZ TARAFINDAN YAPILMAMAKTADIR.ÖĞRENCİLERİN VERECEKLERİ DİLEKÇELERE GÖRE HANGİ SINIFLARIN VE HANGİ DERSLERİN OLACAĞI BELİRLENECEKTİR. DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

12 DERS / ALAN SEÇİMİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR HEDEFLENEN MESLEK SAHİP OLUNAN AKADEMİK YETENEK DÜZEYİ AİLE BASKISI

13 ÖĞRENCİ YETENEK ALANLARINI VE KENDİNE UYGUN MESLEKLERİ NASIL ÖĞRENEBİLİR. •Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu Mesleki Bilgi Sistemi isimli çalışma sayesinde öğrenci hangi alanlara ve mesleklere uygun olduğunu kolaylıkla öğrenebilir.Bunun için http://mbs.meb.gov.tr/ adresine girip şifre alarak ilgi –yetenek-değer testlerini doldurabilir ve kendi yetenek grafiğini görebilir. http://mbs.meb.gov.tr/ DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

14 •Aile baskısı veya ailenin yanlış inanışları var ise haftaya yapılması planlanan veli toplantısına ailenin katılımı sağlanarak alan seçiminde daha özgürce karar verilebilir. DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

15 BU SENE Kİ 10.SINIFLAR DERS DAĞILIMLARI 10 A(FEN ) •MATEMATİK -4 •FİZİK -2 •KİMYA-2 •BİYOLOJİ-2 •İNGİLİZCE -2 •TEB-3 •BEDEN E.-2 •B.T-1 •DİN-1 •MGV-1 •GEOMETRİ-2 •TARİH-2 •COĞRAFYA-2 •DİL ANLATIM-2 •MÜZİK-1 •REHBERLİK-1 10 B (SÖZEL) •MATEMATİK -2 •İNGİLİZCE -2 •TEB-4 •BEDEN E.-2 •B.T-1 •DİN-1 •MGV-1 •GEOMETRİ-1 •TARİH-4 •COĞRAFYA-4 •DİL ANLATIM-4 •PSİKOLOJİ -2 •MÜZİK-1 •REHBERLİK-1 DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 10 C / D (TM ) •MATEMATİK -4 •İNGİLİZCE -2 •TEB-4 •BEDEN E.-2 •DİN-1 •MGV-1 •GEOMETRİ-2 •TARİH-2 •COĞRAFYA-4 •DİL ANLATIM-4 •PSİKOLOJİ -2 •MÜZİK-1 •REHBERLİK-1

16 DERS BAŞARISIZLIĞI VAR İSE NELER YAPILMALIDIR. 1.Öğrencinin ders başarısızlığının olması 9.sınıf için oldukça sık rastlanan bir durumdur öncelikle bunu sadece kendimizin yaşamadığını kabullenmemiz gerekir. 2. İlerleyen süreç için iyi bir planlama yapmamız gerekir.Okul sınavları bitse bile ortalama yükseltme sınavları yapılacaktır.Ağustos ayında ek sınav hakkı verilme ihtimalini göz önünde bulunduracak olursak 11 zayıfı olan bir öğrencinin bile halen 10.sınıf olma şansı sürmektedir. DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

17 DERS BAŞARISIZLIĞI VAR İSE NELER YAPILMALIDIR. 3.Planlamanızı sadece okul için yapmak istemiyor ve mesleki eğitime geçmeyi düşünüyorsanız bunun için hazırladığımız ÇIRAKLIK EĞİTİMİ VE AÇIK LİSE broşürlerini Rehberlik Servisinden temin edebilirsiniz. 4.Aile baskısı konusunda sıkıntı yaşayacağınızı düşüyorsanız Rehberlik Servisine gelerek bu konuyu konuşabilir ve aileleriniz ile iletişime geçebiliriz. DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

18 DERS BAŞARISIZLIĞI VAR İSE NELER YAPILMALIDIR. 5.Aileleriniz için yapmayı düşündüğümüz veli seminerine ailelerinizin katılımını sağlayarak karne öncesi yanlış bilgilerinden kurtulmalarını ve sizlere baskı yapmalarının önüne geçmesini sağlayabilirsiniz. 6.Karne günü için kendinizde yoğun baskı hissediyorsanız Rehberlik Servisinden yardım alabilirsiniz. DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ


"DÜNDAR UÇAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları