Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ortak Dersler MADDE 7 – Ortak dersler, öğrencilerin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir. Bu dersler, bütün öğrencilere asgarî.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ortak Dersler MADDE 7 – Ortak dersler, öğrencilerin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir. Bu dersler, bütün öğrencilere asgarî."— Sunum transkripti:

1 EKREM CEVAHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ YGS VE LYS BİLGİLENDİRME SUNUMU

2 Ortak Dersler MADDE 7 – Ortak dersler, öğrencilerin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir. Bu dersler, bütün öğrencilere asgarî ortak genel kültür vermek, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırma amacına yöneliktir.

3 Seçmeli Dersler MADDE 9 – Seçmeli dersler; öğrencileri ilgi ve istekleri doğrultusunda hedefledikleri yükseköğretim programlarına hazırlayan ve kişisel yeteneklerini geliştirebilmelerine imkân sağlayan derslerdir.

4 Ders Seçimi MADDE 11 – Talim Terbiye Kurulunca kabul edilen haftalık ders çizelgelerinde belirtilen seçmeli dersler ile açıklamaları ders kesiminden önce okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır. Seçilen dersler, öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

5 Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir. Puan Derece 85,    Pekiyi 70,00-84,99   İyi 60,00-69,99   Orta 50,00-59,99   Geçer 0-49,99          Geçmez

6 Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma
MADDE 56-  (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; a)     İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir. Doğrudan sınıf geçme MADDE 57- (1) Ders yılı sonunda; a) Tüm derslerden başarılı olan, b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. (2) Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

7 Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması 
MADDE 58- (1) Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez. (2) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre kasım ve nisan ayları içerisinde ilgili branş öğretmeni tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı yapacak öğretmen/öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bir dersten sınava girecek öğrenci sayısının 20 ve üzerinde olması durumunda birden fazla öğretmen görevlendirilir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde ders saatleri içinde veya dışında gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir. (3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır. (4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar. (5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Matematik Mühendisliği 1 MF-2 Kimya MF-3 Tıp 2 MF-4
Puan Türü Bölüm Yerleşen MF-1 Matematik Mühendisliği 1 MF-2 Kimya MF-3 Tıp 2 MF-4 Makine Mühendisliği 6 Kimya Mühendisliği 5 Elektrik Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Biyomühendislik Çevre Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Fizik Mühendisliği Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği İnşaat Mühendisliği İşletme Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Mimarlık Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Şehir ve Bölge Planlama Yazılım Mühendisliği TM-1 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) TM-2 Hukuk Siyaset Bilimi TM-3 Psikoloji YGS-2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) YGS-6 Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) 2010 mezunu öğrencilerimizin yerleştiği programlar

27 BAŞARILAR DİLERİZ


"Ortak Dersler MADDE 7 – Ortak dersler, öğrencilerin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir. Bu dersler, bütün öğrencilere asgarî." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları