Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Endovasküler Aort Tedavisi Aortik Girişimler: Kompleks Durumlarda Çözümler Dr. A. Yiğit Göktay Dokuz Eylül Üniversitesi Radyoloji Girişimsel Radyoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Endovasküler Aort Tedavisi Aortik Girişimler: Kompleks Durumlarda Çözümler Dr. A. Yiğit Göktay Dokuz Eylül Üniversitesi Radyoloji Girişimsel Radyoloji."— Sunum transkripti:

1 Endovasküler Aort Tedavisi Aortik Girişimler: Kompleks Durumlarda Çözümler Dr. A. Yiğit Göktay Dokuz Eylül Üniversitesi Radyoloji Girişimsel Radyoloji

2 Kompleks Durumlarda Çözümler Planlama Girişim Sonuç

3 TRAVMATİK AORT PATOLOJİLERİ Kompleks Durumlarda Çözümler Planlama Anatomik Proksimal boyun Distal yerleşim Erişim damarları Klinik Ko-morbid faktörler Mevcut lojistik koşullar

4 TRAVMATİK AORT PATOLOJİLERİ Kompleks Durumlarda Çözümler -Proksimal uçta boynun olmamas ı (< 5 mm) -Proksimal uçta yayg ı n trombüs -Bilateral iliak arterlerde kateterizasyonu engelleyen yayg ı n darl ı klar İleri derecede tortiyöz ve kalsifiye iliak arterler (> %70-90) - Uygun pre-op görüntüleme ve ideal ölçümler…

5 Teknik Komplikasyonlar Başarısız girişim, bükülme, kilitlenme Anevrizma anatomisine bağlı intraprosedüral stent migrasyonu (minör ya da majör) İntraprosedüral endoleak (proksimal ya da distal) Femoral/iliak arter perforasyon, diseksiyon / rüptürü Giriş yeri hematomu (femoral cut-down) Kompleks Durumlarda Çözümler

6 TRAVMATİK AORT PATOLOJİLERİ Teknik problemler Erişim sorunları Stent-greftin açılma aşamasında sorunlar Taşıyıcı sistemin geri alınması aşamasında sorunlar Sorun-çözme stratejileri Kompleks Durumlarda Çözümler Endovasküler Aortik Girişimlerde İşlem Sırasında Komplikasyonlar (Sorunlar)

7 TRAVMATİK AORT PATOLOJİLERİNDE TANI ERİŞİM Taşıyıcı sistemi zor ilerletme 18-24 Fr Aterosklerotik plaklar Eşlik eden iliak arter hastalığı Elonge, tortiöz iliak arterler İliak arterde diffüz daralma Kompleks Durumlarda Çözümler

8 TRAVMATİK AORT PATOLOJİLERİNDE TEDAVİ Taşıyıcı sistemi zor ilerletme Süper-stiff (sert) kılavuz tel (teller) Taşıyıcı sistemi steril jelle kayganlaştırmak Karın ön duvarından elle baskı uygulayarak tortiöziteyi yenmek* *W.C. Sternbergh, S.R. Money and M. Yoselevitz, External transabdominal manipulation of vessels a useful adjunct with endovascular abdominal aortic aneurysm repair, J Vasc Surg 33 (2001) Kompleks Durumlarda Çözümler

9 TRAVMATİK AORT PATOLOJİLERİNDE TEDAVİ Taşıyıcı sistemi zor ilerletme Dar segmentlerin önceden dilatasyonu PTA Stent Kompleks Durumlarda Çözümler

10 Erişim yolu problemi

11 Dar segmentlerin önceden dilatasyonu

12 Erişim yolu problemi

13

14 Aorto Uni-iliac

15

16

17

18 Kompleks Durumlarda Çözümler

19 Taşıyıcı sistemi zor ilerletme –Peel-away sheath –Introducer sheath * Overbeck K, Jackson R, Rose J. Complications and bail-out situations during AAA endovascular repair. Tech Vasc Interv Radiol. 2005 Mar;8(1):22-9. Kompleks Durumlarda Çözümler

20 Taşıyıcı sistemi zor ilerletme –Sol aksillar-brakiyal yaklaşım –Ekstra-uzun kılavuz tel –“through and through” *F.J. Criado, E.P. Wilson and O. Abul-Khoudoud et al., Brachial artery catheterization to facilitate endovascular grafting of abdominal aortic aneurysm safety and rationale, J Vasc Surg 32 (2000) (6), pp. 1137–1141. Kompleks Durumlarda Çözümler

21 “through and through” Kompleks Durumlarda Çözümler

22 Taşıyıcı sistemi zor ilerletme Taşıyıcı sistemi zorla ilerletme = KOMPLİKASYON Endarterektomi Rüptür Klamp-cerrahi onarım Balon+stent greft Erişim damarı hasarlanması % 4.8* *Drury D, Michaels J, Jones L, et al: A systematic review of the recent evidence for the safety and efficacy of elective endovascular repair in the management of infrarenal abdominal aortic aneurysms. National Institute for Clinical Excellence. November 2004. Kompleks Durumlarda Çözümler

23 Erişim yolu problemi *L.A. Fox and A. Powell, Troubleshooting techniques for abdominal aortic aneurysm endograft placement when things go wrong, Tech Vasc Intervent Radiol 4 (2001) (4), pp. 213–221.

24 Taşıyıcı sistemi zor ilerletme Herşeye rağmen c.femoral, eksternal iliak, c.iliak arter çap yetmezliği Cerrahi konduit Retroperitoneal yaklaşım Kompleks Durumlarda Çözümler

25 Stent-greftin Açılma Aşamasında Sorunlar Uygulayıcı hatası (teknik hata) Uygun olmayan stent-greft seçimi Malzemeye bağlı sorunlar *Hatalı proksimal ya da distal yerleşim *İstenmeyen damar oklüzyonu *Primer (işleme bağlı) endoleak Kompleks Durumlarda Çözümler

26 Hatalı yerleşim –Stent-greft proksimal yerlesimi altta yerleşmiş renal arterin ostiumunun bittiği düzeyden başlamalı Alçak yerleşim: –Proksimal boyun uzunsa sorun yaratmaz Proksimal boyun 20 mm’den kısa ise birkaç mm bile sorun *Proksimal uzatma gerekli *Mutlaka yedek materyal olmalı Kompleks Durumlarda Çözümler

27 Hatalı yerleşim –Stent-greft proksimal yerlesimi altta yerleşmiş renal arterin ostiumunun bittiği düzeyden başlamalı Alçak yerleşim: Kompleks Durumlarda Çözümler

28 Hatalı yerleşim Alçak yerleşim: –Kontralateral güdük ipsilateralede sonlanabilir –Proksimale itmek (tam açılmadıysa) –Kısa bir parça ise »Crossover kateter »Kontralateral balon »Kontralateral snare »Aortomonoiliak Kompleks Durumlarda Çözümler

29 *L.A. Fox and A. Powell, Troubleshooting techniques for abdominal aortic aneurysm endograft placement when things go wrong, Tech Vasc Intervent Radiol 4 (2001) (4), pp. 213–221. Hatalı yerleşim Yüksek yerleşim: Renal arter X Distale çek Renal ostium tam kapalı *Renal a. stent Suprarenal fix. zor Kompleks Durumlarda Çözümler

30 Yüksek yerleşim :Renal arter oklüzyonu *Tam açıldıktan sonra da distale çekilebilir

31 Kompleks Durumlarda Çözümler

32 Yüksek yerleşim : –Renal arter oklüzyonu Açmadan anjiogr ile kontrol Aşağı çek Tutunduysa Kontralateral balon Kancalı sistemde * Transjuguler bx iğnesi grefti del * Stent Kompleks Durumlarda Çözümler

33 Yüksek yerleşim : Renal arter oklüzyonu –Kanca/çentik yoksa *Tam açıldıktan sonra distale Uzun kılavuz tel ile crossover Balon Kompleks Durumlarda Çözümler

34 İstenmeyen Distal Yerlesim : –İnternal iliak Arter oklüzyonu Genellikle sorunsuz SORUN: * İnternal iliak ostiumu anevrizma icindeyse * Karşı internal iliak arter zaten oklüde ise Amaç EVAR’I en az bir patent internal iliak arter ile bitirebilmek * Karşı IIA kapatıldıysa ve ikinci için şüphe varsa proksimalde * Stent-greft açılırken ileri kompresyon Kompleks Durumlarda Çözümler

35 İstenmeyen Distal Yerleşim : –İnternal İliak Arter Oklüzyonu * İnternal iliak ostiumu anevrizma içinde: Distal tip I endoleak Önceden sarmallar ile IIA ostiumunu oklüde et Kompleks Durumlarda Çözümler

36 Primer Prosedürel Endoleak : –Küçük Tip I Endoleak »Takipte erken BT-Anjiogr Belirgin Tip I Endoleak *Aortik ya da iliak yerleşimde tam kapatma yok Modüler cihazda birleşim yerlerinden Tip III endoleak Kompleks Durumlarda Çözümler

37 Primer Prosedürel Endoleak : –Küçük Tip I Endoleak »Takipte erken BT-Anjiogr Kompleks Durumlarda Çözümler

38 Primer Prosedürel Endoleak : *Uygun ölçü--uygun olamayan teknik *Uygun teknik--yanlış ölçüde stent-greft ZOR ANEVRİZMA Kısa, açılı, diseke boyun *Zor olgu seçimi Boyun kesiminin tamamını gösterecek açıda çalışmak Kompleks Durumlarda Çözümler

39 Primer Prosedürel Endoleak : –Proksimal Tip I Endoleak »Boyun tam kapalı değil »Kalsifiye plak »Trombus »Duvar paralelX »Keskin açı *Balon *Stent (Palmaz) »Cerrahi Kompleks Durumlarda Çözümler

40 Stent-greftin Açılma Aşamasında Sorunlar Tip I A Endoleak: Uzatma Keseye retrograd gelfoam, sarmal, glue*(oklüzyon balonu ile) *L. Kirby and J. Goodwin,, J Vasc Surg 37 (2003), pp. 456–460. Kompleks Durumlarda Çözümler

41 Stent-greftin Açılma Aşamasında Sorunlar Tip I B Endoleak : –Distal Tip I Endoleak »İliak sonlanma erken olabilir »İstemeden çapraz bacak pozisyonunda kalmışsa »İliak uzatma »Yetersiz çap »Geniş uzatma

42 Kompleks Durumlarda Çözümler Endovasküler aortik onarım sonrası Tip IB Endoleak

43 Kompleks Durumlarda Çözümler

44

45

46 Primer Prosedürel Darlık

47 Primer Prosedürel Darlık

48 Stent-greft Taşıyıcı Sistemin Çıkarılması Aşamasında Sorunlar Cihaza bağlı sorunlar: »Taşıyıcı sistemin stent-grefte takılması (Ancure, Zenith) »Erişim damarına hasar ( Çıkarma aşamasında) »Stent-greft »Cerrahi »Distal tıkanma »Greft trombozu »Balon dilatasyon »Fogarty balon

49 Stent-greft Taşıyıcı Sistemin Çıkarılması Aşamasında Sorunlar Primer Prosedürel Tıkanmalar: »Tam destekli olmayan greftlerde Balon Stent Mekanik tromboliz,tromboaspirasyon

50 Stent-greft Taşıyıcı Sistemin Çıkarılması Aşamasında Sorunlar Primer Prosedürel Tıkanmalar: Balon Stent Mekanik tromboliz,tromboaspirasyon Fem-Fem By-Pass

51 Kompleks Durumlarda Çözümler Migrasyon ve Tip I A

52 Migrasyon ve Tip I A Aortik uzatma

53 Tip IA Endoleak : –Proksimal Tip I Endoleak »Boyun tam kapalı değil Kompleks Durumlarda Çözümler

54 Tip IA Endoleak Proksimale Stent Greft

55 Tip IA Endoleak :

56 Endovasküler aortik girişimler sırasında ve sonrasında ciddi komplikasyonlar oluşabilir –Deneyimli ellerde bile sorun olabilir Çoğu sorun endovasküler girişimlerle çözülebilir Nadiren ek cerrahi ya da cerrahiye konversiyon gerekebilir Kompleks Durumlarda Çözümler Dikkatli planlama Uygun stent-greft uygulama tekniği Sorun-çözme stratejilerine hakim olmak Yakın radyolojik takip Ekip çalışması

57 Kompleks Durumlarda Çözüm Planlama Girişim Sonuç Teşekkürler… Endovasküler Aort Tedavisi


"Endovasküler Aort Tedavisi Aortik Girişimler: Kompleks Durumlarda Çözümler Dr. A. Yiğit Göktay Dokuz Eylül Üniversitesi Radyoloji Girişimsel Radyoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları