Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli."— Sunum transkripti:

1 Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli

2  Endoleak tanımı ve Tipleri  Tip 2 Endoleak’in Tanımı  Sıklığı  Risk Faktörleri  Tedavi Yaklaşımları ve zamanlaması  Komplikasyonları  Takipte izlenecek ölçütler

3  Endoleak: EVAR işleminden sonra greft ile aort duvarı arasından anevrizma kesesi içerisine kan kaçağı olmasıdır.  Endovasküler anevrizma onarımı uygulanan hastaların %10-20’sinde endoleak görülür*.  * Jones JE ve ark. Persistent type 2 endoleak after endovascular repair of abdominal aortic aneurysm is associated with adverse late outcomes. J Vasc Surg 2007; 46(1): 1-8.

4  5 Tip tanımlanmıştır* Tip 1 Endoleak: Stent greftin proksimal (tip 1A) veya distalde (tip 1B) sağlıklı damar duvarına tam oturmaması sonucu greft ile aort duvarı arasından anevrizma kesesi içerisine kan kaçağı olmasıdır. * Chuter TA, Faruqi RM, Sawhney R, Reilly LM, Kerlan RB, Canto CJ, et al. Endoleak after endovascular repair of abdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg 2001;34: 98- 105.

5  Tip 2 Endoleak: Anevrizma kesesinden çıkan aort dallarındaki (lomber spinal dallar, hipogastrik arter, inf. Mezenterik arter) akımın tersine dönmesi ile anevrizmanın dolmaya devam etmesi sonucu oluşur.  Lomber spinal dallar, hipogastrik arter, inf. Mezenterik arterlerde oluşan bu retrograd akım anevrizma kesesinin tromboze olmasını engeller, kesenin genişlemesine ve devamı halinde rüptüre yol açar+.  + Jones JE ve ark. Persistent type 2 endoleak after endovascular repair of abdominal aortic aneurysm is associated with adverse late outcomes. J Vasc Surg 2007; 46(1): 1-8.

6  En sık görülen tiptir. EVAR’da %9-30, TEVAR’da %1.4(*).  EVAR’dan sonra 1 ay içinde Tip 2 Endoleak görülme oranı %14’tür. 1 yıl içinde %10.2’ye geriler (#).  * Ozdemir BA, Chung R, Benson RA, Mailli L, Thompson M, Morgan R, Loftus IM. Embolisation of type 2 endoleaks after endovascular aneurysm repair. J Cardiovasc Surg (Torino). 2013 Aug;54(4):485-90.J Cardiovasc Surg (Torino).  # Drury D, Michales JA, Jones L, Ayriku L: Systematic review of recent evidence for the safety and efficacy of elective endovascular repair in the management of infrarenal abdominal aortic aneurysm. Br J Surg 2005; 92: 937-46.

7  Tip 2 Endoleaklerin çoğu 6 ay içinde spontan düzelir. Geri kalan kısmı tedavi edilmezse rüptüre olur (+). + Jones JE ve ark. Persistent type 2 endoleak after endovascular repair of abdominal aortic aneurysm is associated with adverse late outcomes. J Vasc Surg 2007; 46(1): 1-8.

8  Preop. BT’de  Büyük İnf. Mezenterik Arter (İMA),  İkiden fazla lomber arteri gösterilen hastalar,  İleri yaş  Uzun boyunlu anevrizmalarda daha çok Tip 2 Endoleak görülüyor (*).  * Jonker FH, Aruny J, Muhs BE. Management of Type II Endoleaks: Preoperative versus Postoperative versus Expectant Management. Semin Vasc Surg. 2009 Sep;22(3):165-71. doi: 10.1053/j.semvascsurg.2009.07.008Semin Vasc Surg.

9  Sigara içiciliği  Azalmış Ankle-Brakial İndeksi  Düşük Tip 2 Endoleak insidansı ile ilişkili bulunmuştur!!!!  * Jonker FH, Aruny J, Muhs BE. Management of Type II Endoleaks: Preoperative versus Postoperative versus Expectant Management. Semin Vasc Surg. 2009 Sep;22(3):165-71. doi: 10.1053/j.semvascsurg.2009.07.008Semin Vasc Surg.

10  Tip 3 Endoleak: Greft bütünlüğünün bozulması sonucu gerçekleşir. Greft bütünlüğü greft materyalinin delinmesi, metalik stent kırığı ya da modüler greftlerde greft parçalarının birbirinden ayrılması sonucunda gerçekleşir.

11  Tip 4 Endoleak: Greft porozitesi sonucu görülür. Greft materyalinin mikrogözeneklerinden kan sızmasıdır. ‘Mikroleak’ olarak da adlandırılabilir. Geç faz anjiyografilerde stent greft çevresinde difüz kontrast kaçağı şeklinde görülür.

12  Tip 5 Endoleak (endotension): Kaçak kaynağı gösterilememesine rağmen seri görüntülemelerde anevrizma kesesinin büyümesi olarak tanımlanabilir.

13  Tip 1 ve 3 Endoleak: Yüksek aortik basınçtan dolayı anevrizma kesesinin daha da genişlemesine neden olur, reoperasyon (endovasküler veya açık cerrahi tamir) gerekir.

14  Tip 4 Endoleak: Hemen hemen hastaların tamamında spontan düzelir.

15  Tip 2 ve Tip 5 Endoleak: Tedavisi tartışmalı bir konudur, klinik araştırmalar devam etmektedir.  Tip 2 Endoleak, eğer anevrizma kesesi genişlerse kesinlikle düzeltilmelidir *.  * Golzarian J, Valenti D: Endoleakage after endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms: diagnosis, significance and treatment. Eur Radiol 2006; 16: 2849- 2857.

16  Tip 2, tip 4 ve tip 5 Endoleakler, radyolojik izlemde anevrizma çapının arttığı tespit edilirse girişim planlanmalıdır*.  * Mustafa Parıldar, Hakan Posacıoğlu. Endoleaks after endovascular aortic aneurysm repair: definition and treatment. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2011;19 Suppl 2:46- 50.

17 1-Preoperatif yaklaşım 2-İntraoperatif yaklaşım 3-Postoperatif yaklaşım

18  EVAR’dan önce profilaktik İMA embolizasyonu yapılan hastalarda yapılmayanlara göre Tip 2 endoleak gelişimi azaldığı bildirilmiştir* * Axelrod DJ, Lookstein RA, Guller J, et al. Inferior mesenteric artery embolization before endovascular aneurysm repair : technique and initial results. J Vasc Interv Radiol 2004; 15: 1263-67.

19  Lomber arterlerin embolizasyonu İMA’ya göre oldukça zordur ve düşük başarı oranlarıyla birliktedir #.  # Sheehan MK, Hagino RT, Canby E, Wholey MH, Postoak D, Suri R, Toursarkissian B. Type 2 endoleaks after abdominal aortic aneurysm stent grafting with systematic mesenteric and lumbar coil embolization. Ann Vasc Surg. 2006 Jul;20(4):458-63.

20  Anevrizma kesesinin TROMBİN injeksiyonu yapılarak kapatılması(1)  Anevrizma kesesinin TROMBOJENİK SPONGE ile sarılması (paketlenmesi)(2)  1. Zanchetta M, Faresin F, Pedon L, Ronsivalle S. Intraoperative intrasac thrombin injection to prevent type II endoleak after endovascular abdominal aortic aneurysm repair. J Endovasc Ther 2007; 14: 176-83.  2. Walker SR, Macierewicz J, Hopkinson BR. Endovascular AAA repair: prevention of side branch endoleaks with thrombogenic sponge. J Endovsc Surg 1999; 6: 350-53.

21  Postop izlemde anevrizma kesesi büyür veya endoleak kaybolmazsa mutlaka tedavi edilmelidir.  Tedavinin zamanlaması için önerilen takip süresi 6 aydır(+).  + Jonker FH, Aruny J, Muhs BE. Management of Type II Endoleaks: Preoperative versus Postoperative versus Expectant Management. Semin Vasc Surg. 2009 Sep;22(3):165-71. doi: 10.1053/j.semvascsurg.2009.07.008Semin Vasc Surg.

22  Transarteriyel embolizasyon *(İMA veya Lomber arterler)  En yaygın kullanılan tedavi yöntemidir. i. Coil ii. Glue iii. Trombin * Haulon S, Tyazi A, Willoteaux S, Koussa M, Lions C, Beregi JP. Embolization of type II endoleaks after aortic stent-graft implantation: technique and immediate results. J Vasc Surg 2001; 34: 600-605.

23  Transarteriyel embolizasyon bazı komplikasyonlarla sonuçlanabilir. Bunlar (&),  -Aortoenterik fistül  -Parapleji  -Kolon nekrozu & Bush RL, Lin PH, Ronson RS, Conklin BS, Martin LG, Lumsden AB. Colonic necrosis subsequent to catheter-directed thrombin embolization of the inferior mesenteric artery via the superior mesenteric artery : a complication in the management of a type II endoleak. J Vasc Surg 2001; 34: 1119-21. Bertges DJ, Villella ER, Makaroun MS. Aortoenteric fistula due to endoleak coil embolization after endovascular AAA repair. J Endovasc Ther 2003; 10: 130-35.

24  Translomber embolizasyon i. Coil ii. Glue iii. Trombin Transarteriyel embolizasyona göre başarı şansı daha fazladır.

25  Transcaval embolizasyon  Başarı oranları translomber embolizasyona yakındır.  Laparoskopik retroperitoneal Ligasyon: Transarteriyel, translomber veya transcaval embolizasyon zor olan olgularda bu teknik iyi bir seçenektir.

26  Laparoskopik retroperitoneal Ligasyonda  anevrizma kesesinden tanısal amaçla invaziv basınç ölçülebilir.  Açık cerrahi: embolizasyon veya laparoskopik ligasyonun başarısız olduğu, rüptür riski yüksek olan olgularda açık cerrahi son seçenektir.  ANEVRİZMEKTOMİ,TROMBÜS BOŞALTILMASI, İMA ve Lomber arterlerin bağlanmasına olanak verir (^).  ^ Ferrari M, Sardella SG, Berchiolli R, et al. Surgical treatment of persistent type 2 endoleaks, with increase of the aneurysm sac: indications and technical notes. Eur J Vasc Endovasc Surg 2005; 29: 43-46.


"Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları