Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlyak Arter Darlık ve Oklüzyonlarında Revaskülarizasyon Koray Güven.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlyak Arter Darlık ve Oklüzyonlarında Revaskülarizasyon Koray Güven."— Sunum transkripti:

1 İlyak Arter Darlık ve Oklüzyonlarında Revaskülarizasyon Koray Güven

2 Tedavi? Niye-Kime Gerekli >55 y – %4 klaudikasyon – %0.04 kritik bacak iskemisi Hastaların %10’unda anlamlı iliak hastalık mevcut – diabetik=non-diabetik 5 yılda klaudikasyonu olan hastaların: – %75’i stabil kalır – %15’i kötüleşir – %8 kritik bacak iskemisi – %2 ampütasyon Her yıl %5-7 MI, inme veya ölüm riski – ABI ile ilşkili

3 Cerrahi Niye Kötü? 30 günlük mortalite % 3.3-4.6 30 günlük majör komplikasyon%19.8-25 – Sağkalanların ¼’ünde komplikasyon olacak – İmpotans, graft/bacak oklüzyonu, psödoanevrizma, enfeksiyon, kalça/bacak klaudikasyonu

4 Endovasküler Niye iyi? 30 günlük mortalite %2 – Klaudikanlarda %0.2 30 günlük major komplikasyon %4 Fem-fem by-pass – Uzun dönem açıklık oranı endovasküler işlemle aynı (%65-75 @5yıl) – Mortalite daha fazla (%6)

5 TASC-2 Trans-Atlantic Inter-Society Consensus Document On Management of Peripheral Arterial Disease (TASC) çalışma grubunun 2007’de yayınlanan 2. uzlaşma belgesinde PAH tedavisinde kullanılacak tedavi modalite seçimi ile ilgili öneriler sunulmaktadır. TASC II Eur J Vasc Endovasc Surg 2007

6 AORTO-İLİAK FEMORO-POPLİTEAL A B C D ENDOVASKÜLER CERRAHİ

7 Neler Değişti Vasküler kılıflar – Hidrofilik – Yönlendirilebilir Erişim yolları – Retrograd-Antegrad – Brakial-Popliteal – İpsilateral-Kontralateral “Snare” kullanımı Kılavuz teller – Hidrofilik – Total oklüzyon Balonlar – Düşük profilli – İlaç kaplı Stentler – SES (self-expandable stent) – BES (balon-expandable stent) – Kaplı stentler Re-entry cihazları Total oklüzyon cihazları Trombektomi/Aterektomi cihazları

8 AORTİK BİFURKASYONU İÇEREN LEZYONLAR

9 Aorta oklüzyonu Aortik bifurkasyon düzeyinde başlayan ateroskleroz, progrese olduğunda yavaş akıma, trombüs oluşumuna ve sonrasında oklüzyona neden olur Bu nedenle aortik oklüzyonun altında aterosklerotik plak ve organize trombüs bulunur – PTA’da distal emboli rsiki! Yüksek teknik beceri ve uygun/ileri teknoloji ürünü malzeme gereklidir Hasta yaşı arttıkça ve eşlik eden morbidite çoğaldıkça cerrahi seçeneklerin yerini endovasküler seçenekler aldı

10 Seçenekler Cerrahi – AortaBiFemoral By Pass – AortaFemoral/Fem-Fem Cross By Pass – AksilloFemoral Endovasküler – 1 yıllık AK Primer %75-85 Sekonder %90-100 Major komp %3

11 Kissing Stent

12

13 Aorto-iliak bölgede “kissing-stent” gerekli Fokal CIA lezyonlarına kıyasla sonuç daha kötü %58-87 Stent uzunluğunun yarısı kadar örtüşme halinde açık kalma oranı azalıyor < 7 mm çap ve eşlik eden EIA lezyonu kötü prognostik faktör Kaplı stentlerde 2 yıllık başarı %92 (vs %54)

14 Kissing Stent Stentlerin üst uçları aynı seviyede olmalı BES vs SES?? Cerrahi > Kissing stent – Morbiditesi yüksek hastalarda tercih edilmeli İkincil girişim oranları yüksek Mümkünse kissing stentlemeden kaçınmak – Kissing PTA daha iyi

15 Re-entry Enteer-Covidien Outback-Cordis Off-Road-Boston Scientific Pioneer plus-Medtronic Cordis-Outback

16 Outback Basit, Tek kılavuz tel IVUS gerektirmez Ucuz Çoklu iğne ponkisyonu gerekir İğne derinliği sadece tek boy (5 mm) Pioneer Plus Çift kılavuz tel IVUS gerektirir Pahalı IVUS nedeniyle tek ponksiyon yapılabilir – Kalsifiye alan görülebilir İğne derinliği ayarlanabilir – Küçük-büyük damar çapı

17

18 İLİAK ARTER LEZYONLARI

19 Erişim yolu – Retrograd/antegrad – Aksiller/Brakial – Popliteal – Radial – Dual Kılavuz tel/kateter – Hidrofilik – Sert – 0.035/0.018 Balon – Düşük profil – Lezyon çapından <1 mm – Yavaş inflasyon/deflasyon – Diseksiyon, elastik recoil, distal embolizasyon Stent – BES – SES – Stent-Graft – Absorbable – Scaffold

20 TRANSFEMORAL-TRANSBRAKİAL

21

22

23 487 lezyon POBA başarı oranı A/B > C/D Stent başarı oranı A/B = C/D Restenoz ile ilişkili faktörler TASC Sınıfı Lezyon uzunluğu Pre ve post stenoz oranı Stent kullanımı TASC IIHasta A239 B109 C33 D55 AÇIK KALMA ORANI POBASTENT 3 YIL6788 5 YIL5482 10 YIL5075 POBA STENT

24 Primer Stentleme Ichihashi et al,J Vasc Surg 2011 Komplikasyon – TASC A/B %3 < TASC C/D %9 Kümülatif primer AKO (@1,3,5,10 yıl) – TASC A/B % 95,91,88,83 – TASC C/D % 90,88,83,71 Anlamlı fark yok

25 Çok merkezli randomize 168 iliak lezyon (TASC B-D), 125 hasta Stent oklüzyonu açısından fark yok TASC B lezyonlar için primer AKO aynı TASC C-D lezyonlar için primer AKO kaplı stent için daha iyi

26 TASC A,B,C lezyonlarında endovasküler yöntemler ilk seçilecek tedavi olmalı TASC D lezyonlarda komorbidite varsa ve uygulayıcı deneyimli ise endovasküler tedavi öncelikli olmalı Uzun ve kompleks lezyonlarda Stent>PTA Uzun lezyonlar için SES>BES Her işlemde stent graft bulundurulmalı (rüptür!)

27 Komplikasyonlar Komplikasyon% Rüptür0.2-3.4 Disseksiyon0.2-3.6 Tromboz0.4-3.0 Distal emboli0.4-3.9 Hematom1.3-4.3 Psödoanevrizma0.4-2.0 Akut oklüzyon0.2-1.9 Mortalite0.1-0.3

28 Cerrahi vs Endovasküler Kashyap VS, et al J Vasc Surg 2008 İnfrainguinal hastalık açık kalma oranlarını ve sağkalımı olumsuz etkiliyor ABF vs AIS – Bacak AKO %93 vs %74 (p=0.002) – Sekonder AKO%97 vs %95 – Bacak kurtarma oranı%98 vs %98 – Uzun dönem sağkalım%80 vs %80 DM, distal by-pass gereksinimi, ilk başvuru anında kritik bacak iskemi varlığı açık kalma oranlarını kötü etkiliyor

29 ABF vs AİS Burke CR, et al Annals of Vasc Surg 2010 118 AFB vs 174 AIS – AFB > AIS: pre-postprosedürel ABI – AFB < AIS: majör-minör komplikasyonlar – Mortalite, ampütasyon, revizyon sonuçları açısından fark yok

30 Klinik başarı PTA – Uzun dönem başarı oranı diseksiyonlar ve elastik “recoil” nedeniyle düşük – 10 yıllık açıklık %50 Stent – 2 yıllık klinik başarı oranı %70-92 – 10 yıllık açıklık %75 Stenozlarda PTA=Stent, oklüzyonlarda PTA { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/10/2724988/slides/slide_30.jpg", "name": "Klinik başarı PTA – Uzun dönem başarı oranı diseksiyonlar ve elastik recoil nedeniyle düşük – 10 yıllık açıklık %50 Stent – 2 yıllık klinik başarı oranı %70-92 – 10 yıllık açıklık %75 Stenozlarda PTA=Stent, oklüzyonlarda PTA

31 Stent-Graft Her zaman laboratuarda bulundurulmalı – Rüptür için Anevrizma AV fistül

32

33 Sonuç TASC A,B,C lezyonlar ve D lezyonların büyük kısmı endovasküler olarak tedavi edilebilir Primer stentleme PTA’dan daha iyi sonuç verir Uzun segment lezyonlarda SES daha iyidir TASC C/D lezyonlarda stent graftler daha iyi Rüptür ihtimaline karşı stent-graft mutlaka bulundurulmalı Scaffold vb teknolojiler henüz çok yeni Re-entry, aterektomi, trombektomi cihazları tedavi seçeneklerini ve başarıyı arttırdı

34


"İlyak Arter Darlık ve Oklüzyonlarında Revaskülarizasyon Koray Güven." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları