Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İHRACAT MUHASEBE KAYITLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İHRACAT MUHASEBE KAYITLARI"— Sunum transkripti:

1 İHRACAT MUHASEBE KAYITLARI
İhracat (Yurtdışı Satış) İşleminin Kaydı İhraç Bedelinin Tahsili ve Kur Farkları Kaydı İhracatta Avans Alınması Kaydı İhracat Giderlerinin Kaydı a. İhracatla İlgili Yurtiçi Giderleri b. İhracatla İlgili Yurtdışı Giderleri İhracatta Götürü Gider Uygulaması İhraç Edilen Malların İadesi işlemleri İhraç Kaydı ile Satış İşlemleri İhraç Kaydı ile Satışta Tecil Edilen KDV ve KDV İadesi İhraç Kaydı ile Satışta Alıcı Kayıtları

2 FİİLİ İHRACAT: İhracata konu malın; Kara taşımacılığında “Sınırı”, Tren taşımacılığında “Sınırı”, Deniz taşımacılığında “Limanı”, Hava taşımacılığında “Hava Limanını” terk etmesi, Fiili ihracat sayılır.

3 MUHASEBE ve FİİLİ İHRACAT
G.Ç.B ile ihraç edilen malın muhasebe kaydında; G.Ç.B ‘nin fiili ihracat tarihindeki T.C Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınır. G.Ç.B ‘deki döviz miktarı fiili ihracat tarihindeki döviz kuru ile TL’ye çevrilir ve ihracatın Türk Lirası cinsinden değeri ile muhasebeleştirilir.

4 ÖRNEK UYGULAMA EGE. A.Ş. tarafından x tarihinde $ ’lık mal ihracatı için işlemler tamamlanmıştır. İhraç edilen malın faturası x tarihinde düzenlenmiş ve mal gümrüğe sevk edilmiştir. Gümrük Beyannamesinin tescil tarihi x dir. Gümrük Beyannamesinin fiili ihracat tarihi x dir. x tarihli beyanname üzerindeki T.C. Merkez Bankası kuru: 1.Dolar=1,8500 liradır.

5 ÖRNEK UYGULAMADA AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARA DİKKAT EDİLMELİ:
Fatura düzenleme tarihi x tarihidir. Yurt Dışı Satışın kaydedileceği tarih; x tarihli fiili ihracat tarihidir. K.D.V. beyannamesine intikal edecek ay; Fiili ihraç Tarihine ait Eylül ayıdır. Kayıtta dikkate alınacak döviz kuru; Gümrük Beyannamesi Fiili İhracat tarihi döviz kurudur. Vergi İdaresi gerek KDV beyanı için gerekse hasılatın beyanı için G.B. Fiili ihracat tarihi kuruna göre matrah kabul edeceğini beyan etmektedir.

6 $100.000.- İHRACAT KAYDI ($1=1,85000) 185.000.- % 02.09.200x Borç
Alacak 120. ALICILAR HESABI WXVYZ - İtalya ( $ X 1,8500) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI X Malı İhracatı A no 'lu Fatura, nolu İhracat Güm. Beyannamesi ile yapılan ihracat kaydı. Dos.No: 21 %

7 ÖRNEK - İHRACAT BEDELİ TAHSİLİ
x fiil ihracat tarihli ve 1.$=1,8500 liradan kayıtlı Dolarlık, İtalyan Şirketinden olan ihracat mal bedeli, x tarihinde tahsil edilmiştir. Tahsilat günü 1.$=1,9500 liradır.

8 CARİ DÖNEMDE GELEN İHRACAT BEDELİ
x Borç Alacak 102. BANKALAR İş Bank. Dolar Hesabı ( $ X 1,9500) 120.A L I C I L A R HS. Expo-İtalya ( $x1,8500) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI İhracat Kur Farkı Gelirleri ( $ X 1,9500 – 1,8500 ) İhracat bedelinin banka döviz tevdiat hesaplarına kaydı. Dos.No:21 yevmiye kaydı. %

9 KUR FARKI İhracat mal bedelinin yurda geliş tarihi ile malın gümrükten çıktığı (gümrük hattını geçtiği) fiili ihracat tarihi arasında; Lehte oluşan “KUR FARKI” Yurt Dışı Satışlar hesabına, Aleyhte oluşan kur farkı 612.Diğer İndirimler hesabına kaydedilir.

10 DAB belgesi ile tahsil edilen ihracat bedelinin, Türk Lirasına çevrilerek Ticari (TL) Mevduat Hesabına aktarılması: x Borç Alacak 102. BANKALAR İş Bank. Tic. Mev. Hes. T.L. İş Bank. Dolar Hesabı. ( $x1,9500) İ no’lu DAB ile döviz tevdiat hesaplarının, ticari mevduat hesaplarına devir kaydı. %

11 02.09.200x fiil ihracat tarihli ve 1$=1,8500 liradan
Tahsil Edilen İhracat Bedelinin Fiili İhraç Tarihindeki Kurdan Küçük Olması Durumu: x fiil ihracat tarihli ve 1$=1,8500 liradan kayıtlı $ ihracat bedeli, x tarihinde tahsil edilmiştir. Tahsilat günü 1$=1,8000 liradır.

12 CARİ DÖNEMDE YAPILAN TAHSİLAT KAYDI
x Borç Alacak 102.B A N K A L A R HS. İş Bnk-Dolar Hs. ( $ x 1,8000) 612. DİĞER İNDİRİMLER HS. İhracat Kur Farkı Giderleri ( $x1,8500 – 1,8000) 120. A L I C I L A R HS. Expo - İtalya ( $x1,8500) İhracat bedelinin banka döviz tevdiat hesaplarına aktarma kaydı. %

13 İhracat Bedelinin Avans Olarak Tahsili
ÖRNEK: Ege A.Ş, Almanya’nın Expo A.G firması ile Euro ihracat anlaşması yapmıştır. Bedel önceden tahsil edilmiştir. 100,000 Euro avans x tarihinde bankaya gelmiştir (1. Euro € = 2,5000 TL) İhraç edilen malların, xx no’lu G.Ç.B ile fiili ihraç tarihinde ( xx)1. Euro (€) = 2,6000 liradır. İhracat ile ilgili alınan avans x. tarihinde kapatılmıştır.

14 İHRACAT İÇİN €100. 000. - AVANS KAYDI 100. 000. - x 2,5000 = 250. 000
İHRACAT İÇİN € AVANS KAYDI x 2,5000 = T.L. x Borç Alacak 102.BANKALAR HS. Xx Bnk. Dolar Hs. ( € x 2,5000) 340.ALINAN SİPARİŞ AVANSALARI Y.D.A.S.A. Almanya- Expo İhracat ile ilgili “Alınan Avans” yevmiye kaydı. İhracat Dosya No: 19 %

15 €100.000.- İHRACAT KAYDI 100.000.- x 2,6 = 260.000.- T.L.
Borç Alacak 120.A L I C I L A R HS. Expo - Almanya ( € x 2,6000) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS. Gömlek İhracatı ( € x 2,6000) Bedeli peşin tahsil edilen İhracat kaydı. İhracat Dosya No: 19 %

16 TAHSİL EDİLEN AVANSIN KAPANIŞI: Fiili ihracat tarihindeki döviz kuru 1
TAHSİL EDİLEN AVANSIN KAPANIŞI: Fiili ihracat tarihindeki döviz kuru 1.€= 2,6000 olması durumunda: x Borç Alacak 340.ALINAN SİPARİŞ AVANSALARI Y.D.A.S.A. Almanya-Expo ( € x 2,5000) 612. DİĞER İNDİRİMLER HS. İhracat Kur Farkı Giderleri [ € x (2, ,5000)] 120.A L I C I L A R HS. Expo- Almanya ( € x 2,6000) Peşin tahsil edilen ihracat avansının kapanış yevmiye kaydı. İhracat Dosya No: 19 %

17 AVANSIN KAPANIŞI: Fiili ihracat tarihindeki döviz kuru 1
AVANSIN KAPANIŞI: Fiili ihracat tarihindeki döviz kuru 1.€= 2,4500 olması durumunda: x Borç Alacak 340.ALINAN SİPARİŞ AVANSALARI Y.D.A.S.A. Almanya-Expo ( € x 2,5000) 120.A L I C I L A R HS. Expo- Almanya ( € x 2,4500) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS. İhracat Kur Farkı Giderleri [ € x (2, ,4500)] Peşin tahsil edilen ihracat avansının kapanış yevmiye kaydı. İhracat Dosya No: 19 %

18 DIŞ TİCARETTE GİDERLER
a. İhracatla İlgili Yurtiçi Giderleri b. İhracatla İlgili Yurtdışı Giderleri

19 a. İhracatla İlgili Yurtiçi Giderleri
Yurt içi gider örnekleri: a1: Yurtiçi Lojistik (Nakliye) Giderleri: Ör. Alize Taşımacılık Ltd. Şirketi, lojistik hizmeti olarak %18 KDV dahil toplam liralık taşıma hizmeti faturası göndermiş olup fatura henüz ödenmemiştir. a2: Yurtiçi Komisyon Giderleri: Ör. Gümrük Komisyonu gideri karşılığında L.(+KDV) tutarında açık fatura alınmıştır. a3 Yurtiçi Banka Giderleri: İhraç işlemini takibeden banka 360 L. işlem bedelini işletmenin hesabından almıştır. İhracatta yapılan yurtiçi gider, KDV’ye tabi ise, kayıtta KDV dikkate alınır.

20 a1: Yurtiçi Lojistik (Nakliye) Giderleri:
x Borç Alacak 760.PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİD İhracat Lojistik Giderleri 191.İNDİRİLECEK K.D.V. Alış K.D.V 180.- 320.SATICILAR HS. Alize Taşımacılık.Ltd.Şti. Bursa Haydarpaşa yurt içi lojistik yevmiye kaydı. %

21 a2:Yurtiçi Komisyon Giderleri:
x Borç Alacak 760.PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİD İhr. Yurt İçi Gümrük Komisyon Giderleri 191.İNDİRİLECEK K.D.V. Alış K.D.V 180.- 320.SATICILAR HS. Alize Gümrük Müşavirlik Ltd. Şti. İhracat gümrük müşavirlik hizmeti kaydı. %

22 A3Yurtiçi Banka Giderleri:
x Borç Alacak 760. PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ İhracat Bedeli Banka Masrafları (200.- $ x 1,8000) 360.- 102. BANKALAR İş.Bankası Döv. Tv. Hs x tarihli ihracat mal bedeli tahsili için yapılan banka masrafları yevmiye kaydı. %

23 b. İhracatla İlgili Yurtdışı Giderleri
Yurtdışı gider örnekleri: b1: Yurtdışı Lojistik (Nakliye) Giderleri: Ör. Bursa Gümrüğü ile Almanya arası lojistik (nakliye) bedeli olarak euroluk bir fatura alınmış, henüz ödeme yapılmamıştır. 1. Euro (€) = 2,5000 liradır. b2: Yurtdışı Komisyon Giderleri: Ör. İşletme Almanya’da fuarda stant açmak için Expo Almanya firmasından €200 karşılında hizmet satın almıştır. İşlem günü €1=2,5000L. b3 Yurtdışı Banka Giderleri: Amir banka masrafı DAB üzerinden $100 olarak tespit edilmiştir. (DAB üzerinde $ ihracat bedeli yerine, $ alınmıştır. İşlem günü 1$=1,95000L.’dir.

24 b1: Yurtdışı Lojistik (Nakliye) Giderleri: Ör
b1: Yurtdışı Lojistik (Nakliye) Giderleri: Ör. Bursa Gümrüğü ile Almanya arası lojistik (nakliye) bedeli olarak € tutarında bir fatura alınmış, henüz ödeme yapılmamıştır. 1. Euro (€) = 2,5000 liradır. x Borç Alacak 760.PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİD Yurtdışı Lojistik Giderleri ( €2.000 x 2,5000 ) 320.SATICILAR HS. xx Taşımacılık.Ltd.Şti. Bursa-Almanya yurtdışı lojistik gideri kaydı. %

25 b2: Yurtdışı Komisyon Giderleri: Ör
b2: Yurtdışı Komisyon Giderleri: Ör. İşletme Almanya’da fuarda stant açmak için Expo Almanya firmasından €200 karşılında hizmet satın almıştır. İşlem günü €1=2,5000L. x Borç Alacak 760.PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİD İhr. Yurt Yurtdışı Komisyon Giderleri 500.- 102.B A N K A L A R HS. Xx.Bnk-Euro..Hs. ( € x 2,5000) İhracat gümrük müşavirlik hizmeti kaydı. %

26 b3 Yurtdışı Banka Giderleri: Amir banka masrafı DAB üzerinden $100 olarak tespit edilmiştir. (DAB üzerinde $ ihracat bedeli yerine, $ alınmıştır. İşlem günü 1$=1,9500’tir x Borç Alacak 780. FİNANSMAN GİDERLERİ İhr. Uluslar arası Muhabir Banka Masrafı (100.- $ x 1,9500) 195.- 102. BANKALAR İş.Bank. Döv.Tev. Hs x tarihli ihracat mal bedeli tahsilinde kesilen muhabir banka masrafları kaydı. %

27 GÖTÜRÜ GİDER Belgesiz gideri olan ihracatçıyı teşviktir,
FOB ihracat bedeli üzerinden hesaplanır, Binde beş oranında uygulanır, İhracatın yapıldığı hesap döneminde uygulanır, İhracatçı firmalar yararlanır, G.V.K. 40. Md. 1.fıkrasına dayanır.

28 AB Şirketinin faydalanacağı Götürü Gider tutarı:
ÖRNEK : AB Şirketi yıl içinde yaptığı ihracatta (FOB) L. hasılat elde etmiştir. AB Şirketinin faydalanacağı Götürü Gider tutarı: x 0,005 = – L.’dır.

29 Götürü gider, 740, 760, 770 nolu hesaplardan ilgili olana kaydedilir.
Ör. AB Şirketi yıl içinde yaptığı ihracatta L. hasılat elde etmiştir. AB Şirketinin faydalanacağı Götürü Gider tutarı: x 0,005 = – L.’dır. x Borç Alacak 770. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Götürü Giderler 195.İŞ AVANSALARI* % *İş Avansları hesabı yerine diğer ödeme hesapları (100/136..) da kullanılabilir. Götürü gider, 740, 760, 770 nolu hesaplardan ilgili olana kaydedilir.

30 İHRACATTA SATIŞ İADELERİ

31 İHRACATTA SATIŞ İADELERİ
GÜMRÜK KANUNU AÇISINDAN İHRAÇ OLAN MALIN GERİ GELMESİ KDV. KANUNU YÖNÜNDEN İHRAÇ OLUNAN MALIN GERİ GELMESİ Kitap Sayfa: 95

32 GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE İADE GERİ GELEN MALLAR
GK. Md. 168 “İhraç edilen eşya, üç yıl içinde iade gelmesi halinde ve beyan sahibinin talebi üzerine, ithalat vergilerinden muaf tutulur”. GK. Md “168. Md. belirtilen muafiyet, geri gelen eşyanın ihracı sırasındaki ayniyeti değişmeden yeniden ithali halinde tanınır”.

33 ÖRNEK Daha önce ihraç edilmiş ve kayıtlı kuru 1.Dolar.=1,9000 lira olan $‘lık malların %10. ‘u yurt dışı alıcı firma tarafından iade edilmiştir. İade Günü Döviz kuru 1.$=1,9500 L

34 KDV İADESİNDEN FAYDALANILMAMIŞ İSE !
İşletme KDV İadesinden faydalanmamış ise, İade gelen mal için gümrükte KDV ödemez.

35 KDV İADESİNDEN FAYDALANMAMIŞ İSE
TL OALAR İHRAÇ EDİLEN MALLAR TL OLARAK GERİ GELMİŞTİR. KDV İADESİNDEN FAYDALANMAMIŞ İSE x x Borç Alacak 610. SATIŞ İADELERİ Y.D.S. İadesi Tic. Mal ( $ x 1,9500) 120.A L I C I L A R HS. XVYZW.Almanya ( $ x 1,9000) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS. İhracat Kur Farkı – Gelirleri [ $ x (1,9500-1,9000)] 500.- İade gelen malların gümrükten çekilmesi yevmiye kaydı. %

36 KDV İADESİNDEN FAYDALANILMIŞ İSE !
İşletmenin KDV İadesinden faydalanmış olması halinde, İade gelen mal için gümrükte KDV ödemesi gerekir.

37 KDV İADESİNDEN FAYDALANMIŞ İSE
x x Borç Alacak 610. SATIŞ İADELERİ Y.D.S. İadesi Tic. Mal ( $ x 1,9500) 191.İNDİRİLECEK K.D.V. Gümrükte Ödenen İthalat K.D.V ( x %18 = 2.736) 120.A L I C I L A R HS. XVYZW.Almanya ( $ x 1,9000) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS. İhracat Kur Farkı Gelirleri [ $ x (1,9500-1,9000)] 102. BANKALAR Xx Bankası T.L Mevduat Hesabı. 500.- İade gelen malların gümrükten çekilmesi yevmiye kaydı. %


"İHRACAT MUHASEBE KAYITLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları