Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Emre ÖZÜBAL 2014 İSTANBUL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Emre ÖZÜBAL 2014 İSTANBUL."— Sunum transkripti:

1 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Emre ÖZÜBAL 2014 İSTANBUL

2 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  260 – HAKLAR HESABI  261 – ŞEREFİYE HESABI  262 – KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ  263 – ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ  264 – KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ  267 – DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  268 – BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - )  269 – VERİLEN AVANSLAR HESABI

3 260 – HAKLAR HESABI İMTİYAZ PATENT TELİF ÜNVAN MARKA LİSANS 2014 yılında bir kitabın yayın hakkı için yazarı Serbest Meslek Mensubu Emre Özübal ile 100.000 TL(%18 KDV HARİÇ) karşılığında 5 yıllık anlaşma yapılıyor. Yazar’a ödenecek paradan %20 Gelir Vergisi kesildikten sonra kalan tutar peşin ödeniyor. 260 HAKLAR HESABI100.000 260.01 Telif Hakkı 191 İNDİRİLECEK KDV 18.000 360 ÖD VERGİ FON 38.000 360.02 KDV 360.01 G.V. 20.000 18.000 100 KASA HESABI 80.000 100.000 260 100.000 Amortisman Oranı: 1/5=%20 1. yıl: 100.000x%20=20.000 2. yıl: 100.000x%20=20.000 3. yıl: 100.000x%20=20.000 4. yıl: 100.000x%20=20.000 5. yıl: 100.000x%20=20.000 Normal Amortisman Yöntemi 31 Aralık 2014’te yapılacak kayıt 268 B. AMORTİS. 770 GENELYÖN. GİD. 20.000 268 20.000 268 B. AMORTİS. 770 GENEL YÖN. GİD. 20.000 31 Aralık 2015’te yapılacak kayıt 20.000 268 B. AMORTİS. 770 GENEL YÖN. GİD. 20.000 31 Aralık 2016’te yapılacak kayıt 268 B. AMORTİS. 770 GENEL YÖN. GİD. 20.000 31 Aralık 2017’te yapılacak kayıt 268 B. AMORTİS. 770 GENEL YÖN. GİD. 20.000 31 Aralık 2018’te yapılacak kayıt 20.000

4 261 – ŞEREFİYE HESABI DEVRALINAN İŞLETME İÇİN ÖDENEN DEĞER İLE DEFTER DEĞERİ ARASINDAKİ FARK İşletmemiz 10.01.2014 tarihinde net defter değerinin üzerinde bir değer olan 500.000 TL’ye başka bir işletmeyi aşağıdaki varlık ve kaynaklarla devralıyor. Amortisman süresi 5 yıldır. VARLIKLARKAYNAKLAR SERMAYE (DEFTER DEĞERİ) Tic.Mal: 100.000Satıcı: 25.000 Demirbaş:200.000B. Kredi: 30.000 Alıcılar: 150.000 TOPLAM: 450.000TOPLAM: 55.000 ÖDENENDEFTER DEĞERİŞEREFİYE 500.000 -395.000=105.000 ŞEREFİYE’NİN HESAPLANMASI 10.01.2014 tarihinde yapılacak kayıt 120 ALICILAR HS.150.000 153 TİCARİ MALLAR HS.100.000 320 SATICILAR HS. 25.000 500 SERMAYE HS.500.000 255 DEMİRBAŞLAR HS.200.000 261 ŞEREFİYE HS.105.000 300 BANKA KREDİ. 30.000 ALDIĞIMIZ İŞLETMENİN DEĞERİ BİZİM ÖDEDİĞİMİZ DEĞER 261 105.000

5 ŞEREFİYE İÇİN AMORTİSMAN HESAPLAMA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN HEPSİNDE AYNI YÖNTEMLE AMORTİSMAN HESAPLANIR VE KAYDEDİLİR. NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİNİ KULLANACAK OLURSAK Amortisman Oranı: 1/5=%20 1. yıl: 105.000x%20=21.000 2. yıl: 105.000x%20=21.000 3. yıl: 105.000x%20=21.000 4. yıl: 105.000x%20=21.000 5. yıl: 105.000x%20=21.000 31 Aralık 2014’te yapılacak kayıt 268 B. AMORTİS. 770 GENEL YÖN. GİD. 21.000 31 Aralık 2015’te yapılacak kayıt 268 B. AMORTİS. 770 GENEL YÖN. GİD. 21.000 31 Aralık 2016’te yapılacak kayıt 268 B. AMORTİS. 770 GENEL YÖN. GİD. 21.000 31 Aralık 2017’te yapılacak kayıt 268 B. AMORTİS. 770 GENEL YÖN. GİD. 21.000 31 Aralık 2018’te yapılacak kayıt 268 B. AMORTİS. 770 GENEL YÖN. GİD. 21.000 268 21.000

6 262 – KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HESABI  Proje giderleri  Ticaret Siciline tescilde yapılan giderler  Kuruluş sırasında avukat, danışman gibi kişilere ödenen ücretler  Kuruluş esnasında ödenen noter, harç ve ilan giderleri… KURULUŞ SIRASINDA YAPILABİLECEK GİDERLER Örnek: Gülenyüz  ticaret işletmesinin kuruluşu sırasında yapılan giderlerin toplamı 6.000 TL (%18 KDV HARİÇ)’dir. 01.03.2014 tarihinde kuruluş işlemleri bittikten sonra bu giderlerin aktifleştirilmesine karar verilmiştir.(Amorti süresi 5 yıldır.) 100 KASA HS. 262 KURULUŞ VE ÖR. GİDERİ 7.080 6.000 191 İNDİRİLECEK KDV 1.080 01.03.2014 tarihinde yapılacak kayıt 262 6.000 NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİNİ KULLANACAK OLURSAK Amortisman Oranı: 1/5=%20 1. yıl: 6.000x%20=1.200 2. yıl: 6.000x%20=1.200 3. yıl: 6.000x%20=1.200 4. yıl: 6.000x%20=1.200 5. yıl: 6.000x%20=1.200 31 Aralık 2014’te yapılacak kayıt 268 B. AMORTİS. 770 GENEL YÖN. GİD. 1.200 5 yıl boyunca(2018’e kadar), 31 Aralık’ta aynı kayıt yapılır. 268 1.200

7 263 – ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ  Yeni teknoloji geliştirmek için yapılan harcamalar  Mevcut durumun geliştirilmesi için yapılan harcamalar  Yeni ürün geliştirmek için yapılan harcamalar Örnek: Gülenyüz  ticaret işletmesi 10.10.2014 tarihinde yeni bir ürün üretmek için 10.000 TL (%18 KDV HARİÇ)’lik bir araştırma yapmıştır.(Amorti süresi 5 yıldır.) 100 KASA HS. 263 AR-GE GİDERİ 11.800 10.000 191 İNDİRİLECEK KDV 1.800 10.10.2014 tarihinde yapılacak kayıt 263 10.000 NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİNİ KULLANACAK OLURSAK Amortisman Oranı: 1/5=%20 1. yıl: 10.000x%20=2.000 2. yıl: 10.000x%20=2.000 3. yıl: 10.000x%20=2.000 4. yıl: 10.000x%20=2.000 5. yıl: 10.000x%20=2.000 31 Aralık 2014’te yapılacak kayıt 268 B. AMORTİS. 770 GENEL YÖN. GİD. 2.000 5 yıl boyunca(2018’e kadar), 31 Aralık’ta aynı kayıt yapılır. 268 2.000 HANGİ TÜR HARCAMALAR BU HESAPTA TAKİP EDİLİR?

8 264 – ÖZEL MALİYETLER HESABI HANGİ HARCAMALAR BU HESABA KAYDEDİLİR? HANGİ HARCAMALAR BU HESABA KAYDEDİLMEZ?  Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi için yapılan harcamalar  Ekonomik değerinin artırılması için yapılan harcamalar  Kira süresinin sonunda gayrimenkulün sahibine bırakılacak varlıklar için yapılan harcamalar  Gayri Menkullerin bakım, onarım ve temizlenmesi gibi harcamalar Bu harcamalar ilgili gider hesabına kaydedilir. 770/760 vb..  Gayri Menkullerin bakım, onarım ve temizlenmesi gibi harcamalar Bu harcamalar ilgili gider hesabına kaydedilir. 770/760 vb.. YAPILAN HARCAMALAR İÇİNDE BULUNULAN YILLA SINIRLI İSE: ÖRNEK: 09.11.2014 tarihinde işletmemiz 5 yıllığına kiraladığı bir mağazanın vitrininin ve dekorasyonunun yapılması için bir firma ile anlaşma yapıyor. İşi tamamlayan firmaya 8.000 TL(%18 KDV HARİÇ) peşin para ödeniyor. Amortisman süresi 5 yıldır. 100 KASA HS. 264 ÖZEL MALİYETLER HS. 9.440 8.000 191 İNDİRİLECEK KDV 1.440 09.11.2014 tarihinde yapılacak kayıt 264 8.000 Yapılan harcama içinde bulunulan yılda(2014) bittiği için 264 nolu hesabı kullandık. A-

9 NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİNİ KULLANACAK OLURSAK Amortisman Oranı: 1/5=%20 1. yıl: 8.000x%20=1.600 2. yıl: 8.000x%20=1.600 3. yıl: 8.000x%20=1.600 4. yıl: 8.000x%20=1.600 5. yıl: 8.000x%20=1.600 31 Aralık 2014’te yapılacak kayıt 268 B. AMORTİS. 770 GENEL YÖN. GİD. 1.600 5 yıl boyunca(2018’e kadar), 31 Aralık’ta aynı kayıt yapılır. 268 1.600 B- YAPILAN HARCAMALAR BİRDEN FAZLA YILI KAPSIYOR İSE: ÖRNEK: Gülenyüz  A.Ş. 2014’te 5 yıllığına kiralamış olduğu fabrika binasına 2014 yılında 100.000TL, 2015 yılında ise 80.000 TL tutarında özel maliyet niteliği taşıyan harcamada bulunmuştur. Bina 05.05.2015 tarihinde kullanılmaya başlamıştır. (Amortisman Süresi 5 yıldır.) 100 KASA HS. 258 YAPILMAKTA OLAN YAT. 118.000 100.000 191 İNDİRİLECEK KDV 18.000 XX.XX.2014 tarihinde yapılacak kayıt 100 KASA HS. 258 YAPILMAKTA OLAN YAT. 94.400 80.000 191 İNDİRİLECEK KDV 14.400 XX.XX.2015 tarihinde yapılacak kayıt

10 258 YAPIL. OL. YAT. 264 ÖZEL MALİYETLER HS 180.000 05.05.2015 tarihinde yapılacak kayıt 258 264 100.000 80.000 180.000 NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİNİ KULLANACAK OLURSAK Amortisman Oranı: 1/5=%20 1. yıl: 180.000x%20=36.000 2. yıl: 180.000x%20=36.000 3. yıl: 180.000x%20=36.000 4. yıl: 180.000x%20=36.000 5. yıl: 180.000x%20=36.000 31 Aralık 2015’te yapılacak kayıt 268 B. AMORTİS. 770 GENEL YÖN. GİD. 36.000 5 yıl boyunca(2019’a kadar), 31 Aralık’ta aynı kayıt yapılır. 268 36.000 Kullanmaya başlanılan yıldan itibaren Amortisman kaydı yapılır. 2014’te kiraladık; fakat 2015’te kullanılmaya başlandı. 180.000

11


"MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Emre ÖZÜBAL 2014 İSTANBUL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları