Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL MUHASEBE 2 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR Dr. Ergün Kaya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL MUHASEBE 2 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR Dr. Ergün Kaya."— Sunum transkripti:

1 GENEL MUHASEBE 2 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR Dr. Ergün Kaya

2 AMAÇLAR  Ticari nedene dayanmayan BORÇLARI (diğer yabancı kaynakları) tanımlayabilmek  Diğer yabancı kaynakları sınıflandırabilmek  Alınan sipariş avanslarını açıklayabilmek  Borç karşılıklarını muhasebeleştirebilmek  Gelecek aylara/yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları işlemlerini muhasebeleştirebilmek  Diğer yabancı kaynakların finansal durum tablosunda raporlanmasını açıklayabilmek

3 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR Kısa Vadeli 33 Diğer Borçlar 34 Alınan Avanslar 35 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 37 Borç ve Gider Karşılıkları 38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 39 Diğer K.V. Yb. Kaynaklar Uzun Vadeli 43 Diğer Borçlar 44 Alınan Avanslar 45 46 47 Borç ve Gider Karşılıkları 48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 49 Diğer U.V. Yb. Kaynaklar

4 33 DİĞER BORÇLAR •ORTAKLARA BORÇLAR •İŞTİRAKLERE BORÇLAR •BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR •PERSONELE BORÇLAR •DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR •DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)

5 ÖRNEK 1: Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir? GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI 1.000 ORTAKLARA BORÇLAR1.000 a.Önceki dönem kârının ortaklar adına vergilendirilmesi b.Ortaklara dağıtılan kâr paylarının bankadan ödenmesi c.Ortaklara temettü dağıtılması d.Ortaklardan borç alınması e.Ortaklara olan borcun geçmiş yıl kârından karşılanması

6 ÖRNEK 2: İşletmenin %20 oranında sermayesine sahip olduğu CAN A.Ş. den 10.000 TL nakit para almıştır. İşletme bu borcu 9 ay sonra ödeyeceğine göre, aşağıdakilerden hangisi yapılır? a. 245 Bağlı Ortaklıklar Hs. alacaklandırılır b. 340 Alınan Avanslar Hs. alacaklandırılır c. 332 İştiraklere Borçlar Hs. alacaklandırılır d. 432 İştiraklere Borçlar Hs. borçlandırılır e. 100 Kasa Hesabı alacaklandırılır

7 ÖRNEK 3: Personele her ay sonunda yapılan tahakkukta, ödenecek net ücret, aşağıdaki hesaplardan hangisinin alacağında muhasebeleştirilir? a.Personele Borçlar b.Diğer Çeşitli Borçlar c.Personelden Alacaklar d.Genel Yönetim Giderleri e.Hizmet Üretim Maliyeti

8 34 ALINAN AVANSLAR •ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI •ALINAN DİĞER AVANSLAR

9 ÖRNEK 4: İşletmenin ilk kez iş yaptığı ZOR Ticaretin 250.000 + %18 KDV tutarındaki mal siparişinin %20’si olan 59.000 TL avans, A Bankası mevduat hesabına yatırılmıştır. Buna göre hangi hesap alacaklandırılır? a.Kasa b.Bankalar c.Banka Kredileri d.Verilen Sipariş Avansları e.Alınan Sipariş Avansları

10 ÖRNEK 5: İşletme, ZOR Ticaretin mal siparişini teslim etmiş ve 59.000 TL avansı düştükten sonra kalan tutarı da A Bankası mevduat hesabına tahsil etmiştir. Buna göre aşağıdaki kayıt yapılır? 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 59.000 102 BANKALAR 236.000 600 YURTİÇİ SATIŞLAR250.000 391 HESAPLANAN KDV 45.000

11 35 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ •YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ •YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI

12 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER •ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR •ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ •VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER •ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

13 ÖRNEK 6: İşletmenin personele aylık ücret ödeme bilgileri aşağıda verilmiştir. Brüt ücret: 2.000 TL İşveren Primi: 430 TL Kesintiler: 655,18 TL Net Ücret: 1.344,82 TL Genel Yönetim Giderleri2.430,00 -Brüt Ücret:2.000 -SGK İşveren Primleri: 430 Personele Borçlar1.344,82 Ödenecek Vergi ve Fonlar 355,18 Ödenecek SG Kesintileri 730,00

14 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI •DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI •DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-) •KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI •MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI •DİĞERBORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

15 ÖRNEK 7: Kıdem tazminatı karşılığı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? a.Personelin işletmeye borcudur b.İşletmenin personele borcudur c.İşletmenin personelinden alacağıdır d.İşletmenin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcudur e.Aylık maaşa eklenerek düzenli ödenir

16 Borç Niteliğindeki Diğer Unsurlar - GELECEK AYLARA/YILLARA AİT GELİRLER (Gelecek dönem(ler)de yerine getirilecek hizmet ve taahhütlerden doğan, bedeli peşin tahsil edilmiş gelir kaynaklı borçlar) -GİDER TAHAKKUKLARI (Karşılığı tüketilmiş/kullanılmış fakat bedeli gelecek dönem(ler)de ödenecek olan borçlar)

17 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI *GELECEK AYLARA AİT GELİRLER *GİDER TAHAKKUKLARI 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR •HESAPLANAN KDV •DİĞER KDV •MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI •SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI •DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR

18 Örnek 8: İşletmenin bir dönemlik KDV hesaplarının durumu şöyledir; 391 HESAPLANAN KDV 377.000 191 İNDİRİLECEK KDV 333.000 190 DEVREDEN KDV 33.000 Bu bilgilere göre dönem sonunda yapılacak KDV mahsubu için, seçeneklerden hangisi yapılmaz? a)Hesaplanan KDV hesabı 377.000.- borçlandırılır b)Diğer Çeşitli Borçlar hesabı 11.000.- alacaklandırılır c)İndirilecek KDV hesabı 333.000.- alacaklandırılır d)Devreden KDV hesabı 33.000.- alacaklandırılır e)Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı 11.000.- alacaklandırılır

19 GENEL MUHASEBE II SORULAR ÜNİTE 5

20 1. Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir? ORTAKLARDAN ALACAKLAR3.000 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI3.000 a.Önceki dönem kârının ortaklara dağıtımı b.Ortaklara dağıtılan kâr payının ödenmesi c.Önceki dönem zararları için ortaklara başvurulması d.Önceki dönem zararları için ortaklara ödeme yapılması e.Geçmiş dönem zararlarının sermaye azaltılarak karşılanması

21 2. Personele tahakkuk ettirilen net ücret ile prim, ikramiye vb. eklentilerin kendisine ödeninceye kadar izlendiği pasif ana hesap aşağıdakilerden hangisidir? a.Ücret Giderleri b.Gider Tahakkukları c.Personele Borçlar d.Genel Giderler e.Diğer Çeşitli Borçlar

22 3. İşletmenin dönem içinde tahsil ettiği 90.000 TL kira bedelinin 30.000 TL sinin gelecek hesap dönemine ait olduğu belirlenmiştir. Dönem sonunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? a.Gelecek Aylara Ait Gelirler borçlandırılır b.Gelecek Aylara Ait Gelirler alacaklandırılır c.Gelecek Aylara Ait Giderler borçlandırılır d.Gelecek Aylara Ait Gelirler alacaklandırılır e.Diğer Olağan Gelir ve Kârlar alacaklandırılır

23 4. İşletmenin dönem içinde tükettiği elektrik bedeli 9.000 TL dir. Hesap dönemine ait olan bu tutar izleyen dönemde ödenecektir. Dönem sonunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? a.Gelecek Aylara Ait Giderler alacaklandırılır b.Genel Yönetim Giderleri alacaklandırılır c.Gelecek Aylara Ait Giderler borçlandırılır d.Gider Tahakkukları borçlandırılır e.Gider Tahakkukları alacaklandırılır

24 5. İşletmenin Z Bankasından aldığı 100.000 TL tutarındaki açık kredi, şirket ortağı C. Emin tarafından ödenmiştir. Bu durumda aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır. a)Bankalar b)Banka Kredileri c)Bağlı Ortaklıklara Borçlar d)Ortaklara Borçlar e)Diğer Çeşitli Borçlar

25 6. [Varlıklar – Yabancı Kaynaklar] işleminin sonucu nedir? a.Borçlar b.Alacaklar c.Öz kaynaklar d.Net varlıklar e.Kâr/zarar


"GENEL MUHASEBE 2 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR Dr. Ergün Kaya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları