Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL MUHASEBE I MENKUL KIYMETLER ÜNİTE 7. Amaçlar:   MENKUL KIYMET kavramını açıklayabilmek,   Geçici ve uzun vadeli yatırımları ayırdebilmek, 

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL MUHASEBE I MENKUL KIYMETLER ÜNİTE 7. Amaçlar:   MENKUL KIYMET kavramını açıklayabilmek,   Geçici ve uzun vadeli yatırımları ayırdebilmek, "— Sunum transkripti:

1 GENEL MUHASEBE I MENKUL KIYMETLER ÜNİTE 7

2 Amaçlar:   MENKUL KIYMET kavramını açıklayabilmek,   Geçici ve uzun vadeli yatırımları ayırdebilmek,   Menkul kıymetleri sınıflandırabilmek,   Hisse senedi ile borçlanma senetleri arasındaki farkı açıklayabilmek,   Geçici yatırımları muhasebeleştirebilmek.

3 DÖNEN VARLIKLAR HAZIR DEĞERLER HAZIR DEĞERLER MENKUL KIYMETLER MENKUL KIYMETLER TİCARİ ALACAKLAR TİCARİ ALACAKLAR DİĞER ALACAKLAR DİĞER ALACAKLAR STOKLAR STOKLAR DİĞER DÖNEN VARLIKLAR DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

4 MENKUL KIYMETLER HİSSE SENETLERİ HİSSE SENETLERİ ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI DİĞER MENKUL KIYMETLER DİĞER MENKUL KIYMETLER MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

5 MENKUL KIYMETLER   Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan menkul kıymetler   Satılmaya hazır amaçlı menkul kıymetler   Vadeye kadar elde tutma amaçlı menkul kıymetler *1. gruptaki menkul kıymetler alış bedeli ile 2. ve 3. gruptakiler maliyet bedeli ile muhasebeleştirilmektedir.

6 HİSSE SENEDİ   Sermayesi paylara bölünmüş şirketler (anonim şirket) tarafından çıkarılan, sermayeye katılma payını temsil eden ve payların dolaşımını sağlayan, kanuni şekil şartlarına uygun hazırlanmış kıymetli evraktır.   Hisse senetleri nama veya hamiline yazılı olabilir.   Hisse senetleri geçici ya da uzun vadeli yatırım aracı olabilir.   Hisse senetleri uzun vadede kâr payı (temettü) getirisi olan menkul kıymetlerdir.

7 TAHVİL VE TÜREVLERİ   Anonim şirketler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından çıkarılan, belli bir vade ile belli tutar üzerinden borçlanma olanağı sağlayan ve karşılığında belirlenmiş olan faizi ödeme yükümlülüğünü içeren, şekil şartlarına uygun hazırlanmış kıymetli evraktır.   Tahviller sabit getirili (faizli) finansal araçlardır. Tahvil geçici ya da uzun vadeli yatırım aracı olabilir.   Özel kesim tahvil faizi üzerinden belli oranda gelir vergisi kesintisi (stopaj) yapılabilir. DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARI:   Hazine Bonosu/ Finansman Bonosu   Gelir Ortaklığı Senedi   Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi   Yatırım Fonu Katılma Belgesi

8 İşletmenin fon fazlasını değerlendirmek amacıyla, hisse senedi veya tahvil ve benzeri finansal varlıkları satın alması durumunda, alış bedeli ve komisyon tutarını nakit ve/veya mevduat hesabından öder. İşlemin muhasebe kaydı şöyledir: 110 HİSSE SENETLERİXXX 111 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARIXXX 112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARIXXX 118 DİĞER MENKUL KIYMETLERXXX 653 KOMİSYON GİDERLERİxxx KASAXXX BANKALARXXX

9 1. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetler grubunun bir unsurudur? a) Özel maliyetler b) Banka kredileri c) Alınan çekler d) Hisse senetleri e) İştirakler

10 2. İşletmenin geçici yatırım amacıyla aldığı hazine bonoları hangi hesapta izlenir? a) Özel kesim tahvil senet ve bonoları b) Kamu kesimi tahvil senet ve bonoları c) Diğer menkul kıymetler d) Çıkarılmış tahviller e) Tahvil anapara taksit ve faizleri

11 3. İşletmenin geçici yatırım amacıyla satın aldığı (A) Anonim Şirketine ait hisse senetleri satıldığında, aşağıdakilerden hangisi yapılır? a) Hisse senetleri hesabı nominal değerle alacaklandırılır b) Hisse senetleri hesabı maliyet değerinden alacaklandırılır c) Hisse senetleri alış bedeliyle alacaklandırılır d) Hisse senetleri nominal değerle borçlandırılır e) Hisse senetleri alış bedeliyle borçlandırılır

12 4.110 HİSSE SENETLERİ HESABI XX 653 KOMİSYON GİDERLERİ HS. XX 102 BANKALAR HESABIXX Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir? a) Geçici yatırım için hisse senedi satın alınması b) Geçici yatırım için alınan hisse senetlerinin zararına satılması c) Geçici yatırım için alınan hisse senetlerinin kârlı satılması d) Yatırım amacıyla alınan hisse senetlerinin kaydı e) Yatırım amacıyla alınan hisse senetlerine kâr payı dağıtılması

13 5. İşletme 1,50 TL nominal değerli hisse senetlerinden 1000 adedini 1.750 TL’ye satın almış, ayrıca aracı kuruluşa %2 komisyon ödemiştir. Ödeme «A Bankası» mevduat hesabından yapılmıştır. İşlemin muhasebe kaydı nasıldır? a) HİSSE SENETLERİ1.500 M.K. ALIŞ ZARARI 35 BANKA KREDİLERİ1.535 b) MENKUL KIYMETLER1.535 HİSSE SENETLERİ1.500 BANKALAR 35

14 İşletme, hisse senetlerini 1.750 TL’ye satın almış ve 35 TL komisyon ödemiştir? 5/ Not: İşletme, hisse senetlerini 1.750 TL’ye satın almış ve 35 TL komisyon ödemiştir? c) BANKALAR1.750 FİNANSMAN GİDERLERİ 35 FİNANSMAN GİDERLERİ 35 HİSSE SENETLERİ1.785 d) HİSSE SENETLERİ1.750 KOMİSYON GİDERLERİ 35 KOMİSYON GİDERLERİ 35 BANKALAR1.785 e) HİSSE SENETLERİ1.785 BANKALAR1.785 BANKALAR1.785

15 6. İşletme toplam 1.500 TL nominal değerli hisse senetlerini 1.350 TL’ye satın almış ve 1.450 TL’ye satmıştır. Satış işleminin muhasebe kaydı nasıldır? a) KASA1.500 HİSSE SENETLERİ1.300 M.K. SATIŞ KÂRI 200 b) KASA1.450 HİSSE SENETLERİ1.350 M.K. SATIŞ KÂRI 100

16 İşletme toplam 1.500 TL N.D.li hisse senetlerini 1.350 TL ye satın almış ve 1.450 TL ye satmıştır. 6/ Not: İşletme toplam 1.500 TL N.D.li hisse senetlerini 1.350 TL ye satın almış ve 1.450 TL ye satmıştır. c) KASA1.350 MENKUL K. SATIŞ ZARARI 150 MENKUL K. SATIŞ ZARARI 150 HİSSE SENETLERİ1.500 d) KASA1.450 MENKUL K. SATIŞ ZARARI 50 MENKUL K. SATIŞ ZARARI 50 HİSSE SENETLERİ1.500 e) KASA1.450 HİSSE SENETLERİ1.450

17 7. Tahvil üzerinde yer alan faiz kuponlarının vadesi geldiğinde, tahsil edilene kadar borç kaydedildiği hesap hangisidir? a) a) Faiz Gelirleri b) b) Diğer Hazır Değerler c) c) İştiraklerden Temettü Gelirleri d) d) Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları e) e) Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları

18 8. İşletmenin geçici yatırım amacıyla satın aldığı hisse senetleri ve tahviller hangi değer üzerinden muhasebeleştirilir? a) Maliyet bedeli b) Tasarruf değeri c) Nominal değer d) Rayiç bedel e) Alış bedeli

19 9. İşletme, elindeki kısa süreli fon fazlasını değerlendirmek için (C) A.Ş.’ye ait 10.000TL nominal değerli hisse senetlerinden 10 adedini 122.000 TL’ye satın almıştır. Buna göre hangi hesap kaç TL borçlandırılır? a) Kasa, 122.000 b) Hisse Senetleri, 100.000 c) Hisse Senetleri, 122.000 d) İştirakler, 100.000 e) İştirakler, 122.000

20 10. İşletme, elindeki kısa süreli fon fazlası olan 10.000 TL yi gayrimenkul yatırım fonuna aktarmıştır. 10. İşletme, elindeki kısa süreli fon fazlası olan 10.000 TL yi gayrimenkul yatırım fonuna aktarmıştır. Buna göre hangi hesap borçlandırılır? a) Hisse Senetleri b) Alacak Senetleri c) İştirakler d) Diğer Menkul Kıymetler e) Borç Senetleri


"GENEL MUHASEBE I MENKUL KIYMETLER ÜNİTE 7. Amaçlar:   MENKUL KIYMET kavramını açıklayabilmek,   Geçici ve uzun vadeli yatırımları ayırdebilmek, " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları