Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MENKUL KIYMETLER ÜNİTE 7

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MENKUL KIYMETLER ÜNİTE 7"— Sunum transkripti:

1 MENKUL KIYMETLER ÜNİTE 7
GENEL MUHASEBE I MENKUL KIYMETLER ÜNİTE 7

2 Amaçlar: MENKUL KIYMET kavramını açıklayabilmek,
Geçici ve uzun vadeli yatırımları ayırdebilmek, Menkul kıymetleri sınıflandırabilmek, Hisse senedi ile borçlanma senetleri arasındaki farkı açıklayabilmek, Geçici yatırımları muhasebeleştirebilmek.

3 DÖNEN VARLIKLAR HAZIR DEĞERLER MENKUL KIYMETLER TİCARİ ALACAKLAR
DİĞER ALACAKLAR STOKLAR DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

4 MENKUL KIYMETLER HİSSE SENETLERİ ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI
KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI DİĞER MENKUL KIYMETLER MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

5 MENKUL KIYMETLER Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan menkul kıymetler Satılmaya hazır amaçlı menkul kıymetler Vadeye kadar elde tutma amaçlı menkul kıymetler *1. gruptaki menkul kıymetler alış bedeli ile 2. ve 3. gruptakiler maliyet bedeli ile muhasebeleştirilmektedir.

6 HİSSE SENEDİ Sermayesi paylara bölünmüş şirketler (anonim şirket) tarafından çıkarılan, sermayeye katılma payını temsil eden ve payların dolaşımını sağlayan, kanuni şekil şartlarına uygun hazırlanmış kıymetli evraktır. Hisse senetleri nama veya hamiline yazılı olabilir. Hisse senetleri geçici ya da uzun vadeli yatırım aracı olabilir. Hisse senetleri uzun vadede kâr payı (temettü) getirisi olan menkul kıymetlerdir.

7 TAHVİL VE TÜREVLERİ DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARI:
Anonim şirketler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından çıkarılan, belli bir vade ile belli tutar üzerinden borçlanma olanağı sağlayan ve karşılığında belirlenmiş olan faizi ödeme yükümlülüğünü içeren, şekil şartlarına uygun hazırlanmış kıymetli evraktır. Tahviller sabit getirili (faizli) finansal araçlardır. Tahvil geçici ya da uzun vadeli yatırım aracı olabilir. Özel kesim tahvil faizi üzerinden belli oranda gelir vergisi kesintisi (stopaj) yapılabilir. DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARI: Hazine Bonosu/ Finansman Bonosu Gelir Ortaklığı Senedi Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Yatırım Fonu Katılma Belgesi

8 İşletmenin fon fazlasını değerlendirmek amacıyla, hisse senedi veya tahvil ve benzeri finansal varlıkları satın alması durumunda, alış bedeli ve komisyon tutarını nakit ve/veya mevduat hesabından öder. İşlemin muhasebe kaydı şöyledir: 110 HİSSE SENETLERİ XXX 111 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI XXX 112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER XXX 653 KOMİSYON GİDERLERİ xxx KASA XXX BANKALAR XXX

9 Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetler grubunun bir unsurudur?
Özel maliyetler Banka kredileri Alınan çekler Hisse senetleri İştirakler

10 2. İşletmenin geçici yatırım amacıyla aldığı hazine bonoları hangi hesapta izlenir?
Özel kesim tahvil senet ve bonoları Kamu kesimi tahvil senet ve bonoları Diğer menkul kıymetler Çıkarılmış tahviller Tahvil anapara taksit ve faizleri

11 3. İşletmenin geçici yatırım amacıyla satın aldığı (A) Anonim Şirketine ait hisse senetleri satıldığında, aşağıdakilerden hangisi yapılır? Hisse senetleri hesabı nominal değerle alacaklandırılır Hisse senetleri hesabı maliyet değerinden alacaklandırılır Hisse senetleri alış bedeliyle alacaklandırılır Hisse senetleri nominal değerle borçlandırılır Hisse senetleri alış bedeliyle borçlandırılır

12 4. 110 HİSSE SENETLERİ HESABI XX
653 KOMİSYON GİDERLERİ HS. XX 102 BANKALAR HESABI XX Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir? Geçici yatırım için hisse senedi satın alınması Geçici yatırım için alınan hisse senetlerinin zararına satılması Geçici yatırım için alınan hisse senetlerinin kârlı satılması Yatırım amacıyla alınan hisse senetlerinin kaydı Yatırım amacıyla alınan hisse senetlerine kâr payı dağıtılması

13 5. İşletme 1,50 TL nominal değerli hisse senetlerinden 1000 adedini 1
5. İşletme 1,50 TL nominal değerli hisse senetlerinden 1000 adedini TL’ye satın almış, ayrıca aracı kuruluşa %2 komisyon ödemiştir. Ödeme «A Bankası» mevduat hesabından yapılmıştır. İşlemin muhasebe kaydı nasıldır? a) HİSSE SENETLERİ M.K. ALIŞ ZARARI BANKA KREDİLERİ b) MENKUL KIYMETLER BANKALAR

14 5/ Not: İşletme, hisse senetlerini 1
5/ Not: İşletme, hisse senetlerini TL’ye satın almış ve 35 TL komisyon ödemiştir? c) BANKALAR FİNANSMAN GİDERLERİ HİSSE SENETLERİ d) HİSSE SENETLERİ KOMİSYON GİDERLERİ BANKALAR e) HİSSE SENETLERİ

15 6. İşletme toplam 1. 500 TL nominal değerli hisse senetlerini 1
6. İşletme toplam TL nominal değerli hisse senetlerini TL’ye satın almış ve TL’ye satmıştır. Satış işleminin muhasebe kaydı nasıldır? a) KASA HİSSE SENETLERİ M.K. SATIŞ KÂRI b) KASA HİSSE SENETLERİ M.K. SATIŞ KÂRI

16 c) KASA 1.350 MENKUL K. SATIŞ ZARARI 150 HİSSE SENETLERİ 1.500
6/ Not: İşletme toplam TL N.D.li hisse senetlerini TL ye satın almış ve TL ye satmıştır. c) KASA MENKUL K. SATIŞ ZARARI HİSSE SENETLERİ d) KASA MENKUL K. SATIŞ ZARARI e) KASA HİSSE SENETLERİ

17 7. Tahvil üzerinde yer alan faiz kuponlarının vadesi geldiğinde, tahsil edilene kadar borç kaydedildiği hesap hangisidir? Faiz Gelirleri Diğer Hazır Değerler İştiraklerden Temettü Gelirleri Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları

18 8. İşletmenin geçici yatırım amacıyla satın aldığı hisse senetleri ve tahviller hangi değer üzerinden muhasebeleştirilir? Maliyet bedeli Tasarruf değeri Nominal değer Rayiç bedel Alış bedeli

19 9. İşletme, elindeki kısa süreli fon fazlasını değerlendirmek için (C) A.Ş.’ye ait TL nominal değerli hisse senetlerinden 10 adedini TL’ye satın almıştır. Buna göre hangi hesap kaç TL borçlandırılır? Kasa, Hisse Senetleri, Hisse Senetleri, İştirakler, İştirakler,

20 10. İşletme, elindeki kısa süreli fon fazlası olan 10
10. İşletme, elindeki kısa süreli fon fazlası olan TL yi gayrimenkul yatırım fonuna aktarmıştır. Buna göre hangi hesap borçlandırılır? Hisse Senetleri Alacak Senetleri İştirakler Diğer Menkul Kıymetler Borç Senetleri


"MENKUL KIYMETLER ÜNİTE 7" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları