Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

10-HAZIR DEĞERLER 2

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "10-HAZIR DEĞERLER 2"— Sunum transkripti:

1 10-HAZIR DEĞERLER 2 www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com

2 VARLIK HESAPLARI 2

3 VARLIK HESAPLARI3 Varlık Kavramı Geçmişte olan işlemlerin sonucunda ortaya çıkan ve hali hazırda işletmenin kontrolünde olan ve gelecekte işletmeye ekonomik fayda sağlaması beklenen değerlerdir. VARLIK HESAPLARI ARTIŞLAR (+) AZALIŞLAR (-) BORÇ KALANI BorçAlacak

4 VARLIK HESAPLARI4

5 5 1-DÖNEN VARLIKLAR 10-HAZIR DEĞERLER “İşletme kasasında ya da bankalarda tutulan nakit para ile istenildiğinde, değer kaybına uğramadan paraya çevrilmesi mümkün olan varlıklardır.” 100-Kasa 101-Alınan Çekler 102-Bankalar 103- Verilen Çekler ve Öd. Emirleri (-) 108-Diğer Hazır Değerler 1-DÖNEN VARLIKLAR10-HAZIR DEĞERLER

6 VARLIK HESAPLARI61-DÖNEN VARLIKLAR10-HAZIR DEĞERLER 100-KASA Aidiyet: İşletmemizde Mülkiyet: İşletmemizde 102-BANKALAR Aidiyet: İşletmemizde Mülkiyet: Banka Hesabımızda 103-VERİLEN ÇEKLER (-) Aidiyet: Satıcıda Mülkiyet: Banka Hesabımızda 101-ALINAN ÇEKLER Aidiyet: İşletmemizde Mülkiyet: Alıcının Bankasında

7 VARLIK HESAPLARI71-DÖNEN VARLIKLAR10-HAZIR DEĞERLER 100-KASA Nakit haldeki ulusal ve yabancı paraların izlendiği hesaptır. 100-KASA HESABI ARTIŞLAR (+)AZALIŞLAR (-) BorçAlacak 100-KASA 20.000 500-SERMAYE 20.000 1) 12.10.20..’de ₺20.000 sermaye nakit olarak konuluyor. 20.000 153-TİCARİ MALLAR3.000 100-KASA 3.000 2) 15.10.20..de ₺3.000’lık ticari mal peşin satın alınmıştır. 3.000 100-KASA2.000 600-YURTİÇİ SATIŞLAR 2.000 3) 17.10.20..’de ticari mallarının yarısını ₺2.000’ya satmıştır. 2.000 12.10.20.. Açılış Kaydı 15.10.20.. Mal Alımı 17.10.20.. Mal Saışı 22.0003.000 BORÇ KALANI: 19.000 Para Girişi Para Çıkışı

8 ErhanHakan VARLIK HESAPLARI81-DÖNEN VARLIKLAR10-HAZIR DEĞERLER 101-ALINAN ÇEKLER Üçüncü kişilerden alınan çekler izlenir. Keşideci Çeki düzenleyen Alacaklı (Hamil) Çeki elinde bulunduran kişi alacaklı Muhatap Çekin beledini ödeyecek banka şubesi ¨ 5.000 Çek ¨ 5.000’lık Tic. Mal

9 RECEPEMREALİ VARLIK HESAPLARI91-DÖNEN VARLIKLAR10-HAZIR DEĞERLER 101-ALINAN ÇEKLER ¨ 5.000 ¨ 5.000’lık Çek ¨ 5.000 Çek ¨ 30.000’lık CİRO Hak sahibi tarafından değerli evrakın arkasına atılan bir imza veya yazılan bir ifade ile söz konusu evraktan doğan hakların başkasına devredilmesini sağlayan işleme verilen addır.

10 VARLIK HESAPLARI101-DÖNEN VARLIKLAR10-HAZIR DEĞERLER 101-ALINAN ÇEKLER

11 VARLIK HESAPLARI111-DÖNEN VARLIKLAR10-HAZIR DEĞERLER 101-ALINAN ÇEKLER

12 VARLIK HESAPLARI121-DÖNEN VARLIKLAR10-HAZIR DEĞERLER 101-ALINAN ÇEKLER

13 VARLIK HESAPLARI131-DÖNEN VARLIKLAR10-HAZIR DEĞERLER 101-ALINAN ÇEKLER

14 VARLIK HESAPLARI141-DÖNEN VARLIKLAR10-HAZIR DEĞERLER 101-ALINAN ÇEKLER

15 VARLIK HESAPLARI151-DÖNEN VARLIKLAR10-HAZIR DEĞERLER 101-ALINAN ÇEKLER Üçüncü kişilerden alınan çekler izlenir. 101-ALINAN ÇEKLER HESABI ARTIŞLAR (+)AZALIŞLAR (-) BorçAlacak Çek Alınması Çek Tahsili veya Cirosu 101-ALINAN ÇEKLER 13.500 600-YURTİÇİ SATIŞLAR 13.500 02.10: ₺13.500’lık ticari mal satılıyor. Alıcı bedelini çekle ödüyor. 02.10.20.. Mal Satışı 13.500 101-ALINAN ÇEKLER 5.000 120-ALICILAR 5.000 03.10: Alıcı işletmeye olan ₺5.000’lık borcunu çekle ödüyor. 03.10.20.. Alacak Tahsili 5.000 100-KASA 13.500 101-ALINAN ÇEKLER 13.500 16.10: ₺13.500 tutarındaki çek bankadan nakit olarak tahsil ediliyor. 16.10.20.. Çek Tahsili 13.500 320-SATICILAR 5.000 04.10: Alıcıdan alınan ₺5.000’lık çek satıcıya ciro edilmiştir. 04.10.20.. Çek Cirosu 101-ALINAN ÇEKLER 5.000 5.000 100-KASA 5.000 101-ALINAN ÇEKLER 5.000 17.10: ₺10.000 değerinde ticari mal satılmıştır. Alıcı satış bedelinin yarısını nakit ödemiş kalanı içinde çek vermiştir. 17.10.20.. Mal Satışı 600-YURTİÇİ SATIŞLAR 10.000 5.000

16 VARLIK HESAPLARI161-DÖNEN VARLIKLAR10-HAZIR DEĞERLER 102-BANKALAR İşletmeye ait banka mevduatları izlenir. 102-BANKALAR HESABI ARTIŞLAR (+)AZALIŞLAR (-) BorçAlacak Para Yatırılması Para Çekilmesi 102-BANKALAR 5.000 100-KASA 5.000 04.11: işletme Halk Bankasında hesap açtırıyor ve ₺5.000 yatırıyor. 14.11.20.. Para Yatırma 5.000 102-BANKALAR 3.000 120-ALICILAR 3.000 08.11: Alıcı borcuna karşılık banka hesabımıza ₺3.000 yatırıyor. 08.11.20.. Alıcıdan Tahsilat 3.000 320-SATICILAR 1.500 102-BANKALAR 1.500 19.11: Satıcı Kemal Şahin’e olan ₺1.500’lık borç Ziraat Bankası Pendik Şubesindeki hesaptan EFT yoluyla ödeniyor. 19.10.20.. Ödeme 1.500 102-BANKALAR 2.000 09.11: Halk Bankasındaki ₺2.000 işletmenin Ziraat Bankası Pendik Şubesindeki hesabına aktarılıyor 09.11.20.. Virman 102-BANKALAR 2.000 2.000

17 VARLIK HESAPLARI171-DÖNEN VARLIKLAR10-HAZIR DEĞERLER 103-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) Bankadaki mevduattan ödenmek üzere verilen çekler izlenir. 103-VERİLEN ÇEKLER VE ÖD. EMİR. AZALIŞLAR (-)ARTIŞLAR (+) BorçAlacak Çekin Ödenmesi Çek Verilmesi 3.000 153-TİCARİ MALLAR 3.000 103-VÇÖE 3.000 12.10: İşletme ₺3.000’ya ticari mal satın almış ve bedelini çekle ödemiştir. 12.10.20.. Mal Alımı 103-VÇÖE3.000 102-BANKALAR 3.000 13.10: Satıcının çek bedelini bankadan tahsil ettiği anlaşılmıştır. 08.11.20.. Çekin Ödenmesi Pasif Karakterli Aktif Görünümlü İşleyiş olarak pasif hesaptır. Ancak tam açıklama kavramı gereği bilançonun aktifinde yer alır. Pasif karakterli olduğu yanındaki “(-)” işaretinden anlaşılabilir.

18 VARLIK HESAPLARI181-DÖNEN VARLIKLAR10-HAZIR DEĞERLER 108-DİĞER HAZIR DEĞERLER Nakit, banka mevduatı ve çekler dışındaki hazır değerler izlenir. Vadesi gelmiş tahvil kuponları, pullar, tahsil edilecek havaleler, yoldaki paralar ve kredi kartı slipleri bu hesapta yer alır. 108-DİĞER HAZ. DEĞERLER 5.000 600-YURTİÇİ SATIŞLAR 5.000 İşletmemiz ₺5.000’lık ticari mal satışı yapmıştır. Alıcı ödemeyi kredi kartı ile yapmıştır. / Mal Satışı 102-BANKALAR 5.000 108-DİĞER HAZ. DEĞ. 5.000 Bankadan alınan hesap özetinde, kredi kartı sliplerinin bedelinin hesabımıza yatırıldığı görülmüştür. / Kredi Sliplerinin Tahsili 108-DİĞER HAZIR DEĞERLER ARTIŞLAR (+)AZALIŞLAR (-) BorçAlacak 5.000

19 Bir Sonraki Konu: 11-MENKUL KIYMETLER www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com


"10-HAZIR DEĞERLER 2" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları