Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği."— Sunum transkripti:

1 T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü

2 ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği

3 25- MADDİ DURAN VARLIKLAR 250- Arazi ve arsalar Hesabı 250- Arazi ve arsalar Hesabı 251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 252-Binalar hesabı 252-Binalar hesabı 253- Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 253- Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 254-Taşıtlar Hesabı 254-Taşıtlar Hesabı 255-Demirbaşlar Hesabı 255-Demirbaşlar Hesabı 257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı 257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı 258- Yapılmakta olan yatırımlar hesabı 258- Yapılmakta olan yatırımlar hesabı 259-Yatırım Avansları Hesabı 259-Yatırım Avansları Hesabı 25- MADDİ DURAN VARLIKLAR

4  Amortisman ayrılmış olan varlıkların net değeri, kayıtlı değerden ayrılmış amortismanlar ve varsa yeniden değerleme farkları düşüldükten sonra kalan tutardır. Net Değer = Kayıtlı Değer - (B.Amortisman + Y. Değerleme Farkı)  Maddi duran varlıkların satış işlemleri sırasında; amortisman ve yeniden değerlemeye tabi olanlarda net değeri, diğerlerinde kayıtlı değeri ile satış bedeli arasında fark olması durumunda Fark = Kayıtlı Değer veya Net Değer – Satış Değeri

5 25- MADDİ DURAN VARLIKLAR - Kamu idarelerine ait maddi duran varlıkların taksitli satılması durumunda ortaya çıkan alacakların takibi 127 - Diğer faaliyet alacakları hesabı’nda izlenir.(Uzun vadeli olanlar 227- Diğer faaliyet alacakları hesabı’nda - Kamu idarelerine ait maddi duran varlıkların taksitli satılması durumunda ortaya çıkan alacakların takibi 127 - Diğer faaliyet alacakları hesabı’nda izlenir.(Uzun vadeli olanlar 227- Diğer faaliyet alacakları hesabı’nda ) - Duran varlık hesaplarının aşınma payları 257 – Birikmiş Amortismanlar Hesabında izlenir. - Duran varlık hesaplarının aşınma payları 257 – Birikmiş Amortismanlar Hesabında izlenir. - Duran varlık hesaplarının değer artış farkları 522 – Yeniden Değerleme Farkları hesabında izlenir. - Duran varlık hesaplarının değer artış farkları 522 – Yeniden Değerleme Farkları hesabında izlenir. İlk kayıtlar yapılırken; (envanter kaydı)

6 250-ARAZİ VE ARSALAR HESABI Satışı yapılan araziler; (Satış Fiyatı 15.000,00 Kayıtlı Değeri 10.000,00) Satışı yapılan arazi (1) (satış fiyatı 15.000,00 kayıtlı değeri 15.000,00 )

7 252- BİNALAR HESABI Bina satın alınması işlemi (Maliyet bedeli ile kaydedilir) Nakdin gelmesi ve ödenmesi Nakdin gelmesi ve ödenmesi Talep edilen nakit gelmiştir.

8 252- BİNALAR HESABI Bedelsiz olarak intikal eden binanın kaydı; Yeniden değerleme sonucunda oluşan değer artışının kaydı;

9 Bedelsiz olarak devredilen binalar Arsa mahiyetindeki varlığın bina vasfına dönüşmesi Hazine alacaklarına karşılık intikal eden arsa veya arazi 252- BİNALAR HESABI

10 Satışı yapılan binalar; (Satış Fiyatı 15.000,00 Kayıtlı Değeri 10.000,00 Birikmiş Amortismanı 500,00 Yeniden Değerleme Artışı: 500,00)

11 Yıkılarak bina vasfı ortadan kalkıp arsaya dönüşen varlık; (Kayıtlı Değeri 13.000,00 Birikmiş Amortismanı 1.000,00 Takdiri Arsa Değeri 1.500,00 ) 252- BİNALAR HESABI

12 Taksitle satışı yapılan binalar; (Satış Fiyatı: 25.000,00 Kayıtlı Değeri : 13.000,00 B. Amortismanı: 1.000,00 Y.Değerleme Farkı: 780,00 Net Değeri: 11.220,00) 5 taksitte satılmıştır. İlk taksitin tahsilatı, 252- BİNALAR HESABI

13 Peşin bedelle satışı yapılan binalar; (Satış Fiyatı: 10.000,00 Kayıtlı Değeri : 15.000,00 B. Amortismanı: 1.500,00 Y.Değerleme Farkı: 1.280,00 Net Değeri: 12.220,00)

14 Muhasebe Biriminin ihtiyacı olan bilgisayarlar 7.000,00.-TL bedelle satın alınmıştır. Muhasebe Biriminin ihtiyacı olan bilgisayarlar 7.000,00.-TL bedelle satın alınmıştır. 255- DEMİRBAŞLAR HESABI

15 Görevlilerin Kişisel Kusurları Nedeniyle Tamamen Hasara Uğratılan Demirbaşlar. (K. Değeri :7.300,00 Birikmiş Amortismanı: 750,00 Y. Değ. Artışı: 500,00 R. Bedel: 8.000,00 ) 255- DEMİRBAŞLAR HESABI (B.Amortismanı 300,00.-TL olan demirbaşın rayiç değeri 1.000,00.-TL dır.) Kayıtlı değeri 3.000,00.-TL olan demirbaş, memurun kusuru sonucu kaybedilmiştir. (B.Amortismanı 300,00.-TL olan demirbaşın rayiç değeri 1.000,00.-TL dır.)

16 257- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI  Birikmiş amortismanlar hesabı, maddi duran varlık bedellerinin yararlanma süresi içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılır.  Arazi ve arsalar hesabı bu hesapla ilişkilendirilmez.

17 Varlıklar için amortisman ayrılması; Demirbaşların amortisman ve yeniden değerlemeye tabi tutulması; 257- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI

18 Amortisman ayrılmış taşıtın satılarak elden çıkarılması (K.Değer: 10.000,00 B.Amortisman: 1.200,00 S. Değeri: 10.000,00) 257- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI

19 258- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI

20  Yapılmakta olan yatırımlar hesabı, kamu idarelerine ait yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; • Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, • Diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, 258- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI

21 258- YA PILMAKTA LAN YATIRIMLAR HESABI Yapılmakta olan yatırıma ait hakediş ödemesi yapılması Yapılmakta olan yatırımların kaydi envanterinin yapılması (hiç kaydı yok) Yapılmakta olan yatırımların kaydi envanterinin yapılması (hiç kaydı yok) Yapılmakta olan yatırımların geçici kabulü yapılarak varlığa dönüşmesi 258- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI

22 Hesapta biriken iş tutarlarının ilgili varlık hesabına aktarılmadan; a)Satış/Devir suretiyle elden çıkarılması (Olumlu fark) (Elden çıkarma bedeli: 25.000,00 YTL, Maliyeti: 20.000,00 YTL) b)Satış/Devir suretiyle elden çıkarılması (Olumsuz fark) (Elden çıkarma bedeli: 15.000,00 YTL, Maliyeti: 20.000,00 YTL) 258- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI

23 259- YATIRIM AVANSLARI HESABI  Yatırım avansları hesabı, yurt içi veya dışından sözleşmeye dayanılarak edinilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak verilen yatırım avanslarının izlenmesi için kullanılır.

24 259- YATIRIM AVANSLARI HESABI  Avans konusu sözleşme iptal edildiği takdirde, yükleniciye verilen avans tutarı kişilerden alacaklar hesabına alınarak yatırım avansları hesabı kapatılır.  Avans teminatı paraya çevrilerek, yüklenicinin kişilerden alacaklar hesabına alınan borcu kapatıldıktan sonra artan bir tutar varsa, iade edilmek üzere emanetler hesabına kaydedilir.  Paraya çevrilmiş olan avans teminatı olarak alınan değerler ise hesaplardan çıkarılır. 259- YATIRIM AVANSLARI HESABI

25 Müteahhide banka teminat mektubu karşılığı avans verilmesi Avans mahsubu yapılmak suretiyle müteahhide hakediş ödemesi 259- YATIRIM AVANSLARI HESABI

26 Müteahhidin sözleşme hükümlerine uymaması nedeniyle verilen avans kişi borçlarına alınmıştır. ( teminat mektubu paraya çevrilerek tahsil edilmiştir) 1 2 3 259- YATIRIM AVANSLARI HESABI Avans teminat mektubu hesaplardan çıkarılır, Paraya çevrilir ve gerekli kayıt yapılır.

27 259- YATIRIM AVANSLARI HESABI 260 – HAKLAR HESABI  Haklar hesabı, bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taşıyan harcamaların izlenmesi için kullanılır.

28 Harcama birimi 11.500.-TL değerinde bilgisayar yazılı almıştır. Harcama birimi 11.500.-TL değerinde bilgisayar yazılı almıştır. 260- HAKLAR HESABI

29 Peşin bedelle satışı yapılan yazılım; (Satış Fiyatı: 9.000,00 Kayıtlı Değeri : 11.500,00 B. Amortismanı: 1.000,00 Y.Değerleme Farkı: 1.000,00 9.500,00)

30 259- YATIRIM AVANSLARI HESABI 268 – BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI  268 - Birikmiş amortismanlar hesabı, maddi olmayan duran varlık bedellerinin, yararlanma süresi içinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılır.

31 Haklar için amortisman ayrılması; Hakların amortisman ve yeniden değerlemeye tabi tutulması; 260- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI


"T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları