Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

19 Temmuz 2005, Ankara TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN TRANSFER EDİLEN ÖDENEKLERİ KULLANAN KURULUŞLAR MUHASEBE SİSTEMİ Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "19 Temmuz 2005, Ankara TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN TRANSFER EDİLEN ÖDENEKLERİ KULLANAN KURULUŞLAR MUHASEBE SİSTEMİ Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK."— Sunum transkripti:

1 19 Temmuz 2005, Ankara TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN TRANSFER EDİLEN ÖDENEKLERİ KULLANAN KURULUŞLAR MUHASEBE SİSTEMİ Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK

2 HESAP PLANI 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ 159 ŞİPARİŞ AVANSLARI 159.01 Yurtiçi Sipariş Avansları 159.01 Yurtiçi Sipariş Avansları 159.02 Yurtdışı Sipariş Avansları 159.02 Yurtdışı Sipariş Avansları 195 İŞ AVANSLARI 255 DEMİRBAŞLAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK

3 HESAP PLANI 320 SATICILAR 320.01 Yurtiçi Satıcılar 320.01 Yurtiçi Satıcılar 320.02 Yurtdışı Satıcılar 320.02 Yurtdışı Satıcılar 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 360.01 Ödenecek Gelir Vergisi 360.01 Ödenecek Gelir Vergisi 360.02 Ödenecek Damga Vergisi 360.02 Ödenecek Damga Vergisi 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK

4 HESAP PLANI 600 PROJE GELİRLERİ 600.01 Proje Personel Ödeneği 600.01 Proje Personel Ödeneği 600.02 Proje Yolluk Ödeneği 600.02 Proje Yolluk Ödeneği 600.02.01 Prj.Yurtiçi Yolluk Ödeneği 600.02.02 Prj.Yurtdışı Yolluk Ödeneği 600.03 Proje Hizmet Alım Ödenekleri 600.03 Proje Hizmet Alım Ödenekleri 600.04 Prj. Tüketim Mal ve Mlz. Ödenek. 600.04 Prj. Tüketim Mal ve Mlz. Ödenek. 600.06 Proje Makine Techizat Ödenekleri 600.06 Proje Makine Techizat Ödenekleri 600.08 Proje Kurum Hissesi Ödenekleri 600.08 Proje Kurum Hissesi Ödenekleri 600.09 Proje Diğer Gelirleri 600.09 Proje Diğer Gelirleri 600.09.01 Proje Faiz Gelirleri 600.09.02 Prj.Ürün Satış Gelirleri Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK

5 HESAP PLANI 750 PROJE GİDERLERİ 750.01 Proje Burs ve Personel Giderleri 750.01 Proje Burs ve Personel Giderleri 750.02 Proje Yolluk Giderleri 750.02 Proje Yolluk Giderleri 750.02.01 Prj.Yurtiçi Yolluk Giderleri 750.02.02 Prj.Yurtdışı Yolluk Giderleri 750.03 Proje Hizmet Alım Giderleri 750.03 Proje Hizmet Alım Giderleri 750.04 Prj. Tüketim Mal ve Mlz. Giderleri 750.04 Prj. Tüketim Mal ve Mlz. Giderleri 600.06 Proje Makine Techizat Giderleri 600.06 Proje Makine Techizat Giderleri 600.08 Proje Kurum Hissesi Giderleri 600.08 Proje Kurum Hissesi Giderleri Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK

6 102 BANKALAR HESABI Bu hesap, yurt içi bankalara yatırılan ve çekilen paraların izlenmesini kapsar. İşleyişi : Bankalara para olarak veya hesaben yatırılan değerler borç, çekilen tutarlar ile üçüncü kişilerce tahsil edildiği anlaşılan çek ve ödeme emirleri alacak kaydedilir. Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK

7 102 BANKALAR HESABI Örnek : Bir makine alımı için bankadaki hesaba 1.000 YTL yatırılmıştır. 102 BANKALAR H.1.000 600 PROJE GELİRLERİ H.1.000 600.06 Makine Tech.Ödenekleri Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK

8 103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ Üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapılacak ödemeler bu hesapta izlenir. İşleyişi : Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesaba alacak; çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildiği öğrenildiğinde bu hesaba borç, bankalar hesabına alacak kaydedilir. Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK

9 Örnek : Proje ile ilgili bir tüketim malı alınmış ve bu nedenle 100 YTL.lik bir ödeme emri (çek) verilmiştir. 750 PROJE GİDERLERİ H.100 750.04 Prj.Tüketim Mal ve Malzeme Alım Gideri 103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ H.100 EMİRLERİ H.100 Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK 103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ

10 Örnek : Bankadan alınan dekonttan, 100 YTL.lik ödeme emri (çek)’nin ödendiği anlaşılmıştır. 103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİR. H.100 102 BANKALAR H.100 Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK 103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ

11 159 SİPARİŞ AVANSLARI Yurt içinden ya da yurt dışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. İşleyişi : Yapılan ödemeler bu hesaba borç, varlığın teslimi üzerine alacak kaydedilir. Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK

12 159 SİPARİŞ AVANSLARI Örnek : Projede kullanılmak üzere gerekli bir makinenin getirtilmesi için 2.000YTL.lik avans verilmiştir. 159 SİPARİŞ AVANSLARI H.2.000 159.01 Yurtiçi Sipariş Avansları 103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ H.2.000 EMİRLERİ H.2.000 Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK

13 159 SİPARİŞ AVANSLARI Örnek : Makine 1 hafta sonra teslim alınmıştır. 750 PROJE GİDERLERİ H.2.000 750.06 Proje Makine Techizat Alım Giderleri 159 SİPARİŞ AVANSLARI H.2.000 159.01 Yurtiçi Sipariş Avansları 159.01 Yurtiçi Sipariş Avansları 255 DEMİRBAŞLAR2.000 255.00 A Makinesi 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR2.000 257.00 A Makinesi Amortismanı Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK

14 195 İŞ AVANSLARI Personele, proje adına yaptırılacak hizmet ve giderleri karşılamak üzere verilen avansların, mahsup işlemi yapılana kadar izlendiği hesaptır. İşleyişi : Yapılan ödemeler bu hesaba borç; iadeler ile belge karşılığı harcamalar tutarı alacak kaydedilir. Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK

15 195 İŞ AVANSLARI Örnek : Proje yürütücüsü 15.000 YTL.lik avans istemiştir. 195 İŞ AVANSLARI H.15.000 103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ H.15.000 EMİRLERİ H.15.000 Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK

16 195 İŞ AVANSLARI Örnek : Proje yürütücüsü aldığı avansa karşılık 2.000 YTL.lik yolluk ödemesi belgesi, 13.000 YTL.lik de sarf malzemesi faturası getirmiştir. 750 PROJE GİDERLERİ H.15.000 750.02 Proje Yolluk Giderleri 2.000 750.04 Prj Tüketim Mal ve Mlz.Alım Gid.13.000 195 İŞ AVANSLARI H.15.000 Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK

17 255 DEMİRBAŞLAR Proje faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü makine - cihazlar gibi maddi varlıkların izlendiği hesaptır. Bu hesap maliyet bedeliyle borçlandırılır. Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK

18 255 DEMİRBAŞLAR Örnek : Projede kullanılacak bir makinanın satınalma bedeli olarak 24.000YTL, montajı için ise 1.500YTL. verilen bir çekle ödenmiştir. 750 PROJE GİDERLERİ H.25.500 750.06 Proje Makine Techizat Alım Giderleri 103 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ H.25.500 EMİRLERİ H.25.500 255 DEMİRBAŞLAR H.25.500 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR H. 25.500 Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK

19 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR Demirbaşların kayıtlardan çıkartılmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Demirbaş kayıtlara girdiğinde bu hesap aynı tutarla alacaklandırılır. Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK

20 320 SATICILAR Projenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü demirbaş, mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan borçların izlendiği hesaptır. İşleyişi : Borcun doğması ile bu hesaba alacak, ödenmesi halinde borç kaydedilir. Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK

21 320 SATICILAR Örnek : Proje için yaptırılan 300YTL.lik bir hizmet alımının bedeli henüz ödenmemiştir. 750 PROJE GİDERLERİ H.300 750.03 Hizmet Alım Giderleri 320 SATICILAR H.300 320.01 Yurtiçi Satıcılar Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK

22 320 SATICILAR Örnek : 300YTL.lik hizmet alım bedeli sonraki bir tarihte verilen bir çekle ödenmiştir. 320 SATICILAR H.300 320.01 Yurtiçi Satıcılar 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ H.300 Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK

23 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR Projede ekonomik faaliyetlerde bulunulması sonucu ilgili mali mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla ödenmesi gereken vergi, harç ve fonların izlendiği hesaptır. İşleyişi : Vergi, harç ve fonların tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya çıktıkça bu hesap alacaklanır, ödemeler yapıldıkça borçlanır. Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK

24 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK Örnek : Projeden, 10 öğrenciye toplam 1.000YTL burs verilmiştir. 750 PROJE GİDERLERİ H.1.000 750.01 Proje Burs ve Personel Giderleri 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ H.992,5 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR H. 7,5 360.02 Ödenecek Damga Vergisi

25 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ Projede, personelin hakedişlerinden sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre kesintiye tabi tutmakla yükümlü bulunduğu, personele ait emeklilik keseneği ve sigorta primleri ile bunlara ilişkin işveren katılma payları ve işverence sosyal güvenlik kuruluşlarına ödenecek diğer yükümlülüklerin izlendiği hesaptır. İşleyişi : Kesintiler yapıldıkça bu hesap alacaklandırılırken ödemeler yapıldıkça borçlandırılır. Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK

26 Örnek : Projede çalışan bir işçinin bordro bilgileri aşağıdaki gibidir: SSK Kesintisi: 178,38 Gelir Vergisi: 62,31 Damga Vergisi: 2,93 Net Ücret: 350,77 750 PROJE GİDERLERİ H.593,77 750.01 Proje Burs ve Personel Giderleri 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ H.350,15 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR H. 65,24 360.01 Ödenecek Gelir Vergisi 62,31 360.01 Ödenecek Gelir Vergisi 62,31 360.02 Ödenecek Damga Vergisi 2.93 360.02 Ödenecek Damga Vergisi 2.93 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KESİNTİLERİ H.178,38 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

27 600 PROJE GELİRLERİ HESABI Proje için verilen personel ödeneği, yolluk ödenekleri, hizmet alım ödenekleri, tüketim mal ve hizmet ödenekleri makine techizat ödenekleri, kurum hissesi ödenekleri ve diğer gelirler gibi ödeneklerin izlendiği hesaptır. İşleyişi : Ödenekler alındıkça bu hesaba alacak kaydedilir. Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK

28 600 PROJE GELİRLERİ HESABI Örnek : Projenin bankadaki hesabına 50YTL. faiz tahakkuk ettirilmiştir. 102 BANKALAR H.50 600 PROJE GELİR. H.50 600.09 Proje Diğer Gelirleri 600.09.01 Prj.Faiz Gelirleri 600.09.01 Prj.Faiz Gelirleri Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK

29 750 PROJE GİDERLERİ HESABI Proje için harcanan; burs ve personel giderleri, yolluk giderleri, hizmet alım giderleri, tüketim mal ve hizmet giderleri, makine techizat alımları ile kurum hissesi giderlerinin izlendiği hesaptır. İşleyişi : Harcama yapıldıkça bu hesaba borç kaydedilir. Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK

30 750 PROJE GİDERLERİ HESABI Örnek : Proje kurum hissesi olan 150YTL, verilen bir ödeme emriyle ödenmiştir. 750 PROJE GİDERLERİ H.150 750.08 Proje Kurum Hissesi Giderleri 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ H.150 Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK


"19 Temmuz 2005, Ankara TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN TRANSFER EDİLEN ÖDENEKLERİ KULLANAN KURULUŞLAR MUHASEBE SİSTEMİ Yrd.Doç.Dr.C.Yiğit ÖZBEK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları