Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ünite – 7 GİDER İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ünite – 7 GİDER İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ"— Sunum transkripti:

1 Ünite – 7 GİDER İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
GENEL MUHASEBE - 2 Ünite – 7 GİDER İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

2 GİDER Gelir elde etmek amacıyla yapılan varlık tükenmeleri
Dönem içindeki faaliyetler nedeniyle işletme sermayesini azaltan işlemler GiDER adını alır. Satışa sunulan mal ve hizmetin üretimi ve satın alınması için katlanılan maliyet ile çeşitli işletme faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılan tüketimler…

3 Ana faaliyet giderleri (satışların maliyeti)
GİDER TÜRLERİ Ana faaliyet giderleri (satışların maliyeti) Diğer faaliyet giderleri Faaliyet dışı giderler

4 GİDER HESAPLARI 61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 610 Satıştan İadeler 611 Satış İskontoları 612 Diğer İndirimler 62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 620 Satılan Mamuller Maliyeti 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti 622 Satılan Hizmet Maliyeti

5 GİDER HESAPLARI 63 FAALİYET GİDERLERİ(-) 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 632 Genel Yönetim Giderleri 65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 653 Komisyon Giderleri 654 Karşılık Giderleri 655 Menkul Kıymet Satış Zararları 656 Kambiyo Zararları 657 Reeskont Faiz Giderleri 658 Enflasyon Düzeltmesi Zararları 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar

6 66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
GİDER HESAPLARI 66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 69 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) 690 Dönem Kârı veya Zararı 691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 692 Dönem Net Kârı veya Zararı 698 Enflasyon Düzeltme Hesabı

7 GELİR - GİDER HESAPLARININ İŞLEYİŞİ
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HESABI Gider Hs. ZARAR: (Gider>Gelir) Gelir Hs. KÂR: (Gelir>Gider) - + - +

8 İşletmenin herhangi bir gider işlemi için aşağıdaki hesaplardan hangisi kesinlikle kullanılmaz?
Varlık Hesapları Gelir Hesapları Gider Hesapları Maliyet Hesapları Kaynak Hesapları

9 2. Gider hesapları ile ilgili olarak seçeneklerden hangisi yanlıştır?
Gelir Tablosu hesaplarıdır THP’nın 6 nolu hesap grubunda yer alırlar Dönem gelirleri ile mahsup edilerek kapatılırlar Dönem sonunda borç kalanı Kâr-Zarar hesabına aktarılır Dönem sonunda Kâr/Zarar hesabının borç yanına devredilir

10 3. İşletmenin idari işlerinde kullanılan ofis için, 11. 11
3. İşletmenin idari işlerinde kullanılan ofis için, ’te, Kasım-Aralık 2013 ve Ocak – Nisan 2014 dönemlerine ait 6 aylık kira gideri olan TL bankadan ödenmiştir. Bu işlemde aşağıdakilerden hangisine borç kaydı yapılır? Kasa Gider Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Giderler Diğer Olağan Gider ve Zararlar Bankalar

11 4. Aşağıdakilerden hangisi, bir dönem gideri hesabının borcuna yazılır?
Henüz kaydedilmemiş gelecek dönem gideri Ticari malların satışından elde edilen gelir Banka mevduatına yürütülen faizler Tahakkuk etmiş fakat sonraki dönemde ödenecek gider Kâr veya Zarar hesabına devredilmiş olan dönem gideri

12 5. İşletmenin dönem içinde yararlandığı bir aracılık hizmeti nedeniyle TL komisyon gideri doğmuştur. Anlaşmaya göre bu tutar 2 ay sonra ödenecektir. Dönem sonunda bu işlem için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Gelecek Aylara Ait Giderler hs alacaklandırılır Gelecek Aylara Ait Giderler hs borçlandırılır Gider Tahakkukları hesabı borçlandırılır Komisyon Giderleri hesabı borçlandırılır Kasa hesabı alacaklandırılır

13 6. Seçeneklerden hangi hesabın kalanı gelir tablosunda yer alır?
Ödenmiş Sermaye Dönem Net Kârı Dönem Net Zararı İlk Madde ve Malzeme Satılan Hizmet Maliyeti

14 7. Bankalardan alınan kredilere tahakkuk eden faizlerin muhasebeleştirilmesi için, 7/A hesap grubuna göre hangi hesap borçlandırılır? 300 Banka Kredileri 400 Banka Kredileri 780 Finansman Giderleri 797 Finansman Giderleri 690 Dönem Kârı veya Zararı

15 8. Aşağıdakilerden hangisi Dönem Kârı/Zararı Hesabının borcuna devredilerek kapatılır?
Gelecek aylara ait giderler Ticari mallar Karşılık giderleri Faiz gelirleri Gider tahakkukları

16 9. Gerçekleşmiş bir dönem giderinin muhasebeleştirilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Satılan ticari mallar maliyeti hesabı alacaklandırılır Gelecek dönem giderleri hesabı borçlandırılır Bir dönem gideri hesabı alacaklandırılır Bir dönem gideri hesabı borçlandırılır Gider tahakkukları hesabı borçlandırılır

17 10. Verilen yevmiye kaydı, aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 150 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Dönem gideri olarak kayıtlı tutarın gelecek dönem hesabına aktarılması Gelecek döneme ait giderin dönem giderlerine aktarılması Peşin ödenen giderin ait olduğu döneme aktarılması Peşin ödenen giderin gelir tablosunda gösterilmesi Gelecek döneme ait giderin tahsil edilmesi

18 11. Dönem giderlerinin muhasebeleştirilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Gideri doğuran olayı/işlem gerçekleşmelidir Bir dönem gideri ancak ödendiğinde muhasebeleştirilir Bir dönem gideri için aktif hesaplar borçlandırılır Bir dönem gideri yapılınca pasif hesaplar alacaklandırılır Gider gerçekleştiğinde gider tahakkukları hesabı borçlandırılır

19 Hizmet Üretim Maliyeti Karşılık Giderleri
12. Giderlerin K/Z’a devredilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki kayıtta hangi hesap yanlış kullanılmıştır? DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ KARŞILIK GİDERLERİ KAMBİYO ZARARLARI HİZMET ÜRETİM MALİYETİ Kambiyo Zararları Hizmet Üretim Maliyeti Karşılık Giderleri Satılan Ticari Mallar Maliyeti Dönem Kârı veya Zararı

20 13. Aşağıdakilerden hangisi dönem gideri hesabı değildir?
Satılan Ticari Mallar Maliyeti Karşılık Giderleri Genel Yönetim Giderleri Gider Tahakkukları Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar

21 7/A İşlevsel Gider Sınıflaması
İMALAT İŞLETMELERİ İÇİN !!! …. YANSITMA HESAPLARI …. FARK HESAPLARI 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 741 HÜM YANSITMA HESABI 742 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI 750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 751 AR-GE GİDERLERİ YANSITMA HESABI 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 761 PSD GİDERLERİ YANSITMA HESABI 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 780 FİNANSMAN GİDERLERİ 781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI

22 7/B Gider Çeşitleri Sınıflaması
790 İLK MADDE VE MALZEME 791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 794 ÇEŞİTLİ GİDERLER 795 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI 797 FİNANSMAN GİDERLERİ 798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI 799 ÜRETİM MALİYET HESABI


"Ünite – 7 GİDER İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları