Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİ HİZMETLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI MUHASEBE (TDMS) BİRİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİ HİZMETLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI MUHASEBE (TDMS) BİRİMİ."— Sunum transkripti:

1 MALİ HİZMETLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI MUHASEBE (TDMS) BİRİMİ

2 SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE, TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE KURUMLAR TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN MUHASEBE KAYITLARI

3 HESAP KODU- HESAP ADIBORÇALACAK 740.06.26- YURT DIŞI HASTA YÖN. VE TERCÜMAN ALIM GİDERLERİ XX 320.11- GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLAR XX 360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI (VARSA DİĞER KESİNTİLER) XX

4 HESAP KODU- HESAP ADIBORÇALACAK 740.06.36- SAĞLIK TURİZMİ TANITIM GİDERLERİXX 320.11- GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLAR XX 360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI (VARSA DİĞER KESİNTİLER) XX

5 HESAP KODU- HESAP ADIBORÇALACAK 120.08.02- YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR VEYA 120.11.02- YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR (GERÇEK KİŞİLER) XX 601.(01.01-01.99)- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI XX

6 HESAP KODU- HESAP ADIBORÇALACAK 120.08.02- YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR VEYA 120.11.02- YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR (GERÇEK KİŞİLER) XX 600.(01.01-01.99)- YURT İÇİ SATIŞLARDAN GELİRLER HESABI XX 601-YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI YERİNE 600- YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI KULLANILMASI

7 HESAP KODU- HESAP ADIBORÇALACAK 120.(01-20)- ALICILAR HESABI (08.02 VEYA 11.02 DIŞINDA BAŞKA ALT HESAP KULLANILMASI) XX 601.(01.01-01.99)- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI XX 120.08.02-YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR VEYA 120.11.02-YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR ( GERÇEK KİŞİLER ) YERİNE 120-ALICILAR HESABININ BAŞKA ALT HESABININ KULLANILMASI

8 HESAP KODU- HESAP ADIBORÇALACAK 102- BANKALAR HESABIXX 120.08.02- YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR VEYA 120.11.02- YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR (GERÇEK KİŞİLER) XX

9 601.01SAĞLIK HİZMETİ GELİRLERİ 601.01.01MUAYENE, KONSÜLTASYON VE RAPOR GELİRLERİ 601.01.02LABORATUVAR GELİRLERİ 601.01.03RADYOLOJİ GÖRÜNTÜLEME GELİRLERİ 601.01.04TIBBİ UYGULAMA GELİRLERİ 601.01.05GENEL UYGULAMALAR VE GİRİŞİM GELİRLERİ 601.01.06AMELİYAT VE ANESTEZİ GELİRLERİ 601.01.07YATAK VE REFAKAT ÜCRETİ GELİRLERİ 601.01.08İLAÇ VE TIBBİ SARF MALZEMESİ GELİRLERİ 601.01.09RADYASYON ONKOLOJİSİ GELİRLERİ 601.01.10NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİ GELİRLERİ 601.01.11DİYALİZ GELİRLERİ 601.01.12HASTA NAKİL GELİRLERİ 601.01.99DİĞER SAĞLIK HİZMET GELİRLERİ

10 01.08.2013 tarihli 2013/11 sayılı Sağlık Turizmi konulu genelgede; Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge ile mülga olan Bakanlığımızın 2011/41 sayılı Genelgesi’nin “Bu genelge kapsamında ildeki tüm hastanelerde sunulan sağlık hizmetleri karşılığı aylık tahsil edilen tutarın % 10’una kadar il sağlık müdürlüğü döner sermayesine aktarılır” hükmünde belirtilen % 10’luk payın bundan böyle aktarılmaması, hükmü yer almaktadır. ***01.08.2013 tarihinden sonra İl Sağlık Müdürlüklerine % 10 pay AKTARILMAYACAKTIR.***

11 SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİNDEN, İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN SUNMUŞ OLDUKLARI 112 AMBULANS HİZMETLERİNDE, TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE KURUMLAR TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN MUHASEBE KAYITLARI

12 SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİNDEN, İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN SUNMUŞ OLDUKLARI 112 AMBULANS HİZMETLERİNE İLİŞKİN FATURA BEDELİ, İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE TAHSİL EDİLECEKTİR. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN SUNMUŞ OLDUĞU 112 AMBULANS HİZMETİNİN BEDELİ, SAĞLIK TESİSİ TARAFINDAN KİŞİLERDEN VEYA SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN TAHSİL EDİLMİŞ OLURSA, BU BEDEL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE AKTARILACAKTIR.

13 HESAP KODU- HESAP ADIBORÇALACAK 120.08.02- YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR VEYA 120.11.02- YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR (GERÇEK KİŞİLER) XX 601.(01.01-01.99)- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI XX

14 HESAP KODU- HESAP ADIBORÇALACAK 102- BANKALAR HESABI VEYA 105- DÖVİZ HESABI (TAHSİLAT DÖVİZ İSE) XX 120.08.02- YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR VEYA 120.11.02- YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR (GERÇEK KİŞİLER) XX

15 HESAP KODU- HESAP ADIBORÇALACAK 182.01- SAĞLIK KURUMLARI ARASI HİZMET ALIM GİDERLERİ HESABI XX 336.15- İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE 112 AMBULANS HİZMETİ BORCU XX 112 AMBULANS HİZMETİ BEDELİ SAĞLIK TESİSİNE ÖDENMİŞSE

16 HESAP KODU- HESAP ADIBORÇALACAK 612.01- SAĞLIK TURİZMİNDEN KAYNAKLANAN İNDİRİMLERXX 182.01- SAĞLIK KURUMLARI ARASI HİZMET ALIM GİDERLERİ HESABI XX 112 AMBULANS HİZMETİ BEDELİ SAĞLIK TESİSİNE ÖDENMİŞSE

17 612.01- SAĞLIK TURİZMİNDEN KAYNAKLANAN İNDİRİMLER YERİNE 612.09- DİĞER İNDİRİMLER HESABININ KULLANILMASI HESAP KODU- HESAP ADIBORÇALACAK 612.09- DİĞER İNDİRİMLERXX 182.01- SAĞLIK KURUMLARI ARASI HİZMET ALIM GİDERLERİ HESABI XX

18 HESAP KODU- HESAP ADIBORÇALACAK 336.15- İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE 112 AMBULANS HİZMETİ BORCU XX 103- VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI XX 112 AMBULANS HİZMETİ BEDELİ SAĞLIK TESİSİNE ÖDENMİŞSE

19 SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE, TAHSİLAT VE DÖVİZ İŞLEMLERİNDE TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE KURUMLAR TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN MUHASEBE KAYITLARI

20 SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE FATURALAR TL CİNSİNDEN DÜZENLENECEK VE TL CİNSİNDEN TAHSİLAT YAPILACAKTIR. ANCAK, FATURA ÜZERİNDE GÖSTERİLECEK TL’Yİ KARŞILAYACAK MİKTARDA DÖVİZ İLE DE TAHSİLAT GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEKTİR. SAĞLIK TESİSLERİNİN HESAPLARINDA DÖVİZ BULUNDURMALARI HALİNDE, GEREK DÖVİZİ TL’YE ÇEVİRİRKEN GEREKSE YILSONUNDA YAPACAKLARI DEĞERLEMEDE O GÜNKÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI DÖVİZ ALIŞ KURU ESAS ALINARAK MUHASEBE KAYDI YAPILMALIDIR.

21 HESAP KODU- HESAP ADIBORÇALACAK 102-BANKALAR HESABIXX 601.(01.01-01.99)- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI XX

22 HESAP KODU- HESAP ADIBORÇALACAK 102- BANKALAR HESABI XX 336- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI XX 102- BANKALAR HESABINA YATIRILAN TAHSİLAT TUTARININ 336- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABINA, BU EMANET HESAPTAN DA 679- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR HESABINA KAYIT EDİLMESİ HESAP KODU- HESAP ADIBORÇALACAK 336- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABIXX 679- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HESABI XX

23 HESAP KODU-HESAP ADIBORÇALACAK 100- KASA HESABI VEYA 102- BANKALAR HESABI (TAHSİLATIN TL OLMASI) XX 340.01- HASTA TEDAVİ AVANSLARI XX HESAP KODU-HESAP ADIBORÇALACAK 340.01- HASTA TEDAVİ AVANSLARIXX 601.(01.01-01.99)- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI XX

24 340.01- HASTA TEDAVİ AVANSLARI HESABINDAKİ TAHSİLAT TUTARININ 679- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR HESABINA KAYIT EDİLMESİ HESAP KODU- HESAP ADIBORÇALACAK 340.01- HASTA TEDAVİ AVANSLARIXX 679- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HESABI XX HESAP KODU-HESAP ADIBORÇALACAK 100- KASA HESABI VEYA 102- BANKALAR HESABI (TAHSİLATIN TL OLMASI) XX 340.01- HASTA TEDAVİ AVANSLARI XX

25 HESAP KODU-HESAP ADIBORÇALACAK 120.08.02- YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR VEYA 120.11.02- YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR (GERÇEK KİŞİLER) XX 601.(01.01-01.99)- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI XX

26 HESAP KODU-HESAP ADIBORÇALACAK 102- BANKALAR HESABI (TAHSİLAT TL İSE) VEYA 105- DÖVİZ HESABI (TAHSİLAT DÖVİZ İSE) XX 120.08.02- YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR VEYA 120.11.02- YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR (GERÇEK KİŞİLER) XX

27 HESAP KODU-HESAP ADIBORÇALACAK 108.03- BANKAYA YATIRILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN DÖVİZLERXX 105.01- KASADAKİ DÖVİZLER XX HESAP KODU-HESAP ADIBORÇALACAK 105.01- BANKADAKİ DÖVİZLERXX 108.03- BANKAYA YATIRILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN DÖVİZLER XX

28 HESAP KODU-HESAP ADIBORÇALACAK 102- BANKALAR HESABIXX 656- KAMBİYO ZARARLARI HESABI (OLUMSUZ KUR FARKI VARSA) XX 105- DÖVİZ HESABI XX 646- KAMBİYO KARLARI HESABI (OLUMLU KUR FARKI VARSA) XX

29 HESAP KODU-HESAP ADIBORÇALACAK 105- DÖVİZ HESABIXX 646- KAMBİYO KARLARI HESABI (OLUMLU KUR FARKI VARSA) XX

30 HESAP KODU-HESAP ADIBORÇALACAK 656- KAMBİYO ZARARLARI HESABI (OLUMSUZ KUR FARKI VARSA) XX 105- DÖVİZ HESABI XX

31 YANLIŞ OLAN HESAP KODU - HESAP ADIDOĞRU OLAN HESAP KODU - HESAP ADI 600- YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI601- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI 120.(01-20)- ALICILAR HESABININ BAŞKA BİR ALT HESABI 120.08.02- YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR VEYA 120.11.02- YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR (GERÇEK KİŞİ) 612.09- DİĞER İNDİRİMLER HESABI 612.01- SAĞLIK TURİZMİNDEN KAYNAKLANAN İNDİRİMLER HESABI 679- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR601- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI

32 DOĞRU OLAN HESAP KODU - HESAP ADI YANLIŞ OLAN HESAP KODU - HESAP ADI 601- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI 600- YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI 120.08.02- YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR VEYA 120.11.02- YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR (GERÇEK KİŞİ) 120.(01-20)- ALICILAR HESABININ BAŞKA BİR ALT HESABI 612.01- SAĞLIK TURİZMİNDEN KAYNAKLANAN İNDİRİMLER HESABI 612.09- DİĞER İNDİRİMLER HESABI 601- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI679- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 TEŞEKKÜRLER… RECEP ÇETİN İletişim : 0 312 705 13 16 e-mail :recep.cetin@saglik.gov.tr


"MALİ HİZMETLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI MUHASEBE (TDMS) BİRİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları