Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA STOK KASA ORTAKLARDAN ALACAK BEYAN ve DÜZELTMELERİ 21 MART 2011 DEGİAD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA STOK KASA ORTAKLARDAN ALACAK BEYAN ve DÜZELTMELERİ 21 MART 2011 DEGİAD."— Sunum transkripti:

1 6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA STOK KASA ORTAKLARDAN ALACAK BEYAN ve DÜZELTMELERİ 21 MART 2011 DEGİAD

2 STOK BEYANI-DÜZELTMESİ 1- KİMLER YARARLANABİLİR ? •Sermaye Şirketleri •Ferdi Ticari İşletmeler •Adi Ortaklıklar •Kollektif Şirketler •Adi Komandit Şirketler •Serbest Meslek Erbabı •İş Ortaklıkları •Kooperatifler •Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler

3 STOK BEYANI-DÜZELTMESİ Kanun, yasal defterlere kaydetme imkanı veriyor. 2. Düzeltme Konusu Kıymetler Nelerdir? •Emtia •Makine •Teçhizat •Demirbaş

4 STOK BEYANI-DÜZELTMESİ 3. İşletmede Mevcut, Kayıtlarda Yok İse; a) Mal veya makine-demirbaşlar rayiç bedelle vergi dairesine bildirilecek. b) Envanter listesi yapılacak, c) Kayıtlara intikal ettirilecek. d) Son başvuru süresi 31 Mayıs 2011.

5 STOK BEYANI-DÜZELTMESİ e) Vergisel yükümlülük; •Genel orana tabi ise bedelin %10’u, indirimli orana tabi ise, tabi olduğu oranın yarısı dikkate alınır. •2 nolu ayrı bir kdv beyannamesi ile beyan edilir. •Emtia için ödenen kdv, indirim konusu yapılır.

6 STOK BEYANI-DÜZELTMESİ •Makine ve demirbaşlar için ödenen kdv indirilmez, gider yazılır. •Bildirilen sabit kıymetler üzerinden amortisman ayrılmaz. •Bildirilen kıymetler, kaydedilen değerden düşük bedelle satılamaz. Düşük bedele satılırsa, kazancın tespitinde kayıtlı bedel dikkate alınır.

7 STOK BEYANI-DÜZELTMESİ 4. Kayıtlarda Var, İşletmede Olmayan Mallar a) Fatura düzenlenerek kayıtlardan çıkarılacak b) Fatura bedelinde, aynı neviden malların gayrisafi kâr oranı dikkate alınacak. c) Malın tabi olduğu kdv oranı ile hesaplanacak. d) İlgili dönem beyannamesine dahil edilecek.

8 STOK BEYANI-DÜZELTMESİ •Yukarıdakiler emtia içindir. Makine, teçhizat ve demirbaşlar için bu imkan verilmemiştir. •Bu kanunla Mükellefe stok beyanı yoluyla kayıtlarını düzeltme imkanı verilmiştir. •Stok beyanı ile kayıtlarınızı düzeltmenizi öneririz.

9 STOK BEYANI-DÜZELTMESİ Beyan edilen emtianın kaydı --------------------- / ---------------------- 153 TİCARİ MALLARXXX 191 İNDİRİLECEK KDVXXX 525 KAYDA ALINAN EMTİA KARŞ. XXX 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR XXX (Sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV) --------------------- / ---------------------- Beyan edilen makine ve demirbaşların kaydı: --------------------- / ---------------------- 253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLARXXX 689 DİĞER OLAĞANÜSTÜ GİD. VE ZAR.XXX 526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇH. ÖZEL KAR. KES. XXX 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR XXX (Sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV) --------------------- / ----------------------

10 KASA MEVCUDUNUN DÜZELTİLMESİ 1) Amacı nedir? •Kayıtlarda yer aldığı halde, işletmede olmayan kasa mevcudunu düzeltmek. 2) Kimler yararlanır? • Bilanço esasına göre defter tutan Kurumlar Vergisi mükellefleri. 3) Kapsamı •31.12.2010 tarihli bilançoda görülecek. •Gerçekte işletmede bulunmayacak.

11 KASA MEVCUDUNUN DÜZELTİLMESİ 4) Vergisel Yükümlülükler; •Beyan edilen tutar %3 oranında vergilendirilecek. •31 Mayıs 2011 tarihine kadar beyan edilecek ve ödenecek. •Beyan edilen ve ödenen vergiler, kazancın tespitinde gider kabul edilmez.

12 KASA MEVCUDUNUN DÜZELTİLMESİ DÜZELTME İÇİN YAPILACAK MUHASEBE KAYDI --------------------- / ---------------------- 689 DİĞER OLAĞANÜSTÜ GİDER VE ZARARLAR XXX (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 100 KASA XXX 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLARXXX --------------------- / ----------------------

13 ORTAKLARDAN ALACAKLARIN DÜZELTİLMESİ 1) Amacı nedir? •Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede olmayan ortaklardan alacakların düzeltilmesidir. 2) Kimler Yararlanır? •Bilanço esasına tabi Kurumlar Vergisi mükellefleri.

14 ORTAKLARDAN ALACAKLARIN DÜZELTİLMESİ 3) Kapsamı •31.12.2010 tarihli bilançoda görülen ancak işletmede bulunmayan ortaklardan alacaklar hesabı düzeltilir. •Esas faaliyet konusu dışındaki işlemler(ödünç verme) nedeniyle ortaklardan alacaklı olunan tutar ile ortaklara borçlu bulunan tutar arasındaki fark, net alacak tutarı olarak dikkate alınır.

15 ORTAKLARDAN ALACAKLARIN DÜZELTİLMESİ 4) Vergisel Yükümlülükler; •Beyan edilen tutar %3 oranında vergilendirilecek. •31 Mayıs 2011 tarihine kadar •beyan edilecek ve ödenecek. •Beyan edilen ve ödenen vergiler, kazancın tespitinde gider kabul edilmez.

16 ORTAKLARDAN ALACAKLARIN DÜZELTİLMESİ DÜZELTME İÇİN YAPILACAK MUHASEBE KAYDI --------------------- / ---------------------- 689 DİĞER OLAĞANÜSTÜ GİDER VE ZARARLAR XXX (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR XXX 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLARXXX --------------------- / ----------------------

17 UYARILAR •Bakanlar Kurulu, süreyi uzatabilir. •Maliye Bakanlığı yetkisi çerçevesinde uygulamayı farklı yönde yönlendirebilir. •Düzenlemelerden faydalanmanızı öneririz. TEŞEKKÜRLER, Mehmet Ali Bayraktar www.malibayraktar.com


"6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA STOK KASA ORTAKLARDAN ALACAK BEYAN ve DÜZELTMELERİ 21 MART 2011 DEGİAD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları