Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ ÜNİTE 4 STOKLAR. 1.Aşağıdakilerden hangisi satın alınan malın maliyetini oluşturan ödemelerden değildir? a)Taşıma giderleri b)Depolama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÖNEM SONU İŞLEMLERİ ÜNİTE 4 STOKLAR. 1.Aşağıdakilerden hangisi satın alınan malın maliyetini oluşturan ödemelerden değildir? a)Taşıma giderleri b)Depolama."— Sunum transkripti:

1 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ ÜNİTE 4 STOKLAR

2 1.Aşağıdakilerden hangisi satın alınan malın maliyetini oluşturan ödemelerden değildir? a)Taşıma giderleri b)Depolama giderleri c)Taşıma esnasında sigorta giderleri d)Gümrük vergileri e)Fatura bedeli

3 2.Aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisi aralıklı envanter yöntemini uygulayan işletmeler için uygun değildir? a)Gerçek maliyet yöntemi b)İlk giren ilk çıkar yöntemi c)Ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi d)Ortalama maliyet yöntemi e)Son giren ilk çıkar yöntemi

4 3.İşletmenin dönembaşı mal mevcudu, 2.000TL, dönemin alışları 14.000TL, ve dönemsonu mal mevcudu 6.000TL’dır. Satılan malların maliyeti kaç TL’dir? a)8 Milyar b)10 Milyar c)12 Milyar d)16 Milyar e)22 Milyar

5 4.İşletmenin dönembaşı mal mevcudu 3.000TL, dönemin alışları 32.000TL ve Satılan malların maliyeti 15.000TL ise, dönemsonu mal mevcudu kaç TL’dir? a)15.000 b)18.000 c)20.000 d)27.000 e)35.000

6 5. İşletmenin (D) malı ile ilgili bilgileri şöyledir Satın Alınan TarihMiktar(Ad.) Birim Maliyet(TL) Toplam Maliyet 04.03.200.136 20027.200 22.06.200.144 30043.200 15.09.200. 120 40048.000 26.12.200.160 50080.000 Toplam: 560 198.400 Dönem sonunda 180 adet (D) malı bulunmaktadır. Son giren ilk çıkar yöntemine göre, dönemsonu mal mevcudunun maliyeti kaç TL’dir? a)40.400 b)63.720 c)70.400 d)80.000 e)88.000

7 6.İşletmenin (A) malı ile ilgili bilgileri şöyledir: Satın Alma TarihiMiktar Birim Maliyet Toplam Maliyet 05.03.200. 40 3.000 120.000 23.06.200. 30 3.500 105.000 16.09.200. 25 4.000 100.000 27.12.200. 20 4.500 90.000 Toplam: 115 415.000 Dönem sonunda 25 adet (A) malı bulunmaktadır. İlk giren ilk çıkar yöntemine göre, dönem içinde satılan ticari malların maliyeti kaç TL’dir? a) 75.000 b)110.000 c)305.000 d)315.000 e)340.000

8 7.Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönemsonunda 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır? a)Satılan Ticari Mallar Maliyeti b)Diğer Stoklar c)Ticari Mallar d)Alacak Senetleri e)Şüpheli Ticari Alacaklar

9 8.Aralıklı envanter yöntemini uygulayan bir işletmede (Y) malından dönembaşı mal mevcudu ve dönemiçi alışların toplamı 360.000 TL, miktar toplamı ise 1.200 adettir. Dönemsonu mal mevcudu 40 adettir. Ortalama maliyet yöntemine göre dönemsonu mal mevcudunun değeri kaç TL’dir? a)3.000. b) 3.600. c)12.000 d)36.000. e)48.000.

10 9, 10, 11 ve 12. sorularda aşağıdaki veriler kullanılacaktır. Satınalma Tarihi MiktarıBirim Maliyeti TUTARI 01.01.2003100 kg500 TL50.000 TL 31.01.2003150 kg600 TL90.000 TL TOPLAM250 kg140.000 TL * Stokta kalan mal miktarı 200 kg’dır.

11 9.Yukarıdaki verilere ve ilk giren ilk çıkar varsayımına göre, stokta kalan malın maliyeti kaç TL’dir? a)140.000 b)120.000 c)115.000 d)90.000 e)25.000

12 10.Yukarıdaki verilere ve son giren ilk çıkar varsayımına göre, stokta kalan malın maliyeti kaç TL’dir? a)140.000 b)115.000 c)110.000 d)90.000 e)30.000

13 11.Yukarıdaki verilere ve ortalama maliyet varsayımına göre, stokta kalan malın maliyeti kaç TL’dir? a)140.000 b)120.000 c)115.000 d)112.000 e)110.000

14 12.Yukarıdaki verilere ve ortalama maliyet varsayımına göre, satılan malların maliyeti kaç TL’dir? a)115.000 b)110.000 c)112.000 d)56.000 e)28.000

15 13.İşletmenin (B) malında 200 TL’lik fire tespit edilmiştir. Yapılan incelemede bu firenin 125 TL’lik kısmının yasal sınırlar içinde olduğu belirlenmiştir. Buna göre, seçeneklerde verilen hesaplardan hangisi alacaklandırılır? a)153 Ticari Mallar b)157 Diğer Stoklar c)621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti d)654 Karşılık Giderleri e)689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar

16 14.İşletmenin 400.000.000 TL maliyetli (C) malında %12 oranında değer düşüklüğü tespit edilmiştir. Bu işlemin muhasebeleştirilmesi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a)157 Diğer Stoklar Hs. 400.000.000 borçlandırılır. b)654 Karşılık Giderleri Hs. 48.000.000 borçlandırılır. c)158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hs. 48.000.000 alacaklandırılır. d)153 Ticari Mallar Hs. 400.000.000 alacaklandırılır. e)153 Ticari Mallar Hs. 48.000.000 alacaklandırılır.

17 15. Güney İşletmesinin bir dönem içindeki mal hareketleri şöyledir: Bu verilere ve ilk giren ilk çıkar varsayımına göre, satılan malların maliyeti kaç TL’dir? a)950.000.000 b)1.400.000.000 c)1.509.893.047 d)1.700.000.000 e)2.650.000.000


"DÖNEM SONU İŞLEMLERİ ÜNİTE 4 STOKLAR. 1.Aşağıdakilerden hangisi satın alınan malın maliyetini oluşturan ödemelerden değildir? a)Taşıma giderleri b)Depolama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları