Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ ÜNİTE 4 STOKLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÖNEM SONU İŞLEMLERİ ÜNİTE 4 STOKLAR."— Sunum transkripti:

1 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ ÜNİTE 4 STOKLAR

2 Aşağıdakilerden hangisi satın alınan malın maliyetini oluşturan ödemelerden değildir?
Taşıma giderleri Depolama giderleri Taşıma esnasında sigorta giderleri Gümrük vergileri Fatura bedeli

3 Aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisi aralıklı envanter yöntemini uygulayan işletmeler için uygun değildir? Gerçek maliyet yöntemi İlk giren ilk çıkar yöntemi Ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi Ortalama maliyet yöntemi Son giren ilk çıkar yöntemi

4 İşletmenin dönembaşı mal mevcudu, 2. 000TL, dönemin alışları 14
İşletmenin dönembaşı mal mevcudu, 2.000TL, dönemin alışları TL, ve dönemsonu mal mevcudu 6.000TL’dır. Satılan malların maliyeti kaç TL’dir? 8 Milyar 10 Milyar 12 Milyar 16 Milyar 22 Milyar

5 İşletmenin dönembaşı mal mevcudu 3. 000TL, dönemin alışları 32
İşletmenin dönembaşı mal mevcudu 3.000TL, dönemin alışları TL ve Satılan malların maliyeti TL ise, dönemsonu mal mevcudu kaç TL’dir? 15.000

6 Tarih Miktar(Ad.) Birim Maliyet(TL) Toplam Maliyet
İşletmenin (D) malı ile ilgili bilgileri şöyledir Satın Alınan Tarih Miktar(Ad.) Birim Maliyet(TL) Toplam Maliyet Toplam: Dönem sonunda 180 adet (D) malı bulunmaktadır. Son giren ilk çıkar yöntemine göre, dönemsonu mal mevcudunun maliyeti kaç TL’dir? 40.400 63.720 70.400 80.000 88.000

7 İşletmenin (A) malı ile ilgili bilgileri şöyledir:
Satın Alma Tarihi Miktar Birim Maliyet Toplam Maliyet Toplam: Dönem sonunda 25 adet (A) malı bulunmaktadır. İlk giren ilk çıkar yöntemine göre, dönem içinde satılan ticari malların maliyeti kaç TL’dir? 75.000

8 Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönemsonunda 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır? Satılan Ticari Mallar Maliyeti Diğer Stoklar Ticari Mallar Alacak Senetleri Şüpheli Ticari Alacaklar

9 Aralıklı envanter yöntemini uygulayan bir işletmede (Y) malından dönembaşı mal mevcudu ve dönemiçi alışların toplamı TL, miktar toplamı ise adettir. Dönemsonu mal mevcudu 40 adettir. Ortalama maliyet yöntemine göre dönemsonu mal mevcudunun değeri kaç TL’dir? 3.000. 3.600. 12.000

10 9, 10, 11 ve 12. sorularda aşağıdaki veriler kullanılacaktır.
Satınalma Tarihi Miktarı Birim Maliyeti TUTARI 100 kg 500 TL TL 150 kg 600 TL TL TOPLAM 250 kg TL * Stokta kalan mal miktarı 200 kg’dır.

11 Yukarıdaki verilere ve ilk giren ilk çıkar varsayımına göre, stokta kalan malın maliyeti kaç TL’dir?
90.000 25.000

12 Yukarıdaki verilere ve son giren ilk çıkar varsayımına göre, stokta kalan malın maliyeti kaç TL’dir?
90.000 30.000

13 Yukarıdaki verilere ve ortalama maliyet varsayımına göre, stokta kalan malın maliyeti kaç TL’dir?

14 Yukarıdaki verilere ve ortalama maliyet varsayımına göre, satılan malların maliyeti kaç TL’dir?
56.000 28.000

15 İşletmenin (B) malında 200 TL’lik fire tespit edilmiştir
İşletmenin (B) malında 200 TL’lik fire tespit edilmiştir. Yapılan incelemede bu firenin 125 TL’lik kısmının yasal sınırlar içinde olduğu belirlenmiştir. Buna göre, seçeneklerde verilen hesaplardan hangisi alacaklandırılır? 153 Ticari Mallar 157 Diğer Stoklar 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti 654 Karşılık Giderleri 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar

16 İşletmenin TL maliyetli (C) malında %12 oranında değer düşüklüğü tespit edilmiştir. Bu işlemin muhasebeleştirilmesi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? 157 Diğer Stoklar Hs borçlandırılır. 654 Karşılık Giderleri Hs borçlandırılır. 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hs alacaklandırılır. 153 Ticari Mallar Hs alacaklandırılır. 153 Ticari Mallar Hs alacaklandırılır.

17 Güney İşletmesinin bir dönem içindeki mal hareketleri şöyledir:
Bu verilere ve ilk giren ilk çıkar varsayımına göre, satılan malların maliyeti kaç TL’dir?


"DÖNEM SONU İŞLEMLERİ ÜNİTE 4 STOKLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları