Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© 2010 Pearson Addison-Wesley Tercihler Hanehalkının tercihleri mal/hizmet tüketiminden elde edilen faydayı belirler. Bir mal ve hizmet tüketiminden elde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© 2010 Pearson Addison-Wesley Tercihler Hanehalkının tercihleri mal/hizmet tüketiminden elde edilen faydayı belirler. Bir mal ve hizmet tüketiminden elde."— Sunum transkripti:

1 © 2010 Pearson Addison-Wesley Tercihler Hanehalkının tercihleri mal/hizmet tüketiminden elde edilen faydayı belirler. Bir mal ve hizmet tüketiminden elde edilen haz, mutluluk veya keyif almaya fayda denilir. Toplam Fayda Malların tüketiminden edilen faydaya toplam fayda denilir.Daha fazla tüketimden daha fazla toplam fayda elde ederiz. Fayda maksimizasyonu

2 © 2010 Pearson Addison-Wesley Yandaki tabloda 2 cins tüketim malı var.Sinema ve Soda. Her ikisinden daha çok tüketildiğinde toplam fayda artıyor.(Total Utility=toplam fayda demek). Mesela 2 film gördüğümüzde TU=50. 3 şişe soda 123 toplam fayda veriyor bize. Fayda maksimizasyonu

3 © 2010 Pearson Addison-Wesley Marjinal Fayda Marjinal fayda bir mal veya hizmetten br birim fazla veya bir birim az tüketildiği zaman toplam faydada meydana gelecek olan değişmeye marjinal fayda denilir. Mal veya hizmetten giderek daha fazla tüketildiğinde marjinal fayda azalmaktadır. Bu duruma azalan marjinal fayda kanunu demekteyiz. Fayda maksimizasyonu

4 © 2010 Pearson Addison-Wesley Yandaki tablo durumu açıklıyor mal miktar olarak her arttığında marjinal fayda(ilave fayda) azalıyor. Bu sadece bu iki mal için değil tükettiğimiz tüm mallar için geçerli. Daha fazla tüketim daha büyük toplam fayda demek ancak marjinal fayda azalmakta. Fayda maksimizasyonu

5 © 2010 Pearson Addison-Wesley Soda tüketim miktarı arttıkça toplam fayda artıyor ama azalarak artıyor.. Soda miktarı 0 ‘dan 1 ‘e çıktığında Toplam fayda 50 aynı zamanda Marjinal fayda da =50-0=50. Alt başlık:Toplam Fayda Fayda maksimizasyonu

6 © 2010 Pearson Addison-Wesley Bu grafik ise marjinal faydaya ait.. Burada durum farklı her ekstra tüketim daha az marjinal fayda demek.Mesela 1’inci soda 75,2inci soda 48 marrjinal fayda veriyor.Her ilave soda toplam faydayı daha az artırıyor demek. Al başlık:marjinal fayda Fayda maksimizasyonu

7 © 2010 Pearson Addison-Wesley Marjinal fayda teorisinde tüketici elde edeceği faydayı maksimize eder (azamileştirmeye çalışır). Tüketici dengesi kuralı Satın alınabilecek mal bileşiminin (soda, sinema bileti) tüketiciye sağlayacağı toplam faydanın en yüksek olduğu nokta. Buna tüketic dengesi denir.Bunu bulabilmek için malların fiyatlarını ve tüketicinin gelirini de bilmek lazım. Fayda maksimizasyonu

8 © 2010 Pearson Addison-Wesley Yandaki tabloda örnek veriliyor. Lisa’nın $40 lık geliri var ve bu geliri bu 2 mal arasında bölüştürecek. Sinema bilet fiyatı $8 soda fiyatı $4. Her bir alternatif (A,B,C..) tüketicinin elindeki parayla ne kadar bilet alacağı ve soda içeceğini gösteriyor. Fayda maksimizasyonu

9 © 2010 Pearson Addison-Wesley Lisa öyle bir mal kombinasyonu seçiyorki elde edeği fayda en yüksek olacak aynı zamanda imkanları dahilinde olacak. Bu seçenek 2 film gördüğünde ve 6 şişe soda tükettiğinde oluşuyor. 2 filimden 90 birim fayda, 6 şişe sodadan 225 birim fayda alıyor.Toplamları ise =90+225=315 ile en yüksek. Fayda maksimizasyonu

10 © 2010 Pearson Addison-Wesley 1 dolarlık harcamın marjinal faydası. Ancak bu dengeyi bulmanın daha temel bir kuralı var. Gelirin tamamını harcamak. 1 dolarlık marjinal faydayı bulmak lazım. 1 dolarlık marjinal fayda marjinal faydanın malın fiyatına bölünmesiyle bulunur. 6 cases of soda.

11 © 2010 Pearson Addison-Wesley Kural: Sinemanın marjinal faydasına MU M. Sodanın marjinal fayasına MU S. Sinema fiyatına P M. Sodanın fiyatına P S....diye isim verirsek: Sinema için 1 dolarlık harcamanın marjinal fayadsı is MU M /P M. Soda içinde MU S /P S olarak bulunur. Fayda maksimizasyonu

12 © 2010 Pearson Addison-Wesley Total fayda aşagıdaki durumda maksimize edilir: MU M /P M = MU S /P S Tabloda bakalım. Her seçenek satın alınabilir. (toplam $40 ediyor). C sırasında denge durumu bulunur: MU M /P M = MU S /P S = 5. Fayda maksimizasyonu

13 © 2010 Pearson Addison-Wesley Eğer MU M /P M > MU S /P S, O zaman sodaya daha az,sinemaya daha fazla harcama yapılacak. Sinema arttıkça MU M azalıyor ve soda azaldıkça da MU S artıyor. Ancak ve ancak MU M /P M = MU S /P S, eşitliğinde artık bundan daha iyi bir noktaya gelemiyor tüketici. Fayda maksimizasyonu

14 © 2010 Pearson Addison-Wesley Eğer MU S /P S > MU M /P M, O zaman Soda tüketimi artar sinema azalır.. MU S azalır ve MU M artar Ancak MU M /P M = MU S /P S, olduğunda harcamalar artık değiştirlmez. Fayda maksimizasyonu

15 © 2010 Pearson Addison-Wesley Sinema bileti fiyatı azaldığında Bir malın fiyatı azaldığında talebi artıyor demiştik.Bunun fayda maksimizasyonu ya da tüketici dengesiyle ilişkisi nedir? Örneğin, sinema bilet fiyatı düşerse biliyoruzki MU M /P M yükselir, bu durumda şöyle bir dengesizlik oluşur: MU M /P M > MU S /P S. Tekrar dengeye gelmek için sinema harcamaları o şekilde artacaktır ki sinemanın marjinal faydası azalsın ve tekrar bu eşitlik aşağıdaki şekilde oluşsun. Bu durumda MU M ↓ ve eşitlik MU M /P M = MU S /P S tekrar oluşur. Marjinal Fayda öngörüleri

16 © 2010 Pearson Addison-Wesley Bir malın fiyatındaki değişme diğer mala olan talebi etkiler demiştik. Şimdi gördük ki sinema bilet fiyatı düşerse, MU M /P M artar, ve tüketici miktarları yeinden ayarlamadan önce şu durumda bulunmaktadır: MU M /P M > MU S /P S. Tüketici dengesine dönmek için (maximum toplam fayda) tüketici tüketilen soda miktarını azaltarak onun marjinal faydasını artırır ve MU M /P M = MU S /P S dengesi yeniden oluşur.. Marjinal Fayda öngörüleri

17 © 2010 Pearson Addison-Wesley Ynadaki tabloda Lisa’nın ödeyebileceği mal seçenekleri sinema bilet fiyatı $4 iken gösterilmektedir.. Eski denge noktasında (2 sinema 6 soda) MU M /P M > MU S /P S. Dengesizlik durumu oluşmuştur. Lisa’nın daha fazla sinema ve soda tüketmesi lazımdırki yeni denge noktasına ulaşabilsin. Marjinal Fayda öngörüleri

18 © 2010 Pearson Addison-Wesley Yanda üstteki tablo sinema talebini alttaki soda talebini gösteriyor. Sinema bilet fiyatındaki düşüş talebi artırmaktadır. Bunu taleb eğrisi üzerindeki hareketle gösteririz.Öte yandan bu iki ürün burada rakip mal durumundalar çünkü eldeki gelir ya birine ya ötekine gidecek. Sinema talebi bu durumda soda talebini olumsuz etkiler ve soda talebini sola kaydırtır. Etkileşimler

19 © 2010 Pearson Addison-Wesley Bu sefer soda fiyatı değişsin. Soda fiyatı artarsa. MU S /P S düşer, Bu duurmda MU S /P S < MU M /P M. Dengesizliği olur. Dengeye yeniden ulaşmak için (maximum total utility) the tüketic sodayı azaltır (1 $ lık harcamanın sodanın marjinal faydasını azaltmasından dolayı). Böyle olunca sodanın marjinal faydası artar MU S ↑ and sinema miktarı artar ve MU M. Azalır. Denge yeniden oluşur. MU M /P M = MU S /P S. Marginal Fayda

20 © 2010 Pearson Addison-Wesley Yandaki tabloda soda fiyatı $8 oldu sinema ise aynı kaldı.( $4). Bu durumda : MU M /P M < MU S /P S. Lisa şimdi daha az soda tüketir. Marjinal Fayda öngörüleri


"© 2010 Pearson Addison-Wesley Tercihler Hanehalkının tercihleri mal/hizmet tüketiminden elde edilen faydayı belirler. Bir mal ve hizmet tüketiminden elde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları