Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fayda maksimizasyonu Tercihler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fayda maksimizasyonu Tercihler"— Sunum transkripti:

1 Fayda maksimizasyonu Tercihler
Hanehalkının tercihleri mal/hizmet tüketiminden elde edilen faydayı belirler. Bir mal ve hizmet tüketiminden elde edilen haz, mutluluk veya keyif almaya fayda denilir. Toplam Fayda Malların tüketiminden edilen faydaya toplam fayda denilir.Daha fazla tüketimden daha fazla toplam fayda elde ederiz.

2 Fayda maksimizasyonu Yandaki tabloda 2 cins tüketim malı var.Sinema ve Soda. Her ikisinden daha çok tüketildiğinde toplam fayda artıyor.(Total Utility=toplam fayda demek). Mesela 2 film gördüğümüzde TU=50. 3 şişe soda 123 toplam fayda veriyor bize.

3 Fayda maksimizasyonu Marjinal Fayda
Marjinal fayda bir mal veya hizmetten br birim fazla veya bir birim az tüketildiği zaman toplam faydada meydana gelecek olan değişmeye marjinal fayda denilir. Mal veya hizmetten giderek daha fazla tüketildiğinde marjinal fayda azalmaktadır. Bu duruma azalan marjinal fayda kanunu demekteyiz.

4 Fayda maksimizasyonu Yandaki tablo durumu açıklıyor
mal miktar olarak her arttığında marjinal fayda(ilave fayda) azalıyor. Bu sadece bu iki mal için değil tükettiğimiz tüm mallar için geçerli. Daha fazla tüketim daha büyük toplam fayda demek ancak marjinal fayda azalmakta.

5 Fayda maksimizasyonu Soda tüketim miktarı arttıkça toplam fayda artıyor ama azalarak artıyor.. Soda miktarı 0 ‘dan 1 ‘e çıktığında Toplam fayda 50 aynı zamanda Marjinal fayda da =50-0=50. Alt başlık:Toplam Fayda

6 Fayda maksimizasyonu Bu grafik ise marjinal faydaya ait..
Burada durum farklı her ekstra tüketim daha az marjinal fayda demek.Mesela 1’inci soda 75,2inci soda 48 marrjinal fayda veriyor.Her ilave soda toplam faydayı daha az artırıyor demek. Al başlık:marjinal fayda

7 Fayda maksimizasyonu Marjinal fayda teorisinde tüketici elde edeceği faydayı maksimize eder (azamileştirmeye çalışır). Tüketici dengesi kuralı Satın alınabilecek mal bileşiminin (soda, sinema bileti) tüketiciye sağlayacağı toplam faydanın en yüksek olduğu nokta. Buna tüketic dengesi denir.Bunu bulabilmek için malların fiyatlarını ve tüketicinin gelirini de bilmek lazım.

8 Fayda maksimizasyonu Yandaki tabloda örnek veriliyor.
Lisa’nın $40 lık geliri var ve bu geliri bu 2 mal arasında bölüştürecek. Sinema bilet fiyatı $8 soda fiyatı $4. Her bir alternatif (A,B,C..) tüketicinin elindeki parayla ne kadar bilet alacağı ve soda içeceğini gösteriyor.

9 Fayda maksimizasyonu Lisa öyle bir mal kombinasyonu seçiyorki elde edeği fayda en yüksek olacak aynı zamanda imkanları dahilinde olacak. Bu seçenek 2 film gördüğünde ve 6 şişe soda tükettiğinde oluşuyor. 2 filimden 90 birim fayda , 6 şişe sodadan 225 birim fayda alıyor.Toplamları ise =90+225=315 ile en yüksek.

10 6 cases of soda. 1 dolarlık harcamın marjinal faydası.
Ancak bu dengeyi bulmanın daha temel bir kuralı var. Gelirin tamamını harcamak. 1 dolarlık marjinal faydayı bulmak lazım. 1 dolarlık marjinal fayda marjinal faydanın malın fiyatına bölünmesiyle bulunur.

11 Fayda maksimizasyonu Kural: Sinemanın marjinal faydasına MUM .
Sodanın marjinal fayasına MUS . Sinema fiyatına PM . Sodanın fiyatına PS ....diye isim verirsek: Sinema için 1 dolarlık harcamanın marjinal fayadsı is MUM/PM . Soda içinde MUS/PS olarak bulunur.

12 Fayda maksimizasyonu Total fayda aşagıdaki durumda maksimize edilir:
MUM/PM = MUS/PS Tabloda bakalım. Her seçenek satın alınabilir. (toplam $40 ediyor). C sırasında denge durumu bulunur: MUM/PM = MUS/PS = 5.

13 Fayda maksimizasyonu Eğer MUM/PM > MUS/PS,
O zaman sodaya daha az,sinemaya daha fazla harcama yapılacak. Sinema arttıkça MUM azalıyor ve soda azaldıkça da MUS artıyor. Ancak ve ancak MUM/PM = MUS/PS, eşitliğinde artık bundan daha iyi bir noktaya gelemiyor tüketici.

14 Fayda maksimizasyonu Eğer MUS/PS > MUM/PM,
O zaman Soda tüketimi artar sinema azalır.. MUS azalır ve MUM artar Ancak MUM/PM = MUS/PS, olduğunda harcamalar artık değiştirlmez.

15 Marjinal Fayda öngörüleri
Sinema bileti fiyatı azaldığında Bir malın fiyatı azaldığında talebi artıyor demiştik.Bunun fayda maksimizasyonu ya da tüketici dengesiyle ilişkisi nedir? Örneğin, sinema bilet fiyatı düşerse biliyoruzki MUM/PM yükselir, bu durumda şöyle bir dengesizlik oluşur: MUM/PM > MUS/PS. Tekrar dengeye gelmek için sinema harcamaları o şekilde artacaktır ki sinemanın marjinal faydası azalsın ve tekrar bu eşitlik aşağıdaki şekilde oluşsun. Bu durumda MUM ↓ ve eşitlik MUM/PM = MUS/PS tekrar oluşur.

16 Marjinal Fayda öngörüleri
Bir malın fiyatındaki değişme diğer mala olan talebi etkiler demiştik. Şimdi gördük ki sinema bilet fiyatı düşerse, MUM/PM artar, ve tüketici miktarları yeinden ayarlamadan önce şu durumda bulunmaktadır: MUM/PM > MUS/PS. Tüketici dengesine dönmek için (maximum toplam fayda) tüketici tüketilen soda miktarını azaltarak onun marjinal faydasını artırır ve MUM/PM = MUS/PS dengesi yeniden oluşur..

17 Marjinal Fayda öngörüleri
Ynadaki tabloda Lisa’nın ödeyebileceği mal seçenekleri sinema bilet fiyatı $4 iken gösterilmektedir.. Eski denge noktasında (2 sinema 6 soda) MUM/PM > MUS/PS. Dengesizlik durumu oluşmuştur. Lisa’nın daha fazla sinema ve soda tüketmesi lazımdırki yeni denge noktasına ulaşabilsin.

18 Etkileşimler Yanda üstteki tablo sinema talebini alttaki soda talebini gösteriyor. Sinema bilet fiyatındaki düşüş talebi artırmaktadır. Bunu taleb eğrisi üzerindeki hareketle gösteririz.Öte yandan bu iki ürün burada rakip mal durumundalar çünkü eldeki gelir ya birine ya ötekine gidecek. Sinema talebi bu durumda soda talebini olumsuz etkiler ve soda talebini sola kaydırtır.

19 Marginal Fayda Bu sefer soda fiyatı değişsin. Soda fiyatı artarsa .
MUS/PS düşer, Bu duurmda MUS/PS < MUM/PM. Dengesizliği olur. Dengeye yeniden ulaşmak için (maximum total utility) the tüketic sodayı azaltır (1 $ lık harcamanın sodanın marjinal faydasını azaltmasından dolayı). Böyle olunca sodanın marjinal faydası artar MUS ↑ and sinema miktarı artar ve MUM. Azalır. Denge yeniden oluşur. MUM/PM = MUS/PS.

20 Marjinal Fayda öngörüleri
Yandaki tabloda soda fiyatı $8 oldu sinema ise aynı kaldı.( $4). Bu durumda : MUM/PM < MUS/PS. Lisa şimdi daha az soda tüketir.


"Fayda maksimizasyonu Tercihler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları