Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİ YARIŞMASI 7. SINIF OCAK 2. HAFTA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİ YARIŞMASI 7. SINIF OCAK 2. HAFTA."— Sunum transkripti:

1 BİLGİ YARIŞMASI 7. SINIF OCAK 2. HAFTA

2 SORU 1 Bu dörtlüğün anlam bütünlüğüne göre altı çizili söz öbeği, aşağıdakilerin hangisini temsil ediyor olabilir? A )Kitap B )Hayat C )Doğa D )Ev

3 CEVAP B

4 SORU 2 Çocukların çevre sorunlarıyla ilgili konuşmaları hangi başlık altında toplanabilir? A )Doğal Hayatın Zarar Görmesi B )Sanayi Atıklarının Sulara Etkisi C )Toprak Kirliliğinin Artması D )Su Altındaki Yaşam

5 CEVAP B

6 SORU 3 Hayat uzun görünen ve çabuk biten bir yolculuktur. Yalnız, geçilecek yollar zahmetlidir. Yokuşlar aşılmadıkça, dikenli yollar geçilmedikçe düz ovaya varılamaz. Bu parçadaki benzetme zincirine göre “düz ova” söz öbeğiyle anlatılmak istenen nedir? A )Engebesiz arazi B )Çocukluk günleri C )Dağ yamaçları D )Rahat yaşam koşullar

7 CEVAP D

8 SORU 4 Neşeyle uyandığım Güneşli sabahlarda (örneğin bugün, Anneler Günü), çalışkan bir İngiliz anahtarı gibi tuttuğu konuyu sonuna kadar anlatır, betimler çenem; ama dilim Türkçe çalkalanır, Türkçe oynar ağzımın içinde. İtiraf edeyim, biraz gevezeyim. Bu da işim gereği, benim için çok önemlidir. Ben, Özbek Bekir, Büyük Postane’nin karşısında umut satarım. Bu metnin yazımında hangi yazım kuralına dikkat edilmemiştir? A )Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar. B )Gezegen ve yıldız adları terim anlamıyla kullanılırsa büyük harfle başlar. C )Bayram ve özel günlerin adları büyük harfle başlar. D )Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar.

9 CEVAP B

10 SORU 5 Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "Bildirme Kipiyle Çekimlenmiş Fiiller" sandığına konulamaz? A )Ne karanlıkta yat ne kara düş gör. B )Ağaç yaş iken eğilir. C )Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider. D )Çürük iple kuyuya inilmez.

11 CEVAP A

12 SORU 6 Numaralandırılmış yapılar ve bu yapılarda gerçekleşen olaylarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A )I ile gösterilen yerde sindirimle ilgili üç yapı vardır. Bunlar; dişler, dil ve tükürük bezleridir. B )II ve IV yapılarında kimyasal sindirim gerçekleşmez. C )III ile gösterilen kısımda besinlerin kimyasal sindirimi tamamlanır ve besinlerin yapı taşları kana geçer. D )V ile gösterilen bölümde tüm besinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir.

13 CEVAP C

14 SORU 7 Şekilde insandaki salgı bezleri gösterilmiştir.
Hakan'da yukarıda belirtilen durumların gerçekleşmesi sürecinde, şekilde verilen numaralandırılmış salgı bezlerinden hangileri görev yapmıştır? A )Yalnız III B )I ve II C )II ve IV D )III ve IV Şekilde insandaki salgı bezleri gösterilmiştir. Çok acıkan Hakan'ın kanındaki şeker miktarı azalıp normalin altına düşüyor. Daha sonra fazla yemek yediğinde kanındaki şeker oranı artıyor.

15 CEVAP A

16 SORU 8 Buna göre, K cisminin duruncaya kadar aldığı yollar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A )II > I > III B )III > I > II C )I = II = III D )II > III > I Sürtünme kuvvetinin sabit olduğu bir ortamda bulunan yay düzeneğinde, yay şekildeki gibi farklı miktarlarda sıkıştırılıp serbest bırakılarak yayın önüne konulan K cisminin duruncaya kadar aldığı yollar inceleniyor.

17 CEVAP A

18 SORU 9 Yukarıda verilen basit makineler ile ilgili olarak, I. 1. ve 2. sistemlerde destek noktası ortadadır. II. 3. sistemde kuvvetten kazanç sağlanmaz. III. 4. sistemde kuvvet kolu, yük kolundan büyüktür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A )Yalnız I B )I ve II C )II ve III D )I, II ve III

19 CEVAP D

20 SORU 10 Yukarıda verilen olaylardan hangileri reflekse örnektir? A )I ve II B )I ve III C )II ve III D )I, II ve III

21 CEVAP D

22 SORU 11 Haçlı Seferleri sırasında Haçlıların geçtikleri tüm bölgeleri yağmalamaları ve ele geçirdikleri zenginliklerin büyük kısmını Avrupa’ya taşımaları Haçlı Seferleri’nin hangi amaçla yapıldığının göstergesidir? A) Papalığın, hıristiyanlığı daha geniş alanlara yaymak istemesi B) Daha çok, ekonomik amaçlarla seferlerin yapıldığının C) Hıristiyan dünyasının İslamiyet’i ortadan kaldırmak istemesi D) Doğu ile Batı arasındaki ticareti canlandırmak istediğinin

23 CEVAP B

24 SORU 12 Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’ya gelen Türk komutanları Anadolu’da ilk Türk devletlerini kurmuşlardır. Bu devletlerin Türk Tarihi’ne yaptıkları en önemli katkı aşağıdakilerden hangisidir? A) Anadolu’nun Türkleşmesini sağladılar B) Bizans’ı ortadan kaldırdılar C) Haçlılarla Mücadele ettiler D) Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdular

25 CEVAP A

26 SORU 13 Türkiye Selçukluları, yaptıkları kervansaraylarda yolcuları her türlü ihtiyacını karşılıyorlardı. Burada yolcular hayvanlarıyla birlikte ücretsiz kalabiliyorlar, hasta olanlar tedavi ediliyor hatta fakir yolculara gerekli malzemeler veriliyordu. Bu uygulamanın temel nedeni olarak hangisi söylenebilir? a) Yerli halkın birlik ve beraberliğini sağlamak b) Ülke sınırlarını genişletmek c) Ticari faaliyetleri geliştirmek d) Haçlılara karşı göç oluşturmak

27 CEVAP C

28 SORU 14 Selçuklular Anadolu’da, Osmanlılar ise Balkanlarda fethettikleri bölgelere Türkmen aileleri yerleştirmişledir. Aşağıdakilerden hangisi Selçukluların ve Osmanlıların ortak politikasıdır? A)Ele geçirdikleri bölgede kalıcı egemenlik kurma B)Ülke nüfusunu artırma C)Deniz yolları üzerinde denetimi ele geçirme D)Avrupa’daki Hıristiyan devletlerin birleşmesini engelleme

29 CEVAP A

30 SORU 15 Yukarıdaki askerin anlatımına göre bu asker aşağıdaki Osmanlı askerlerinden hangisine mensuptur? a) Yeniçeriler b) Akıncılar c) Tımarlı sipahiler d) Cebeciler Ben Osmanlı ordusunda görevli bir askerim. Maaş almayız. Savaş zamanı orduya katılır, savaş olmadığında bulunduğumuz köyün güvenliğini sağlar, toprağını ekeriz.

31 CEVAP C

32 SORU 16

33 CEVAP B

34 SORU 17

35 CEVAP A

36 SORU 18

37 CEVAP C

38 SORU 19 cebirsel ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?

39 CEVAP B

40 SORU 20 Rasyonel sayısının toplama işlemine göre tersi ile çarpma işlemine göre tersinin toplamı nedir?

41 CEVAP D


"BİLGİ YARIŞMASI 7. SINIF OCAK 2. HAFTA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları