Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

8. SINIF 3. ÜNİTE BİLGİ YARIŞMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "8. SINIF 3. ÜNİTE BİLGİ YARIŞMASI"— Sunum transkripti:

1 8. SINIF 3. ÜNİTE BİLGİ YARIŞMASI
yunusturgut.com.tr

2 SORU 1 yunusturgut.com.tr
“Yaratılanı severiz yaratandan ötürü”(Yunus Emre) “Elinizde bir ağaç fidanı varken kıyametin kopacağını haber alsanız zamanınız varsa onu dikin”(Hz Muhammed) Yukarıda verilen söz ve hadislerde vurgulanan nedir? A: İnsan ve doğa sevgisi B: Hoşgörü C: Merhamet ve acıma D: Çalışmak yunusturgut.com.tr

3 Yukarıdaki boşluklar nasıl doldurulmalıdır?
SORU 2 Adaletin hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şeye denir. Hak edene hakkını vermek ise tir. Yukarıdaki boşluklar nasıl doldurulmalıdır? A: Sabır ve cesaret B: Hak ve adalet C: Çalışma ve yardımlaşma D: Merhamet ve affetme yunusturgut.com.tr

4 SORU 3 yunusturgut.com.tr
İnsanlara şu beş şey sorulacaktır. Zamanını (ömrünü) nerede tükettin, gençliğini nasıl geçirdin, malının nereden ve nasıl kazandın, nereye ve nasıl harcadın ve bildiklerinle ne işler yaptın? Bu hadiste peygamberin insanlara vermek istediği mesaj nedir? A: Ömrün önemi B: Zamanın önemi C: Sağlığın önemi D: Gençliğin önemi yunusturgut.com.tr

5 SORU 4 yunusturgut.com.tr
Peygamberler her konuda olduğu gibi çalışma konusunda da insanlara örnek olmuşlardır. Boş durmamışlardır. Hayatları bir meşguliyetle geçmiştir. Hz Muhammed (sav) ne ile uğraşmıştır? A: Marangoz B: Ticaret C: Sihir ve büyü D: Çobanlık yunusturgut.com.tr

6 SORU 5 yunusturgut.com.tr
Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed (sav)’in sabrına bir örnek teşkil etmez? A: Çocuklarının vefatı B: Mekke’de çekilen sıkıntılar C: Eşi ve amcasının ölümü D: Mekke’nin fethi sonrası onları affetmesi yunusturgut.com.tr

7 SORU 6 yunusturgut.com.tr “Kim kazanmazsa bu dünyada ekmek parası
Dostunun yüz karası düşmanının maskarası”(M.A. ERSOY) Yukarıdaki dizelerde Mehmet Akif ERSOY’UN vurgulamak istediği nedir ? A: Ekmek önemli bir nimettir B: Dost ve düşman kazanmak bizim elimizdedir C: Muhtaç olmamak için çalışmalıyız D: İnsanlara karşı varlıklı görünmeyi yunusturgut.com.tr

8 SORU 7 yunusturgut.com.tr
“İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” (ayet) “Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı lokma yememiştir.” Yukarıda verilen ayet ve hadiste verilmek istenen mesaj nedir? A: Yardımlaşmanın önemi B: Rızkın Allahtan olduğu C: İnsanlara muhtaç olmamak D: Alın teriyle kazanma yunusturgut.com.tr

9 SORU 8 yunusturgut.com.tr A: Çocuklarımızı çok sevmeliyiz
Hz Muhammed bir gün torunlarından birini kucağına almış ve onu öpmüştü. Bir arkadaşı onun bu davranışını şaşkınlıkla seyrediyordu. Sonunda dayanamayarak “Benim on tane çocuğum var ama bugüne kadar hiç birini öpmedim.”dedi. Hz Muhammed onun bu sözlerini dinledikten sonra şöyle dedi: … Sizce Hz Muhammed (sav) ne demiştir? A: Çocuklarımızı çok sevmeliyiz B: Çocuklar arasında ayrım yapmamalıyız C: Merhamet etmeyene merhamet edilmez D: Çocuklara sevgiyle yaklaşmalıyız yunusturgut.com.tr

10 SORU 9 yunusturgut.com.tr
“Ey peygamber işlerinde onlarla fikir alışverişinde bulun” “Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz” Yüce Allah yukarıda verilen ayetlerde Hz Muhammed’den hangi güzel davranışı yapmasını istemektedir? A: İstişare B: Hoşgörü C: Merhamet D: İnsan sevgisi yunusturgut.com.tr

11 Yukarıda tanımı yapılan güzel davranış hangisidir?
SORU 10 Farklılıkları anlayışla karşılamak başka insanların inanç ve düşüncelerine saygılı olmak aynı inancı paylaşan insanların düşüncelerine tahammül edebilmektir. Yukarıda tanımı yapılan güzel davranış hangisidir? A: Sabır B: Sevgi C: Hoşgörü D: Dürüst olma yunusturgut.com.tr

12 Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkartılamaz?
SORU 11 “ Ve onlar ki kendilerine emanet edileni korur verdikleri sözü yerine getirirler ve şahitliklerini dosdoğru yaparlar” (Meariç suresi, 32-33) Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkartılamaz? A: Yalancı şahitlik yapmama B: Emanete sahip çıkma C: Sözüne sadık olma D: İnsanlara değer verme yunusturgut.com.tr

13 SORU 12 yunusturgut.com.tr A: İnsanları çok sevdiğimizin
Peygamberimiz “Bir hadisinde Müslüman’ın Müslüman’a karşı görevlerini “selamlaşmak, davetine katılmak, öğüt isteyene öğüt vermek, aksırana ‘Allah sağlık sıhhat versin’ demek , cenazesine katılmak olarak belirtmiştir. Bu davranışalar neyin de göstergesi olabilir? A: İnsanları çok sevdiğimizin B: İnsanlara değer verdiğimizin C: Yardımlaşmanın D: Acıma duygumuzun geliştiğini yunusturgut.com.tr

14 SORU 13 yunusturgut.com.tr
Hz Muhammed (sav), bir gün mescide girdiğinde dua eden ve ilim öğrenen iki grup insanla karşılaştığında ne yapmıştır? A: Mescidi terk etmiştir B: Dua edenlerin yanına oturmuştur C: Mescitten çıkmaları için onları uyarmıştır D: İlim öğrenenlerin yanına oturmuştur yunusturgut.com.tr

15 SORU 14 yunusturgut.com.tr
“Ey Müslümanlar şayet birinize haksız muamelede bulunduysam onu ödemeye hazırım. Kimin hakkı varsa işte şahsım işte malım gelsin alsın” hadisinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? A: Kul hakkına verdiği önem B: Müslümanları cesaretlendirmek istemesi C: Söylediğini kendi hayatında uygulaması D: Müslümanlara örnek olması yunusturgut.com.tr

16 SORU 15 yunusturgut.com.tr
“ Biriniz bir iş yaptığı zaman, onu mükemmel bir şekilde yapsın.” (Hadis-i şerif) Aşağıdaki şıklardan hangisi yukarıdaki hadise ters düşer? A: Kurban ibadetini yaparken çevre temizliğine dikkat etmemek B: Fırıncının temiz bir şekilde üretim yapması C: Sürücülerin trafik kurallarına uyması D: Öğrencinin derslerine düzenli bir şekilde çalışması yunusturgut.com.tr

17 SORU 16 yunusturgut.com.tr
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin güzel ahlakla ilgili hadislerinden biri değildir? A: Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim B: Kendisi için istediğini din kardeşi için de istemeyen olgun mümin olamaz C: Müminlerin iman yönünden en üstün olanı, ahlakça en üstün olanıdır D: Ahlak, insanın huy ve davranışlarıdır yunusturgut.com.tr

18 SORU 17 yunusturgut.com.tr
Hz. Muhammed (sav)’in aşağıdaki çocuklarından hangisi Hz. Hatice ile evliliğinden değildir? A: Ümmü Gülsüm B: Fatıma C: İbrahim D: Abdullah yunusturgut.com.tr

19 Hz. Muhammed (sav)’in soyu hangi çocuğu ile devam etmiştir?
SORU 18 Hz. Muhammed (sav)’in soyu hangi çocuğu ile devam etmiştir? A: Rukiye B: Fatıma C: Abdullah D: Zeynep yunusturgut.com.tr

20 SORU 19 yunusturgut.com.tr
İslam Tarihinde M.620 yılının «Hüzün Yılı» olarak adlandırılmasının nedeni nedir? A: Hz. Muhammed (sav)’in annesi vefat ettiği için B: Hicret bu yılda yapıldığı için C: Müşriklerin Mekke’deki zulümlerinden dolayı D: Ebu Talip ve Hz. Hatice vefat ettiği için yunusturgut.com.tr

21 İslam Tarihinde yapılan ilk mescid hangisidir?
SORU 20 İslam Tarihinde yapılan ilk mescid hangisidir? A: Mescid-i Nebevi B: Mescid-i Kuba C: Mescid-i Haram D: Mescid-i Aksa yunusturgut.com.tr

22 SORU 21 yunusturgut.com.tr
Kuba Mescidinin İslamda ilk mescid olmasının yanında bir başka önemli özelliği daha vardır. Bu özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A: Çift kıblelidir B: Mekke’de, Kâbe’nin yakınındadır C: İlk Cuma namazı burada kılınmıştır D: Namaz burada farz kılınmıştır yunusturgut.com.tr

23 SORU 22 yunusturgut.com.tr
Aşağıdaki şıklardan hangisinde Mekke’li Müşriklerle yapılan savaşlar tarihi sırasıyla verilmiştir? A: Bedir – Hendek – Uhud – Mekke’nin fethi B: Bedir – Uhud – Hendek C: Bedir – Uhud – Hendek – Hudeybiye – Mekke’nin fethi D: Bedir – Uhud – Hendek – Mekke’nin fethi yunusturgut.com.tr

24 Hz. Muhammed (sav), Peygamber olmadan önce hangi dine mensuptu?
SORU 23 Hz. Muhammed (sav), Peygamber olmadan önce hangi dine mensuptu? A: Haniflik B: Putperestlik C: Hanefilik D: Mecusilik yunusturgut.com.tr

25 Sevgili Peygamberimiz (sav)’e Muhammed ismini kim koymuştur?
SORU 24 Sevgili Peygamberimiz (sav)’e Muhammed ismini kim koymuştur? A: Amcası Ebu Talib B: Dedesi Abdulmuttalib C: Babası Abdullah D: Annesi Amine yunusturgut.com.tr

26 Namaz ilk farz kılındığı zaman ki kıblemiz hangi şehirdeydi?
SORU 25 Namaz ilk farz kılındığı zaman ki kıblemiz hangi şehirdeydi? A: Kudüs B: Mekke C: Medine D: Yemen yunusturgut.com.tr


"8. SINIF 3. ÜNİTE BİLGİ YARIŞMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları