Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir."— Sunum transkripti:

1 Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? C) Büyük balık küçük balığı yutar. A) Tok, açın halinden anlamaz. B) Akıllı söylemeden düşünür, akılsız düşünmeden söyler. D) Veren el, alan elden üstündür.

2 Açsam rüzgara yelkenimi, Dolaşsam ben de deniz deniz Ve bir sabah vakti, kimsesiz Bir limanda bulsam kendimi Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? Açsam rüzgara yelkenimi, Dolaşsam ben de deniz deniz Ve bir sabah vakti, kimsesiz Bir limanda bulsam kendimi Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? B) Durum zarfı A) Bağlaç C) Belgisiz zamir D) Belgisiz sıfat

3 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir? B) Annen sana ne söyledi? B) Annen sana ne söyledi? C) Beni arayan kimmiş? A) Bugün okula kimler gelmedi? D) Çayın yanına neler yaptın?

4 Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ses düşmesi vardır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ses düşmesi vardır? B) azıcık A) biricik C) ufacık D) incecik

5 5 ! aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez? 5 ! aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez? B) 8 D) 12 A) 7 C) 10

6 3 öğrenci ve 3 öğretmen yan yana fotoğraf çektirecektir. Öğretmenlerin hepsi bir arada olmak şartıyla kaç değişik şekilde poz verebilirler? 3 öğrenci ve 3 öğretmen yan yana fotoğraf çektirecektir. Öğretmenlerin hepsi bir arada olmak şartıyla kaç değişik şekilde poz verebilirler? B) 48 A) 24 D) 144 C) 96

7 ise x kaçtır? ise x kaçtır? B) 2 A) 1 C) 1 2 D) 1 2

8 ise kaçtır? ise kaçtır? B) 6 7 A) 5 7 C) 8 7 D) 9 7

9 - Elektrik akımını iletir. - Homojen yapıdadır. - Ayrımsal kristallendirme yöntemi ile bileşenlerine ayrıştırılabilir. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki maddelerden hangisine aittir? - Elektrik akımını iletir. - Homojen yapıdadır. - Ayrımsal kristallendirme yöntemi ile bileşenlerine ayrıştırılabilir. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki maddelerden hangisine aittir? C) Alkollü su çözeltisi A) Şekerli su çözeltisi B) Tuzlu su çözeltisi D) Katı tuz

10 Sindirim enzimleri üretilerek sindirim kanalına verilir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi hem kana hem de kanala salgı verebilir? Sindirim enzimleri üretilerek sindirim kanalına verilir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi hem kana hem de kanala salgı verebilir? C) Tiroit bezi A) Hipofiz bezi B) Pankreas D) Tükürük bezi

11 Osmanlı Devleti başlangıçtan itibaren Mutlak Monarşi ile yönetilmiştir. Buna göre Osmanlı padişahı yönetimin merkezinde yer almış ve yönetimdeki tek ve en önemli güç olarak kabul edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinin ilanıyla Osmanlı Devleti’ nde yönetim biçimi değişmiş ve Osmanlı Devleti farklı bir yönetim biçimi benimsemiştir? Osmanlı Devleti başlangıçtan itibaren Mutlak Monarşi ile yönetilmiştir. Buna göre Osmanlı padişahı yönetimin merkezinde yer almış ve yönetimdeki tek ve en önemli güç olarak kabul edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinin ilanıyla Osmanlı Devleti’ nde yönetim biçimi değişmiş ve Osmanlı Devleti farklı bir yönetim biçimi benimsemiştir? B) Tanzimat FermanıA) Sened-i İttifak D) Kanun-i Esasi C) Islahat Fermanı

12 * Tarım ve bayındırlılıkla ilgili çalışmalara katkı sağlamak * Milli bir ekonomi oluşturmak * Devleti ile özel teşebbüs işletmeciliğini dengeli bir şekilde yürütmek Verilen bu bilgiler Atatürk ilkelerinden hangisinin amaçları arasında gösterilebilir. B) Cumhuriyetçilik A) Milliyetçilik D) Halkçılık C) Devletçilik

13 Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin etkisiyle edebiyatımızda oluşan türlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin etkisiyle edebiyatımızda oluşan türlerden biri değildir? C) İlahi B) Mevlit A) Rubai D) Münacat

14 Dünya’da en çok ülkemizde bulunan yer altı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Dünya’da en çok ülkemizde bulunan yer altı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Demir B) Bakır C) Bor Minerali D) Linyit

15 Ülkemizde dört bölgede de toprağı bulunan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde dört bölgede de toprağı bulunan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? C) Sivas B) Eskişehir A) Bilecik D) Kahramanmaraş

16 Bu işyeri, çalışanlarının gayretleri yüzünden bu kadar kısa sürede büyümüştür. Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? B) Gereksiz sözcük kullanılması C) Birbiriyle çelişen sözcüklerin kullanılması A) Yanlış anlamda sözcük kullanılması D) Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması

17 ifadesinin sadeleşmiş hali hangisidir? ifadesinin sadeleşmiş hali hangisidir? C) (x-3) A) (x+3) B) (x-2) D) X

18 I- Elektron sayısı, proton sayısına eşitse nötr atom’dur. II- Proton sayısı, elektron sayısından fazla ise Katyon’dur. III- Elektron sayısı, proton sayısından az ise anyon’dur Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? C) II veIII A) Yalnız I B) I ve II D) I,II ve III

19 Lozan Barış Antlaşmasının aşağıdaki sonuçlarından hangisiyle, Anadolu sömürgeci devletlerin pazarı ve hammadde kaynağı olmaktan kurtarılmıştır? C) İstanbul’un yabancı işgalinden kurtarılmış olması A) Yunanistan’ın savaş suçlusu olduğunun kabul edilmesi D) Kapitülasyonların kaldırılması B) Yeni Türk devletinin Batılılarca hukuki anlamda tanınmış olması

20 Nobel ödülü alan Orhan Pamuk’a bu ödül hangi ülke tarafından verilmiştir ? Nobel ödülü alan Orhan Pamuk’a bu ödül hangi ülke tarafından verilmiştir ? C) İsviçre D) Norveç A) İsveç B) Belçika


"Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları