Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

L3UGKAB10011 ALIŞTIRMALAR... 2 3 R 3 te aşağıdaki önermelerden kaç tanesi doğrudur ? 1-Uzayda verilen farklı iki noktadan bir doğru geçer. 2-İkişer.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "L3UGKAB10011 ALIŞTIRMALAR... 2 3 R 3 te aşağıdaki önermelerden kaç tanesi doğrudur ? 1-Uzayda verilen farklı iki noktadan bir doğru geçer. 2-İkişer."— Sunum transkripti:

1

2 L3UGKAB10011 ALIŞTIRMALAR...

3 2

4 3 R 3 te aşağıdaki önermelerden kaç tanesi doğrudur ? 1-Uzayda verilen farklı iki noktadan bir doğru geçer. 2-İkişer noktaları ortak olan iki doğru çakışıktır. 3-Paralel iki doğru bir düzlem belirtir. 4-Kesişen iki doğru bir düzlem belirtir. 5-Doğrusal olmayan 3 nokta bir düzlem belirtir. A)1 B)2 C)3 D)4 E)5

5 L3UGKAB10014 Not: “n “tane doğru düzlemi,en çok en az n+1 bölgeye ayırır. 5 tane doğru, düzlemi en çok ve en az kaç bölgeye ayırır Çözüm:en çok 5(5+1)/2+1 = 16 en az 5+1= 6 bölgeye ayırır 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6

6 L3UGKAB10015 Uzayda üçü bir doğru üzerinde bulunmayan dört nokta veriliyor.Bu noktalar kaç düzlem belirtir.Şekil çizerek gösteriniz. Üçü bir doğru üzerinde bulunmayan uzayın dört noktası A,B,C,D olsun.Doğrusal olmayan üç nokta bir düzlem belirttiğinden..... A,B,C noktaları bir P düzlemi, A B C D P A,C,D noktaları bir Q düzlemi Q A,B,D noktaları bir E düzlemi, B,C,D noktaları bir R düzlemi belirtir. E R

7 L3UGKAB10016

8 7 Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bir düzlem belirtir? A)Uzayda kesişmeyen iki doğru B)Herhangi üç nokta C)Aykırı iki doğru D)Uzayda kesişen iki doğru E)Bir doğru ve üzerindeki bir nokta

9 L3UGKAB10018 I.Farklı iki nokta bir doğru belirtir. II.Herhangi üç nokta bir düzlem belirtir. III.Aykırı olmayan farklı iki doğru bir düzlem belirtir. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kesinlikle doğrudur ? A) IB) I - IIC) II-IIID) I – IIIE) III

10 L3UGKAB10019 Uzayda I.Paralel iki doğru bir düzlem belirtir. II.Kesişen iki doğru bir düzlem belirtir. III.Bir doğru ve dışındaki bir nokta bir düzlem belirtir. IV.Aykırı doğrular düzlem belirtmez. A)I-II-IIIB) I-III-IV C)I-II-IV D)II-III-IV E)I-II-III-IV İfadelerinden hangileri doğrudur ?

11 L3UGKAB100110 R 3 ’te aşağıdakilerden hangisi her zaman uzay belirtir. A) Dört nokta B) Paralel üç doğru C) Bir düzlem ve bir nokta D) Paralel iki düzlem E) Kesişen üç doğru

12 L3UGKAB100111 P d E A P ve E paralel düzlemleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) P ve E düzlemlerinin ortak noktası yoktur. B) P ve E düzlemlerinden birini kesen doğru diğerini de keser. C) P ve E düzlemlerinden birine paralel olan doğru diğerine de paralel olur. D) P ve E düzlemlerinden birine paralel olan düzlem diğerine de paralel olur. E) P ve E düzlemlerinden birini kesen düzlem diğerini kesmez.

13 L3UGKAB100112 Uzayda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A) Herhangi iki noktadan bir doğru geçer. B) İki noktadan bir tek düzlem geçer. C) Kesişen iki doğrunun kesişim kümesi bir noktadır. D) Doğrusal olmayan üç nokta bir tek düzlem belirtir. E) İki farklı düzlemin ortak bir noktası varsa ortak bir doğruları vardır.

14 L3UGKAB100113 Uzayda düzlemsel olmayan dört nokta için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A) Dört nokta bir hacim belirtir. B) Dört nokta en çok altı farklı doğru belirtir. C) Dört nokta dört farklı düzlem belirtir. D) Belirledikleri düzlemlerden ikisi kesişmez. E) Belirledikleri düzlemlerin altı tane arakesit doğrusu vardır.

15 L3UGKAB100114 Üç düzlem uzayı en fazla kaç bölgeye ayırır ? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12E) 14 En az 1 2 3 4 1 2 3 4 56 En Çok 7 8

16 L3UGKAB100115 Düzlemde aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur ? A) Bir doğruya üzerindeki bir noktadan bir tek dik doğru çizilir. B) Paralel iki doğrudan birisini kesen doğru diğerini kesmez. C) Bir doğruya dışındaki bir noktadan sonsuz tane paralel doğru çizilir. D) Üç doğru düzlemi en çok 6 bölgeye ayırır. E) Sabit bir noktaya dik uzaklıkları eşit iki doğru bir noktada kesişir.

17 L3UGKAB100116 R 3 te aşağıdakilerden hangileri doğrudur ? I.Düzlemsel olmayan iki doğruya aykırı doğrular denir. II.Farklı iki düzlemin ortak noktaları yoksa bu düzlemlere aykırı doğrular denir. III.Düzlemsel olmayan 4 noktanın belirttiği 8 arakesit doğrusu vardır. IV.Kesişen iki düzlemin ortak noktaları arakesit doğrusunu oluşturur. A) I-IIB) I-III-IVC) II-III-IVD) I-IV E) I-II-III-IV

18 L3UGKAB100117 Bir düzlem içindeki farklı 3 doğrunun birbirine durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır ? A) Üç doğru paralel olabilir. B) Birbirlerini bir noktada kesebilir. C) İkisi paralel ise üçüncü doğru ikisini de keser. D) İkisi kesişiyorsa üçüncü doğru her ikisine de paralel olabilir. E) Düzlemi 6 bölgeye ayırabilir.

19 L3UGKAB100118 Uzayda bir doğru ve düzlem için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? A) Doğru düzlemi tek noktada kesebilir. B) Doğru düzlemi hiç kesmeyebilir. C) Doğru düzlemin içinde olabilir. D) Doğru düzleme dik olabilir. E) Doğru düzlemi iki noktada kesebilir.

20 L3UGKAB100119 Aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur ? I. Farklı iki düzlemin bir ortak noktası varsa bir ortak doğrusu da vardır. II.Farklı iki düzlemin en fazla bir ortak doğrusu vardır. III.Paralel olmayan 3 düzlem iki doğru boyunca kesişir. IV.Bir düzlem aykırı iki doğruyu kapsayamaz. V.Kesişen iki doğruyu farklı iki noktadan kesen doğrular aynı düzlemdedir A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

21 L3UGKAB100120 P E Q Yandaki şekilde P,E ve üçüncü düzlem olan Q düzlemi için aşağıdakilerden hangileri doğrudur ? I.Q düzlemi P düzlemini kesiyorsa E düzlemini de keser. II.Q düzlemi E düzlemine dik ise P düzlemine de diktir. III.P,E, ve Q düzlemleri uzayı 6 parçaya ayırır. IV.Düzlemler kesiştiğinde oluşan arakesit doğruları paraleldir. A) I-II-III B) I-II-III-IV C) I-II-IV D) II-III-IV E) I-III-IV

22 L3UGKAB100121 Aşağıdakilerden hangisi R 3 ’te kesinlikle doğrudur? A) Aykırı olmayan iki farklı doğru bir düzlem belirtir. B) Üç noktadan bir düzlem geçer. C) Kesişmeyen iki doğru paraleldir. D) İki kümenin kesişim kümesi bir nokta belirtir. E) Aykırı iki doğru bir noktada kesişir.

23 L3UGKAB100122 R 3 ’te üç farklı düzlem için aşağıdakilerden hangileri doğrudur ? I.Düzlemlerin ortak iki noktası varsa,arakesitleri bir doğrudur. II.Düzlemlerin arakesitleri bir nokta olabilir. III. Düzlemlerin arakesitleri birbirine dik olabilir. IV.Düzlemlerin kesişimi uzayı en çok 8 bölgeye ayırır. A) I-II B) I-III C) I-II –IV D) III-IV E) I-II-III-IV

24 L3UGKAB100123 Uzayda farklı üç düzlemle ilgili aşağıda verilen önermelerden hangisi yanlıştır ? A) Üç düzlem bir noktada kesişebilir. B) Üç düzlem bir doğru boyunca kesişebilir. C) Üç düzlem birbirini dik kesebilir. D) Üç düzlem bulundukları uzayı en az dört bölgeye ayırır. E) Üç düzlem bulundukları uzayı en çok yedi bölgeye ayırır.

25 L3UGKAB100124 Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur ? I.Bir noktadan sonsuz düzlem geçer. II.Bir noktadan sonsuz doğru geçer III.Farklı iki noktadan sonsuz düzlem geçer A) I-II B) Yalnız III C) I-II-III D) II-III E) I-III

26 L3UGKAB100125 R 3 te aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A) Üç doğru bir noktada kesişebilir. B) Bir doğru aykırı iki doğruyu kesebilir. C) Bir doğru aykırı iki doğruyu dik kesebilir. D) Paralel iki doğrunun birini kesen bir doğru diğerini kesmeyebilir E) Uzayda farklı üç doğru farklı iki noktada kesişebilir.

27 L3UGKAB100126 R 3 te aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A) Doğrusal olmayan üç noktadan bir tek düzlem geçer. B) Farklı iki noktadan tek bir doğru geçer. C) Aykırı doğrular kesişmez. D) Üç doğru paralel olabilir. E) İki doğru paralel değilse kesişir.

28 L3UGKAB100127 R 3 ’te aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A) Üç düzlem paralel olabilir. B) Paralel iki düzlemden birine paralel olan düzlem, diğerine de paraleldir. C) Paralel iki düzlemden birine paralel olan doğru diğerine de paraleldir D) Üç doğru paralel olabilir. E) Bir doğruya,dışındaki bir noktadan geçen ve doğruya paralel olan bir tek düzlem vardır.

29 L3UGKAB100128 Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur ? I. İki doğru ve bir nokta bir düzlem belirtir. II. Aykırı iki doğru uzay belirtir. III. İki düzlemin kesişim kümesi bir noktadır. A) I B) II C) III D) I ve II E) II ve III

30 L3UGKAB100129 Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur ? I. Kesişen iki doğru bir düzlem belirtir. II. Paralel iki doğrudan bir düzlem geçer. III.Bir doğru ve dışındaki bir noktadan bir tek düzlem geçer. A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I,II ve III

31 L3UGKAB100130 R 3 ’te aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A) Farklı iki noktadan,bir ve yalnız bir doğru geçer. B) Doğrusal olmayan üç noktadan bir düzlem geçer. C) Kesişen iki doğru bir düzlem belirtir. D) Bir doğrudan yalnız bir düzlem geçer E) Paralel iki doğru bir ve yalnız bir düzlem belirtir.

32 L3UGKAB100131

33 L3UGKAB100132 Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bir düzlem belirtir? A)Uzayda kesişmeyen iki doğru B)Herhangi üç nokta C)Aykırı iki doğru D)Uzayda kesişen iki doğru E)Bir doğru ve üzerindeki bir nokta

34 L3UGKAB100133 I.Farklı iki nokta bir doğru belirtir. II.Herhangi üç nokta bir düzlem belirtir. III.Aykırı olmayan farklı iki doğru bir düzlem belirtir. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kesinlikle doğrudur ? A) IB) I - IIC) II-IIID) I – IIIE) III

35 L3UGKAB100134 Uzayda I.Paralel iki doğru bir düzlem belirtir. II.Kesişen iki doğru bir düzlem belirtir. III.Bir doğru ve dışındaki bir nokta bir düzlem belirtir. IV.Aykırı doğrular düzlem belirtmez. A)I-II-IIIB) I-III-IV C)I-II-IV D)II-III-IV E)I-II-III-IV İfadelerinden hangileri doğrudur ?

36 L3UGKAB100135 R 3 ’te aşağıdakilerden hangisi her zaman uzay belirtir. A) Dört nokta B) Paralel üç doğru C) Bir düzlem ve bir nokta D) Paralel iki düzlem E) Kesişen üç doğru

37 L3UGKAB100136 P d E A P ve E paralel düzlemleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) P ve E düzlemlerinin ortak noktası yoktur. B) P ve E düzlemlerinden birini kesen doğru diğerini de keser. C) P ve E düzlemlerinden birine paralel olan doğru diğerine de paralel olur. D) P ve E düzlemlerinden birine paralel olan düzlem diğerine de paralel olur. E) P ve E düzlemlerinden birini kesen düzlem diğerini kesmez.

38 L3UGKAB100137 Uzayda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A) Herhangi iki noktadan bir doğru geçer. B) İki noktadan bir tek düzlem geçer. C) Kesişen iki doğrunun kesişim kümesi bir noktadır. D) Doğrusal olmayan üç nokta bir tek düzlem belirtir. E) İki farklı düzlemin ortak bir noktası varsa ortak bir doğruları vardır.

39 L3UGKAB100138 Uzayda düzlemsel olmayan dört nokta için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A) Dört nokta bir hacim belirtir. B) Dört nokta en çok altı farklı doğru belirtir. C) Dört nokta dört farklı düzlem belirtir. D) Belirledikleri düzlemlerden ikisi kesişmez. E) Belirledikleri düzlemlerin altı tane arakesit doğrusu vardır.

40 L3UGKAB100139 Üç düzlem uzayı en fazla kaç bölgeye ayırır ? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12E) 14 En az 1 2 3 4 1 2 3 4 56 En Çok 7 8

41 L3UGKAB100140 Düzlemde aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur ? A) Bir doğruya üzerindeki bir noktadan bir tek dik doğru çizilir. B) Paralel iki doğrudan birisini kesen doğru diğerini kesmez. C) Bir doğruya dışındaki bir noktadan sonsuz tane paralel doğru çizilir. D) Üç doğru düzlemi en çok 6 bölgeye ayırır. E) Sabit bir noktaya dik uzaklıkları eşit iki doğru bir noktada kesişir.

42 L3UGKAB100141 R 3 te aşağıdakilerden hangileri doğrudur ? I.Düzlemsel olmayan iki doğruya aykırı doğrular denir. II.Farklı iki düzlemin ortak noktaları yoksa bu düzlemlere aykırı doğrular denir. III.Düzlemsel olmayan 4 noktanın belirttiği 8 arakesit doğrusu vardır. IV.Kesişen iki düzlemin ortak noktaları arakesit doğrusunu oluşturur. A) I-IIB) I-III-IVC) II-III-IVD) I-IV E) I-II-III-IV

43 L3UGKAB100142 Bir düzlem içindeki farklı 3 doğrunun birbirine durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır ? A) Üç doğru paralel olabilir. B) Birbirlerini bir noktada kesebilir. C) İkisi paralel ise üçüncü doğru ikisini de keser. D) İkisi kesişiyorsa üçüncü doğru her ikisine de paralel olabilir. E) Düzlemi 6 bölgeye ayırabilir.

44 L3UGKAB100143 Uzayda bir doğru ve düzlem için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? A) Doğru düzlemi tek noktada kesebilir. B) Doğru düzlemi hiç kesmeyebilir. C) Doğru düzlemin içinde olabilir. D) Doğru düzleme dik olabilir. E) Doğru düzlemi iki noktada kesebilir.

45 L3UGKAB100144 Aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur ? I. Farklı iki düzlemin bir ortak noktası varsa bir ortak doğrusu da vardır. II.Farklı iki düzlemin en fazla bir ortak doğrusu vardır. III.Paralel olmayan 3 düzlem iki doğru boyunca kesişir. IV.Bir düzlem aykırı iki doğruyu kapsayamaz. V.Kesişen iki doğruyu farklı iki noktadan kesen doğrular aynı düzlemdedir A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

46 L3UGKAB100145 P E Q Yandaki şekilde P,E ve üçüncü düzlem olan Q düzlemi için aşağıdakilerden hangileri doğrudur ? I.Q düzlemi P düzlemini kesiyorsa E düzlemini de keser. II.Q düzlemi E düzlemine dik ise P düzlemine de diktir. III.P,E, ve Q düzlemleri uzayı 6 parçaya ayırır. IV.Düzlemler kesiştiğinde oluşan arakesit doğruları paraleldir. A) I-II-III B) I-II-III-IV C) I-II-IV D) II-III-IV E) I-III-IV

47 L3UGKAB100146 Aşağıdakilerden hangisi R 3 ’te kesinlikle doğrudur? A) Aykırı olmayan iki farklı doğru bir düzlem belirtir. B) Üç noktadan bir düzlem geçer. C) Kesişmeyen iki doğru paraleldir. D) İki kümenin kesişim kümesi bir nokta belirtir. E) Aykırı iki doğru bir noktada kesişir.

48 L3UGKAB100147 R 3 ’te üç farklı düzlem için aşağıdakilerden hangileri doğrudur ? I.Düzlemlerin ortak iki noktası varsa,arakesitleri bir doğrudur. II.Düzlemlerin arakesitleri bir nokta olabilir. III. Düzlemlerin arakesitleri birbirine dik olabilir. IV.Düzlemlerin kesişimi uzayı en çok 8 bölgeye ayırır. A) I-II B) I-III C) I-II –IV D) III-IV E) I-II-III-IV

49 L3UGKAB100148 Uzayda farklı üç düzlemle ilgili aşağıda verilen önermelerden hangisi yanlıştır ? A) Üç düzlem bir noktada kesişebilir. B) Üç düzlem bir doğru boyunca kesişebilir. C) Üç düzlem birbirini dik kesebilir. D) Üç düzlem bulundukları uzayı en az dört bölgeye ayırır. E) Üç düzlem bulundukları uzayı en çok yedi bölgeye ayırır.

50 L3UGKAB100149 Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur ? I.Bir noktadan sonsuz düzlem geçer. II.Bir noktadan sonsuz doğru geçer III.Farklı iki noktadan sonsuz düzlem geçer A) I-II B) Yalnız III C) I-II-III D) II-III E) I-III

51 L3UGKAB100150 R 3 te aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A) Üç doğru bir noktada kesişebilir. B) Bir doğru aykırı iki doğruyu kesebilir. C) Bir doğru aykırı iki doğruyu dik kesebilir. D) Paralel iki doğrunun birini kesen bir doğru diğerini kesmeyebilir E) Uzayda farklı üç doğru farklı iki noktada kesişebilir.

52 L3UGKAB100151 R 3 te aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A) Doğrusal olmayan üç noktadan bir tek düzlem geçer. B) Farklı iki noktadan tek bir doğru geçer. C) Aykırı doğrular kesişmez. D) Üç doğru paralel olabilir. E) İki doğru paralel değilse kesişir.

53 L3UGKAB100152 R 3 ’te aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A) Üç düzlem paralel olabilir. B) Paralel iki düzlemden birine paralel olan düzlem, diğerine de paraleldir. C) Paralel iki düzlemden birine paralel olan doğru diğerine de paraleldir D) Üç doğru paralel olabilir. E) Bir doğruya,dışındaki bir noktadan geçen ve doğruya paralel olan bir tek düzlem vardır.

54 L3UGKAB100153 Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur ? I. İki doğru ve bir nokta bir düzlem belirtir. II. Aykırı iki doğru uzay belirtir. III. İki düzlemin kesişim kümesi bir noktadır. A) I B) II C) III D) I ve II E) II ve III

55 L3UGKAB100154 Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur ? I. Kesişen iki doğru bir düzlem belirtir. II. Paralel iki doğrudan bir düzlem geçer. III.Bir doğru ve dışındaki bir noktadan bir tek düzlem geçer. A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I,II ve III

56 L3UGKAB100155 R 3 ’te aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A) Farklı iki noktadan,bir ve yalnız bir doğru geçer. B) Doğrusal olmayan üç noktadan bir düzlem geçer. C) Kesişen iki doğru bir düzlem belirtir. D) Bir doğrudan yalnız bir düzlem geçer E) Paralel iki doğru bir ve yalnız bir düzlem belirtir.

57 L3UGKAB100156 CEVAP ANAHTARI 01-D 02-D 03-E 04-D 05-E 06-B 07-D 08-C 09-A 10-D 11-D 12-E 13-D 14-B 15-A 16-E 17-E 18-C 19-E 20-E 21-E 22-B 23-E 24-D

58 L3UGKAB100157

59 L3UGKAB100158

60 L3UGKAB100159

61 L3UGKAB100160

62 L3UGKAB100161

63 L3UGKAB100162

64 L3UGKAB100163

65 L3UGKAB100164

66 L3UGKAB100165

67 L3UGKAB100166

68 L3UGKAB100167


"L3UGKAB10011 ALIŞTIRMALAR... 2 3 R 3 te aşağıdaki önermelerden kaç tanesi doğrudur ? 1-Uzayda verilen farklı iki noktadan bir doğru geçer. 2-İkişer." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları