Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türklerin Anayurdu olan Orta Asya’yı görüyorsunuz. Ama Türkler zamanla anayurdu olan Orta Asya’dan göç etmişlerdir. ------------------ Bunun sebepleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türklerin Anayurdu olan Orta Asya’yı görüyorsunuz. Ama Türkler zamanla anayurdu olan Orta Asya’dan göç etmişlerdir. ------------------ Bunun sebepleri."— Sunum transkripti:

1

2

3 Türklerin Anayurdu olan Orta Asya’yı görüyorsunuz. Ama Türkler zamanla anayurdu olan Orta Asya’dan göç etmişlerdir. ------------------ Bunun sebepleri nelerdir? Türklerin Anayurdu olan Orta Asya’yı görüyorsunuz. Ama Türkler zamanla anayurdu olan Orta Asya’dan göç etmişlerdir. ------------------ Bunun sebepleri nelerdir?

4 Orta Asya’dan Dünyanın değişik yerlerine Türk Göçleri olmuştur. Bu alanlardan birisi de Anadolu’dur. ------------------ Anadolu’ya ilk Türk akınları ne zaman, kimler tarafından yapılmıştır? Orta Asya’dan Dünyanın değişik yerlerine Türk Göçleri olmuştur. Bu alanlardan birisi de Anadolu’dur. ------------------ Anadolu’ya ilk Türk akınları ne zaman, kimler tarafından yapılmıştır? Anadolu’ya ilk Türk akınları 4. YY’da Hunlar, 6. YY’da Sibir (Sabir) Türkleri tarafından gerçekleştirilmiştir. ------------------------------- Ancak her iki Türk Boyu da Anadolu’ya yerleşmemiş, sadece ganimet elde etmekle yetinmişlerdir. Anadolu’ya ilk Türk akınları 4. YY’da Hunlar, 6. YY’da Sibir (Sabir) Türkleri tarafından gerçekleştirilmiştir. ------------------------------- Ancak her iki Türk Boyu da Anadolu’ya yerleşmemiş, sadece ganimet elde etmekle yetinmişlerdir.

5 Büyük Selçuklu Devleti henüz kurulmadan önce Çağrı Bey önderliğinde Azerbaycan üzerinden Anadolu’ya akınlar gerçekleştirilmiştir. ------------------ Yapılan bu akınlar, neyin göstergesi olabilir ? Büyük Selçuklu Devleti henüz kurulmadan önce Çağrı Bey önderliğinde Azerbaycan üzerinden Anadolu’ya akınlar gerçekleştirilmiştir. ------------------ Yapılan bu akınlar, neyin göstergesi olabilir ? 1015-1018 yılları arasında ganimet elde etmek ve keşif yapmak için yapılan bu akınlar; hem Bizans Devleti ‘nin direncini kırmış, hem de Anadolu‘nun Türklerce tanınmasına olanak sağlamıştır. ------------------------------- Ayrıca bu durum Türklerin Anadolu‘yu Yurt Edinme İsteğini de ortaya koymaktadır. Anadolu'yu yurt edinmek amacıyla gelen ilk Türkler Oğuzlardır. ------------------ Bunun sebepleri nelerdir? Anadolu'yu yurt edinmek amacıyla gelen ilk Türkler Oğuzlardır. ------------------ Bunun sebepleri nelerdir? Çağrı Bey  Yaşadıkları Horasan bölgesinde diğer kavimler tarafından rahatsız edilmeleri  Kalabalık bir nüfusa sahip olmaları,  Anadolu'nun yerleşmeye çok uygun bir yer olması, (Doğal kaynaklarının zengin olması topraklarının verimli olması, ikliminin son derece elverişli olması)  Anadolu'da güçlü bir devletin bulunmaması

6 Türkler Anadolu'ya yönelik akınlarını Büyük Selçuklular döneminde daha planlı bir şekilde yapmışlardır. ------------------ Bu durum Bizans Devleti’ni ne yapmaya zorlamıştır? Türkler Anadolu'ya yönelik akınlarını Büyük Selçuklular döneminde daha planlı bir şekilde yapmışlardır. ------------------ Bu durum Bizans Devleti’ni ne yapmaya zorlamıştır? Pasinler OvasıBizans, Gürcü ve Ermeni Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey güçlü bir orduyu Anadolu'ya göndermiş, Bizans Devleti de Türkleri durdurmak için harekete geçmiştir. Ermeni ve Gürcü kuvvetlerinden de destek alan Bizans ordusu ile Erzurum yakınlarındaki Pasinler Ovası'nda savaş yapılmıştır. Selçuklular Bizans, Gürcü ve Ermeni kuvvetlerini Pasinler Savaşı'nda yenilgiye uğratmıştır. (1048) Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılan ilk savaştır. İlk defa Ermenilerle ilişkiler başlamıştır. Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılan ilk savaştır. İlk defa Ermenilerle ilişkiler başlamıştır. Tuğrul Bey

7 Bu akınların ardı ardına devam etmesi sonrasında Türkler Anadolu ‘ya değişik kollardan girmeye başlamışlardır. Nihayet, 1071 Yılında Malazgirt Ovası‘nda Bizans Devleti ile Malazgirt Savaşı yapılmıştır. ------------------------ Malazgirt Savaşı‘nı kim kazanmıştır? Bu akınların ardı ardına devam etmesi sonrasında Türkler Anadolu ‘ya değişik kollardan girmeye başlamışlardır. Nihayet, 1071 Yılında Malazgirt Ovası‘nda Bizans Devleti ile Malazgirt Savaşı yapılmıştır. ------------------------ Malazgirt Savaşı‘nı kim kazanmıştır? Malazgirt Ovasında yapılan savaşı Hilal taktiği sayesinde ve Bizans Ordusunda yer alan Peçenek ve Uz Türklerinin Selçuklu tarafına geçmesinin de etkisiyle Alparslan kazandı.

8 Malazgirt Zaferi Malazgirt Zaferi‘nin Türk Tarihi açısından ne gibi sonuçları olmuştur ? 1 1- Bizans İmparatoru Romen Diyojen’e iyi davranışmış ve bunun karşılığında Bizans vergiye bağlanmıştır 2- Anadolu ‘nun Kapıları, Türkler’e ilk kez açıldı. 3 3-Anadolu’da Türkiye Tarihi’nin başlangıcı oldu. 4 4-Bu savaştan sonra Avrupa ‘da Türkler ‘e karşı Haçlı Düşüncesi (Birlikte Hareket Etme) ortaya çıktı. 5 5-Bu savaştan sonra Anadolu ‘da yer yer ilk Türk Beylikleri kuruldu. 6- Selçuklu Devleti'nin İslâm dünyasındaki saygınlığı artmıştır. MALAZGİRT ZAFERİ 26 Ağustos 1071 MALAZGİRT ZAFERİ 26 Ağustos 1071

9

10 Malazgirt Savaşından sonra Bizans’ın direnci kırıldığı için kısa sürede Anadolu fethedilerek çeşitli Türk Beylikleri ve Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştur ------------------ Anadolu’da kurulan ilk beylikler hangileridir? Malazgirt Savaşından sonra Bizans’ın direnci kırıldığı için kısa sürede Anadolu fethedilerek çeşitli Türk Beylikleri ve Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştur ------------------ Anadolu’da kurulan ilk beylikler hangileridir? ÇAKA BEYLİĞİ (1081-1093) 1081’de Çaka Bey tarafından İzmir’de kuruldu. İlk Türk denizcileridir ve Türk Tarihi’nde denizcilikle uğraşan ilk beyliktir. ÇAKA BEYLİĞİ (1081-1093) 1081’de Çaka Bey tarafından İzmir’de kuruldu. İlk Türk denizcileridir ve Türk Tarihi’nde denizcilikle uğraşan ilk beyliktir. DANİŞMENTLİLER (1080-1178) 1080’de Danişment Ahmet Gazi tarafından Sivas’ta kuruldu. Bizans ve Haçlılar’a karşı Anadolu’yu savundu. Bir çok eser verdiler. DANİŞMENTLİLER (1080-1178) 1080’de Danişment Ahmet Gazi tarafından Sivas’ta kuruldu. Bizans ve Haçlılar’a karşı Anadolu’yu savundu. Bir çok eser verdiler. Anadolu’daki ilk medresemiz: Tokat YAĞIBASAN MEDRESESİ TOKAT KALESİ

11 Malazgirt Savaşından sonra Bizans’ın direnci kırıldığı için kısa sürede Anadolu fethedilerek çeşitli Türk Beylikleri ve Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştur ------------------ Anadolu’da kurulan ilk beylikler hangileridir? Malazgirt Savaşından sonra Bizans’ın direnci kırıldığı için kısa sürede Anadolu fethedilerek çeşitli Türk Beylikleri ve Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştur ------------------ Anadolu’da kurulan ilk beylikler hangileridir? MENGÜCEKLİLER (1080-1228) 1080’de Mengücek Gazi tarafından Erzincan’da kuruldu. Gürcüler ve Rumlarla savaştılar. Anadolu’yu iskan ettiler. MENGÜCEKLİLER (1080-1228) 1080’de Mengücek Gazi tarafından Erzincan’da kuruldu. Gürcüler ve Rumlarla savaştılar. Anadolu’yu iskan ettiler. Unesco tarafından korumaya alınan Sivas-Divriği Ulu Camii

12 Malazgirt Savaşından sonra Bizans’ın direnci kırıldığı için kısa sürede Anadolu fethedilerek çeşitli Türk Beylikleri ve Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştur ------------------ Anadolu’da kurulan ilk beylikler hangileridir? Malazgirt Savaşından sonra Bizans’ın direnci kırıldığı için kısa sürede Anadolu fethedilerek çeşitli Türk Beylikleri ve Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştur ------------------ Anadolu’da kurulan ilk beylikler hangileridir? Unesco tarafından korumaya alınan Sivas-Divriği Ulu Camii. Resimde görüldüğü gibi güneş camiinin giriş kapısına vurduğunda namaz kılan bir insan görünmektedir. Bu tesadüf olmayıp, yapım aşamasında planlanmış bir eserdir. Unesco tarafından korumaya alınan Sivas-Divriği Ulu Camii. Resimde görüldüğü gibi güneş camiinin giriş kapısına vurduğunda namaz kılan bir insan görünmektedir. Bu tesadüf olmayıp, yapım aşamasında planlanmış bir eserdir.

13 Malazgirt Savaşından sonra Bizans’ın direnci kırıldığı için kısa sürede Anadolu fethedilerek çeşitli Türk Beylikleri ve Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştur ------------------ Anadolu’da kurulan ilk beylikler hangileridir? Malazgirt Savaşından sonra Bizans’ın direnci kırıldığı için kısa sürede Anadolu fethedilerek çeşitli Türk Beylikleri ve Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştur ------------------ Anadolu’da kurulan ilk beylikler hangileridir? SALTUKLULAR (1072-1202) 1072’de Ebulkasım Saltuk tarafından Erzurum’da kuruldu. Gürcüler ve Haçlılar’la savaştılar SALTUKLULAR (1072-1202) 1072’de Ebulkasım Saltuk tarafından Erzurum’da kuruldu. Gürcüler ve Haçlılar’la savaştılar Mama Hatun Külliyesi

14 Malazgirt Savaşından sonra Bizans’ın direnci kırıldığı için kısa sürede Anadolu fethedilerek çeşitli Türk Beylikleri ve Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştur ------------------ Anadolu’da kurulan ilk beylikler hangileridir? Malazgirt Savaşından sonra Bizans’ın direnci kırıldığı için kısa sürede Anadolu fethedilerek çeşitli Türk Beylikleri ve Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştur ------------------ Anadolu’da kurulan ilk beylikler hangileridir? ARTUKLULAR (1102-1409) 1102’de Diyarbakır-Harput çevresinde kuruldu. Kültürleriyle ön plana çıktılar. ARTUKLULAR (1102-1409) 1102’de Diyarbakır-Harput çevresinde kuruldu. Kültürleriyle ön plana çıktılar. Dünya’nın En uzun taş kemere sahip köprüsü: Batman Malabadi Köprüsü

15 Doğru Yanlış Size sorulan cümlelerin DOĞRU yada YANLIŞ olduğunu belirleyiniz… Size sorulan cümlelerin DOĞRU yada YANLIŞ olduğunu belirleyiniz… Anadolu ‘nun Kapıları ilk kez Malazgirt Zaferi ile açılmıştır Anadolu’ya yapılan İlk Türk Akınları, Türklerin Avrupa’ya kadar uzanacağının bir göstergesidir. Anadolu’ya yapılan İlk Türk Akınları, Türklerin Avrupa’ya kadar uzanacağının bir göstergesidir. İlk Haçlı Seferleri Düşüncesi, Malazgirt Zaferi sonrasında ortaya çıkmıştır. İlk Haçlı Seferleri Düşüncesi, Malazgirt Zaferi sonrasında ortaya çıkmıştır. Malazgirt Zaferi sonrasında Anadolu ‘da İlk kurulan Türk Beyliği Çaka Beyliği ‘dir. Malazgirt Zaferi sonrasında Anadolu’da ilk kurulan Türk Beyliklerinden biri olan ve Sivas Çevresinde kurulan beylik, Saltuklar ‘dır. Anadolu’da kurulan İlk Türk Beylikleri ‘nin Türk Tarihi’nde-ki en önemli katkı- ları,Anadolu’nun Türkleşmesini sağlamalarıdır. Anadolu’da kurulan İlk Türk Beylikleri ‘nin Türk Tarihi’nde-ki en önemli katkı- ları,Anadolu’nun Türkleşmesini sağlamalarıdır. Anadolu’da kurulan İlk Türk Beylikleri, Osmanlı Devleti zamanında kurulmaya başlamıştır.

16 Anadolu’nun Türk Yurdu Olması

17 Soru-1

18 Soru-2

19 Soru-3

20 Soru-4

21 Soru-5

22 Soru-6

23


"Türklerin Anayurdu olan Orta Asya’yı görüyorsunuz. Ama Türkler zamanla anayurdu olan Orta Asya’dan göç etmişlerdir. ------------------ Bunun sebepleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları