Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Veritabanı Yönetim Sistemleri-I Dr. Akın Özçift Dr. Mustafa Karabulut Ders I Veritabanı Temel Kavramları SQL Server Yazılımı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Veritabanı Yönetim Sistemleri-I Dr. Akın Özçift Dr. Mustafa Karabulut Ders I Veritabanı Temel Kavramları SQL Server Yazılımı."— Sunum transkripti:

1 Veritabanı Yönetim Sistemleri-I Dr. Akın Özçift Dr. Mustafa Karabulut Ders I Veritabanı Temel Kavramları SQL Server Yazılımı

2 SQL SERVER 2008 Kurulumu Gerekenler Öncelikle sisteminizde en son sürüm Netframework kurulu olmalıdır Sql Server kurulumu sırasında istenirse SQL Server Service Pack 1 yüklenmelidir NOT: SQL Server Kurulum dosyaları ders hocalarından temin edilebilir

3 SQL SERVER KLASÖRÜNDE SETUP TIKLANIR

4 Installation TIKLANIR

5 New SQL Server Stand-Alone Tıklanır

6 OK Tıklanır

7 Product Key Girilip Next e Basılır

8 I accept işaretlenir Next e Basılır

9 Install Tıklanır

10 Aşa ğ ıdaki ekran görüldü ğ ünde sorun yoktur.. Next e basılır

11 Select All ile tüm kutular seçilir

12 Aşa ğ ıdaki ekranda Next e tıklanır

13 Aşa ğ ıdaki ekran görülünce Next e tıklanır

14 Account Name seçene ğ inde NT AUTHORITY/SYSTEM seçilir

15 NT AUTHORITY/SYSTEM seçildikten sonra OK tıklanır

16 Mixed Mode seçildikten sonra Enter Password ve Confirm Password kutucuklarına şifre girilir ve Add Current User tıklanır..Next’e tıklanır Mixed Mode Enter Password Confirm Password Add Current User

17 Aşa ğ ıdaki ekran görününce de ğ işiklik yapılmadan Next’e tıklanır

18 Seçenekler boş bırakılarak Next’e tıklanır

19 Aşa ğ ıdaki ekran Next’le geçilir

20 Install Tıklanır Install

21 Bu ekranda Success yazan her aracın kurulumu başarılıdır.. Next’e tıklanır

22 Kurulum başarılı Close la çıkılır

23 SQL SERVER ARAYÜZLER İ Sql Server Management Studio Configuration Manager Profiler Tracer Performance Monitor Command Line Tools

24 SQL SERVER ARAYÜZLER İ Sql Server Management Studio Configuration Manager Profiler Tracer Performance Monitor Command Line Tools

25 SQL Server Management Studio Görevleri SQL Server Management Studio, tüm SQL Server bileşenlerine erişilmesi, bu bileşenlerin yapılandırılması, yönetilmesi, idaresi ve geliştirilmesine yönelik tümleşik bir ortamdır. SQL Server a ait yönetimsel görevlerin nerdeyse tamamını destekler. SQL Server Veritabanı motorunun yönetimini sa ğ lar. SQL Server Analiz, Raporlama, Uyarı(Notification) servislerinin yönetimini sa ğ lar. SQL Server güvenlik ayarlarının yönetimini sa ğ lar SQL Server yedekleme servislerinin yönetimini sa ğ lar SQL kodu kullanmadan, tablo, görünüm gibi nesneleri ve veritabanı oluşturmayı sa ğ lar.

26 Sql Server Management Studio Başlatılması SQL Server management studio Tıklanır

27 SQL Server Giriş (Log in) Ekranı sunucu adı (bilgisayar adı) yazılarak CONNECT tıklanır

28 Management Studio Temel Araçları Object Explorer Bu beyaz alana SQL kodları yazılır

29 Management Studio Management studio, SQL server’a erişmek, ayarlamalar yapmak, yönetmek ve SQL sunucu bileşenlerini geliştirmek için kullanılan bütünleşik bir yazılım ortamıdır Management studio grafiksel araçlar ve script (TSQL ve XML kodu yazmak) düzenleyici araçlardan oluşur

30 Management Studio’nun Özellikleri SQL Sunucusuna ait yönetimsel görevlerin ço ğ unu destekler SQL Sunucu veritabanı motorunu işletmek- sürdürmek için tümleşik bir arayüz sunar SQL sunucusundaki nesnelerin, analiz servislerinin, raporlama servislerinin ve uyarı servislerinin çalışma-zamanı yönetimlerini destekler. İ stendi ğ inde veritabanı yöneticisinin faaliyetlerini kod editörüne gönderme veya sonradan çalıştırmak için script haline getirme imkanı sunar

31 Management Studio’nun Özellikleri SQL sunucusu kayıtlarının (sql sunucusunun kayıt edilmesi sonra anlatılacaktır) bir Management studio ortamından di ğ erine aktarılmasını sa ğ lar Kullanıcı ve sunucu aktivitelerini gösteren ‘actvity monitore’ uygulaması Code editörü yardımıyla kod yazarken dinamik yardım sunumu

32 Management Studio’nun Özellikleri Nesne oluşturma, vt kullanıcısı güvenlik önlemleri, vt yönetimine ait görevler için hazır şablonlar (template) barındırma ve yeni şablon oluşturmaya izin verme Local veya remote sunucuları yönetme Sunucu özelliklerini ayarlama

33 Management Studio’nun Özellikleri Veritabanı, tablolar, veritabanı kullanıcıları, vt kullanıcılarına ait güvenlik protokollerinin-girişlerin oluşturulması Vt dosya ve dosya gruplarının yönetilmesi Vt’ dosyalarının (dolayısıyla veritabanının) attach (ba ğ lanması) ve detach (ayrılması) edilmesi

34 Management Studio’nun Özellikleri Veritabanı güvenli ğ inin yönetilmesi Sistem log (kayıt) dosyalarının görüntülenmesi Replication (veritabanı eşitleme) işleminin yapılması Full-text indeksleme hizmetleri

35 Object Explorer Temel Görevleri Veritabanına ba ğ lanmak, veritabanını sunucuya kaydetmek (Register) Sunucuda veritabanı oluşturmak veya bir veritabanını sunucuya ba ğ lamak-sunucudan ayırmak (attach-detach) Sunucu üzerindeki veritabanı nesnelerini görmek-yönetmek Sunucuyu başlatmak durdurmak Veritabanı nesneleri (klasörler tıklandı ğ ında ortaya çıkan di ğ er nesneler) hakkında detaylı bilgiyi sa ğ lamak

36 Object Explorer Detaylı Görünüm

37 SQL Server Configuration Manager Configuration Manager’ı Başlatma

38 Configuration Manager Görünüm SQL Server Servisleri SQL Server A ğ ayarları Servis başlama türü (Start Mode) ve durumu (State)

39 Configuration Manager Temel Görevleri SQL Server’ın ve SQL Server a ait servislerin başlatılıp durduruldu ğ u, ve ayarlarının yapıldı ğ ı araçtır. Tüm servislerin Başlatma-Durdurma ayarları istenirse otomatik yapılabilir veya manuel şekilde kullanılabilir Sunucuya ait a ğ (network) ayarlarının yapılmasını sa ğ lar. SQL sunucusu ile istemci terminallerin veri alışverişi yapabilmesi için TCP/IP, Named Pipes gibi bir protokol kullanmalıdırlar. Bu protokollerin aktive (enable) veya deaktive edilmesi (disabled) ayarlanması bu ekranda yapılır

40 Configuration Manager’da A ğ Ayarları TCP/IP ve Shared Memory protokolleri varsayılan olarak “enabled” gelir. Sunucu- istemci iletişim problemlerinde start-stop seçeneklerinden sonra a ğ ayarları gözden geçirilmelidir

41 Configuration Manager’da SQL Server Servisleri Ortak Özellikler Her servis sa ğ tıklandı ğ ında açılan pencerelerde ortak görünüm şudur: servis stop (durdurma), start (başlatma), restart (yeniden başlatma) edilebilir

42 Configuration Manager’da SQL Server Servisleri Ortak Özellikler (Log on sekmesi) Yukarıdaki ekranda özellikler tıklandı ğ ında açılan pencere: Servise standart ba ğ lanma türü Servise başka bir account ile ba ğ lanma Servis çalışma durumu

43 Configuration Manager’da SQL Server Servisleri Ortak Özellikler (Service sekmesi) Servisin nasıl başladı ğ ını seçeriz (automatic, manuel, disabled)

44 Configuration Manager’da SQL Server Servisleri SQL Server Integration Services: Veri ambarı (gelişmiş veritabanı uygulaması) uygulamaları için yüksek performanslı veri bütünlü ğ ü, veri dönüşümü ve veri yükleme uygulamalarına destek veren bir servistir. Bu servisler görsel araçlara sahip olup FTP işlemlerine, SQL ifadelerinin çalıştırılmasına, verinin kopyalanması, birleştirilmesi, ayıklanması için dönüşüm işlemlerini gerçekleştirmeye yardımcı olurlar

45 Configuration Manager’da SQL Server Servisleri SQL Full-text Filter Daemon Launcher: Full- text aramanın mümkün olması için aktif edilmesi gereken bir servistir. SQL Server Analysis Services: Çok boyutlu veri yapılarının (küp) analizi için kullanılan OLAP (Online Analytical Processing) ve veri madencili ğ i (veriler arasında gizli ilişkileri arama) uygulamaları için aktive edilen bir servistir.

46 Configuration Manager’da SQL Server Servisleri SQL Server Reporting Services: Şirketlerde örne ğ in satış bilgilerini veya benzeri dökümleri hazırlamak için raporlama uygulamalarına ihtiyaç duyulur. Raporlama uygulamalarını kullanabilmek için bu servis aktive edilmelidir.

47 SQL Server Di ğ er Araçlar Veri import-export araçları Veri analizi ve veri madencili ğ i uygulamaları Dökumanlar Aynı tipte veri kaynakları arasında veri taşıma dönüştürme SQL server performans yapılandırma-izleme araçları


"Veritabanı Yönetim Sistemleri-I Dr. Akın Özçift Dr. Mustafa Karabulut Ders I Veritabanı Temel Kavramları SQL Server Yazılımı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları