Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Görsel Programlama II Ders 1 Öğr.Gör. Mustafa KARABULUT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Görsel Programlama II Ders 1 Öğr.Gör. Mustafa KARABULUT."— Sunum transkripti:

1 Görsel Programlama II Ders 1 Öğr.Gör. Mustafa KARABULUT

2 Konular ADO.NET ADO.NET Veri Erişim Modelleri ADO.NET Sınıfları
Bağlantılı (Connected) model Bağlantısız (Disconnected) model ADO.NET Sınıfları Örnek uygulama

3 ADO.NET ActiveX Data Objects (ActiveX Veri Nesneleri)
Microsoft’un veri erişim teknolojisidir Tüm .NET dilleri (Visual Basic.NET, C# ve diğerleri) için ortak bir teknolojidir Visual Studio kurulumu ile Sql Server, Oracle ve Access veritabanları erişim için gereken eklentiler kurulu gelmektedir. Diğer veritabanları için, ör: MySQL, veritabanına özel sürücü kurularak onlara da bağlantı yapılabilir

4 ADO.NET veri erişim modelleri
Bağlantılı (Connected) model Tek yönlü okuma veya yazma işlemi Veriler güncel Veritabanı bağlantısı sürekli açık Ağ trafiği yoğun Bağlantısız (Disconnected) model Çift yönlü okuma ve yazma Veriler yerel olarak kaydedilir ve güncel değildir Veritabanı bağlantısı sürekli açık değildir Ağ trafiği nisbeten azdır

5 ADO.NET veri erişim modelleri

6 ADO.NET sınıfları Kullanılacak veritabanı türüne göre XXX yerine Sql, OleDb, Oracle veya Odbc ön ekleri kullanılmaktadır. Örneğin Sql Server için bağlantı nesnesi SqlConnection olmaktadır. Veritabanı türü Bağlantı nesnesi Sql Server 2000, 2005 veya 2008 SqlConnection Oracle OracleConnection Odbc veri kaynağı OdbcConnection Access ve diğer veritabanları OleDbConnection

7 ADO.NET Sınıfları Diğer bazı sınıflar Sınıf adı Sql Server Oracle
Access v.b. XxxConnection SqlConnection OracleConnection OleDbConnection XxxCommand SqlCommand OracleCommand OleDbCommand XxxDataAdapter SqlDataAdapter OracleDataAdapter OleDbDataAdapter XxxDataReader SqlDataReader OracleDataReader OleDbDataReader DataSet

8 ADO.NET sınıfları Bu sınıfları kullanmak için kodumuza belli kütüphaneleri using ifadesi ile eklememiz gerekmektedir. Örneğin SqlConnection, SqlCommand gibi Sql Server’a özel sınıfları kullanmak için kodumuza aşağıdaki ifade eklenmelidir using System.Data.SqlClient;

9 ADO.NET sınıfları Diğer veritabanları için gerekli using ifadeleri:
Veritabanı türü using ifadesi Sql Server 2000, 2005, 2008 System.Data.SqlClient Oracle System.Data.OracleClient Odbc System.Data.OdbcClient Access ve diğerleri System.Data.OleDbClient

10 ADO.NET sınıfları Bağlantılı veri erişiminde kullanılan sınıflar ve kullanım amaçları Sınıf Amaç SqlConnection Veritabanına bağlantı kurar, diğer nesneler bu nesne üzerinden sorgulama yaparlar SqlCommand Veritabanı üzerinde sorgu (SELECT, DELETE, INSERT v.b.) çalıştırılmasını sağlar. SqlDataReader SqlCommand ile çalıştırılan bir SELECT sorgusunun sonucunu satır satır okumaya yarar

11 ADO.NET sınıfları Bağlantısız veri erişiminde kullanılan sınıflar ve kullanım amaçları Sınıf Amaç SqlConnection Bağlantılı kullanımla aynıdır, ortak bir sınıftır. SqlDataAdapter Veritabanından kayıtları çekmek, çekilen kayıtlarda yapılan değişiklikleri de tekrar veritabanına kaydetmek için kullanılır. DataSet Veritabanından çekilen kayıtların depolanması ve yönetilmesi amacıyla kullanılır. Tüm veritabanı türleri için bu sınıf ortaktır.

12 ADO.NET sınıfları Herhangi bir ADO.NET sınıfı kullanılırken önce new operatörü ile oluşturulur. SqlConnection c = new SqlConnection(); Oluşturulan değişken üzerinden nesnenin özellikleri değiştirilir veya metotları çağrılır c.ConnectionString ……… “; c.Open( ); c.Close( );

13 ADO.NET sınıfları Örnek bir SqlCommand kullanımı
SqlCommand cmd = new SqlCommand( ); cmd.Connection = c; cmd.CommandText = “DELETE FROM musteriler”; cmd.ExecuteNonQuery( ); Bu kod parçası kurulan “c” bağlantısı üzerinden musteriler tablosundaki kayıtları silmektedir.

14 ADO.NET sınıfları SqlCommand nesnesinde kullanılan özellik ve metotların amaçları Özellik/Metot Amaç cmd.Connection Sorgulamanın hangi bağlantı üzerinden yapılacağını belirler cmd.CommandText Hangi SQL sorgusunun çalışacağını belirler. Buraya geçerli bir SQL sorgusu (SELECT, DELETE, INSERT v.b.) yazılmalıdır. cmd.ExecuteNonQuery( ) Yazılan, geriye sonuç döndürmeyen sorguyu çalıştırır. Yazılan sorgu SELECT dışında bir sorgu olmalıdır. cmd.ExecuteScalar( ) SELECT sorgusu sonucu geriye dönen ilk değeri almak için kullanılır cmd.ExecuteReader( ) SELECT sorgusu sonucu geriye dönen satırları SqlDataReader ile satır satır okumak için kullanılır

15 Örnek bir uygulama Veritabanındaki en son sipariş tarihini textBox içine yazdıran program. Bunun için ticaret.mdf ve ticaret_log.mdf Sql server dosyalarının indirilip, c:\vt\ konumuna konması gerekmektedir. Dosyalar hazırlandıktan sonra Visual C# Express Edition açılır ve yeni bir proje oluşturulur….

16 Örnek bir uygulama Yeni proje oluşturma yollarından birisi Start Page’deki Create seçeneğini kullanmaktır

17 “Windows Forms Application”
Örnek uygulama Proje türü: “Windows Forms Application” Proje adı : “VtIlkDeneme”

18 Örnek bir uygulama Form üzerine bir TextBox kontrolü (textBox1) konuluyor… TextBox’ın Multiline özelliği true Dock özelliği Fill olarak seçiliyor

19 Örnek uygulama Form ekrana geldiğinde müşterilerin textbox1’e yüklenmiş olmasını istiyoruz Bunun için Form’un Load olayına kod yazacağız. Events(Olaylar) ekranından Load’a çift tıklayarak da aynı iş yapılabilir Load olayına kod yazmak için Form’un boş bir kısmına çift tıklanıp, kod ekranı açılmalıdır

20 Örnek uygulama

21 F5 tuşuna veya çalıştır tuşuna basarak program çalıştırılır
Örnek uygulama F5 tuşuna veya çalıştır tuşuna basarak program çalıştırılır


"Görsel Programlama II Ders 1 Öğr.Gör. Mustafa KARABULUT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları