Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ayşe Betül Oktay 2006 1 SQL SERVER 2005 - Giriş A. Betül Oktay Elif Edoğan Zeliha Çetin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ayşe Betül Oktay 2006 1 SQL SERVER 2005 - Giriş A. Betül Oktay Elif Edoğan Zeliha Çetin."— Sunum transkripti:

1 Ayşe Betül Oktay 2006 1 SQL SERVER 2005 - Giriş A. Betül Oktay Elif Edoğan Zeliha Çetin

2 Ayşe Betül Oktay 20062 Konular  MS SQL Server –Giriş  SQL Server’ın temel özellikleri  SQL Server’ın spesifik özellikleri  Transact SQL  SQL Server 2005 Temel Bileşenleri

3 Ayşe Betül Oktay 20063 MS SQL Server -Giriş MS SQL Server Çalışma Prensibi

4 Ayşe Betül Oktay 20064 MS SQL Server -Giriş  Microsoft SQL Server, Microsoft’un server ürün ailesinde yer alan bir “veritabanı yönetimi yazılımı”dır.  Windows Server platformu üzerinde çalışan SQL Server, client/server veritabanı projelerinin geliştirilmesini sağlayan bir servistir.

5 Ayşe Betül Oktay 20065 MS SQL Server -Giriş  » Database Sistemi:birçok kullanıcı tarafından kullanılan birbirleriyle ilişkili geniş bir veri kümesinin düzenlenmesi, depolanması ve sorgulanması için kurulan sistemdir.

6 Ayşe Betül Oktay 20066 MS SQL Server -Giriş  Microsoft SQL Server®, client / server (istemci/sunucu) veritabanı gereksinimlerini karşılamak için gelitirilmi yüksek performanslı ve ölçeklenebilir bir database yönetim sistemidir.

7 Ayşe Betül Oktay 20067 SQL Server’ın temel özellikleri: · Veritabanı yönetim sistemidir. · Client/Server mimariye sahiptir. · İlişkisel modele sahiptir. · Yönetim araçlarına sahiptir. · T-SQL sorgulama diline sahiptir. · Çok sayıda programlama arabirimi ile erişime izin verir. · Uygulama geliştirmeye açık bir ortamdır.

8 Ayşe Betül Oktay 20068 MS SQL Server’ın spesifik özellikleri  Ölçeklenebilir mimari  Bir ya da daha çok işlemci üzerinde çalışabilir.  Farklı sürümleri sayesinde farklı isteklere yanıt verebilme yeteneği.

9 Ayşe Betül Oktay 20069 MS SQL Server’ın spesifik özellikleri  Sağlam ve güvenli işlem  Sistem arızalarına ve veri kayıplarına karşı tam koruma.  Windows NT/2000/2003 ile tümleşik kimlik denetimi.  SQL Server’a erişimde Windows’a güvenmeyi sağlayan tümleşik kimlik denetimi sistemi ya da SQL Server’ın kendi güvenlik sistemi kullanılır. 

10 Ayşe Betül Oktay 200610 MS SQL Server’ın spesifik özellikleri  Geni bir Client desteği  Macihtosh, UNIX, DOS, OS/2 ve Windows client’larına destek.

11 Ayşe Betül Oktay 200611 MS SQL Server’ın spesifik özellikleri  API (Application Programming Interface)  Genel amaçlı database uygulamalarını geliştirebilmesi için bir dizi API’yi destekler.  Bunların başında;  Microsoft ActiveX® Data Objects (ADO), OLE DB ve Open Database Connectivity (ODBC) gelir.

12 Ayşe Betül Oktay 200612 MS SQL Server’ın spesifik özellikleri  Replikasyon  Verinin kopyalanarak güvenliğini artıran bir çoğaltma sistemidir.  Dağıtılmış database uygulamaları destekler.

13 Ayşe Betül Oktay 200613 MS SQL Server’ın spesifik özellikleri  Görev programlama ve mesajlama  Yedekleme, replikasyon gibi belli görevlerin tanımlanmasını ve istenilen zamanlarda çalıştırılmasını sağlar.

14 Ayşe Betül Oktay 200614 MS SQL Server’ın spesifik özellikleri  Backup (Yedekleme) ve Restore (Geri Yükleme)  Veritabanlarının farklı türde yedeklerini alır ve geri yükler.  Yedekleme işlemlerinin tarihini tutar ve belli bir zamana ait verilerin yedeklenmesini sağlar.

15 Ayşe Betül Oktay 200615 MS SQL Server’ın spesifik özellikleri Transact-SQL  Transact-SQL, SQL (Structured Query Language) dilinin bir versiyonudur.  Microsoft Transact-SQL, 1992 yılında çıkan en son ANSI SQL standartlarını desteklemektedir.  Microsoft SQL Server, ek özellikleriyle geliştirdiği Transact-SQL dili, tablo tanımlama, veri girme ve değitirme, ayrıca stored procedure desteği gibi ek özellikleriyle geni bir veritabanı sorgulama dilidir.

16 Ayşe Betül Oktay 200616 Transact-SQL  SQL (Structured Query Language), veritabanı yönetim sistemlerinde standart olarak kullanılan bir dildir.  Zaman içinde değişik firmalar tarafından yapılan eklerle ve değişik sürümlerde yeni SQL dilleri ortaya çıkmıştır.  Microsoft,un gelitirdiği SQL dili ise Microsoft Transact-SQL olarak adlandırılmıştır.

17 Ayşe Betül Oktay 200617 Transact-SQL  Örnek bir SELECT cümlesi:  SELECT mkodu, tarih, fiyat FROM siparis WHERE tarih BETWEEN '1/1/2006' AND '31/12/2006'

18 Ayşe Betül Oktay 200618 Transact-SQL  Transact SQL deyimlerinin kullanılabileceği araçlar ise SQL Enterprise Manager, Query Analyzer, OSQL ya da ISQL/w gibi yardımcı programlardır.  SQL Server 2005’te bu araçların yerini Management Studio almıştır.

19 Ayşe Betül Oktay 200619 SQL Server 2005 Temel Bileşenleri  Relational database engine  SQL Server relational database engine (veritabanı motoru) SQL Server 2005’in kalbidir.  Veritabanı motoru verilerin saklanmasını, sorguların çalıştırılmasını, veriler arasındaki ilişkileri ve XML veri formatını destekler.

20 Ayşe Betül Oktay 200620 MS SQL 2005

21 Ayşe Betül Oktay 200621 SQL Server 2005 Temel Bileşenleri

22 Ayşe Betül Oktay 200622 SQL Server 2005 Temel Bileşenleri


"Ayşe Betül Oktay 2006 1 SQL SERVER 2005 - Giriş A. Betül Oktay Elif Edoğan Zeliha Çetin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları