Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MySQL Veritabanı Sunucusu ve MySQL Veritabanı Kullanımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MySQL Veritabanı Sunucusu ve MySQL Veritabanı Kullanımı"— Sunum transkripti:

1 MySQL Veritabanı Sunucusu ve MySQL Veritabanı Kullanımı
Öğr.Gör. Şükrü KAYA

2 MySQL VeritabanI Sunucusu
Öğr.Gör. Şükrü KAYA

3 MySQL VeritabanI MySQL, altı milyondan fazla sistemde yüklü bulunan çoklu iş parçacıklı (multi- threaded), çok kullanıcılı (multi-user), hızlı ve sağlam (robust) bir veritabanı yönetim sistemidir. UNIX, OS/2 ve Windows platformları için ücretsiz dağıtılmakla birlikte ticari lisans kullanmak isteyenler için de ücretli bir lisans seçeneği de mevcuttur.

4 MySQL VeritabanI Linux altında daha hızlı bir performans sergilemektedir. Kaynak kodu açık olan MySQL'in pek çok platform için çalıştırılabilir ikilik (binary) kod halindeki indirilebilir sürümleri de mevcuttur. Ayrıca ODBC sürücüleri de bulunduğu için birçok geliştirme platformunda rahatlıkla kullanılabilir.

5 MySQL VeritabanI Geliştiricileri, 500'den fazlası 7 milyon kayıt içeren tablodan oluşan kendi veritabanlarını (100 gigabyte civarında veri) MySQL'de tuttuklarını söylüyorlar. Web sunucularında en çok kullanılan veritabanıdır, .asp , .php v.s bir çok web programlama dili ile kullanılabilir

6 MySQL VeritabanI Ayrıca "veri tutarlılığını (referential integrity)" sağlama işinin programcıya bırakılması tercih edilmiştir, ancak bu bir dezavantaj olarak görülmeyebilir. Çünkü pek çok veritabanı programcısı VTYS'lerdeki veri tutarlılığı'nın esnek olmayan, zorlayıcı bir özellik olduğunu düşünmektedir.

7 MySQL VerİtabanI KullanImI
Öğr.Gör. Şükrü KAYA

8 MySQL VerİtabanI KullanImI
MySQL Veritabanı sunucusunda veriler üzerinde işlem yapabilmek için SQL (Structure Query Language) dili kullanılmaktadır. SQL'in kullanılabileceği birçok arayüz yazılımı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları tamamen ücretsiz bazıları da ücretli yazılımlardır.

9 MySQL VerİtabanI arayüzlerİ
MySQL Terminali phpMyAdmin (web tabanlı arayüz) MySQL Query Browser MySQL-Front Aqua Data Studio DreamCoder DBACentral SQL Manager HeidiSQL Query Browser Navicat SQLyog

10 MySQL VerİtabanI arayüzlerİ
MySQL Termİnalİ Öğr.Gör. Şükrü KAYA

11 MySQL Termİnalİ C:\APPSERV\MYSQL\BIN> mysql –h localhost –u root -p mysql>_ SHOW DATABASES; 

12 MySQL Terminali C:\APPSERV\MYSQL\BIN> mysql –h localhost –u root -p mysql>SELECT * FROM adresler;  SELECT * FORM adresler; 

13 MySQL VerİtabanI arayüzlerİ
phpMyAdmin Öğr.Gör.Şükrü KAYA

14 phpMyAdmin phpMyAdmin; PHP programlama dili ile geliştirilmiş, web tabanlı bir MySQL Veritabanı Sunucusu arayüzüdür. İnternet tarayıcı (Internet Browser) programları aracılığıyla kullanılır.

15 phpMyAdmin phpMyAdmin paketi Windows işletim sistemlerine öntanımlı olarak "AppServ", "PhpTriad" ve "Wamp" gibi uygulamalar ile sisteme yüklenir. PHP destekli web sunucusu yüklü bilgisayarlara ayrıca tek olarak da kurulabilir. İndirme adresi ;

16 phpMyAdmin http://localhost/phpmyadmin
PhpMyAdmin arayüzüne aşağıdaki adresten ulaşılabilir; MySQL Sunucusu ile iletişim kurmak için belirlenen bir MySQL kullanıcı adı ve şifre girilmesi istenir. Giriş yapıldığında aşağıdaki gibi bir ekran ile karşılaşılır.

17 Yeni veritabanı oluşturma formu
phpMyAdmin Yeni veritabanı oluşturma formu Veritabanı Listesi

18 Veritabanı ve tablo listesi Yeni tablo ekleme formu
phpMyAdmin Veritabanı işlemleri Tablo listesi Veritabanı ve tablo listesi Yeni tablo ekleme formu

19 Tablo Alanları (Yapı) ve Alan İşlemleri Anahtar ve İndeks Alanları
phpMyAdmin Tablo Alanları (Yapı) ve Alan İşlemleri Yeni Alan Ekleme Formu Anahtar ve İndeks Alanları

20 Tabloyu Boşalt (Kayıtları Sil)
phpMyAdmin Tabloyu Boşalt (Kayıtları Sil) Tabloyu Sil Seçili Alan(lar)a; Gözat, Değiştir, Birincil Anahtar Yap, Eşsiz (Uniq) Yap, Tam Metin olarak İndeksle

21 phpMyAdmin Kayıtları Görmek için tıkla
Kayıtları veya Yapıyı SQL olarak dışarı aktar. Kayıtları veya Yapıyı SQL olarak MySQL'e aktar. Kayıtlar üzerinde işlem yapmak için: Seç Değiştir Veya Sil Kayıtlar ve Kayıt İşlemleri

22 phpMyAdmin Kayıt Ekle

23 Seçili Alanlarda verilen bilgileri KOŞUL(lar)a uygun olarak sorgula
phpMyAdmin Kayıt Ara Seçili Alanlarda verilen bilgileri KOŞUL(lar)a uygun olarak sorgula

24 phpMyAdmin Ana Sayfası
SQL Sorgu Sayfası Aç SQL Sorgu Sayfası Aç Veritabanını Sil phpMyAdmin Çık MySQL Yardım phpMyAdmin Yardım phpMyAdmin Ana Sayfası

25 MySQL VerİtabanI arayüzlerİ
MySQL-Front Öğr.Gör. Şükrü KAYA

26 MySQL-Front Sunucu Adı

27 MySQL Sunucusu Kullanıcı Adı ve Şifresi
MySQL-Front MySQL Sunucusu Kullanıcı Adı ve Şifresi

28 MySQL-Front Önceden MySQL Sunucusu, Kullanıcı Adı ve Şifresi kaydedildiyse; bu pencere ekrana gelir. Aç Düğmesi tıklanarak MySQL sunucusuna bağlanır.

29 Tablo Alanları ve Özellikleri Penceresi
MySQL-Front Tablo Alanları ve Özellikleri Penceresi

30 MySQL-Front Kayıtlar

31 MySQL-Front Sorgu Penceresi, Sorgu Yazılıp Çalıştır Tıklanır veya F9 tuşuna basılır.

32 SQL Sorgulama Dili Öğr.Gör. Şükrü KAYA

33 SQL Sorgulama Dili SQL - Structured Query Language
Anlamı Yapısal Sorgulama Dili demektir. Yani Veri Tabanlarındaki verileri işlemek için kullanılan bir sorgulama dilidir. SQL ile hemen hemen tüm veri tabanlarında kullanılabilir.

34 SQL Sorgulama Dili SQL temel olarak şu ifadelerle kullanılır:
CREATE, SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY, LIKE, BETWEEN … AND …, SUM(), MAX(), MIN(), AVG(), COUNT(), …

35 SQL-Veritabanı Oluşturma-Silme
CREATE DATABASE VeritabanıAdı Örnek: CREATE DATABASE AdresDefteri; DROP DATABASE VeritabanıAdı DROP DATABASE AdresDefteri;

36 SQL-Tablo Oluşturma-Silme
CREATE TABLE TabloAdı( AlanAdı1 VeriTipi(Boyutu), AlanAdı2 VeriTipi(Boyutu), AlanAdı3 VeriTipi(Boyutu), … , indeksler)

37 SQL-Tablo Oluşturma-Silme
CREATE TABLE Adresler( no INT(5) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, ad VARCHAR(20) NOT NULL, soyad VARCHAR(20), adres TEXT, sehir VARCHAR(25), yas INT(3) UNSIGNED DEFAULT NULL, PRIMARY KEY(no) );

38 SELECT Alan(lar) FROM Tablo SELECT * FROM Adresler;
SQL-Veri Erişim SELECT Alan(lar) FROM Tablo SELECT * FROM Adresler; SELECT ad FROM Adresler; SELECT soyad FROM Adresler; SELECT sehir FROM Adresler;

39 SQL-Veri Erişim = Eşit <> Eşit değil > Büyüktür < Küçüktür
SELECT Alan(lar) FROM Tablo WHERE Alan KOŞUL Değer KOŞUL Operatörleri: = Eşit <> Eşit değil > Büyüktür < Küçüktür >= Büyük ya da eşittir <= Küçük ya da eşittir BETWEEN …. AND …. Belirli değerler arasında LIKE Belirli bir karakter dizisi (parçası)

40 SQL-Veri Erişim SELECT * FROM Adresler WHERE sehir = 'HATAY ';
SELECT ad, soyad, yas FROM Adresler WHERE yas < 24; SELECT * FROM Adresler WHERE adres LIKE '%ulu%'; SELECT * FROM Adresler WHERE adres LIKE 'ulu%'; SELECT * FROM Adresler WHERE adres LIKE '%ulu'; SELECT * FROM Adresler WHERE soyad BETWEEN 'A' AND 'D';

41 SQL-Veri Erişim SELECT * FROM Adresler WHERE soyad NOT BETWEEN 'A' AND 'D'; SELECT * FROM Adresler WHERE sehir = 'HATAY' AND yas = 24; SELECT * FROM Adresler ORDER BY ad; SELECT * FROM Adresler ORDER BY yas DESC; SELECT * FROM Adresler ORDER BY yas DESC LIMIT 2, 4;

42 SQL-Veri Giriş INSERT INTO Tablo(Alan1, Alan2, Alan3, …) VALUES(Değer1, Değer2, Değer3, …) INSERT INTO Adresler(no, ad, soyad, adres, sehir, yas) VALUES(NULL, 'Şükrü', 'KAYA', 'Karacabey', 'BURSA', 21);

43 SQL-Veri Düzeltme UPDATE Tablo SET Alan1=Değer1, Alan2=Değer2, Alan3=Değer3, …[WHERE Alan KOŞUL Değer] UPDATE Adresler SET sehir = 'HATAY', adres = 'Uludağ Ünv. Karacabey MYO' WHERE ad = 'Şükrü' AND soyad = 'KAYA';

44 DELETE FROM Tablo WHERE Alan KOŞUL Değer
SQL-Veri Silme DELETE FROM Tablo WHERE Alan KOŞUL Değer DELETE FROM Adresler WHERE ad = 'Şükrü' AND soyad <> 'KAYA';

45 SQL-Bazı SQL Fonksiyonları
MIN(Alan) SELECT MIN(yas) FROM Adresler; MAX(Alan) SELECT MAX(yas) FROM Adresler; AVG(Alan) SELECT AVG(yas) FROM Adresler; SUM(Alan) SELECT SUM(maas) FROM Adresler;


"MySQL Veritabanı Sunucusu ve MySQL Veritabanı Kullanımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları