Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Veritabanı Yönetim Sistemleri-I Dr. Akın Özçift Dr. Mustafa Karabulut Ders 4 Veritabanı oluşturma CREATE DATABASE komutu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Veritabanı Yönetim Sistemleri-I Dr. Akın Özçift Dr. Mustafa Karabulut Ders 4 Veritabanı oluşturma CREATE DATABASE komutu."— Sunum transkripti:

1 Veritabanı Yönetim Sistemleri-I Dr. Akın Özçift Dr. Mustafa Karabulut Ders 4 Veritabanı oluşturma CREATE DATABASE komutu

2 SSMS ile Veritabanı Oluşturma SSMS üzerinden çok çeşitli şekillerde sistem üzerinde veritabanı oluşturulabilir ◦ Grafiksel arayüz ile  New Database… ◦ SQL kodu yazarak  CREATE DATABASE… komutu

3 Görsel arayüz ile VT oluşturma OE üzerinde “Databases” seçene ğ i üzerinde sa ğ tuşa basarak, getirilen menüde “New Database…” işlemine tıklanarak yeni veritabanı oluşturma ekranı açılır…

4 Görsel arayüz ile VT oluşturma VT Oluşturma Seçenek Sayfaları Yeni Veritabanı adı Veritabanı dosyalarının adı (*.mdf uzantısı olacak)

5 Görsel arayüz ile VT oluşturma Her SQL Server veritabanı varsayılan olarak iki dosyadan oluşur ◦ personel.mdf :  Ana veri dosyası. Veritabanına ait tüm içerik bu dosyada tutulur. ◦ personel_log.ldf:  Log (kayıt) dosyası. Veritabanına ait yapılan işlemleri geri almak için kullanılır. Çökme durumlarında bu dosyaya bakılarak, veritabanı otomatik olarak kurtarılmaya çalışılır.

6 Görsel arayüz ile VT oluşturma Veritabanı dosyaları ile ilgili seçenekler ◦ Initial size (MB): Veritabanının başlangıç boyutunu belirtir. Örne ğ in 3 MB ◦ Autogrowth: Veritabanı verilerle dolduru ğ unda, yani3 MB yetmedi ğ inde, veritabanı otomatik olarak ne kadar ve nasıl büyüyece ğ ini belirleyen ayardır.  By 1 MB : Her seferinde 1 MB artış  By 10 percent: Her seferinde ilk boyutun %10’u artış  Unrestricted growth: Artışta bir üst sınır yok

7 Görsel arayüz ile VT oluşturma Enable autogrowth: Otomatik dosya genişlemesi aktif (Aksi durumda veritabanı ilk verilen boyutu aşamaz, yani 3 MB’ı) File growth: Percent (yüzde) ve Megabytes olarak her seferinde yapılacak otomatik artış miktarını belirtir Maximum file size: Olabilecek en büyük dosya boyutu belirlenir. Restricted (sınırlı) ile üst sınır verilir, unrestricted (sınırsız) ile üst sınır belirlenmez.

8 Görsel arayüz ile VT oluşturma Path (yol): mdf ve ldf dosyaları fiziksel olarak istenen klasörde saklanabilir. Varsayılan olarak MS SQL Server’ın kuruldu ğ u klasör içindeki “DATA” klasörü kullanılmaktadır.

9 Görsel arayüz ile VT oluşturma “Options” sayfasındaki ayarlar ◦ 3 temel ayar ◦ Ve pek çok alt ayarlardan oluşur

10 Görsel arayüz ile VT oluşturma Collation: ◦ Karakter kodlama ile ilgili ayardır. Metinler üzerindeki depolama, sıralama, sorgulama işlemlerin düzgün çalışması için metinlerin hangi karakter kodlamaya göre kaydedilece ğ i belirtilmelidir. ◦ Her dil için en az bir karakter kodlama türü bulunmaktadır ◦ Sunucu kurulurken do ğ ru karakter kodlama seçilirse, her veritabanında ayrı ayrı seçmeye gerek kalmaz ve ayarında bırakılabilir

11 Görsel arayüz ile VT oluşturma Türkçe karakterlerin (ör: ç, ü, ğ gibi) düzgün kaydedilebilmesi için Turkish_* formatında olan kodlamalardan birisi seçilmelidir Örne ğ in Turkish_CI_AS seçilebilir CI (Case Insensitive) : Büyük küçük harf duyarsız (Sıralama ve sorgulama esnasında) AS (Accent sensitive): Özel karakterler sıralama ve sorgulama sırasında eşit olarak ele alınır. Örne ğ in şapkalı a ile normal a karakterleri sıralama sırasında aynı sıraya konur.

12 Görsel arayüz ile VT oluşturma Recovery model: ◦ Veritabanından oluşacak çökme ve veri kaybı durumlarında verilerin otomatik olarak kurtarılabilmesi için izlenecek modeli belirler  Full: Veritabanı otomatik olarak yedeklenir, veri kaybı durumunda bu yedekten geri dönülebilir  Bulk-logged: Bu kurtarma modelinde de veritabanı otomatik olarak tam yedeklenir. Fakat “bulk” (toplu) işlemler tek işlem olarak kaydedilir  Simple: Veritabanı otomatik yedeklenmez. Kullanıcının kendisinin aldı ğ ı yedekler bulunur. En az disk alanını kullanan kurtarma modelidir.

13 Görsel arayüz ile VT oluşturma Compatibility level (Uyumluluk seviyesi) ◦ Oluşturulacak veritabanının hangi SQL Server versiyonuna uyumlu olaca ğ ını belirler ◦ Düşük versiyonlara uyumlu VT’ler eski versiyon sistemler tarafından da açılabilir ◦ Fakat yeni versiyon özellikleri kullanamazlar ◦ Burada ihtiyaca göre dengeli bir seçim söz konusudur (trade-off)

14 Görsel arayüz ile VT oluşturma Compatibility level (Uyumluluk seviyesi) ◦ Oluşturulacak veritabanının hangi SQL Server versiyonuna uyumlu olaca ğ ını belirler ◦ Düşük versiyonlara uyumlu VT’ler eski versiyon sistemler tarafından da açılabilir ◦ Fakat yeni versiyon özellikleri kullanamazlar ◦ Burada ihtiyaca göre dengeli bir seçim söz konusudur (trade-off)

15 Görsel arayüz ile VT oluşturma Auto close: Otomatik VT’i kapat Auto Create Statistics: Otomatik istatistik üret Auto shrink: Veritabanındaki boş yerleri otomatik çıkart, VT’i daralt ANSI ile başlayan ayarlar genellikle VT üzerinde yapılan işlemleri ANSI standartlarına uyumlu yapmak içindir.

16 Görsel arayüz ile VT oluşturma Bu ayarlar yapıldıktan sonra “OK” dü ğ mesine basılarak yeni veritabanı sistemde, ayarlanan klasörde dosyaları olacak şekilde oluşturulur. Bu ayarlardan zorunlu olan sadece veritabanının adıdır. Di ğ er ayarlar “varsayılan” de ğ erleri ile bırakılabilir.

17 VT oluşturma Script kavramı ◦ SSMS üzerinde yapılan tüm görsel işlemler arka tarafta sunucuya SQL kodları olarak gönderilir. ◦ SQL kodları için SSMS arayüzünde genellikle Script ifadesi kullanılır. ◦ SSMS üzerinde otomatik üretilip arka tarafta sunucuya gönderilen kodları görmek için ilgili ekranlardaki “Script…” dü ğ meleri kullanılır

18 VT oluşturma Script action to new query window… seçene ğ i seçildi ğ inde SSMS üzerinde yapılan aktif işlemin SQL kod karşılı ğ ı sorgulama ekranında otomatik gösterilir.

19 VT Oluşturma Bu kod biraz karmaşık gözükse de, dikkatli bakılınca görsel arayüzde işaretlenen her seçene ğ e ait bir komut icra edildi ğ i seçilebilir Veritabanı adı, dosyaları ve dosyaların yolu Veritabanı uyumluluk seviyesi ANSI ile ilgili bir ayar

20 VT Oluşturma SQL Kodları ile VT oluştururken herhangi bir ayar vermeden (varsayılanları kullanan) en temel yol “CREATE DATABASE..” komutudur: ◦ CREATE DATABASE personel ◦ “personel” isimli bir VT’i  Varsayılan klasörde  Varsayılan kodlama ayarlarıyla  Varsayılan uyumluluk seviyesiyle  “model” adlı sistem veritabanı baz alınarak OLUŞTURUR…………

21 VT Oluşturma Yeni “Query Editor” açılarak bu sorgu yazılır ve “Execute”a basılır

22 VT Oluşturma Sorgu başarılı bir şekilde çalıştırılıp, OE’da Databases’a Refresh yapılırsa, yeni VT görüntülenecektir


"Veritabanı Yönetim Sistemleri-I Dr. Akın Özçift Dr. Mustafa Karabulut Ders 4 Veritabanı oluşturma CREATE DATABASE komutu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları