Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SQL Server da Veritabanı Yönetiminin Otomatikleştirilmesi Microsoft SQL Server, veritabanlarını tutan bir sunucu olarak, belki tek başına (ilgisiz) çalışabilir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SQL Server da Veritabanı Yönetiminin Otomatikleştirilmesi Microsoft SQL Server, veritabanlarını tutan bir sunucu olarak, belki tek başına (ilgisiz) çalışabilir."— Sunum transkripti:

1 SQL Server da Veritabanı Yönetiminin Otomatikleştirilmesi Microsoft SQL Server, veritabanlarını tutan bir sunucu olarak, belki tek başına (ilgisiz) çalışabilir. Ancak her an bir hata ile karşılaşılarak hizmetini kesebilir. Örne ğ in veritabanının Transaction Log dosyası dolar ve veritabanına artık kayıt girilemez hale gelir. Bu durumda ne olacak? İ şte SQL Server'da görevlerin otomatikleştirilmesi, belli yönetim işlerini otomatik olarak yapmayı kapsar. Bu kapsamda belli koşullar tanımlanır ve oldu ğ unda belli bir işlem yerine getirilerek yönetim yapılmış olur.

2 SQL Server da Veritabanı Yönetiminin Otomatikleştirilmesi NOT: Yönetim görevlerini zamanlı olarak yerine getirmek ve ilgili operatörlere mesaj göndermek için SQL Server Agent servisinin çalışması gerekir. SQL Server'da yedeklenme (backup), Veri transferi, İ ndekslerin bakımı, İ şlerin (Job) yönetimi, Veritabanı hatalarına karşı mesajlar ve düzeltme işlemleri gibi otomatik yönetim görevlerini destekler

3 SQL Server Agent’ı Başlatmak Configuration manager altından SQL Server Agent’i sa ğ tıklayıp başlatın

4 SQL Server Agent MS ya girilir ve SQL Agent genişletilir SQL Server Agent

5 Yeni Job ( İ ş) Oluşturma SQL Server üzerinde bulunan Job (Schedule) mantı ğ ıyla bir çok işi otomatik olarak SQL Server a yaptırmak mümkün. Bu işlemlerden biride otomatik yedek aldırma. Örne ğ in bir job tasarlayıp her akşam gece 12.00 da database veya databaselerin yede ğ ini aldırabiliriz. ÖRNEK: SQL Server 2008 üzerinde DENEME databasenin otomatik yede ğ ini almak için bir job tasarlayalım.

6 Yeni Job ( İ ş) Oluşturma Management Studio >> SQL Server Agent >> Jobs kısmına gelip sa ğ tık ile New job a geçelim

7 Yeni Job ( İ ş) Oluşturma

8 Steps seçilir ve New tıklanır

9 Yeni Job ( İ ş) Oluşturma İ şin adı (DENEME BACKUP) yazılır

10 Yeni Job ( İ ş) Oluşturma Yedekleme komutu yazılır OK tıklanır ve Schedule (zamanlama) ekranına gelinir ve new seçilir

11 Yeni Job ( İ ş) Oluşturma Schedules bölümü job un hangi otomatik süreyle işlenece ğ inin belirlenece ğ i bölümdür. Resimde de görmüş oldu ğ unuz üzere günlük,haftalık,aylık istedi ğ imiz gibi ayarlama yapabilmekteyiz. Biz bu örne ğ imizde sonucu hızlıca alabilmek açısından dakikada 1 seçene ğ ini ayarlıyoruz.

12 Schedule (Zaman Ayar) Ekranı Ayarlamalar Schedule ün adı yazılır Schedule Adı

13 Schedule (Zaman Ayar) Ekranı Ayarlamalar Başlama bitiş saati (start ve end) ile yedekleme sıklı ğ ı (Occurence) seçilir Başlama Bitiş Sıklık

14 Notifications (Uyarı) Ekranı Ok tıklanarak..Notifications a geçilir

15 Notifications (Uyarı) Ekranı Notifications kısmı, job görevini tamamladıktan sonra ilgili kişilere bilgi vermelerin ayarlandı ğ ı bölümdür. Bu örnek için işlem tamamlandı ğ ında kendimize mail ataca ğ ız.. Bunun için mail ayarlarını yapılandırmak gerekmektedir. Bunu daha sonra anlataca ğ ız

16 Notifications (Uyarı) Ekranı Check ediliyor İ şlem Tamamlandı ğ ında (completes..) seçiliyor Eposta Ayarlanmış kabul ediliyor.. O seçiliyor

17 SQL Server dan Eposta Mesajları Alma Ok tıklandı ğ ında eposta ayarlarımız düzgün yapılandırılırsa eposta kutumuza mesaj gelecektir Uygulamalarımızda SQL Server üzerinden direk mail gönderebiliriz. Örne ğ in bir job hazırlayıp do ğ um günü olan kişilere otomatik olarak mail gönderme yada otomatik backup alan job larda herhangi bir hata oluştu ğ unda yetkili kişilere mail gönderilmesini sa ğ layabiliriz. Bunun için SQL Server üzerinde bazı ayarlamaların yapılması gerekmektedir. İ lk olarak Database Mail ayarlamasının nasıl yapıldı ğ ına bakalım.

18 Mail Yapılandırma Management Studio >> Management >> Database Mail kısmında sa ğ tık yapıp Configure Database Mail i seçelim. Açılan ekranda next e basıp bir sonraki gelen ekranda ilk seçenek seçiliyken next e basalım ve aşa ğ ıdaki ekrana erişelim.

19 Mail Yapılandırma Ekranı

20 Bu ekrandan sonra Next e Basalım Eposta Ayarlama

21 Mail Yapılandırma Profil Adı yazılır sonra Add tıklanır

22 Örnek Bir Yapılandırma Ayarı

23 Mail Yapılandırma Ok Tıkladıktan sonra gelen ekranlara next-next diyerek Database Mail yapılandırmasını sonlandıralım Yapılan ayarlamaların do ğ ru oldu ğ unu test etmek için Database Mail e sa ğ tıklayıp Send Test E-Mail bölümüne geçelim

24 Mail Test Mail Hesabı test edilir

25 Mail Hesabını Kullanan Örnek bir Job Ekranı


"SQL Server da Veritabanı Yönetiminin Otomatikleştirilmesi Microsoft SQL Server, veritabanlarını tutan bir sunucu olarak, belki tek başına (ilgisiz) çalışabilir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları