Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gülistan SEVGİ. TEKNİK ALTYAPISI KISA ÖZETİ • Sgb.Net web tabanlı bir projedir. • SGB.Net projesi teknolojik altyapı olarak Microsoft.Net Remooting teknolojisini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gülistan SEVGİ. TEKNİK ALTYAPISI KISA ÖZETİ • Sgb.Net web tabanlı bir projedir. • SGB.Net projesi teknolojik altyapı olarak Microsoft.Net Remooting teknolojisini."— Sunum transkripti:

1 Gülistan SEVGİ

2 TEKNİK ALTYAPISI KISA ÖZETİ • Sgb.Net web tabanlı bir projedir. • SGB.Net projesi teknolojik altyapı olarak Microsoft.Net Remooting teknolojisini kullanmaktadır. • Veritabanı yönetim sistemi olarak hem ORACLE hem de Microsoft SQL server kullanımını desteklemektedir. • SGB.Net de şematik olarak bu iki teknolojinin etkileşimi gösterilmektedir.

3  Web sunucusu ve sql sunucusu aynı server üzerinde olabileceği gibi farklı sunucular üzerinde olabilir.  Web sunucusundan sql server sunucusuna bağlantı için gerekli bilgiler web sunucusu içinde bulunan web.config dosyası içinde bulunmaktadır.  Remooting teknolojisinde istemci ve sunucu aynı web sunucusunda olabileceği gibi sunucu üzerindeki yükü azaltmak için farklı sunucularda da olabilir.

4 .Net Remooting’in Şematik Gösterimi Sunucuİstemci SQL Server, Oracle Seri hale dönüştür Tekrar nesneye dönüştür

5 .Net Remooting .Net remooting yapısı içinde istemciden bir nesne için sunucuya bir istek gönderildiği zaman sunucu bu nesnenin bir kopyasını oluşturup seri hale dönüştürdükten sonra istemciye gönderir.  İstemci tarafında ise seri olarak gelen nesneler tekrardan nesneye dönüştürülüp kullanılır

6 Veritabanı Yapısı

7 Veri tabanı Kısa Açıklama  Veri tabanı sunucusu içinde her modül için ayrı bir veri tabanı oluşturulur.  Her modül için hangi veri tabanı sunucusuna ve bu sunucudaki hangi veri tabanına bağlanılacağı web.config dosyası içinde bulunan veri tabanı bağlantı cümleciğinde gösterilen bilgiler kullanılarak bağlantı sağlanır.

8

9 Genel Açıklamalar  SGB.Net içinde birden fazla modül bulunmaktadır.  Her modül için ayrı bir proje oluşturulur.  Modüllerin ortak olarak kullanacağı DLL (Dynamic Link Library=Dinamik Link Kütüphanesi) var ise bu DLL ‘ortakDLL’ adındaki dosya içinde konulur.  SGB.Net’in yazılım geliştirici bilgisayarındaki dosya görünümü aşağıdaki gibidir

10 D:\inetpub\wwwroot\sgb.netv2

11 D:\inetpub\wwwroot\sgb.netv2\Istemci  Klasör yapısı içinde kodlar iki kısma ayrılmıştır. Bu bölümler yukarıdaki resimde görüldüğü gibi istemci ve sunucu adındaki iki bölümdür.  ‘İstemci’ klasörü içinde kullanıcı taraflı ara yüzler ve bu ara yüzlere ait java script ve c# kodları bulunur.  İstemci klasörü içinde modül kodlarının tutulduğu yapı aşağıdaki gibidir.

12 D:\inetpub\wwwroot\sgb.netv2\Istemci

13 D:\inetpub\wwwroot\sgb.netv2\Sunucu  Sunucu taraflı kodların tutulduğu klasör ise ‘sunucu’ klasörüdür.  Sunucu klasörü içinde her modül için ‘modül kısa ismi’ ile başlayan ve ‘servis’ ile biten klasörler bulunmaktadır. Bu klasörlerin her biri ilgili modül ile ilgili kod dosyalarını içermektedir.  Sunucu klasörü içinde modül kodlarının tutulduğu yapı aşağıdaki gibidir.

14 D:\inetpub\wwwroot\sgb.netv2\Sunucu

15 Sunucu Devam  Sunucu klasörü içinde sunucu tarafında çalışacak kodlar her modül için ‘Modül kısa ismi’ ile başlayan ve C, I, V ile biten üç farklı klasör bulunur.  Örneğin harcama modülü sunucu kodları yapısı aşağıdaki gibidir.

16 Modül Genel Yapısı.Net geliştirme ortamında SGB.Net’ in kod yapısı aşağıdaki gibidir Kullanıcı Arayüz Projesi Modül(Solution) Modül Kısa Adı + C Projesi Modül Kısa Adı + I Projesi Modül Kısa Adı + V Projesi « Miras Alır, Referans Alır » «Referans Alır»

17 Modül Genel Yapısı  Yukarıdaki şematik yapının harcama modülü için gösterimi aşağıdaki gibidir.

18 Kullanıcı Ara Yüz Katmanı  Modül İsmi Projesi (Kullanıcı Arayüz Katmanı)  Örneğin HarcamaSurecleri  Kullanıcı verilerinin okunduğu ve gösterildiği kısımdır.  Yani.aspx,.js,.css gibi uzantılara sahip dosyaları içeren projedir.

19 İş Katmanı  Modül İsmi + C Projesi (İş Katmanı)  Örneğin HRCServisC  Bu proje içinde kullanıcı tarafından girilen verilerin uygunluk kontrolleri yapılır.  Girilen veriler istenilen kriterleri taşıyor ise veri tabanı katmanına iletilirler.  Modül ismi + I ara yüzünden miras alır ve bu ara yüzün fonksiyonlarının görevlerini yerine getirir.

20 İş Katmanı ve Veri Tabanı Katmanı Arasındaki Ara Yüz Katmanı  Modül İsmi + I Projesi (Ara yüz katmanı)  Örneğin HRCServisI  Bu proje içinde modül genelinde kullanılacak olan ortak sınıflar, enumlar ve fonksiyonlar bulunmaktadır.  ProjeC ve ProjeV projeleri bu arayüzü referans olarak alırlar.  ProjeC ek olarak bu ara yüzden miras alır ve gerekli fonksiyonların görevlerini yerine getirir.

21 Veri Bağı Katmanı  Modül İsmi + I Projesi(Veri bağı katmanı)  Veri tabanı ile ilgili işlemlerin yapıldığı katmandır.  ProjeC(iş katmanı) içinde kontrol edilen veriler doğru ve tutarlı ise bu katmana iletilir.  Bu katmanda veriler veri tabanına yazılır veya veri tabanından veriler okunur ve iş katmanı aracılığı ile kullanıcı ara yüz katmanına iletilir.


"Gülistan SEVGİ. TEKNİK ALTYAPISI KISA ÖZETİ • Sgb.Net web tabanlı bir projedir. • SGB.Net projesi teknolojik altyapı olarak Microsoft.Net Remooting teknolojisini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları