Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI"— Sunum transkripti:

1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI
STRATEJİK PLANLAMASI

2 İÇERİK GİRİŞ DURUM ANALİZİ GELECEĞE BAKIŞ A) Tarihsel Gelişim
B) Yasal Yükümlülükler ile Mevzuat Analizi C) Faaliyet Alanları ile Ürün Hizmetlerinin Belirlenmesi D) Paydaş Analizi (Hedef Kitlesi) E) Kuruluş İçi Analiz (SWOT) GELECEĞE BAKIŞ A) Misyon B) Vizyon C) Temel Değerler D) Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler

3 GİRİŞ Bu metinde anabilim dalımızın geçmişi, şimdiki durumumuz, yapmak istediklerimiz, vizyonumuz, misyonumuz, amaçlarımız ve değerlerimiz, amaçlarımıza ulaşmak için yapmamız gerekenler, amaçlarımıza ulaşma göstergelerimiz, stratejik planlama sürecimiz için sırasıyla tanımlanmıştır.

4 DURUM ANALİZİ A) Tarihsel Gelişim
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, tarihinde Dr. Ülkü Çömelekoğlu’nun yardımcı doçent kadrosunda öğretim üyeliğine atanması ile kurulmuştur tarihinde Doç. Dr. Nurten Erdal ve tarihinde ise Dr. Belgin Büyükakıllı yardımcı doçent olarak göreve başlamıştır tarihinde; 1999 Güz Dönemi Yüksek Lisans öğrencisi Sevgi Güneş, tarihinde 2000 Güz Dönemi Yüksek Lisans öğrencisi Dr. Oya Öğenler, tarihinde 2005 Güz Dönemi Doktora öğrencisi Serkan Gürgül Sağlık Bilimleri Enstitüsü kadrosunda araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Anabilim dalımızda Bahar Döneminde Yüksek Lisans Programı, Güz döneminden itibaren Doktora Programı açılmıştır. Halen, Anabilim dalımız Prof. Dr. Nurten Erdal Başkanlığında 3 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisiyle, Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü Temel Tıp Bilimleri Bölüm binasında eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

5 AKADEMİK PERSONEL Anabilim Dalı Başkanı: Öğretim Elemanları:
Prof. Dr. Nurten Erdal Öğretim Elemanları: Doç. Dr. Ülkü Çömelekoğlu Doç. Dr. Belgin Büyükakıllı Arş. Gör. Sevgi Güneş Arş. Gör. Serkan Gürgül

6 B) Yasal Yükümlülükler ile Mevzuat Analizi
Anabilim Dalımızın çalışma prensipleri, 2547 ve 657 sayılı yasalara göre belirlenmiştir. Bu yasaların yanında, Üniversite ve Fakülte Kurullarının kararları doğrultusunda eğitim-öğretim ve araştırma hizmetleri verilmektedir.

7 C) Faaliyet Alanları ile Ürün Hizmetlerinin Belirlenmesi
Anabilim Dalımız lisans eğitim-öğretiminde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. ve 2. sınıflarında Tıbbi Fizik ve Biyofizik, Eczacılık Fakültesi 1. sınıfında ise Fizik derslerini vermektedir. Ayrıca, Anabilim Dalımızda Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır.

8 Anabilim Dalımız bünyesinde 1 adet laboratuvar bulunmaktadır
Anabilim Dalımız bünyesinde 1 adet laboratuvar bulunmaktadır. Laboratuvarımız, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında araştırma çalışmaları için de kullanılmaktadır. Laboratuvarımızda; Elektrofizyolojik kayıt sistemiyle insan ve deney hayvanlarında; elektromiyografi, elektroansefalografi, elektrokardiyografi, sinir uyarılması ve iletim hızlarının ölçümleri, kas kontraksiyonları arteriyal ve venöz basınçlar kayıtlanabilmektedir. Biyomekanik test cihazıyla kemiğin gerilme ve sıkışma performansları ölçülebilmektedir. Mikroelektrot kayıt sistemiyle tek hücre düzeyinde biyoelektriksel olaylar incelenebilmektedir. Patch klamp sistemiyle iyon kanal akımlarının kaydı ve analizi yapabilmektedir. Manyetik alan düzeneğiyle sürekli maruz kaldığımız elektrik ve manyetik alanların biyolojik sistem üzerine etkileri araştırılabilmektedir. Elektriksel biyoempedans sistemiyle vücut empedansı ölçülerek hemodinamik parametreler saptanabilmektedir.

9 Anabilim Dalımızın kuruluşundan bu yana Öğretim Üyelerimizin ulusal ve SCI kapsamına giren toplam 61 yayını bulunmaktadır ve ayrıca 11 BAP, 1 TUBİTAK, 1 Türk Nöroloji Derneği araştırma projesinde görev almıştır.

10 D) Paydaş Analizi (Hedef Kitlesi)
Anabilim Dalımız, Üniversitemizin Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölümü’ne bağlıdır. Bu bölümlerde yönetici konumunda olan kişiler, anabilim dalımızın hem stratejik hem de temel ortağı konumunda olabilmektedir. Paydaşlarımız içinde anabilim dalımızın akademik ve idari personeli çalışanlarımızı; Üniversitemize bağlı tüm fakülteleri kapsayacak şekilde eğitim ve öğretim verdiğimiz lisans ve lisans üstü öğrencilerimiz ile araştırma yapan öğretim elemanları da hizmet alan kitleyi oluşturmaktadır. Tübitak, TÜBA, diğer üniversiteler ve araştırma kurumları, üniversitemize bağlı sağlık bilimleri enstitüsü, fakülteler, onlara bağlı bölüm ve anabilim dalları stratejik/temel ortağımız konumunda olabilmektedir.

11 E) Kuruluş İçi Analiz (SWOT)
Güçlü Yönlerimiz Farklı teknolojileri uygulayacak laboratuvar altyapısının bulunması Eğitimi sürekli olarak geliştirmeye yönelik azim ve kararlılığımız Anabilim Dalımızla ilgili güncel bilginin belirli periyotlarda yapılan bilimsel toplantılarla geliştirilmesi Çağdaş ve güncel bilgi birikimine sahip akademik personele ulaşmış olmak Üniversitemizin ve fakültemizin diğer bölümleriyle ortak projelerde yer alıyor olmamız Yönetim düzenimiz içinde, insanların birbirine saygı duyuyor olması, uyumlu, bilgi paylaşımı ve yardımlaşmanın olduğu bir çalışma ortamının bulunması Gelişmeye ve klinikle işbirliğine açık ve güncel teknolojik gelişmelerden doğrudan etkilenen bir alanda çalışıyor olmamız Kütüphane bilgilerine on-line ulaşabilmemiz

12 Zayıf Yönlerimiz İdari ve yardımcı personelin az sayıda olması nedeniyle akademik personelin onların görevlerini de yapması ve kendi görevlerine ayıracak zamanının azalması Araştırma görevlilerimizin, eğitimlerine uygun görevlere atanmasında yaşanan sıkıntılar ve kadro sorunları Yurtiçi ve yurtdışı kongrelere katılımın maddi olarak desteklenememesi Araştırma bütçelerinde gerçekleşen kısıtlamalar

13 Fırsatlarımız Kurumsallaşmış, Türkiye’de kısa sürede pek çok konuda üst sıralara gelmiş bir üniversitede ve tıp fakültesi bünyesinde bir anabilim dalı olmak Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin çok sayıda proje için kaynak oluşturuyor olması Bilimsel projeleri destekleyen TÜBİTAK, DPT ve Çerçeve programlarının varlığı Yurt dışı staj, eğitim ve araştırma olanaklarının bulunması Şehrin ekonomik kaynaklarının var olan tek üniversiteye aktarılma olasılığı

14 Tehditlerimiz Tedarikçilerin zamanında mal vermemesi ve bunun denetlenememesi Ülke genelinde bir temel bilim politikasının bulunmaması Akademik personelin ekonomik durumunun zayıflığı Artan öğrenci sayısıyla birlikte yetersiz kalan fiziki imkanlar Bilimsel çalışmaların desteklenmesinde yaşanan sıkıntılar

15 GELECEĞE BAKIŞ A) Misyon
Çağdaş eğitim ve araştırma ilkeleri doğrultusunda, fizik ve mühendislik kavramlarını kullanarak canlı sistemleri daha iyi kavrayabilen, bu yaklaşımı tıbbın değişik alanlarındaki problemlere uygulayabilen araştırmacı ve üstün nitelikli hekimlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak; Tıp, Fen ve Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmuş yetenekli gençlere lisansüstü eğitim vererek onların biyofizik alanında seçkin, donanımlı ve yaratıcı akademisyenler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak; Ülkenin bilimsel gelişimine katkıda bulunacak özgün ve disiplinler arası araştırmalar yapmak.

16 B) Vizyon Vizyonumuz, ulusal ve uluslar arası düzeyde Biyofizik bilim alanında, çağdaş teknolojiyi kullanan, ürettiği eğitim-öğretim ve araştırma ürünleriyle modern tıbba destek sunan, bilgiyi paylaşan, katılımcı ve referans bir anabilim dalı olmaktır.

17 C) Temel Değerler Adalet ve tarafsızlık Şeffaflık
Objektif karar verebilme Yaratıcılık ve yenilikçilik Liderlik ve işbirliğine açık olma Takım olma bilinci ve katılımcılık Bilgiyi paylaşmak Hoşgörülü, alçak gönüllü ve saygılı olmak Sürekli eğitim-öğretime açık olmak Toplumsal sorumluluk ve hesap verebilirlik Etik değerlere bağlılık İdealistlik ve kuruma bağlılık bilinci Saygılı olmak Estetik duyarlılık Çevre bilinci Akademik seçkinlik ve özgünlük Demokratik çalışma ortamı

18 D) Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler
Çağdaş eğitim ve öğretimi düzeyini sürdürmek ve uluslararası düzeyde bilim insanı yetiştirmek için lisans ve lisansüstü eğitim programlarının güncelleştirilmesi Hedefler: Lisans, Lisansüstü ve Doktora eğitim programlarında verilen derslerin güncelleştirilmesine ağırlık verilmesi ve interaktif bir eğitimin benimsenmesi Lisans, Lisansüstü ve Doktora eğitiminde verilen derslerde beceriye yönelik uygulamalara ağırlık verilmesi Strateji: eğitim-öğretim yılında başlamak, 2011’de sonlandırmak

19 Amaç 2: Hedefler: Strateji:
Kaliteli eğitim ve araştırma için uygun mekan edinilmesi Hedefler: Yenişehir Kampusu içinde yapılacak olan yeni binada geniş bir mekanın ayarlanması Yeni Tıp Fakültesi Hastanesi inşaat projesinde amaçlarımız doğrultusunda yer almak Strateji: 2011 yılına kadar bu hedeflere ulaşmak

20 Amaç 3: Hedefler Strateji:
Anabilim Dalımızın araştırma performansını ve bilimsel çevrelerdeki tanınmışlığını arttırmak. Hedefler Mevcut projeleri tamamlamak Bitirilmiş çalışmaları yayın haline getirmek Yeni ulusal ve uluslar arası projeler oluşturmak Ulusal ve uluslar arası toplantılara katılımı arttırmak Disiplinler arası çalışma olanaklarını arttırmak Strateji: 2009 yılında hedefe ulaşmak


"MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları