Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Bartın Üniversitesi 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanun ile kurulmuştur.  İki yıllık bir geçmişe sahip olan Bartın Üniversitesinde  2 Enstitü,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Bartın Üniversitesi 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanun ile kurulmuştur.  İki yıllık bir geçmişe sahip olan Bartın Üniversitesinde  2 Enstitü,"— Sunum transkripti:

1

2  Bartın Üniversitesi 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanun ile kurulmuştur.  İki yıllık bir geçmişe sahip olan Bartın Üniversitesinde  2 Enstitü,  3 Fakülte,  1 Yüksekokul  2 Meslek Yüksekokulu, bulunmaktadır.

3 •Fen Bilimleri •Sosyal Bilimler Enstitüler •Mühendislik •İktisati ve İdari Bilimler •Orman Fakülteler •Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yüksekokullar •Bartın Meslek Yüksekokulu •Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Meslek Yüksekokulları

4

5 BinaKullanım amacıAlan (m 2 ) 19 adet odaAkademisyen o daları 250 5 adet odaİdari personel o daları 80 Malzeme Laboratuvarılaboratuvar60 7 derslik Ders yapmak490 Mekanik atölyelaboratuvar60 Çevre Müh. Lab.laboratuvar60 İnşaat Müh.laboratuvar60 toplam1060

6 Ünvanlar BölümProf.Doç.Y.Doç.Ö.Ü Toplamı Arş.Gör.Arş.Gör (ÖYP) UzmanToplam Makine Müh.22489118 Metalurji ve Malzeme Müh.-3475-12 Çevre Müh.--662-8 İnşaat Müh.-1232-5 Elektrik-Elektronik M.1114-6 Endüstri Mühendisliği-----4-4 Mekatronik M.--11-3-4 Gemi İnşaat ve Gemi Makinaları M. -----3-3 Tekstil Mühendisliği--116-7 Bilgisayar Mühendisliği-----2-2 Toplam2619271922169

7 Hizmet sınıfıPersonel sayısı Genel idari8 Teknik1 Yardımcı2 Sözleşmeli1 TOPLAM12

8 BÖLÜMI. ÖĞRETİMII. ÖĞRETİMY.LisansTOPLAM Makina Müh.85879181 İnşaat Müh.4746-93 Metalurji ve Malz. Müh.68677142 Çevre Müh.8145-126 TOPLAM28124516542

9 2009 YILI SONRASI MAKALEBİLDİRİKİTAPTEZLERARAŞTIRMA PROJELERİ Uluslararası ulusal Uluslar arası ulusal yurtdışı yurtiçi Y.Lisans doktora DPT, TUBİTAK Kuruluş BAP SCIDiğer FAKÜLTE51823103--2--

10  Akademik personel teminindeki zorluklar  Akademik Altyapı yetersizliği  Fiziki alan yetersizlikleri  Teknik alt yapı eksikleri (laboratuvar v.b.)  Personel yetersizlikleri  Şehirde Barınma problemleri ve sosyal alan yetersizliği

11  A kademik unvanlarda yükselememe kaygısı  Doçent ve Prof esör olan öğretim üyelerinin mevcut düzenlerini bozmak istememeleri  Bazı bölümlerde öğretim üyesi bulma güçlüğü  Yer değiştirmeye zorlayan yasal düzenlemelerin olmaması

12 DERS PLANLARI VE MÜFREDATI  Ders planlarının hazırlanması aşaması  Öğretim üyelerinin derslere hazırlanması problemi  Derslere UZMAN öğretim üyesi bulma sıkıntısı  Temel zorunlu derslere öğretim üyesi bulma problemi  Öğretim Üyelerinde akademik politika oluşturmada görüş birliğine erişmekte zorluk

13  Öğretim elemanı o dalarının yetersizliği  Derslik sayısının yetersizliği  Laboratuvar binalarının uygun olmaması  Sosyal alan eksikliği – Kantin,spor alanı vb.

14  Gerekli laboratuvar imkanlarının olmaması  Bilgisayar sistemi ve altyapılarının yetersizliği, gereksiz iş gücü ve zaman kaybı oluşturmakta  Laboratuvarda ve Atelyelerde gerekli desteği sağlayacak uzman, teknisyen ve teknikerlerin bulunmaması

15  İdari personelin nitelik ve nicelik yetersizliği  Üniversite kültüründen uzak idari personel  Akademik personel ile idari personel arasında uyumsuzluk problemi  Orta seviyede idareci eksikliği, tecrübe yetersizliği  Yardımcı personel problemi – Şirket elemanı,kantinci vb.

16  PROJE VE PATENT sihirli kelimeleri  Eğitim ayağı geri plana atılıyor  Lisans üstü eğitimde yetersizlik ve koordinasyon eksikliği  ÖYP  Yabancı öğrenci problemi (hukuksal belirsizlikler, ücret politikası, üniversiteler arası farklı uygulamalar

17  Çevresel baskı oluşumu (beklentileri karşılamama korkusu)  TUBİTAK projesinde problem  Genç akademisyenlere liderlik ve yol gösterici yetersizliği  Çevre üniversitelerle işbirliği ve iyi ilişkiler  Şehrin daha fazla öğrenci ve fakülte isteği buna karşılık barınma ve sosyal etkinlik yetersizliği

18  Kısa sürede eski üniversitelerle yarışa sokulma, medya ve şehir baskısı  (URAP) Faydalı gerekli ancak erken

19 ÖĞRENCİ KAYNAKLI PROBLEMLER  Öğrencilerin geldiği okullar ve lise tipleri  Yeni Fakülte öğrencisi olmasını içselleştirme prob.  Üst sınıfların olmaması akademik gelenek oluşumunu engellemekte  Şehir ve yurtlarda barınma problemi Bölümdeki kaliteyi negatif yönde etkilemekte

20 FAKÜLTE-ÜNİVERSİTE İLİŞKİLERİ  Üniversitenin genel problemleri Fakülteyi doğrudan etkilemektedir  Yönetmeliklerin hazırlanmasında problemler  Mühendislik Fakültesine özel konu ve problemlerin diğer Fakültelerce anlaşılamaması  Üniversite genel politikası ile Mühendislik Fakültesinin genel politikalarının uyuşmazlığı

21 ÜCRET POLİTİKASI YANLIŞLIĞI  Gelişme güçlüğü değerleri cazip değil  Lojman vb. imkanların yeterli olmaması  Desteklerin olmaması veya yetersizliği  Yetersiz Motivasyon - İkili ilişkiler ve genel iletişim


" Bartın Üniversitesi 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanun ile kurulmuştur.  İki yıllık bir geçmişe sahip olan Bartın Üniversitesinde  2 Enstitü," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları