Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Klinisyen gözü ile sitogenetik Dr. Fahri ŞAHİN 29 Mayıs 2012 İzmir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Klinisyen gözü ile sitogenetik Dr. Fahri ŞAHİN 29 Mayıs 2012 İzmir."— Sunum transkripti:

1 Klinisyen gözü ile sitogenetik Dr. Fahri ŞAHİN 29 Mayıs 2012 İzmir

2 Tarihçe 1857 Virchow ilk kromozomları gören bilim adamı 1969 Nowel ve Hungerford Ph kromozomunu ke ş fetti 1973 … …. 2001 IRIS

3 Sitogenetik deyince Hematolo ğ un aklına ilk gelen Hastalık KML

4 İlk defa bir kromozomal bozukluk (Ph kromozomu) bir hastalığın doğrudan etiyolojisi olarak gösterilmiştir Allo-tx işleminin en başarılı olduğu ilk hastalıktır Hedefe yönelik tedavi arayışlarının ilk başarılı olduğu hastalıktır

5 Philadelphia Kromozomu Nowel ve Hungerford tarafından keşfedilmiştir 22. kromozomdaki ‘bcr’ ile 9. kromozomdaki ‘abelson’ onkogeni arasında oluşan bir resiprokal translokasyondur Füzyon proteinini kodlar …..aktif protein, kinazdır Normal bireylerde, tüm hücrelerde bcr ve abl proteini eksprese edilir

6 KML’de ise abl’nin exon 1’i bcr’nin 5’ exonu ile replase olarak hibrid bcr/abl geni oluşur Bcr’deki kırılma bölgesine göre p190, p210 ve p230 kDa’luk bcr/abl tirozin kinazı oluşur Füzyon geninin abl parçası genelde değişmediğinden hastalığın fenotipindeki değişiklikler bcr tarafından kodlanan protein sekansları tarafından kaynaklanır

7 Kronik Faz KML Tedavisi 2009 önerileri 1.Basamak tüm hastalarİmatinib 400mg/gün 2.Basamak imatinib intolere hastalar Dasatinib veya nilotinib 2.Basamak imatinib suboptimal yanıtlı hastalar İmatinibe aynı dozda devam, yüksek doz imatinib veya dasatinib veya nilotinib denenebilir 2.Basamak imatinib tedavi başarısızlığı Dasatinib veya nilotinib Akselere faz veya blastik krize progresyon veya T3151 mutasyonu varsa: allohemapoetik Kök Hücre Nakli (HKHN) 3.Basamak dasatinib veya nilotinib suboptimal yanıt Nilotinib veya dasatinibe devam; eğer uyarı varsa (daha önce imatinibe hematolojik direnç, mutasyonlar) veya EBMT risk skoru ≤2 ise alloHKHN’yi düşün 3.Basamak dasatinib veya nilotinib tedavi başarısızlığı alloHKHN Baccarani et. al., JCO 2009; 10.1200/JCO.2009.25.0779

8 10 yıl önce IRIS International Randomized Study of Interferon and STI571 Trial

9 IRIS Genel Sağkalım: İmatinib Kolu O’Brien SG, Guilhot F, Goldman JM, et al. Blood 2008;112(11):76. [abstract 186] 7. yılda hesaplanan genel sağkalım %86 (sadece KML ile ilişkili ölümler değerlendirildiğinde %94) Sağkalım: KML ile ilişkili ölümler Genel Sağkalım Olaysız % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Randomizasyon sonrası süre, ay 01224364860728496

10 KML’de imatinib ile daha çok hasta tedavi edildikçe; Yanıtın uzun süre devamlılık gösterdiği Uzun süreli tedavinin iyi tolere edildiği görüldü İmatinibe direnç nedenleri hakkındaki bilgi düzeyi arttı İki yeni güçlü ilaç hakkında bilgi düzeyimiz arttı nilotinib ve dasatinib KML tedavisinin amacı yenilendi %100 yaşam süresi elde etme Normal yaşam kalitesine ulaşmak Baccarani et. al., JCO 2009; 10.1200/JCO.2009.25.0779 Son 3 yılda KML de ne de ğ i ş ti?

11 KML Tedavisindeki Hedefler

12 Hematolojik, Sitogenetik ve Moleküler Yanıt Tanımları Hematolojik TAM (THY)Lökosit < 10 x 10 9 /L Bazofil < % 5 Periferik yaymada miyelosit, promiyelosit, miyeloblast yok Trombosit sayısı < 450 x 10 9 /L Dalak palpe edilemez Sitogenetik Tam (TSY)Ph+ metafaz yok Kısmi (KSY)% 1-35 Ph+ metafaz Minör (minörSY)% 36-65 Ph+ metafaz Minimal (minSY)% 66-95 Ph+ metafaz Yok (SY yok)> %95 Ph+ metafaz Moleküler Tam (TSY)BCR-ABL mRNA transkriptinin, uygun kalitede ardışık 2 kan örneğinde gerçek zamanlı ve/veya nested PCR ile tespit edilememesi (duyarlılık > 10 4 ) Majör (MMY)BCR-ABL’nin ABL’ye ( veya diğer kontrol genlerine) oranının uluslar arası ölçekte ≤ % 0.1 olması Baccarani et. al., JCO 2009; 10.1200/JCO.2009.25.0779

13

14 Trombosit sayısı <450.000/µL WBC <10.000 /µL PY de immatür granül. olmaması ve bazofil <%5 SM olmaması Ula ş ılması hedeflenen ilk yanıt, ancak yeterli de ğ il! Hastalık progresyonunu önlemez TAM HEMATOLOJ İ K YANIT

15 ELN kriterlerine göre takip sıklı ğ ı: Hematolojik yanıt: Sitogenetik Yanıt: Moleküler yanıt: THY’ a kadar 15 günde birSonrasında 3 ayda bir 3. Ay ve 6. ay ve TSY’ye kadar 6 ayda bir Sonrasında yıllık MMY’a kadar 3 ayda birSonrasında 6 ayda bir

16 KML’ de Konvansiyonel sitogenetik KML tanısı için gerekli  Klinik yanıtın değerlendirilmesinde STANDART  OS ile korelasyonu ve prognostik önemi gösterilmiş  Ph kromozomuna ek varyant translokasyonların ve kromozomal değişikliklerin gösterilmesinde önemli (KLONAL EVOLUSYON)

17 FISH Konvansiyonel sitogenetiğin zorlukları yok; -hızlı ve sensitif bir test olarak konvansiyonel sitogenetiği tamamlar- Interfaz ve metafaz hücrelerinde çalışabilir İzlemde az sayıda hücrede çalışılabilir olması nedeni ile basit bir takip yöntemi Sensitivitesi %1-2

18 S İ TOGENET İ K YANIT (konvansiyonel yöntemle 20 metafazda) Ph+ hücre oranı (%) Yanıt yok > 95 Minimal yanıt 66-95 Minör yanıt 36-65 Kısmi yanıt 1-35 Tam yanıt 0 KML de hedefledi ğ imiz, prognostik önemi olan yanıt Major yanıt

19 ELN kriterlerine göre takip sıklı ğ ı: Hematolojik yanıt: Sitogenetik Yanıt: Moleküler yanıt: THY’ a kadar 15 günde birSonrasında 3 ayda bir 3. ve 6. ay ve TSY’ a kadar 6 ayda bir Sonrasında yıllık MMY’a kadar 3 ayda birSonrasında 6 ayda bir

20 YANITLARIN VE TANIMLARIN NE ÖNEM İ VAR

21 IRIS Özetle; IRIS 12. ay analizinde: 2 yıllık PFS TSY (+) MMY (+) TSY (+) MMY (-) TSY(-) MMY (-) %100 %95 %85

22 İmatinib sonrası Optimal Yanıt (zaman ilişkili) 3. ayda THY 6. ayda KSY 12. ayda TSY 18. ayda MMY ELN reccomendations 2009; Baccarani et al. JCO 2009

23 Di ğ er Hematolojik Maligniteler

24 Akut Lösemi

25 MDS

26

27 Multipl Myelom

28 KLL

29 Özetle sitogenetik ve moleküler testler Tanı koyma, tanıyı do ğ rulama Risk durumu belirleme Prognozu belirleme Tedavi seçeneklerini belirleme, tedaviye yön verme Tedavi Direncini ön görme Minimal Kalıntı hastalı ğ ının takibinde bir hematolo ğ un steteskopu kadar vazgeçilmezidir

30 TEŞEKKÜR EDERİM


"Klinisyen gözü ile sitogenetik Dr. Fahri ŞAHİN 29 Mayıs 2012 İzmir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları