Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5-FLUOROURACIL DOZ YÖNET İ M İ May 17, 2011. 5-FU DOZ YÖNETİMİ • Yapılan bir çok çalışma, 5-FU içeren tedavi rejimlerinde etkisiz doz bulgusunun yaygın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5-FLUOROURACIL DOZ YÖNET İ M İ May 17, 2011. 5-FU DOZ YÖNETİMİ • Yapılan bir çok çalışma, 5-FU içeren tedavi rejimlerinde etkisiz doz bulgusunun yaygın."— Sunum transkripti:

1 5-FLUOROURACIL DOZ YÖNET İ M İ May 17, 2011

2 5-FU DOZ YÖNETİMİ • Yapılan bir çok çalışma, 5-FU içeren tedavi rejimlerinde etkisiz doz bulgusunun yaygın karşılaşılan durum olduğunu gösteriyor • Bu çalışmalar ayrıca küçük fakat önemli bir grup olan aşırı doza maruz kalan hasta gruplarını da belirler • My5-FU tahlili; basit, pratik ve güvenilir bir kan testidir: onkoloji uzmanlarına 5-FU tedavisinde eş zamanlı olarak önemli bilgiler sağlar. • Bu bilgiler onkoloji uzmanlarına tedavi süresince hastaya özel en uygun dozun verilmesine yardımcı olur.

3 5-FU DOZ YÖNETİMİ • Klinik çalışmalar, hastaya doğru dozda ilaç vermenin çeşitli yararları olduğunu gösteriyor: – Klinik sonuçlarda düzelme – Toksisitede azalma – Tedavi maliyetlerinde düşme – Hastanın yaşam kalitesinde artma

4 5-FU DOZ YÖNETİMİ İÇİN KLİNİK GEREKÇELER Optimum 5-FU Terapötik Aralı ğ ı - 20 – 30 mg•h/L * * Haregewoin, et al. 2011 ASCO GI Symposium, Abstr, 547.

5 GAMELIN FAZ III DOZ YOĞUNLUĞU A GRUBU (STANDART DOZ) VS. B GRUBU (AYARLANMıŞ DOZ) % 68 hastada doz artırımı ve % 17 hastada doz azaltımı gerekli Gamelin et. al. J Clin Oncol 26:2099-2105, 2008.

6 GAMELIN FAZ III ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR Hayatta Kalma Cevap Toksisite Gamelin et. al. J Clin Oncol 26:2099-2105, 2008.

7 % 50 doz artırımı gerekli ve % 30 doz azaltımı gerekli FOLFOX REJİMİ İLE HEDEF 5-FU DÜZEYINE ULAŞMAK IÇIN DOZ DÜZENLEMESI (25mg·h/L) E. Gamelin, et al, Proc Am Soc Clin Oncol-GI 2009:abstract 356, in preparation for publication.

8 GAMELIN FOLFOX ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR Cevap Toksisite Hayatta Kalma E. Gamelin, et al, Proc Am Soc Clin Oncol-GI 2009:abstract 356; in preparation for publication..

9 5-FU DOZ YÖNETIMI DERECE 3 VE 4 TOKSISITEYI ÖNEMLI DERECEDE AZALTIR* * Diyare, mukozite, nötropeni ve trombositopeniyi içerir. FOLFIRI sonuçları UGT1A1 irinotekan testi verilerini de içerir. Gamelin, et. al. J. Clin. Oncol. 2008, 26:2099-2105; E. Gamelin, et. al Am Soc Clin Oncol-GI 2009; Capitain et.al. Proc Am Soc Clin Oncol-GI 2008: abstract 429; Eloxatin™ package insert: [Sanofi-Aventis, August 2002]; Camptosar® package insert: [Pfizer, March 2005]..

10 KOLOREKTAL KANSERDE DAHA DÜŞÜK MALİYETLERLE DAHA İLERİ TEDAVİ FOLFOX DOZ YÖNETİMİ/SİZ (1) de Gramont, et. al. J Clin Oncol. 15:808-15, 1997; (2) de Gramont, et.al. J Clin Oncol 18:2938-2947, 2000; (3) Saltz, et. al. J Clin Oncol 26: 2013-2019, 2008, Cassidy, et. al. J Clin Oncol 26:2006-2012,2008 ;(4) Gamelin et.al. ASCO GI, 2009,. Cost estimates from Meropol NJ, Schulman KA. Cost of Cancer Care: Issues and Implications J Clin Oncol 2007: 25; 180-186, Lokich et. al. Cancer 78:294-9, 1996 and internal estimates. 4

11 KOLOREKTAL KANSERDE DAHA DÜŞÜK MALİYETLERLE DAHA İLERİ TEDAVİ FOLFOX W & W/O CAPECITABINE VS. DOSE MANAGED FOLFOX (1) de Gramont, et al. J Clin Oncol 18:2938-2947, 2000; (2) Saltz, et al. J Clin Oncol 26: 2013-2019, 2008, Cassidy, et al. J Clin Oncol 26:2006-2012,2008 (3) Gamelin et al. ASCO GI, 2009, cost estimates from Meropol NJ, Schulman KA. Cost of Cancer Care: Issues and Implications J Clin Oncol 2007: 25; 180-186 and internal estimates.

12 TEDAVİ REJİMLERİ BAKIMINDAN HASTALARDA YÜKSEK DEĞİŞKENLİK Adapted from Wenstrup, R. et al,, Clinical Colorectal Cancer, 10(3). Sept 2011, 20.3-206

13 DOZ AYARLANMASI DAHA ÇOK HASTANIN HEDEF DÜZEYE GİRMESİNİ SAĞLIYOR Adapted from Wenstrup, R. et al,, Clinical Colorectal Cancer, 10(3). Sept 2011, 20.3-206

14 • DÜZELEN KL İ N İ K SONUÇLAR • AZALMI Ş TOKS İ S İ TE • DÜ Ş ÜK TEDAV İ MAL İ YETLER İ • ARTAN YA Ş AM KAL İ TES İ


"5-FLUOROURACIL DOZ YÖNET İ M İ May 17, 2011. 5-FU DOZ YÖNETİMİ • Yapılan bir çok çalışma, 5-FU içeren tedavi rejimlerinde etkisiz doz bulgusunun yaygın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları