Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5-FLUOROURACIL DOZ YÖNET İ M İ May 17, 2011. 5-FU DOZ YÖNETİMİ • Yapılan bir çok çalışma, 5-FU içeren tedavi rejimlerinde etkisiz doz bulgusunun yaygın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5-FLUOROURACIL DOZ YÖNET İ M İ May 17, 2011. 5-FU DOZ YÖNETİMİ • Yapılan bir çok çalışma, 5-FU içeren tedavi rejimlerinde etkisiz doz bulgusunun yaygın."— Sunum transkripti:

1 5-FLUOROURACIL DOZ YÖNET İ M İ May 17, 2011

2 5-FU DOZ YÖNETİMİ • Yapılan bir çok çalışma, 5-FU içeren tedavi rejimlerinde etkisiz doz bulgusunun yaygın karşılaşılan durum olduğunu gösteriyor • Bu çalışmalar ayrıca küçük fakat önemli bir grup olan aşırı doza maruz kalan hasta gruplarını da belirler • My5-FU tahlili; basit, pratik ve güvenilir bir kan testidir: onkoloji uzmanlarına 5-FU tedavisinde eş zamanlı olarak önemli bilgiler sağlar. • Bu bilgiler onkoloji uzmanlarına tedavi süresince hastaya özel en uygun dozun verilmesine yardımcı olur.

3 5-FU DOZ YÖNETİMİ • Klinik çalışmalar, hastaya doğru dozda ilaç vermenin çeşitli yararları olduğunu gösteriyor: – Klinik sonuçlarda düzelme – Toksisitede azalma – Tedavi maliyetlerinde düşme – Hastanın yaşam kalitesinde artma

4 5-FU DOZ YÖNETİMİ İÇİN KLİNİK GEREKÇELER Optimum 5-FU Terapötik Aralı ğ ı - 20 – 30 mg•h/L * * Haregewoin, et al ASCO GI Symposium, Abstr, 547.

5 GAMELIN FAZ III DOZ YOĞUNLUĞU A GRUBU (STANDART DOZ) VS. B GRUBU (AYARLANMıŞ DOZ) % 68 hastada doz artırımı ve % 17 hastada doz azaltımı gerekli Gamelin et. al. J Clin Oncol 26: , 2008.

6 GAMELIN FAZ III ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR Hayatta Kalma Cevap Toksisite Gamelin et. al. J Clin Oncol 26: , 2008.

7 % 50 doz artırımı gerekli ve % 30 doz azaltımı gerekli FOLFOX REJİMİ İLE HEDEF 5-FU DÜZEYINE ULAŞMAK IÇIN DOZ DÜZENLEMESI (25mg·h/L) E. Gamelin, et al, Proc Am Soc Clin Oncol-GI 2009:abstract 356, in preparation for publication.

8 GAMELIN FOLFOX ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR Cevap Toksisite Hayatta Kalma E. Gamelin, et al, Proc Am Soc Clin Oncol-GI 2009:abstract 356; in preparation for publication..

9 5-FU DOZ YÖNETIMI DERECE 3 VE 4 TOKSISITEYI ÖNEMLI DERECEDE AZALTIR* * Diyare, mukozite, nötropeni ve trombositopeniyi içerir. FOLFIRI sonuçları UGT1A1 irinotekan testi verilerini de içerir. Gamelin, et. al. J. Clin. Oncol. 2008, 26: ; E. Gamelin, et. al Am Soc Clin Oncol-GI 2009; Capitain et.al. Proc Am Soc Clin Oncol-GI 2008: abstract 429; Eloxatin™ package insert: [Sanofi-Aventis, August 2002]; Camptosar® package insert: [Pfizer, March 2005]..

10 KOLOREKTAL KANSERDE DAHA DÜŞÜK MALİYETLERLE DAHA İLERİ TEDAVİ FOLFOX DOZ YÖNETİMİ/SİZ (1) de Gramont, et. al. J Clin Oncol. 15:808-15, 1997; (2) de Gramont, et.al. J Clin Oncol 18: , 2000; (3) Saltz, et. al. J Clin Oncol 26: , 2008, Cassidy, et. al. J Clin Oncol 26: ,2008 ;(4) Gamelin et.al. ASCO GI, 2009,. Cost estimates from Meropol NJ, Schulman KA. Cost of Cancer Care: Issues and Implications J Clin Oncol 2007: 25; , Lokich et. al. Cancer 78:294-9, 1996 and internal estimates. 4

11 KOLOREKTAL KANSERDE DAHA DÜŞÜK MALİYETLERLE DAHA İLERİ TEDAVİ FOLFOX W & W/O CAPECITABINE VS. DOSE MANAGED FOLFOX (1) de Gramont, et al. J Clin Oncol 18: , 2000; (2) Saltz, et al. J Clin Oncol 26: , 2008, Cassidy, et al. J Clin Oncol 26: ,2008 (3) Gamelin et al. ASCO GI, 2009, cost estimates from Meropol NJ, Schulman KA. Cost of Cancer Care: Issues and Implications J Clin Oncol 2007: 25; and internal estimates.

12 TEDAVİ REJİMLERİ BAKIMINDAN HASTALARDA YÜKSEK DEĞİŞKENLİK Adapted from Wenstrup, R. et al,, Clinical Colorectal Cancer, 10(3). Sept 2011,

13 DOZ AYARLANMASI DAHA ÇOK HASTANIN HEDEF DÜZEYE GİRMESİNİ SAĞLIYOR Adapted from Wenstrup, R. et al,, Clinical Colorectal Cancer, 10(3). Sept 2011,

14 • DÜZELEN KL İ N İ K SONUÇLAR • AZALMI Ş TOKS İ S İ TE • DÜ Ş ÜK TEDAV İ MAL İ YETLER İ • ARTAN YA Ş AM KAL İ TES İ


"5-FLUOROURACIL DOZ YÖNET İ M İ May 17, 2011. 5-FU DOZ YÖNETİMİ • Yapılan bir çok çalışma, 5-FU içeren tedavi rejimlerinde etkisiz doz bulgusunun yaygın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları