Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ürolojide Uzmanlık Sonrası Doktora E ğ itiminin Yararları Yard. Doç. Dr. Hülya Gültekin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ab.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ürolojide Uzmanlık Sonrası Doktora E ğ itiminin Yararları Yard. Doç. Dr. Hülya Gültekin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ab.D."— Sunum transkripti:

1 Ürolojide Uzmanlık Sonrası Doktora E ğ itiminin Yararları Yard. Doç. Dr. Hülya Gültekin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ab.D.

2 •Zamanımız sınırlı ve değerli •Öğrenilecek çok fazla bilgi var •Niçin Farmakoloji Doktorası

3 •Öğrenmede itici güç “İhtiyaç” Daha fazla ilaç bilgisine, farmakoloji doktorasına ne kadar ihtiyacımız var?

4 ilaç komplikasyonları için çeşitli ülke İstatistik örnekleri; •İlaca bağlı yan tesirler/advers etkiler (ADRs) nedeniyle AB genelinde yılda 197.000 ölüm vakası bildirilmekte •ADRs yıllık 79 milyar avro maddi kayıp oluşturmakta İlaç yan tesirlerinin %17-70’i önlenebilir (Bir başka araştırmada %30-80)

5 İlaç yan tesirleri nedeniyle hastaneye yatışların, tüm hastane yatışlarına oranı; •Norveç %11.5 •Fransa %13.0 •İngiltere %16.0

6 •Bazı ülkelerde ilaca bağlı komplikasyonların tedavi maliyetleri, hastane bütçelerinin % 15-20’ini oluşturmakta (Bu oran tıbbi hataları içermiyor, sadece ADRs).

7 ABD •Her yıl 2.2 milyon kişi için ciddi ADRs bildirimi yapılmakta •Her yıl ADRs nedeniyle 100.000’den fazla kişi ölmekte Tezgah-üstü ilaçlar ve rapor edilmemiş vakalar da dikkate alınırsa yaklaşık 200.000 kişi Tüm ölüm nedenleri içinde 4-6. sırada yer almakta Tüm hastane ölümlerinin % 5’i

8 •ABD’de ADRs nedenli hastaneye yatışların, tüm hastane kabullerine oranı %3-12 Sağlık sistemine yıllık maliyeti ise 177 milyar dolar

9 •İstatistikler, bir Amerikalının reçetelenmiş ilaçlar nedeniyle ölme olasılığının, terör saldırısından ölme olasılığından % 16,400 kat daha fazla olduğunu göstermekte

10 •FDA, etkin ve güvenli olarak onayladığı, Vioxx’un, (Rofekoksib) 1999 ve 2003 yılları arasında, ABD’nde yaklaşık 28,000 kalp krizinden sorumlu olduğunu bildirdi •Piyasadan toplandığı yıl ABD’nde 2.5 milyon, tüm dünyada yaklaşık 80 milyon adet satılmış

11 •Araştırmalar, Amerika’daki analjezik nefropati sıklığının 100.000’de 4 olduğunu göstermekte •Kronik börek yetmezlikli olguların % 10’unda neden, analjezik nefropatisi.

12 •HMO (Health Maintenance Organization) madde bağımlılarının tedavisine harcadığından daha fazlasını ADRs tedavisine harcıyor •ADRs malpraktis ödemelerinde lider

13 •Gelişmekte olan ülkelerdeki veriler ne yazık ki sınırlı, ancak muhtemelen bu verilerden daha olumsuzlar.

14 ADRs niçin büyüyen bir sorun? •ABD’nde piyasaya yeni çıkan ilaç oranı; 1980 - % 3 1998 - % 60 •İlaç onay süresi 1993 - 27 ay 2001 - 14 ay

15 •İlaç şirketleri her yıl 314,000 “etkinlik” için doktorlara 2 milyar dolar harcıyor

16 İlaç - İlaç etkileşimleri •İlaç-ilaç etkileşimleri (DDIs) tanımlanmamış tıbbi hataların yaygın nedenlerinden biridir, •Size gelen prostat hipertrofili bir hasta, bir antihipertansif, statin, enzim inhibisyonu yapan bir makrolid antibiotik veya antianjinal bir ilaç kullanıyor olabilir, Zira istatistiklere göre; 65 yaş üstü kişilerin %90’ı haftada en az 1, % 40’ı 5 veya daha fazla, %12’si 10 ya da daha fazla ilaç kullanmakta

17 •Kanada’da 28,705 hastada yapılan bir araştırmada statin kullanan hastaların almayanlara göre, DDI nedeniyle hastaneye yatış sıklığının %25.9 daha fazla olduğu gösterilmiştir.

18 •DDI, tüm hastane yatışlarının kabaca % 2.8’i. •Bu da yaklaşık her yıl için 245,280 kişi ve sağlık sistemine maliyeti ise 1.3 milyar dolar demektir.

19 •Tıp fakültelerindeki farmakoloji eğitimi sorgulanmalı mı? Mezun olur olmaz örneğin üroloji ihtisasına başlamış bir hekimin ilaç bilgisi ne düzeyde? -Akılcı İlaç Kullanımı -Farmakoekonomi, “Sağlık Ekonomisi”

20 Ürologlara yönelik farmakoloji doktorasında; •Genel Farmakoloji •Antibiyotikler-Kemoterapötikler •Analjezik-Antiinflamatuarlar •Otonom Farmakoloji •Endokrin Farmakoloji •Farmakovijilans


"Ürolojide Uzmanlık Sonrası Doktora E ğ itiminin Yararları Yard. Doç. Dr. Hülya Gültekin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ab.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları