Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kronik Miyeloid Lösemi. Kronik Lösemiler •Kronik myeloid lösemi •Kronik lenfositik lösemi –vd kronik lenfoid lösemiler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kronik Miyeloid Lösemi. Kronik Lösemiler •Kronik myeloid lösemi •Kronik lenfositik lösemi –vd kronik lenfoid lösemiler."— Sunum transkripti:

1 Kronik Miyeloid Lösemi

2 Kronik Lösemiler •Kronik myeloid lösemi •Kronik lenfositik lösemi –vd kronik lenfoid lösemiler

3 Miyeloid Neoplaziler WHO Sınıflaması •Miyeloproliferatif neoplaziler(MPN) •Miyelodisplastik sendromlar (MDS) •Miyelodisplastik /Miyeloproliferatif neoplaziler –Kronik miyelomonositik lösemi(KMML) –Juvenil miyelomonositik lösemi(JMML) –Atipik Kr. Miyeloid Lösemi (BCR/ABL -) •Eozinofili ve PDGFRA/PDGFRB veya FGFR1 mutasyonlu miyeloid veya lenfoid neoplaziler •Akut miyeloid neoplaziler

4 •Kronik Miyeloid Lösemi (Bcr-abl +) •Kronik Nötrofilik Lösemi •Polisitemia Vera •Primer Miyelofibrozis •Esansiyel Trombositemi •Kronik Eozinofilik Lösemi •Mastositoz •Tanımlanamayan Miyeloproliferatif Hastalıklar Kronik Miyeloproliferatif Neoplaziler(MPN)

5 T üm lösemilerin yaklaşık %20’sini oluşturur. ≤ 2 / 100.000-yıl sıklıkta görülür. Görülme yaşı: Medyan 50-60 yaş Olguların < %10’u 5-25 yaş Erkek / Kadın oranı : 3 / 2 Kronik Myeloid Lösemi (KML) Epidemiyoloji:

6 Etyoloji •Radyasyon •Benzen ? •DNA Topoisomeraz II inhibitörleri •HLA - Cw 3, Cw 4 •t(9:22) (Sigara : hastalık seyrine etkili )

7 KML Klinik Gidişi Kronik faz Akselere faz Blastik faz İleri Evreler

8 Klinik Tablo •Hastalık seyri üç dönem içerir. Kronik / Hızlanmış / Akut I- Kronik dönem Semptomlar : •Semptomsuz* : % 20-45 •Halsizlik *: % 33-68 •Kilo kaybı*: % 17-24 •Karın dolgunluğu*: % 28-36 •Karın ağrısı: % 33 •Kolay morarma /kanama: % 21-35 •Diğer belirtiler : Kemik ağrıları, artralji, *Clinical Features of CMLMira Farquharson and Pat Shepherd in J.V. Melo · J.M. Goldman Hematologic Malignancies: Myeloproliferative Disorders Springer Berlin Heidelberg 2007

9 I- Kronik dönem Muayene bulguları •Splenomegali: % 60-95 (70) •Hepatomegali: % 45-50 •Sternal duyarlılık: % 78 •Purpura: % 27 •Retinal kanama: % 21 •1 cm’nin üzerinde lenfadenomegali : % 8 Olguların ≥ % 40’ında splenomegali alt kosta sınırını 10 cm’den daha fazla aşacak düzeydedir. Dalak lojunda ağrı dalak infarktını akla getirmelidir.

10 •Daha nadir olarak –Trombotik olaylar veya –Yüksek lökosit sayısına bağlı olarak “Lökostaz” belirtileri görülebilir. Ör : •akut MI, •priapismus, •görme bozuklukları, • venöz trombozlar, •serebrovasküler olaylar, •solunum güçlüğü, •göz dibi bulguları –Granülositik Sarkom : Ekstrameduller lösemik yerleşimler

11 Kronik Dönem Laboratuar Bulguları •Lökositoz : Artan hücreler myeloid dizi hücreleridir. (Nötrofilik lökositoz) •Anemi : Bazı olgularda orta düzeyde veya hafiftir. İleri evrelerde daha derin anemi olabilir. •Trombositler : Normal veya artmış. Fonksiyonel defektler gösterebilirler. •P Yayma: Myeloid dizinin tüm gelişme evreleri görülebilir,eritroblastlar sayıca az veya yoktur.

12 •Kemik iliği : –Hücreden zengin, –myeloid dizi aktivitesi artmış, –megakaryositler normal/artmış, –eritroid dizide görece azalma, –Myelofibroz (akselere evrede)

13 Kronik Dönem Laboratuar Bulguları •Lökosit alkalen fosfataz aktivitesi : O veya •Ph kromozomu + •BCR/ABL + •Serum ; Potasyum, ürik asid, LDH,TCI: •şeker :

14 Ayırıcı Tanı •Lökemoid reaksiyonlar •Polisitemia vera •Myelofibrozis •Kronik myelomonositik lösemi

15 Hastalık seyri Kronik dönem 1 - 5 yıl sürer ve klinik tablo giderek hızlanarak (hızlanmış dönem) akut blastik döneme geçer. Kronik Hızlanmış Blastik dönemler Hızlı dönemle birlikte sağkalım süresi 18 ay civarına iner. Giderek akut lösemiye dönüşür. Bu dönemde yaşam süresi < 3 ay. Tedavinin etkisi ile hastalık seyri değişir.

16 Hızlanmış (akselere) dönem ve akut blastik dönem Genel özellikler : •Ateş, kilo kaybı, kemik ağrıları, halsizlik ön plana çıkar •Tedaviye yanıt azalır, • Organomegali boyutları artar, LAP belirginleşebilir

17 Hızlanmış (akselere) dönem ve akut blastik dönem •Lökosit sayıları hızla artar, • Trombositopeni ya da trombositoz oluşur, •Yaymada daha fazla blast, bazofil ve eozinofil granülosit görülür. •Kemik iliğinde fibrozis ve/veya blast sayısında artış gözlenir. •İlave kromozom anomalileri saptanabilir. •Blast> %20

18 Hızlanmış (akselere) dönem ve akut blastik dönem Akselere dönemde ( Kemik iliği / kan ) •Blast sayısı : > % 15, •Blast + promyelosit sayısı : ≥ % 30 •Bazofil sayısı : ≥ % 20 Akut blastik dönemde ( Kemik iliği / kan ) •Blast sayısı ≥ % 30? (WHO > %20) Blastlar myeloid ( % 50 ), lenfoblastik ( % 20 -30 ) eritroid ( % 10 ), veya indiferansiye tipte olabilir.

19 • Normal KAN DEĞERLERİ ve Dalak Hematolojik Yanıt KML: TEDAVİ HEDEFLERİ • İyileşmiş / Normal Kİ Sitogenetiği Sitogenetik Yanıt • Azalmış / Yokolmuş p210 Moleküler Yanıt MRD

20 KML - Tedavi Kronik dönem : 1- Spesifik tedavi 2- Destek tedavisi •tirozin kinaz inhibitörleri –İmatinib Allopurinol –Dasatinib,Nilotinib •H.Kök hücre nakliHidratasyon İnterferon ( IFN ) IFN + ARA-C veya Hydroxyurea(HU) Busulfan Radyoterapi Lökoferez (lökostaz var ise) Akut blastik dönem : İmatinib veya Dasatinib -/+ Kemoterapi


"Kronik Miyeloid Lösemi. Kronik Lösemiler •Kronik myeloid lösemi •Kronik lenfositik lösemi –vd kronik lenfoid lösemiler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları