Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi"— Sunum transkripti:

1 Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi

2

3 Konular 1. Eğitim Sisteminin Genel Amaçları
2. Eğitim Sisteminin Temel İlkeleri 3. Eğitim Sisteminin Yapılandırılması 4. Okul Sisteminin Yapılandırılması 5. Okul Yönetimi, Seçim, Atama ve Yetiştirilmesi 6. Eğitim Finansmanı 7. Eğitim Denetimi 8. Öğretmen Yetiştirme

4

5

6

7 Türk Eğitim Sisteminin Temel İlkeleri
Genellik ve Eşitlik Okul ve Ailenin İşbirliği Demokrasi Eğitimi Süreklilik Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları Her Yerde Eğitim Bilimsellik Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği Yöneltme Laiklik Planlılık Eğitim Hakkı Karma Eğitim Fırsat ve İmkan Eşitliği

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Eğitim sisteminin yapılanması

18 TÜRK EĞITIM SISTEMININ ÖRGÜT YAPISI
Tarihsel Süreç İçinde Milli Eğitim Bakanlığı 'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar "Maarif Vekaleti", 2. 28 Aralık 1935'den 21 Eylül 1941 tarihîne kadar "Kültür Bakanlığı", 3. 22 Eylül 1941'den 9 Ekim 1946 tarihine kadar "Maarif Vekilliği", 4. 10 Ekim 1946'dan sonra "Millî Eğitim Bakanlığı", 'den sonra "Maarif Vekaleti", 6. 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra "Millî Eğitim Bakanlığı" adıyla çalışmalarını sürdürmüştür.

19

20 Okul sisteminin yapılanması
Örgün Eğitim Türk milli eğitim sistemi olmak üzere 12 yıllık zorunlu kademeli eğitim olarak üç kademeye ayrılmıştır. Birinci kademe 4 yıl süreli ilkokul ( ve 4. sınıf), ikinci kademe 4 yıl süreli ortaokul ( ve 8. sınıf) üçüncü kademe 4 yıl süreli lise ( ve 12. sınıf) olarak düzenlenmiştir. ilköğretim çağı 6-13 yaş olarak değiştirilmiş ve Eylül ayı sonu itibarıyla 5 yaşını doldurmuş, 6 yaşına girmiş ço­cuklarımızın ilköğretime başlamalarına fırsat verilmiştir.

21 Eğitimin finansmanı

22 Eğitimin finansman kaynakları şöyle özetlenebilir: • Konsolide bütçeden ayrılan kaynaklar, Genel bütçe + katma bütçe - hazine yardımları = konsolide bütçe • Öğrenci katkı payı (yüksek öğretim, 2547 sayılı Yasa gereğince), • Çıraklık ve Meslekî-Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonundan ayrılan kaynaklar (3308 sayılı Yasa gereğince), • Döner sermaye işletmelerinden sağlanan gelirler, • Birlik gelirleri (okul yaptırma, onarım ve öğrenci koruma dernekleri vb), • İl özel idareleri bütçesinden ayrılan kaynaklar, • Halk (kişi ve kuruluşlar) katkıları-bağışlar, • Dış ülke ve kuruluşlardan sağlanan krediler, burslar ve bağışlar.

23 Eğitimin denetimi İl Denetmeni Bakanlık Denetçisi

24 İl millî eğitim müdürlükleri bünyesinde, millî eğitim müdürüne bağlı olarak Eğitim Denetmenleri Başkanlığı oluşturulur. MADDE 41 – 

 İl millî eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Eğitim Denetmenleri Başkanlığında İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları istihdam edilir. İl eğitim denetmen yardımcıları, en az dört yıllık yüksek öğrenimi ve öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunan öğretmenler arasından yarışma sınavı ile mesleğe alınırlar. Bu görevde üç yıllık yetişme dönemini takiben yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar il eğitim denetmeni kadrolarına atanır.

25 İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcıları, ildeki her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütür

26 Yüksek Öğretimde Denetim

27 Öğretmen yetiştirme

28 3 yıllık İlköğretmen Okulları (1932–1933)
2 Yıllık Eğitim Enstitüleri (1974–1975) 3 Yıllık Eğitim Enstitüleri (1979–1980) 2 yıllık Eğitim Yüksekokulu (1983–1984) 4 yıllık Eğitim Yüksekokulu (1989–1990) Eğitim Fakültesi (1998–) 4 yıl


"Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları