Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE"— Sunum transkripti:

1 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE

2 Çağdaş Medeniyetler Seviyesine Ulaşmak
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE Çağdaş Medeniyetler Seviyesine Ulaşmak II. Dünya Savaşı’ ndan sonra ortaya çıkan yeni siyasi düzende Türkiye, dünyada barışın kalıcı hale gelmesi için Avrupa devletleri ile birlikte hareket etmiştir.

3 AVRUPA BİRLİĞİ’ NİN KURULUŞU
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ’ NİN KURULUŞU II. Dünya Savaşı sonrasında, Avrupalı devlet adamlarının Avrupa’ da kalıcı bir barış oluşturma çabaları hız kazanmıştır. 1951 yılında, Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda’ dan oluşan 6 üye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kuruldu. Böylece, savaşın ham maddeleri olan kömür ve çelik, barışın araçları oluyor; dünya tarihinde ilk defa devletler kendi iradeleri ile egemenliklerinin bir kısmını uluslararası bir kuruma devrediyordu.

4 AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU Bu 6 üye devlet, 1957’ de, iş gücü ile mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına dayanan bir ekonomik topluluk kurmaya karar verdiler. Böylece; kömür ve çeliğin yanı sıra diğer sektörlerde de ekonomik birliği kurmak amacıyla 1957’ de Avrupa Ekonomik Topluluğu kuruldu. Günümüzde Avrupa Birliği adını alan AET’ nin amacı, malların, iş gücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaştığı bir ortak pazarın kurulması ve siyasi bütünlüğe gidilmesiydi.

5 TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ Türkiye, 1959 yılında AET’ ye üyelik için başvurmuştur. Türkiye ile dört yıl süren ortaklık müzakereleri sonucunda, 1963 yılında Ankara Anlaşması imzalandı. Ankara Anlaşması, Türkiye’ nin AET’ ye dahil olması için hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve nihai dönem olmak üzere üç evre öngörmüştür.

6 TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ Bu geçiş dönemi, taraflara karşılıklı birtakım yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülüklerle gümrük vergilerinin kaldırılması ve ortak gümrük tarifelerinin uygulanması amaçlanmıştır. Ancak bu süreçte AET birçok taahhüdünü yerine getirmediği gibi ülkemizdeki siyasi ve ekonomik çalkantılar Türkiye’ nin üzerine düşen görevleri yerine getirmesine engel oldu.

7 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE
Süreçte yaşanan olumsuzluklara rağmen 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği Antlaşması ile taraflar arasında malların serbest dolaşımı ve ortak gümrük tarifelerinin uygulanması sağlanmıştır.

8 TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ Türkiye, 1997 yılında AB’ nin genişleme kapsamına alınmıştır. 1999 yılında yapılan Helsinki Zirvesi’ nde Türkiye’ ye adaylık statüsü tanınmıştır. 2005 yılında AB, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini başlatmıştır.

9 TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ AB’ ne üyelik yolunda kararlılığını her fırsatta ortaya koyan Türkiye, müzakerelerin açılması için ön şart olan siyasi kriterlerin karşılanmasına yönelik uyum yasası paketlerini Meclisten geçirmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ ni imzalamış olan Türkiye temel hak ve özgürlüklerin kapsamını genişleten kararlar almaya devam etmiştir.

10 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE
! SONUÇ 2007 yılında Avrupa Komisyonu Türkiye ile katılım müzakereleri ilerleme raporunu sunmuş ve sanayi, istatistik ve sağlığın korunması gibi konularda müzakereler açılmıştır. Türkiye, AB’ ye üyelik çerçevesinde müzakerelere devam etmektedir.


"T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları