Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük CUMHURİYETÇİLİK 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük CUMHURİYETÇİLİK 1."— Sunum transkripti:

1 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük CUMHURİYETÇİLİK 1

2 2 ATATÜRK İ LKELER İ

3 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük CUMHURİYETÇİLİK 3 CUMHURİYET NEDİR ? Halkın seçtiği temsilciler aracılığıyla yönetime katıldığı yönetim biçimidir. Bu devlet biçiminde egemenlik bir başka kişinin ya da kişilerin değil, ulusa aittir.

4 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük CUMHURİYETÇİLİK 4 YÖNET İ M Ş EK İ LLER İ N İ N HAK VE EGEMENL İ K KONUSUNDA KAR Ş ILA Ş TIRILMASI MONARŞİOLİGARŞİCUMHURİYET Tek KişideBelirli Bir GruptaHalkta Babadan OğulaBir Grubun SeçmesiHalkın Seçmesi Halkın Hakkı Yok Halkın Çoğunun Hakkı Yok Eşit Hakları Var

5 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük CUMHURİYETÇİLİK 5 29 Ekim 1923’ te Cumhuriyet’in ilan edilmesine kadar Türk tarihinde genel olarak bir hükümdar devleti tek başına yönetmiştir. Osmanlı Devleti’ nde 1876 ve 1908’ de hükümdarla birlikte meclisin yönetiminde yer aldığı meşrutiyet ilan edilmiştir. Halk, kısmen de olsa yönetime katılmıştır.

6 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük CUMHURİYETÇİLİK 6 Milli Mücadele’ nin en büyük amaçlarından biri de düşmanı yurttan attıktan sonra, halk egemenliğine dayalı bir yönetim kurmaktı. 1921 Anayasası’ nda savaş yıllarında hazırlanmasına rağmen «Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir» maddesi yer almıştır. Savaştan sonra saltanatın kaldırılması ve cumhuriyetin ilanı ile ulusal egemenlik tam olarak sağlanmıştır.

7 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük CUMHURİYETÇİLİK 7 CUMHURİYETÇİLİKLE İLGİLİ YAPILAN İNKILAPLAR TBMM’ nin açılması, Saltanatın kaldırılması, Halifeliğin kaldırılması, 1921 ve 1924 anayasalarının kabulü, Çok partili rejim denemeleri, Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması,

8 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük CUMHURİYETÇİLİK 8 CUMHURİYETÇİLİĞİN ÖZELLİKLERİ Cumhuriyetçiliğin olmazsa olmazı demokratik seçimlerdir. Seçilen idareciler, belirli bir süre için görevlidirler. Cumhuriyet yönetimi, 1924 Anayasası’ nın ilk üç maddesi arasında yer alır.

9 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük CUMHURİYETÇİLİK 9 CUMHURİYETÇİLİĞİN ÖZELLİKLERİ Devlet sınırları içinde yaşayan bütün bireylerin seçme ve seçilme hakkına sahip olmalarını öngörür. Hukuk ve sosyal devlet anlayışına dayanır. Mecliste farklı düşüncelerin temsil edilmesini öngördüğü için çok partili sistemi öngörür.

10 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük CUMHURİYETÇİLİK 10 CUMHURİYETÇİLİK İLİŞKİLİ OLDUĞU İLKELERTEMEL KAVRAMLARBÜTÜNLEYİCİ İLKESİ ULUSAL EGEMENLİK SEÇME VE SEÇİLME HAKKI SİYASİ PARTİLER HALKÇILIK MİLLİYETÇİLİK LAİKLİK MİLLİ EGEMENLİK

11 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük CUMHURİYETÇİLİK 11 CUMHURİYETÇİLİK İLKESİNİN DİĞER İLKELERLE İLİŞKİSİ Egemenlik hakkını eşit bir şekilde halka tanıdığı için Toplumun millet bilincine ulaşması ile oluşan bir yönetim olduğu için Akıl ve bilimi esas aldığı için Halkçılık Milliyetçilik Laiklik

12 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük CUMHURİYETÇİLİK Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hakimiyet öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur. Milletlerin esareti üzerine kurulmuş kurumlar her tarafta yıkılmak zorundadır. Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak ve ancak tam ve kesin anlamıyla milli egemenliğin kurulmuş bulunmasına bağlıdır. CUMHURİYETÇİLİK İLKESİNE ÖRNEK SÖZLER….. 12

13 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük CUMHURİYETÇİLİK CUMHURİYETİN KAZANDIRDIKLARI Ülkenin hanedan tarafından yönetilmesi uygulamasına son verilmiş, vatandaşlar devlet yönetimine eşit olarak katılma imkanı elde etmişlerdir. 13

14 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük CUMHURİYETÇİLİK Kadın ve erkeğin yönetime eşit katılımı sağlanarak geleceğe güvenle bakan bir toplum oluşturulmuştur. 14 CUMHURİYETİN KAZANDIRDIKLARI

15 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük CUMHURİYETÇİLİK Temel hak ve özgürlükler devlet güvencesi altına alınmıştır. 15 CUMHURİYETİN KAZANDIRDIKLARI

16 16 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük CUMHURİYETÇİLİK Herkesin kanun önünde eşitliği sağlanmış, kanunları uygulama görevi bağımsız mahkemelere verilmiştir. CUMHURİYETİN KAZANDIRDIKLARI

17 17 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük CUMHURİYETÇİLİK Atatürk, Cumhuriyet’ i koruma görevini gençlere vermiştir.

18 18 SONUÇ T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük CUMHURİYETÇİLİK Cumhuriyet, egemenliğin bir kişi veya gruba değil, kayıtsız şartsız millete ait olduğu yönetim biçimidir. Cumhuriyetçilik, diğer ilkelerle iç içedir. Cumhuriyet yönetimi, toplumun millet bilincine erişmesiyle ulaşılabilen bir yönetim olduğundan milliyetçidir. Egemenlik halka dayandığı için halkçıdır. Aklı ve bilimi esas aldığı için laik bir düzendir. Atatürk, demokrasinin en güzel uygulandığı yönetim şekli olarak cumhuriyeti görmüştür.


"T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük CUMHURİYETÇİLİK 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları