Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ortaçağ Avrupası’ Ortaçağ Avrupası’nda halk hangi sosyal sınıflara ayrılmıştır ? Köylüler Askerler Burjuvalar Din Adamları Soylular.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ortaçağ Avrupası’ Ortaçağ Avrupası’nda halk hangi sosyal sınıflara ayrılmıştır ? Köylüler Askerler Burjuvalar Din Adamları Soylular."— Sunum transkripti:

1

2

3 Ortaçağ Avrupası’ Ortaçağ Avrupası’nda halk hangi sosyal sınıflara ayrılmıştır ? Köylüler Askerler Burjuvalar Din Adamları Soylular

4 Osmanlı Devleti Osmanlı Devletinde Köleliğin olmamasının nedenleri nelerdir? göçebe. Türk Devletleri göçebe olduklarından sınıf ayrımı olması mümkün değildi, insanlar zaten göçebe olduğundan kendilerinden üstün bir kişiye hizmet etmektense gruptan ayrılmayı tercih edebilirlerdi. Bu yüzden göçebe toplumda herkes eşit haklara sahipti ve tüm mallar ortaktı. Türk geleneği bu anlayıştan geldiği için Osmanlı Devleti’nde de kölelik ve sınıf ayrımı görülmemiştir.. kutsal kitap Kuran'ın izin vermiyor İslam Devletlerinde sınıf ayrımı olmamasının sebebi ise; İslam Devletlerinin yönetim şeklini belirleyen kutsal kitap Kuran'ın böyle bir ayrıma izin vermiyor olmasıdır.

5 Osmanlı Toplumuidari açıdan Osmanlı Toplumu idari açıdan kaça ayrılır ? Osmanlı Toplumu Yönetilenler (Reaya) Yönetenler Saray Seyfiye Kalemiye İlmiye Padişah ve ailesidir Vezirler, Beylerbeyi, Sancakbeyleri Defterdar, Nişancı ve Reisülküttaplar Kazasker, Şeyhülislam, Müderrisler ve Kadılar

6 Osmanlı Toplumuidari açıdan Osmanlı Toplumu idari açıdan kaça ayrılır ? Osmanlı Toplumu Yönetilenler (Reaya) Yönetenler Saray Seyfiye Kalemiye İlmiye Padişah ve ailesidir Vezirler, Beylerbeyi, Sancakbeyleri Defterdar, Nişancı ve Reisülküttaplar Kazasker, Şeyhülislam, Müderrisler ve Kadılar

7 Osmanlı Toplumudini açıdan Osmanlı Toplumu dini açıdan kaça ayrılır ? Osmanlı Toplumu Müslümanlar Gayrimüslimler Yahudiler Hıristiyanlar Diğer Dinler Yahudiler Hıristiyanlar Diğer Dinler

8 Osmanlı Toplumu yerleşim durumuna göre Osmanlı Toplumu yerleşim durumuna göre kaça ayrılır ? Osmanlı Toplumu Ş ehirliler Köylüler Göçebeler Daha çok sanayi ve ticari faaliyetlerin görüşüldüğü, idari, siyasi, askeri ve dini teşkilatlanmanın yapıldığı yerleşim merkezleriydi. Buralarda yaşayanlara şehirliler denilirdi. Askeriler, tacirler, esnaf ve diğerleri bu grubu oluştururdu. Daha çok sanayi ve ticari faaliyetlerin görüşüldüğü, idari, siyasi, askeri ve dini teşkilatlanmanın yapıldığı yerleşim merkezleriydi. Buralarda yaşayanlara şehirliler denilirdi. Askeriler, tacirler, esnaf ve diğerleri bu grubu oluştururdu. Temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarım yapılan topraklar miri arazidir. Bu arazi “çiftlik” denilen bölümlere ayrılarak köylüye dağıtılırdı. Tımarlı sipahi, köylünün denetleyicisi durumundaydı. Köylerde yaşayanların bir kısmı devlete vergi vermez, buna karşılık devlete hizmet ederlerdi. Temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarım yapılan topraklar miri arazidir. Bu arazi “çiftlik” denilen bölümlere ayrılarak köylüye dağıtılırdı. Tımarlı sipahi, köylünün denetleyicisi durumundaydı. Köylerde yaşayanların bir kısmı devlete vergi vermez, buna karşılık devlete hizmet ederlerdi. Daha çok hayvancılıkla geçimini sağlayan göçebelere YÖRÜK adı verilmekteydi. Devlete ağnam adıyla hayvan vergisi öderlerdi. Devletle olan ilişkilerini “boy beyleri” düzenlerdi.

9 Osmanlı Toplumu

10 Soru-1 Aşağıdakilerden hangisi yönetenler Sınıfına dahil değildir? a) Usta b) Yeniçeri c) Kadıd) Nişancı

11 Soru-2 Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı toplum anlayışının temelinde yatan unsurlardan biri değildir ? A) İslam dininin kurallarına bağlılık esastır. B) İslam hukukunun koruyucusu siyasi otoritedir. C) İnsanların birbirlerine üstünlüğü vardır. D) Toplumun huzuru ve zenginliği, adaletin sağlanmasıyla gerçekleşir.

12 Soru-3 ilmiye mensuplarına verilen diğer isimler aşağıdakilerden hangisidir? A) Ehl-i örfB) Ümera C) Ehl-i ŞerD) Ehl-i kalem

13


"Ortaçağ Avrupası’ Ortaçağ Avrupası’nda halk hangi sosyal sınıflara ayrılmıştır ? Köylüler Askerler Burjuvalar Din Adamları Soylular." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları