Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Kronik (3 aydan uzun), penetrasyona veya cinsel doyuma izin vermeyen ereksiyon kusuru  Prevalans; 40-70 yaş arası %10-%52 (ortalama %30)  DM, sigara,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Kronik (3 aydan uzun), penetrasyona veya cinsel doyuma izin vermeyen ereksiyon kusuru  Prevalans; 40-70 yaş arası %10-%52 (ortalama %30)  DM, sigara,"— Sunum transkripti:

1

2  Kronik (3 aydan uzun), penetrasyona veya cinsel doyuma izin vermeyen ereksiyon kusuru  Prevalans; 40-70 yaş arası %10-%52 (ortalama %30)  DM, sigara, hiperkolesterolemi, KAH, kronik medikal hastalıklar risk oluşturur

3  %70 organik kökenli (ASKH)  Psikojenik  Nörolojik,, endokrin bozukluklar, ilaç yan etkileri  Travma, kavernozal hastalık (Peyronie)  Nadir: Pelvik çalma sendromu  Venöz kaçak-kavernozal venler  Penil AVM.. nadir venöz kaçak nedenleri  Mikst: arteryel-venöz hastalık  İatrojenik-İİA embolizasyonu-EVAR-%17

4

5  Fizik muayene-laboratuvar testler, erektil disfonksiyon testleri (IIEF, SHIM)  İlk tanısal yöntem: intrakavernozal enjeksiyon (papaverin-fentolamin) eşliğinde renkli Doppler US  Altın standart: pelvik DSA  Kavernoskopi  Kavernozografi-kavernozometri  Penil-brakial indeks

6  Medikal Tedavi: Fosfodiesteraz-5 inhibitörleri (Vardenafil, Sildenafil, Tadalafil..) › Hastaların 1/3’ ünde komorbid faktörler (DM, ateroskleroz) ve kompleks hastalık nedeniyle başarısız  Seksüel eğitim  İntrakavernöz enjeksiyonlar  İntraüretral (Alprostadil) enjeksiyonlar  Penil protez-cerrahi revaskülarizasyon

7  Oral medikal tedaviye yanıt yoksa  Cerrahi tedavi düşünülmüyor ve penil protez öncesi minimal invaziv (endovasküler) tedaviye şans vermek  Arteryel hastalıkta: rekanalizasyon/PTA/Stentleme/ilaç kaplı stent (2009 ZEN çalışması, 2012 LINC sunumu)  Veno-oklüziv hastalık: embolizasyon (antegrad-perkütan/retrograd-transfemoral)

8

9

10

11


" Kronik (3 aydan uzun), penetrasyona veya cinsel doyuma izin vermeyen ereksiyon kusuru  Prevalans; 40-70 yaş arası %10-%52 (ortalama %30)  DM, sigara," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları