Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EREKTİL DİSFONKSİYONDA ENDOVASKÜLER TEDAVİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EREKTİL DİSFONKSİYONDA ENDOVASKÜLER TEDAVİ"— Sunum transkripti:

1 EREKTİL DİSFONKSİYONDA ENDOVASKÜLER TEDAVİ
Dr. Mehmet Serkan GÜR Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Bölümü

2 Kronik (3 aydan uzun), penetrasyona veya cinsel doyuma izin vermeyen ereksiyon kusuru
Prevalans; yaş arası %10-%52 (ortalama %30) DM, sigara, hiperkolesterolemi, KAH, kronik medikal hastalıklar risk oluşturur

3 ETYOLOJİ %70 organik kökenli (ASKH) Psikojenik
Nörolojik,, endokrin bozukluklar, ilaç yan etkileri Travma, kavernozal hastalık (Peyronie) Nadir: Pelvik çalma sendromu Venöz kaçak-kavernozal venler Penil AVM.. nadir venöz kaçak nedenleri Mikst: arteryel-venöz hastalık İatrojenik-İİA embolizasyonu-EVAR-%17

4

5 TANI (vaskülojenik impotans)
Fizik muayene-laboratuvar testler, erektil disfonksiyon testleri (IIEF, SHIM) İlk tanısal yöntem: intrakavernozal enjeksiyon (papaverin-fentolamin) eşliğinde renkli Doppler US Altın standart: pelvik DSA Kavernoskopi Kavernozografi-kavernozometri Penil-brakial indeks

6 TEDAVİ Medikal Tedavi: Fosfodiesteraz-5 inhibitörleri (Vardenafil, Sildenafil, Tadalafil..) Hastaların 1/3’ ünde komorbid faktörler (DM, ateroskleroz) ve kompleks hastalık nedeniyle başarısız Seksüel eğitim İntrakavernöz enjeksiyonlar İntraüretral (Alprostadil) enjeksiyonlar Penil protez-cerrahi revaskülarizasyon

7 ENDOVASKÜLER TEDAVİ Oral medikal tedaviye yanıt yoksa
Cerrahi tedavi düşünülmüyor ve penil protez öncesi minimal invaziv (endovasküler) tedaviye şans vermek Arteryel hastalıkta: rekanalizasyon/PTA/Stentleme/ilaç kaplı stent (2009 ZEN çalışması, 2012 LINC sunumu) Veno-oklüziv hastalık: embolizasyon (antegrad-perkütan/retrograd-transfemoral)

8

9

10

11


"EREKTİL DİSFONKSİYONDA ENDOVASKÜLER TEDAVİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları