Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARI"— Sunum transkripti:

1 PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARI
Dr. Vural ÖZCAN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

2 PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARI
ARTER VEN LENF YARALANMALAR

3 Akut Tıkayıcı Arter Hastalıkları
Emboli Kronik zeminde akut tromboz Aort diseksiyonu Ağrı Solukluk Soğukluk Nabız (-) Parestezi Paralizi Siyanoz

4

5 Emboli -Embolektomi -Antikoagülan tedavi heparin -Emboli kaynağı
warfarin -Emboli kaynağı kardiyak (atriyal fibrilasyon) proksimal vasküler yatak

6 Kronik Zeminde Akut Tromboz
Antikoagülan Trombektomi Anjiyografi Cerrahi revaskülarizasyon Medikal

7

8 Aort Diseksiyonu Anamnez Fizik Muayene Bilgisayarlı Tomografi MR

9 Kronik Tıkayıcı Arteryel Hastalıklar
Asemptomatik / Uzun mesafe klodikan Kısa mesafe klodikan İstirahat ağrısı İyileşmeyen yara

10 Asemptomatik / Uzun Mesafe Klodikan Hastalar
Periferik nabızlar ( - ) Periferik nabızlar ( + ) Proksimal yatakta üfürüm ( + ) Medikal takip, anjiyografi ( ? ) Aspirin Pentoksifilin >> Silostazol Yürüme egzersizleri Risk faktörlerinin kaldırılması

11 Kısa Mesafe Klodikan Hastalar
Vasküler ağrı ( ? ) Anemnez Fizik muayene A / B indeks Anjiyografi Medikal Endovasküler Cerrahi

12 İstirahat Ağrısı / İyileşmeyen Yarası Olan Hastalar
Anjiografi Medikal Endovasküler Cerrahi revaskülarizasyon Hiperbarik oksijen Amputasyon

13 Distal Tip Arteryel Tıkayıcı Hastalıklar
Femoral ve Popliteal nabızlar ( + ) Vaskülitler Tromboanjiitis Obliterans ( Buerger Hastalığı ) Diyabetik Ayak

14 Burger Hastalığı Genç erkek hasta
Baldır tipi klodikasyon / istirahat ağrısı Sigara öyküsü Tedavi Cerrahi (?) : Revaskülarizasyon, Sempatektomi Medikal : Prostoglandin Antiagregan Sigara terki Yürüme egzersizleri - Amputasyon

15

16

17 Diyabetik Ayak Kapiller mikroanjiyopati
İyileşmeyen yaralar / Nekrotik parmaklar Ağrı - / +

18 Diyabetik Ayak Vasküler Muayene Distal nabız ( + )
Parmak amputasyonu Distal nabız ( - ), Popliteal nabız ( + ) Angiyografi ? >>> Revaskülarizasyon Amputasyon Distal nabız ( - ), Popliteal nabız ( - ) Anjiyografi >>> Revaskülarizasyon

19

20

21

22 Anevrizmatik Arter Hastalıkları
Fuziform Arter çapının 1.5 kat artması Sakküler Aterosklerotik İnfeksiyöz İnflamatuar ( Behçet Hastalığı )

23 Abdominal Aort Anevrizması
Asemptomatik Bası Tromboemboli Fistülizasyon Rüptür Ağrı Pulsatil kitle Hipotansiyon > Preşok > Şok

24

25 Abdominal Aort Anevrizması
Batın USG Bilgisayarlı tomografi ( torakoabdominal ) MR 4.5 – 5.5 cm: Yıllık rüptür şansı % 5 - 7 Takip : Hipertansiyonun kontrolü ve 6 ay ara ile BT Cerrahi 6 cm ve üzeri: Yıllık rüptür şansı > % 20 Cerrahi ve ya Endovasküler

26 Vazospastik Hastalıklar
Raynaud Hastalığı Klinik soğuk hassasiyeti fizik muayene normal soğuk, soluk / renkli, nemli Tedavi Medikal: Ca kanal blokeri + aspirin Cerrahi: Sempatektomi

27

28

29 Ekstrakranyal Serebrovasküler Hastalıklar
Karotis stenozu TİA, SVO, Amorozis fugas, Boyunda üfürüm -/+ Dopler USG DSA MR Angiografi Semptomatik: % 70 ve üzeri darlık Asemptomatik: % 80 ve üzeri darlık >>> Cerrahi

30 Periferik Damar Yaralanmaları
Kanama kontrolü ARTER VEN TURNİKE ? Vasküler devamlılığın sağlanması Vasküler yaralanma yoksa takip Psödoanevrizma A-V fistül

31 VENÖZ SİSTEM HASTALIKLARI
Venöz yetmezlik Tıkayıcı Hastalıklar Yüzeyel tromboflebit Derin ven trombozu Posttromboflebitik sendrom Varis

32 Derin Ven Trombozu Staz Duvar bozukluğu Koagülobilite Gebelik
Uzun süreli immobilizasyon Ekstremite travmaları …

33

34 VENÖZ HASTALIKLARDA KLİNİK
Renk değişikliği Venöz staz ülseri Sıcak mevsimde şiddetlenir KESİN TANI DOPLER USG Şişlik Ağırlık hissi Kaşıntı Ağrı Kramplar Damarların belirginleşmesi

35

36

37

38

39

40 Venöz Hastalıklarda Tedavi
CERRAHİ TEDAVİ Yüzeyel venlerin yok edilmesi - Striping - Skleroterapi , köpük - Laser , radyofrekans Köprü venlerinin yok edilmesi

41 DAFLON DOXİUM MODET VENDİOS VENORUTON VENOTREX ALFABETİK SIRA
VENOTROPİK İLAÇLAR DAFLON DOXİUM MODET VENDİOS VENORUTON VENOTREX ALFABETİK SIRA

42 Venöz Hastalıklarda Tedavi
AKUT TIKANMALAR Antikoagülan: Heparin, Coumadin Antibiyotik, özellikle yüzeyel tromboflebitte İstirahat (?) Mekanik Trombektomi

43 LENF SİSTEMİ HASTALIKLARI
Lenfanjit Postlenfanjitik lenfödem

44

45

46

47

48

49 Akut Lenfanjit TEDAVİ Antibiyotik Antienflamatuar
İstirahat, ekstremitenin elevasyonu Topikal buz, alkol, eau de guilard Enfeksiyon odağının tedavisi, mantar …

50 Kronik Lenfödem TEDAVİ Kompresyon varis çorabı Lenfödem masajı
kompresyon cihazı Lenfödem masajı

51 Acil Ayırıcı Tanı ACİL Akut arter tıkanması Soğuk ve soluk ÇOK ACİL
Solukluk Şiddetli ağrı ÇOK ACİL Soğuk ve mor Duyu ve motor kayıp HEPARİN VE HEMEN SEVK

52 Acil Ayırıcı Tanı ACİL DEĞİL SEMPTOMATİK TEDAVİ, HEPARİN VE SONRA SEVK
Venöz hastalıklar Lenfatik hastalıklar Şişlik Sıcaklık Ağrı SEMPTOMATİK TEDAVİ, HEPARİN VE SONRA SEVK

53 Yaralanmalar


"PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları