Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARI Dr. Vural ÖZCAN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARI Dr. Vural ÖZCAN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ."— Sunum transkripti:

1 PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARI Dr. Vural ÖZCAN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

2 PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARI ARTER VEN LENF YARALANMALAR

3 Akut Tıkayıcı Arter Hastalıkları Emboli Kronik zeminde akut tromboz Aort diseksiyonu »Ağrı »Solukluk »Soğukluk »Nabız (-) »Parestezi »Paralizi »Siyanoz

4

5 Emboli -Embolektomi -Antikoagülan tedavi heparin warfarin -Emboli kaynağı kardiyak (atriyal fibrilasyon) proksimal vasküler yatak

6 Kronik Zeminde Akut Tromboz Antikoagülan Trombektomi Anjiyografi –Cerrahi revaskülarizasyon –Medikal

7

8 Aort Diseksiyonu Anamnez Fizik Muayene Bilgisayarlı Tomografi MR

9 Kronik Tıkayıcı Arteryel Hastalıklar Asemptomatik / Uzun mesafe klodikan Kısa mesafe klodikan İstirahat ağrısı İyileşmeyen yara

10 Asemptomatik / Uzun Mesafe Klodikan Hastalar Periferik nabızlar ( - ) Periferik nabızlar ( + ) –Proksimal yatakta üfürüm ( + ) Medikal takip, anjiyografi ( ? ) –Aspirin –Pentoksifilin >> Silostazol –Yürüme egzersizleri –Risk faktörlerinin kaldırılması

11 Kısa Mesafe Klodikan Hastalar Kısa mesafe ( ? ) Vasküler ağrı ( ? ) –Anemnez –Fizik muayene –A / B indeks Anjiyografi –Medikal –Endovasküler –Cerrahi

12 İstirahat Ağrısı / İyileşmeyen Yarası Olan Hastalar Anjiografi –Medikal –Endovasküler –Cerrahi revaskülarizasyon –Hiperbarik oksijen –Amputasyon

13 Distal Tip Arteryel Tıkayıcı Hastalıklar Femoral ve Popliteal nabızlar ( + ) Vaskülitler –Tromboanjiitis Obliterans ( Buerger Hastalığı ) Diyabetik Ayak

14 Burger Hastalığı Genç erkek hasta Baldır tipi klodikasyon / istirahat ağrısı Sigara öyküsü Tedavi –Cerrahi (?) : Revaskülarizasyon, Sempatektomi –Medikal : Prostoglandin Antiagregan Sigara terki Yürüme egzersizleri - Amputasyon

15

16

17 Diyabetik Ayak Kapiller mikroanjiyopati İyileşmeyen yaralar / Nekrotik parmaklar Ağrı - / +

18 Diyabetik Ayak Vasküler Muayene Distal nabız ( + ) –Parmak amputasyonu Distal nabız ( - ), Popliteal nabız ( + ) –Angiyografi ? >>> Revaskülarizasyon –Amputasyon Distal nabız ( - ), Popliteal nabız ( - ) –Anjiyografi >>> Revaskülarizasyon –Amputasyon

19

20

21

22 Anevrizmatik Arter Hastalıkları Fuziform –Arter çapının 1.5 kat artması Sakküler Aterosklerotik İnfeksiyöz İnflamatuar ( Behçet Hastalığı )

23 Abdominal Aort Anevrizması Asemptomatik Bası Tromboemboli Fistülizasyon Rüptür –Ağrı –Pulsatil kitle –Hipotansiyon > Preşok > Şok

24

25 Abdominal Aort Anevrizması Batın USG Bilgisayarlı tomografi ( torakoabdominal ) MR 4.5 – 5.5 cm: Yıllık rüptür şansı % 5 - 7 –Takip : Hipertansiyonun kontrolü ve 6 ay ara ile BT –Cerrahi 6 cm ve üzeri: Yıllık rüptür şansı > % 20 –Cerrahi ve ya Endovasküler

26 Vazospastik Hastalıklar Raynaud Hastalığı Kliniksoğuk hassasiyeti fizik muayene normal soğuk, soluk / renkli, nemli Tedavi Medikal: Ca kanal blokeri + aspirin Cerrahi:Sempatektomi

27

28

29 Ekstrakranyal Serebrovasküler Hastalıklar Karotis stenozu TİA, SVO, Amorozis fugas, Boyunda üfürüm -/+ Dopler USG DSA MR Angiografi - - - - - –Semptomatik: % 70 ve üzeri darlık –Asemptomatik: % 80 ve üzeri darlık >>> Cerrahi

30 Periferik Damar Yaralanmaları Kanama kontrolü –ARTER –VEN –TURNİKE ? Vasküler devamlılığın sağlanması Vasküler yaralanma yoksa takip –Psödoanevrizma –A-V fistül

31 VENÖZ SİSTEM HASTALIKLARI Venöz yetmezlik Tıkayıcı Hastalıklar –Yüzeyel tromboflebit –Derin ven trombozu –Posttromboflebitik sendrom Varis

32 Derin Ven Trombozu Staz Duvar bozukluğu Koagülobilite Gebelik Uzun süreli immobilizasyon Ekstremite travmaları …

33

34 VENÖZ HASTALIKLARDA KLİNİK Şişlik Ağırlık hissi Kaşıntı Ağrı Kramplar Damarların belirginleşmesi Renk değişikliği Venöz staz ülseri Sıcak mevsimde şiddetlenir KESİN TANI DOPLER USG

35

36

37

38

39

40 Venöz Hastalıklarda Tedavi CERRAHİ TEDAVİ Yüzeyel venlerin yok edilmesi - Striping - Skleroterapi, köpük - Laser, radyofrekans Köprü venlerinin yok edilmesi

41 VENOTROPİK İLAÇLAR DAFLON DOXİUM MODET VENDİOS VENORUTON VENOTREX ALFABETİK SIRA

42 Venöz Hastalıklarda Tedavi AKUT TIKANMALAR Antikoagülan: Heparin, Coumadin Antibiyotik, özellikle yüzeyel tromboflebitte İstirahat (?) Mekanik Trombektomi

43 LENF SİSTEMİ HASTALIKLARI Lenfanjit Postlenfanjitik lenfödem

44

45

46

47

48

49 Akut Lenfanjit TEDAVİ –Antibiyotik –Antienflamatuar –İstirahat, ekstremitenin elevasyonu –Topikal buz, alkol, eau de guilard –Enfeksiyon odağının tedavisi, mantar …

50 Kronik Lenfödem TEDAVİ Kompresyon varis çorabı kompresyon cihazı Lenfödem masajı

51 Acil Ayırıcı Tanı –ACİL Akut arter tıkanması Soğuk ve soluk Solukluk Şiddetli ağrı –ÇOK ACİL Soğuk ve mor Duyu ve motor kayıp HEPARİN VE HEMEN SEVK

52 Acil Ayırıcı Tanı –ACİL DEĞİL Venöz hastalıklar Lenfatik hastalıklar Şişlik Sıcaklık Ağrı SEMPTOMATİK TEDAVİ, HEPARİN VE SONRA SEVK

53 Yaralanmalar


"PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARI Dr. Vural ÖZCAN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları