Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERKEKLERDE SEKSÜEL DİSFONKSİYON VE TEDAVİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERKEKLERDE SEKSÜEL DİSFONKSİYON VE TEDAVİSİ"— Sunum transkripti:

1 ERKEKLERDE SEKSÜEL DİSFONKSİYON VE TEDAVİSİ
Dr. Murat Uğraş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

2 ERKEK SEKSÜEL HASTALIKLARI
CİNSEL İSTEK (LİBİDO) KAYBI EREKTİL DİSFONKSİYON JEKÜLASYON BOZUKLUKLARI CİNSEL TATMİN (ORGAZM) BOZUKLUKLARI

3 EREKTİL DİSFONKSİYON Tanım:
Vajinal penetrasyona uygun rijiditede ereksiyonun sağlanamaması veya sürdürülememesi

4

5 Ders planı: Anatomi ve ereksiyon fizyolojisi Etiyoloji Tanı Tedavi

6 Corpus cavernosum (kavernöz cisim)
İki adet Ereksiyonu sağlar Damar, laküner (göllenme) alan ve sinir Corpus spongiosum (süngersi cisim) Tek Üretra

7 Ereksiyon fizyolojisi
Ereksiyon, laküner alanda kanın göllenmesi sonucu flask (gevşek) durumdaki penisin rigid (sert) hale gelmesidir. Boy uzaması ve çap artışı olur.

8 Ereksiyonun fizyolojik temeli kas gevşemesidir.
Bu gevşeme laküner alana kanın gelişini artırır geri dönüşünü azaltır göllenmesini sağlar Net sonuç penis ereksiyonudur.

9 Normal bir ereksiyon için:
Penis arter ve venleri Kavernosal cisimler ve laküner alanlar Penise gelen sinirler normal fonksiyon görmelidir.

10 Erektil disfonksiyon etiyolojisi Risk faktörleri:
Damarsal etkenler: Sigara Miyokard infarktüsü Koroner cerrahi Serebrovasküler olay Hipertansiyon Periferik damar hast. Hiperlipidemi

11 Risk faktörleri: Metabolik etkenler Diabetes mellitus Alkolizm
Böbrek yetmezliği Tirotoksikoz Hipotiroidi Depresyon Alkolizm Kronik karaciğer hast. Hipogonadizm Adrenal bozuklukları Hiperprolaktinemi

12 Risk faktörleri: Nörolojik hastalıklar Multiple sclerosis
Multiple sistem atrofisi Spinal kord yaralanmaları Parkinson hast.

13 Etiyoloji: Yaşlılık Testosteron eksikliği (santral veya ilaç)
Pelvik cerrahi Peyronie hast. Vitamin eksikliği İlaçlar Psikojenik

14 Erektil disfonksiyon epidemiyolojisi
40-70 yaş arası erkeklerin yaklaşık yarısında çeşitli derecelerde 4. dekad erkeklerin %50 si en az bir kez medikal tedavi denemiş, %27’si cinsel birleşme için medikal desteği tercih ediyor. 40 yaşındaki erkeklerin %5’inde tam 70 yaşındaki erkeklerin %17’sinde tam

15 Erektil disfonksiyon tanısı
Öykü Ereksiyona yönelik Sistemik hast. yönelik Fizik muayene Rutin incelemeler CBC Kan biyokimyası İdrar tetkiki Testosteron FSH T3-T4-TSH Prolaktin NPT Doppler USG

16 Diagnostik vazodilatatör enjeksiyonu
Papaverin, fentolamin, PGE1 Dinamik infüzyon kavernozometri, kavernozografi Venöz kaçak tanısı Fonksiyonel selektif farmakopudental anjiografi Arteriel yetmezlik tanısı

17 TEDAVİ

18 Erektil disfonksiyon tedavisi
Eşlik eden hastalıkların giderilmesi veya regülasyonu Psikojenik faktörlerin giderilmesi İlaçla tedavi Yardımcı aletler Cerrahi tedavi

19 Eşlik eden hastalıkların giderilmesi veya regülasyonu
Diyabet Hipertansiyon Obesite Kan lipidleri Egzersiz Sigara Alkol

20 Psikojenik faktörlerin giderilmesi
Sorunun net olarak anlaşılması Cinsel davranışın yeniden öğrenilmesi-doğru cinsel teknik Endişelerin giderilmesi İletişimin artırılması Başarının betimlenmesi Cinsel tercih

21 İlaçla tedavi Oral ilaçlar 2. Transdermal ve transüretral ilaçlar
Alfa adrenoseptör blokerleri Dopamin agonistleri Seratonin agonistleri Fosfodiesteraz tip 5 enzim inhibitörleri 2. Transdermal ve transüretral ilaçlar 3. İntrakorporeal ilaçlar

22 Alfa adrenoseptör blokerleri
Kavernozal arterlerin (NANC reseptörler üzerinden) dilatasyonu, kan akımının artışı Yohimbin Fentolamine Psikojenik ve hafif arteriel ED üzerinde %60 etkili Yan etki: Başağrısı, çarpıntı, düşünce bulanıklığı, hipotansiyon

23 Dopamin agonistleri Dopaminerjik reseptörler üzerinden parasempatik aktivasyon ve kavernöz kas dilatasyonu Apomorfin Hafif arteriel ve psikojenik ED %70 etkili Yan etki: Bulantı-kusma, ortostatik hipotansiyon

24 Seratonin agonistleri
Periferik sempatolitik etki ile vazodilatasyon Trazodone Başarı ??? Yan etki: Bulantı-kusma, hipotansiyon

25 Fosfodiesteraz (PDE) tip 5 enzim inhibitörleri
Hücre içinde cGMP artışı ile düz kas dilatasyonu yaratır. cGMP’yi yıkan PDE5 enzimini inhibe eder. Sildenafil Tadalafil Vardenafil

26 Sildenafil: 14-60 dk 2-6 sa Vazojenik, psikojenik ve nörojenik ED
Yan etki: ateş basması, başağrısı, renkli görmede bozulma, hipotansiyon, priapizm Nitratlarla kontrendike

27 Tadalafil: 1-4 sa 4-36 sa Vazojenik, psikojenik ve nörojenik ED
Yan etki: Başağrısı, dispepsi, priapizm Nitratlarla kontrendike

28 Vardenafil: 30-60 dk 2-8 sa Vazojenik, psikojenik ve nörojenik ED
Yan etki: Ateş basması, baş ağrısı, hipotansiyon, EKG’de QT uzaması Nitratlarla kontrendike

29 Transdermal ve transüretral ilaçlar
Transdermal uygulamada etkinlik çok farklı, ancak transüretaral uygulama iyi sonuç PGE1, Papaverine Doğrudan vazodilatatör etki, PDE inhibisyonu 5-15 dk 30-60 dk Yan etki: Mekanik, priapizm

30 İntrakorporeal ilaçlar
Nonselektif PDE inhibitörü: Papaverine Alfa adrenoseptör agonisti: fentolamine Direkt vazodilatatör: PGE1 VIP Ağrı, priapizm Steril cerrahi işlem Sosyal açıdan uygun?

31 Yardımcı cihazlar Vakum (negatif basınç)
Lastik bandaj (kanın geri dönüşünün engellenmesi) Çok dikkatli öğretilmeli Sık kullanılmamalı Hijyene dikkat edilmeli

32 Cerrahi: Damar cerrahisi Sinir cerrahisi Yardımcı alet cerrahisi


"ERKEKLERDE SEKSÜEL DİSFONKSİYON VE TEDAVİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları