Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kezban ÖZMEN SÜNER, Ali Nihat ANNAKKAYA, Ümran TORU, Talha DUMLU, Öner BALBAY, Peri ARBAK, Leyla YILMAZ AYDIN, Hasan SÜNER Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kezban ÖZMEN SÜNER, Ali Nihat ANNAKKAYA, Ümran TORU, Talha DUMLU, Öner BALBAY, Peri ARBAK, Leyla YILMAZ AYDIN, Hasan SÜNER Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 Kezban ÖZMEN SÜNER, Ali Nihat ANNAKKAYA, Ümran TORU, Talha DUMLU, Öner BALBAY, Peri ARBAK, Leyla YILMAZ AYDIN, Hasan SÜNER Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

2 ERS 2010 Barselona Kongre sponsorluğu dışında (Bir ticari kuruluşta çalışma, mal ortaklığı Danışmanlık, danışma kurulu üyeliği, uzman tanıklık Yazarlık, editörlük, moderatörlük, konuşma ücretleri Bağışlar (Araştırma-eğitim-cihaz) Herhangi bir ilaç ve medikal firmayla çıkar ilişkim bulunmamaktadır

3 Giriş ve Amaç Yapılan birçok çalışmada Obstüriktif Uyku Apne Sendromu’nun (OSAS) kardiyovasküler hastalıklar için bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir Ancak OSAS ile venöz tromboemboli (VTE) arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çalışmalar yetersizdir Bu çalışmada, Pulmoner Emboli (PE) tanısı alan hastalarda OSAS sıklığını polisomnografik olarak ortaya koyup OSAS varlığının PE için bir risk faktörü olabileceğini klinisyenlerin dikkatine sunmak amaçlanmıştır.

4 Materyal ve Metot Çalışma Grubu: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde Kasım 2009 – Aralık 2010 tarihleri arasında PE tanısı alan ardışık 50 hasta prospektif olarak OSAS varlığı yönünden değerlendirmeye alındı. Polisomnografi (PSG) yapılan 30 PTE olgusu çalışma grubu olarak belirlendi.

5 Şekil -1 Çalışma Akış Şeması

6

7 Olgularin değerlendirilmesi: Hastalar AHİ’lerine göre OSAS yok (AHİ < 5) Hafif OSAS (AHİ 5-15) Orta OSAS (AHİ 16-30) Ağır OSAS (AHİ>30) olarak gruplandırıldı.

8 Venöz Tromboemboli Majör Risk Faktörleri Cerrahi Majör abdominal / pelvik cerrahi Kalça / diz protezi Postoperatif yoğun bakım Kadın Doğum Gebelik ve postpartum dönem Alt Ekstremite Problemleri Kırık / travma Felç / spinal kord yaralanmaları Malignite Abdominal / pelvik İleri evre / metastatik KT uygulaması İmmobilite > 3 gün PTE olguları majör risk faktörü olup olmamasına göre iki gruba ayrıldı.

9 Bulgular 28-85 yaşları arasında (61±15, ortalama±SD) 14 kadın 16 erkek Toplam 30 olgu çalışmaya dahil oldu

10

11

12

13 Majör PTE risk faktörü yok n=20 Majör PTE risk faktörü var n=10 Ortalama (SEM) P değeri Yaş (yıl)65 (2,9)52 (4,8)0,015 Kilo (kg)81,1 (3,1)87,9 (5,3)0,025 VKİ (kg/m2)29,4 (1,2)30,8 (2,1)0,542 BUN (mg/dl)21,2 (1,7)14,10 (2,4)0,023 Hgb (g/dl)12,7 (0,3)11,8 (0,5)0,109 Htc (%)38,6 (0,9)36,0 (1,1)0,108 AHİ14,8 (3,7)21,3 (12,4)0,525 Desatürasyon indexi12,2 (3,1)13,7 (6,8)0,829 Satürasyon <90 oranı (%)10 (3)8 (4)0,664 Uyku etkinliği (%)79,6 (3,0)74,9 (3,7)0,351 PSG’de horlama (%)52 (22,6)28 (7,1)0,472 Kalp Hızı indeksi25,0 (9,26)34,6 (21,6)0,640 Aritmi indeksi120,6 (50,8)40,4 (26,7)0,294 En uzun desatürasyon (sn)86 (7,1 )76,0 (9,3)0,414

14

15 Majör PTE risk faktörü yok Majör PTE risk faktörü var n=20n=10P değeri Cins(kadın/erkek)9/11 (%45)5/5 (%50)0,796 Sigara5/20 (%25)1/10 (%10)0,663 Alkol1/20 (%5)-0,667 OSAS varlığı14/20 (%70)3/10 (%30)0,045

16

17 Eşlik eden hastalık Majör PTE risk faktörü yok Majör PTE risk faktörü var n=20n=10P değeri DM2/20 (%10)3 /10 (%30)0,300 Hiperkolesterolemi1/20 (%5)-0,567 HT7/20 (%35)4/10 (%40)0,548 KKY4/20 (%20)1/10 (%10 )0,640 KOAH5/20 (%25)1/10 (%10 )0,633 Astım1/20 (%5)-0,667 Hipotiroidi1/20 (%5)-0,667

18 İlaç Kullanımı Majör PTE risk faktörü yok Majör PTE risk faktörü var n=20n=10P değeri ACE inhibitörü kullanımı5/20 (%25)1/10 (%10)0,663 B-bloker kullanımı--- Ca-Kanal blokeri kullanımı2/20 (%10)-0,540 Diüretik kullanımı3/20 (%15)1/10 (%10)0,571 ASA kullanımı5/20 (%25)1/10 (%10)0,633

19 OSAS Semptomları Majör PTE risk faktörü yok Majör PTE risk faktörü var n=20n=10P değeri Horlama varlığı10 /20 (%50)7/10 (%70)0,297 Habitual horlama 10 /20 (%50)7/10 (%70)0,440 Tanıklı Apne2/20 (%10)2/10 (%20)0,584 Gündüz uykululuk hali2/20 (%10 )2/10 (%20 )0,584

20 Majör PTE risk faktörü Lojistik regresyon YOK n=20 VAR n=10 P değeri B Yaş (yıl) ort (SEM)65 (2,9)52 (4,8)0,015 a 0,0250,634 Kilo (kg) ort (SEM)81,1 (3,1)87,9 (5,3)0,025 a 0,1600,056 BUN (mg/dl) ort (SEM)21,2 (1,7)14,10 (2,4)0,023 a -0,3190,070 OSAS varlığı (n)14/20 (%70)3/10 (%30)0,045 b 3,9340,049 c a Student t test; b ki kare test; c Lojistik regresyon analizi

21 Sonuç PTE’si olan olgularda OSAS oranları toplumdan çok daha yüksek oranda bulundu Üstelik klinik önemi olan orta ve ağır OSAS olgu oranı da toplumdan 5 kat yüksekti

22 Sonuç Mevcut bulgular OSAS’nın PE için bir risk faktörü olabileceğini düşündürmektedir Bu konuda daha kapsamlı çalışmalara gereksinim vardır

23 Teşekkürler… Dr. Kezban ÖZMEN SÜNER

24 OSAS YOK n:13 OSAS VAR n:17 P değeri Yaş56(5)65(3)0,145 Kilo (kg)78(3,7)87(3,6)0,084 BMI(kg/m2)28,5(1,1)30,9(1,7)0,265 BUN (mg/dl)16,4(2,4)20,3(1,9)0,222 Hgb (g/dl)12,0(0,4)12,8 (0,3)0,127 Htc(%)36,438,8(1,1)0,139 AHİ indexi2,9(0,3)27,7(7,4)0,004* Desatürasyon indexi 3,6(1,2)19,7(4,6)0,003* Satürasyon <90 oranı 1,8(0,9)19,7(4,6)0,001* Uyku etkinliği %79(3)77(3,5)0,733 PTT indexi29,4(8,9)20,8(3,1)0,387 Horlama %24(7)59(26)0,270

25 OSAS yok OSAS var n=13n=17P değeri Cins (kadın/erkek)7/13 (%53,8)7/17 (%41,2)0,491 Sigara1/13 (%7,7) 5/17 (%29,4)0,154 Alkol 1/13 (%7,7)- (-)0,433 PE risk faktörü 7/13 (%53,8)3/17 (%17,6)0,045 OSAS Semptomları varlığı Horlama* 5/13 (%38,5)12/17 (%70,6)0,078 Tanıklı Apne- 4/17 (%23,5)0,113 Gündüz uykululuk hali**- 4/17 (%20)0,113 İlaç Kullanımı ACE inhibitörü***2/13 (%15,4)4/17 (%23,5)0,672 B-bloker--- Ca-Kanal blokeri 1/13 (%7,7) 1/17 (5,9)0,687 Diüretik 1/13(%7,7)3/17 (%18,8)0,606 ASA (aspirin)- 6/17 (%35,3)0,024 Eşlik eden hastalık Diabetes Mellitus2/13(%46,2)2 /17 (%11,8)0,491 Hiperkolesterolemi- 1/17 (%5,9)0,567 Hipertansiyon3/13 (%23,1)8/17 (%47,1)0,259 Kalp yetmezliği 1/13 (%7,7)4/17 (%23,5)0,355 KOAH1 /13 (%7,7) 5/17 (%29,4)0,196 Astım1/13 (%7,7)- Hipotiroidi- 1/17 (%5,9)0,567


"Kezban ÖZMEN SÜNER, Ali Nihat ANNAKKAYA, Ümran TORU, Talha DUMLU, Öner BALBAY, Peri ARBAK, Leyla YILMAZ AYDIN, Hasan SÜNER Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları