Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ventilasyon Modları Ali GÜNERLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD İZMİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ventilasyon Modları Ali GÜNERLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD İZMİR."— Sunum transkripti:

1 Ventilasyon Modları Ali GÜNERLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD İZMİR

2 Mekanik Ventilasyonun Klinik Amaçları Akc. Gaz değişiminin desteklenmesi Alveoler ventilasyonun, PaCO2 ve pH’ın normalize edilmesi Arterial oksijenizasyonun hedeflenen değerlere ( PaO2: 60 mmHg, SaO2: %90 ) getirilmesi. Akciğer volümünün arttırılması Atelektatik alanların açılması Akciğer kompliansının iyileştirilmesi

3 KLİNİK HEDEFLER Hipokseminin düzeltilmesi Akut respiratuvar asidozun düzeltilmesi Solunum distresinin giderilmesi Atelektazi oluşumuna engel olmak varsa atelektatik alanların açılmasını sağlamak Solunum kaslarının yorulmasına engel olmak Oksijen tüketiminin azaltılması Toraks deformitesi ve travmalarında göğüs duvarının stabilitesinin sağlanması

4 Mekanik Ventilasyonla ilişkili sorunlar Hemodinamik etkiler Ventilatörle ilişkili Akc hasarı Oksijen toksisitesi Ventilatörle ilişkili pnömoni Hastanın huzursuzluğu veya ventilatör ile uyumsuzluk Aşırı sedasyon gereksinimi

5 Mekanik Ventilasyonda Hedefler Yeterli gaz değişiminin sağlanması Solunum işinin azaltılması Akciğer hasarından kaçınılması - Low lung pressure and High PEEP Amato, AJRCCM 1995;152:1835-1846 Amato, NEJM 1998; 338:347-354 “Minimizing cyclic parenchymal stretch”

6 MOD Nedir? Mekanik Ventilasyon pratiğinde inspirasyonun başlama şekli genel olarak MOD olarak isimlendirilir. Kontrollü Mod ( Kontrollü ventilasyon ) Asiste Mod ( Asiste ventilasyon )

7 Kontrollü ventilasyon Açık döngü ( open- loop ) Kapalı döngü ( closed- loop )

8 GELENEKSEL CMV AV A/C Ventilasyon IMV, SIMV MMV CPAP PSV ALTERNATİF YÖNTEMLER PRVC *VS APRV *P aug BİPAP * DuoPAP PAV *ASV HFJV IRV ILV Kontrollü Hipoventilasyon ( Permissive Hipercapni) Parsiyel Likit Ventilasyon ( Perfluorakarbonlar ) İnhale Nitrik Oksit (NO) ile MV Açık Akciğer Stratejisi

9 CMV ASV SIMV MMV BIPAP CPAP SPONT PCV VCV APRV PLV PS ASB DuoPAP PRVC VAPS PAV Yeni modlar? Auto Mode AutoFlow APV VS

10 Asiste ventilasyon modları  PC  PS  BiPAP/BiLevel/ DuoPAP  APRV  Volume Asst/Control  Volume SIMV  PRVC/AutoFlow/ APV  VS  VAPS/ Pres Aug Basınç sabit Asiste Ventilasyon Volüm sabit Asiste Ventilasyon PAV? ASV

11 Kapalı döngü ( closed- loop ) modlar 1. Mandatory ( minimum ) minute ventilasyon ( zorunlu/minimum dakika ventilasyonu ( MMV ) 2. Basınç hedefli ( kontrollü ) ve her solukta volüm garantili ventilasyon a. Pressure augmentation ( P aug ) (Basınç arttırımı ) b.Volume assured pressure support ( VAPS ) Volüm garantili basınç desteği 3. Basınç hedefli ( kontrollü ) ve belli bir periyodda/ birden fazla solukta volüm garantili ventilasyon a.Pressure regulated volume control (basınç ayarlı volüm kontrol) ( PRVC ) b. Volume support ( Volüm desteği ) ( VS ) c. Autoflow 4. Proportional assist ventilation ( PAV ) ( Orantılı yardımlı ventilasyon ) 5. Adaptive Support Ventilation ( ASV ) ( Uyumlu Destek Ventilasyonu )

12 Kapalı döngü modların özellikleri Her hastaya uygulanabilmeli Ventilasyon tedavisinin herhangi bir safhasında ( kontollü ve asiste ventilasyon ) uygulanabilmeli Kullanımı kolay, kullanıcının ayarlayacağı parametre sayısı az olmalı, Kullanıcı tarafından ayarlanacak parametreler fizyolojik hedefler ve kapalı döngü sisteminin çalışma limitleri olmalı, Hastanın solunum sistemi fonksiyonu her solukta monitorize edilmeli ve otomatik olarak analiz edilmeli, Sistem monitorize ettiği parametrelerdeki değişikliklere göre kullanıcı tarafından ayarlanılan fizyolojik hedefleri de gözeterek mekanik desteğe ait özellikleri her solukta ve otomatik olarak değiştirebilmelidir.

13 Kapalı döngü kontrolü için metodlar Soluklar arası ( inter-breath ) bir önceki solukta monitorize edilen parametreye göre takip eden soluklarda değişiklik yapmak Soluk içi ( intra-breath ) soluk verilirken monitorize edilen parametrelere göre soluğun ayarlanmasıdır.

14 En Sık Kullanılan Ventilasyon Modları Esteban 1992 Esteban 1996 Esteban 1998 Asist kontrol % 55% 47% 53 PCV% 1-% 5 SIMV% 26% 6% 8 SIMV + PS% 8% 25% 15 PS% 8% 15% 4

15 PCV26 (37.7 %) VCV19 (27.5 %) PRVC13 (18.8 %) SIMV ± PS8 (11.5 %) BIPAP2 (2.9 %) CPAP1 (1.4 %) Türkiye’de 13 YB (2003) 69 ARDS hastası En Sık Kullanılan Ventilasyon Modları

16 Ventilasyon Modları Ventilasyon modları genel olarak –Göğüs içinde oluşan basınç şekline Pozitif basınçlı ventilasyon Negatif basınçlı ventilasyon –Hasta ventilatör bağlantısına Noninvazif ventilasyon İnvazif ventilasyon –İnspirasyon akımının başlama şekline –İnspirasyon akımının hedefine –İnspirasyondan ekspirasyona geçiş şekline göre isimlendirilir

17 Noninvazif Ventilasyon Avantajları İntübasyona bağlı komplikasyonlar   MV süresi ve  yatış  Mortalite Hasta konforu Sedasyon gereksinimi  Aralıklı kullanım Kontrendikasyonları CPR uygulaması Solunum arresti Ciddi hemodinamik bozukluk GKS< 8 Status astmatikus Status epileptikus İki yada daha çok organ yetersizliği Trakeostomi/yüz deformitesi olan hastalar Oronazal/üst GİS cerrahisi, üst GİS kanaması Dolaşım şoku

18 İnspirasyonu ventilatör başlatır –Zaman tetikli (Kontrole ventilasyon) Volüm kontrole Basınç kontrole İnspirasyonu hasta başlatır –Hasta tetikli (Yardımlı ventilasyon) Asist kontrole ventilasyon Senkronize aralıklı zorunlu ventilasyon (SIMV) Basınç destekli ventilasyon (PSV) Spontan ventilasyon –CPAP, BIPAP İnspirasyon Akımının Başlama Şekline Göre Ventilasyon Modları

19 İnspirasyon Akımının Başlamasına Göre modlar Hasta tetiklemeli Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyon (SIMV) Basınç Destekli Ventilasyon (PSV) Hasta tetiklemeli

20 İnspirasyon Akımının Hedefine Göre ventilasyon modları Volüm hedefli –Volüm kontrole ventilasyon –Volüm asist kontrole ventilasyon –Volüm kontrollü SIMV Basınç hedefli –Basınç kontrole ventilasyon –Basınç asist kontrole ventilasyon –Basınç kontrollü SIMV

21 Volüm hedefli İnspirasyon akım hızı sabit, İnspirasyon akım şekli kare, Tidal volüm sabit, Basınç değişkendir Basınç hedefli İnspirasyon akım hızı değişken, İnspirasyon akım şekli yavaşlayan akım, Tidal volüm değişken, Hava yolu basınçları sabit İnspirasyon Akımının Hedefine Göre Modlar

22 Kontrole Ventilasyon Endikasyonları Tüm solunum işi ventilatör tarafından yapılır 1)Ağır solunum yetersizlikleri (ARDS) 2)Hemodinamik instabilite 3)Kompleks yaralanmaları olan hastalar 4)Kas gevşetici uygulanan hastalar

23 Kontrole Ventilasyonda Sorunlar 1)Sedasyon ve paralizi gereksinimi 2)Diyafram kas gücünde azalma 3)Uzayan YB ve MV süresi 4)Nozokomial enfeksiyonlarda artış 5)Derin Ven Trombozu insidansında artış

24 Tidal volüm, Frekans, Akım hızı, Akım paterni, I / E oranı ayarlanır. Hastanın; Hava yolu rezistansı, komplians ve basınçları değişse bile set edilen VT hastaya verilir. Basınç sınırlama ayarı varsa; Hava yolu basıncı set edilen değerlerin üzerine çıktığında VT tamamı verilmemiş olsa bile ekspiratuar periyoda geçilir. Kontrollü Mekanik Ventilasyon (CMV) Volüm Ayarlı CMV

25 Hedeflenen Hava yolu basıncı, Frekans, I /E oranı İnspiratuar plato süresi ayarlanır. Hastaya verilen VT ; Set edilen basınç limiti, solunum sistemi rezistansı ve kompliansın fonksiyonu olarak kendiliğinden ortaya çıkar. Akım hızı ve akım paterni ayarlanmaz. Kontrollü Mekanik Ventilasyon (CMV) Basınç ayarlı CMV

26 Yardımlı Ventilasyon Endikasyonları Solunum işi ventilatör ile hasta arasında paylaştırılır 1)KOAH 2)Modere solunum yetersizlikleri 3)Ventilatörden ayırma süreci

27 Yardımlı Ventilasyonda Sorunlar Hasta ventilatör senkronizasyonu Yeterli alveol ventilasyonu hastanın çabasına bağlıdır

28 Aralıklı Zorunlu Ventilasyon (IMV) Vt, Frekans, Akım hızı, Akım paterni, I/E oranı Mekanik Ventilasyonlar arasında hasta istediği kadar spontan solunum yapabilir Spontan solunumlarla Mekanik solunumların uyumsuzluğu Spontan solunum + Kontrollü Mekanik Solunum

29 Senkronize Aralıklı Solunum ( SIMV) Volüm ayarlı ve Basınç ayarlı olarak uygulanabilir Tetikleme Frekans Ekspiratuvar  Spontan solunum desteklenir  Spontan solunum yoksa bu soluklar mekanik olarak verilir Tidal volüm,akım hızı ve /veya frekansı, Triger duyarlılığı, kontrollü solunum hızı ve duyarlılığı önceden belirlenir.

30 Sürekli Pozitif havayolu Basıncı ( CPAP ) Tüm solunum siklusu boyunca sabit bir pozitif hava yolu basıncı oluşturulması esasına dayanır.

31 Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı ( CPAP) İnspirasyon akımı bir tetik valvinin ( basınç ) uyarılışı ile aktive olur BASINÇ TETİKLEMELİ İnspirasyon akımı bir tetik valvinin ( basınç ) uyarılışı ile aktive olur PSV ile kombine edilebilir FLOW TETİKLEMELİ 5-20L/dak. Bazal gaz akımı gelir İnspirasyon ile akımdaki azalma algılanarak hasta ile senkronizasyon sağlanır. Devamlı Akım 2-3 katı taze gaz akımı, esnek bir rezervuar, Bir ekspirasyon valvi ( PEEP valve ) ile T veya Y parçası ile uygulanabilir MV: 2-3 katı taze gaz akımı, esnek bir rezervuar, Bir ekspirasyon valvi ( PEEP valve ) ile T veya Y parçası ile uygulanabilir

32 İSTEM - POZİTİF HAVAYOLU BASINCI ( DPAP )  DPAP hastanın hava yolu değişikliklerini yanıtlayan  Kritik hava akımı azalmasına veya azalmış solunum eforuna yanıt veren bir moddur.

33 Pressure Support Ventilasyon (PSV) Tetikleme hassasiyeti düzeyi ayarlanır BasınçAkım -0.5 - -1.5 cmH2O 1 - 3 L / dak 1 - 3 L / dak. Basınç ayarlı akım siklik bir solunum modudur Basınç destek seviyesi Azalan paternde ve hastanın solunum gayreti ile uyumlu bir gaz akımı solunum yollarına uygulanır. Azalan paternde ve hastanın solunum gayreti ile uyumlu bir gaz akımı solunum yollarına uygulanır. İnspirasyonda hava yollarına sabit bir basınç uygulanır, İnspiryum belli bir akım hızına ( %25) ulaşınca sonlanır.

34 Yeni Ventilasyon Modları Volume Assured Pressure Support (VAPS) Volume Support (VS) Pressure Regulated Volume Control (PRVC ) Proportional Assited Ventilation (PAV) Biphasic Positive Airway Pressure (BIPAP) Duo Positive Airway Pressure ( DuoPAP ) Airway Pressure Release Ventilation ( APRV ) Adaptive Pressure Ventilation ( APV ) Adaptive Support Ventilation ( ASV )

35 Volume Assured Pressure Support (VAPS) Yüksek değişken akım ile sabit tidal volümü birleştirir. Tidal volüm geri bildirim ( feedback ) kontrol sağlar.Basınç esaslı A/C veya SIMV sırasında kullanılabilir Esas mod ile ilgili ventilatör üzerinde ayarlanan parametreler –Basınç kontrol, Basınç destek –PEEP –FiO 2 –Tetik (istenirse) –Minimum tidal volüm –İnspirasyon pause ve basınç düzeyi –Alarm ayarları –VAPS ile ilgili olarak –Solunum frekansı –Tepe inspirasyon akım hızı ( pik flow ) –Hedeflenen kadar veya fazla VT’lerde inspiasyondan/ekspirasyona geçişteki akm sikling seviyesidir. Bu seviye

36 Volume Assured Pressure Support (VAPS)

37 Volüm desteği-Volume Support (VS) Hasta tetiklemeli, basınç limitli, akım sikluslu (pik akımın %5’i ) volüm garantisi sağlayan basınç destekli ventilasyon (PSV ) bir dual moddur. Ancak PSV den farklı olarak her solukta VT ölçümü yapılarak hedeflenen VT ile kıyaslanmakta ve aktuel VT’nin daha fazla olduğu durumda bir sonraki solukta uygulanan inspiratuvar basınç ve VT’yi azaltmaktadır. * Tidal volüm, basınç destek seviyesinin kontrolü için geri bildirim (feedback) sağlar. Hasta apneik olursa PRVC moduna geçer. Ventilatör üzerinde ayarlanan parametreler –Tidal volüm (dakika ventilasyonu) –Yüksek basınç alarmı (üst basınç seviyesi) –FiO 2 –PEEP –Solunum hızı –Tetik

38 Volume Support (VS)

39 “Pressure Regulated Volume Control” (PRVC) Hasta veya zaman tetiklemeli, basınç limitli, zaman sikluslu, istenilen volümün verilmesini sağlamak için basınç seviyesi ayarlamalı bir dual moddur. Volüm garantisi dışındaki özellikleri basınç kontrollü SIMV gibidir. Tidal volüm basınç limitini ayarlamak için feedback kontrol sağlar. Ventilatör üzerinde ayarlanan parametreler –Tidal volüm-dakika ventilasyonu –Yüksek basınç alarmı (üst basınç seviyesi) –Solunum hızı ve inspirasyon süresi –FiO2 –PEEP –Tetik (istenirse)

40 “Pressure Regulated Volume Control” (PRVC)

41 Orantılı Yardımcı ventilasyon ( PAV) Basınç, Akım ve Volüm sunumunun hastanın spontan eforuna orantılı olduğu yeni bir MOD’dur Hastanın eforu ile istenen basınç ve Volüm miktarına göre+feedback Hastalara kendi solunum ritmlerini kontrol olanağı verilir Ventilatörün ürettiği basınç Flow (FA ) Volüm asist (VA) Total assist (% ) PEEP FiO2

42 “Biphasic Positive Airway Pressure” BIPAP

43 Duo positive airway pressure (DuoPAP ) Airway pressure release ventilation (APRV) Bu modlar iki alternatif seviyede CPAP ile spontan solunumu desteklemeye yarayan benzer basınç modlarıdır. Ventilatör otomatik olarak operatörün seçtiği iki seçenekten ( pozitif hava yolu basıncı veya CPAP ( P high ve low ) biri ile solunumu destekler Her iki mod zorunlu ve spontan solunuma izin verir

44 “Airway Pressure Release Ventilation” (APRV)

45 DuoPAP Ventilasyonun tanımı Spontaneous Breaths Synchronized Transitions Clock Transition P HIGH + PS P LOW + Psupport Spontaneous Breaths P T P HIGH P LOW /PEEP/CPAP P LOW P HIGH P T

46 Airway Pressure-Release Ventilation ( APRV ) CPAP gibi alveoler ventilasyon oluşturur Spontan solunuma respiratuvar sıklus sırasında herhangi bir dönemde izin verir Yüksek hava yolu basıncına bağlı hasarları minimalize eder ?? Sedasyon ihtiyacını azaltır ?? APRV BIPAP’a benzer ; I:E oranı değişmemiştir; Faz değişiklikleri hasta ile senkronizedir

47 APRV nin şekli P HIGH P P LOW T *** * ** * † † † Synchronized Transition † Spontaneous Breath *

48 Klinik avantajları Akciğer volümünün düşük PIP ile idamesi sağlanır, ve yüksek FRC, MAP ( CPAP w/gevşeme ) gibidir Yüksek kardiyak indeks, V/Q iyileşme, yüksek DO 2, küçük ölü boşluk (intratorasik pompa) Putensen, AM J RESPIR CRIT CARE MED 1999; 159 Bonn, Germany Belirgin parankimal volüm değişikliklerinden korur 40 Paw cmH 2 O 20 0 -10 100 60 0 -100 60 0 4812s2610 Spontan soluklar * * * * * ** Flow

49 APRV Basınç ve C0 2 iyileştirme Üst basınç ; MAP’ı ve oksijenizasyonu iyileştirmek amacıyla akciğerleri koruyacak peak alveolar basınçları dikkate alınarak ayarlanır PaCO 2 yi azaltmak için solunum frekansı arttırılır fakat gevşeme zamanı korunur, PS, PEEP’in üzerinde ayarlanır, WOB azalır, ve Vt artar –PEEP seviyesi solunum işi ile ilişkili olarak azaltılır 40 Paw cmH 2 O Flow 20 0 -10 100 60 0 -100 60 04812s2610 Gevşeme sayısında atma Basınç desteği eklenmesi 0.6 sec

50 APRV ile spontan solunumun ARDS’de klinik yararları Spontan APRV with spontaneous breathing showed a decrease in V/Q mismatch that increased over time Sydow, Am J Respir Crit Care Med, 1994:149 Spontaneous breaths in APRV as small as 70-150 ml in adults improved oxygenation and CO 2 removal Hormann, Acta Anesthesiol Scand Suppl, 1997:111 Similar oxygenation at lower peak alveolar pressures and improved cardiovascular function - too many papers to quote –more literature on APRV than any other new mode of ventilation

51 Spontan solunumun iki PEEP seviyesinde klinik avantajları Sedasyonda azalma –Sedasyon, hasta / ventilatör uyumsuzluğunda minimal düzeyde olmalı Düşük sedasyona bağlı olarak, –Organ fonksiyonları ile daha az etkileşim, –Sedasyonun maskelediği komplikasyonları tanımada kolaylık, hastanın erken mobilize olması –Aktif öksürük sekresyonların atılmasını kolaylaştırır

52 Spontaneous Breathing During Ventilation-Perfusion Distributions in Patients with ARDS 24 hastada mekanik ventilasyon sırasında spontan solunumun etkisi araştırılmış; –PS ile PCV (w/o spontan solunum ) ve PCV (w/ spontan solunum ) aynı ortalama basınç değerleri, APRV kullanılmışsa Uzun I-zamanı ve düşük peak basıncı Spontan solunumun üst basınç seviyesine etkisi ile –Yüksek CI –V/Q düzelme –DO 2 daha yüksek –Daha az ölü boşluk –Putensen C, et al.Am J Respir Crit Care Med 1999; 159; 1241-48

53 Spontaneous Breathing During Ventilation-Perfusion Distributions in Patients with ARDS Komplians ve gaz değişiminde iyileşme ; PEEP LIP’in üzerinde, üst basınç UIP’nin altında Bu nedenle spontan solunum komplians kurvesinde oldukça etkilidir. – Putensen C, et al.Am J Respir Crit Care Med 1999; 159; 1241-48

54 APRV Klinik Uygulama Klavuzu APRV sadece erken faz ARDS (<24hrs) gibi restriktif hastalarda –Yüksek komplianslı ve yavaş zaman konstant obstrüktif hastalarda kolayca belirgin air- traping gelişir CPAP’a erken başlayıp APRV’ye geçilerek CO 2 klirensinin iyileşmesi ve WOB’un azalması sağlanır –Üst basınç zamanı, yüksek seviyeli CPAP olarak düşünülür –CO 2 uzaklaştırma manevrası aynıdır

55 Adaptive Pressure Ventilation (APV ) Basınç esasına göre çalışan modların üzerine ( P-A/C, P-CMV,P-SIMV) eklenen moddur. Uygulamacı basınç kontrollü moddaki tüm ayarları yapar. Tek istisna inspiratuvar basınç ayarı yerine hedeflenen tidal volümü ayarlar Ventilatör ayar öncesi basınçla veya bu mevcut değilse enaz +5cmH 2 O PEEP olacak bir basınçla bir ventilasyon yaptırır. Elde edilen basınç-volüm diyagramı değerlendirir Elde edilen volüm hedeflenenden az/çok ise takip eden soluklarda uygulanan basınçları 2 cmH2O’luk kademelerle azaltıp/arttırarak hedef volümü sağlayacak ideal basıncı uygulamaya başlar. Basınç alşt sınırı +5cmH 2 O PEEP, üst sınır ayarlanan üst basınç alarm limitinin 10 cmH2O altındadır.

56 Adaptive Support Ventilation (ASV ) MMV nin ; hızlı yüzeysel solunum, dikkatsiz PEEP oluşumu, aşırı ölü boşluk ventilasyonu, karmaşık kullanışa göre dikkatsiz yanlış kullanıcı ayarlarını azaltmak için geliştirilen, operatörce-önceden ayarlanmış, hastanın aktivitesinden bağımsız minimum dakika ventilasyonu sağlar. Hedef solunum modeli( Vt ve oran ) Otis denklemi ile hesaplanır. ASV klinikçiden gelen emirleri uygular, klinikçi emri değiştirebilir.

57 Amaç : Basit kullanım ASV nedir? TpTp Rate P sup P insp TiTi TeTe @ FiO 2 PEEP VtVt CMV SIMV PCV PSV Modlar Kontrol düğmeleri Geleneksel

58 ASV nedir? TpTp Rate P sup P insp TiTi TeTe @ FiO 2 PEEP VtVt CMV SIMV PCV PSVGeleneksel Kontrol düğmeleri ASV Amaç : Basit kullanım

59 ASV nedir? TpTp Rate P sup P insp TiTi TeTe @ FiO 2 PEEP VtVt CMV SIMV PCV PSVGeleneksel ASV Amaç : Basit kullanım

60 ASV nedir? TpTp Rate P sup P insp TiTi TeTe @ FiO 2 PEEP VtVt CMV SIMV PCV PSVGeleneksel ASV Amaç : Basit kullanım

61 ASV’yi nasıl uygularım? Monitorize et You % dakika volümü İdeal vücut ağırlığı Minute volume Safe frame Optimal breath pattern Monitors 3 Adjustment 1 2 Ventilates ASV

62 Başlangıç ayarları PBW : boy/cins %MV : 100% PEEP: mutad FiO 2 : PaO 2 ‘göre Trigg insp: - 2 l/mn Rise time: 25 ms ETS: 40%

63 Dakika ventilasyonun ayarlanması 100 %MV=100 ml/Kg/mn: normal dakika ventilasyonu Hedeflenen PaCO2’a göre arttır Nörotravma, yüksek ICB : 35 -38 mmHg KOAH : Asidozun düzeltilmesi ARDS : normokapni eğer Pplat< 30 cmH2O Diğer : normokapni Yüksek %MV’nin manası Ventilasyon/perfusyon oranının bozulması

64 Ayarlama Değiştirme PaCO 2 ’ye göre %10 arttır/azalt PaO 2, P/V kurve göre… Senkronizasyonu sağlar

65 ASV’yi nasıl uygularım? 3-kontrol düğmeli ventilasyon Ventilasyon – CO2 nin atılması Oksijenizasyon Oksijenizasyon – P/V kullan

66 ASV’yi nasıl uygularım? İnce ayar Ekspirasyon triger sensitivitesi Flow trigger Basınç rampası

67 Emniyet alanı/çerçevesi ASV’yi nasıl uygularım?

68 ARDS, fibrozis, pnömoni KOAH, astım, amfizem 0 500 1000 1500 2000 0204060 Tidal Volum Solunum sayısı DkVol (l/dk) İkinci fikir

69 Akut Sıkıntılı Solunum Sendromunda(ARDS ) Mekanik Ventilasyon Akciğer koruyucu ventilasyon –Tidal volüm 6 -8 ml/kg –Plato basınçları < 30 cmH 2 O –Yüksek PEEP –Açma “Recruitment” manevraları Yavaş akım hızları (Ters oranlı ventilasyon)

70 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Ventilasyon Noninvazif ventilasyon Yardımlı solunum modları Oto-PEEP ölçerek PEEP düzeyi Akut solunumsal alkaloza dikkat Uzun ekspirasyon süresi

71 Akut Astımda Ventilasyon Entübasyon bronkospazmı arttırabilir Ağır sedasyon ve kontrole ventilasyon Havayolu basınçlarına dikkat Deselere akım ile ventilasyon Ekspirasyon zamanı uzun olmalı PEEP < Oto-PEEP Nöromüsküler bloker kullanımı DİKKAT

72 Postoperatif hastalarda Ventilasyon Akciğer sorunu yok (genellikle) Tidal volüm 8-10 ml/kg Normokapni Yardımlı solunum modları PEEP 3-5 cmH 2 O Akc rezeksiyonları ve transplantasyonu plato basıncı < 30 cmH 2 O

73 Kafa Travmalı Hastada Ventilasyon Kontrole ventilasyon gerekebilir Normoventilasyon Göğüs içi basınç düşük tutulmalıdır –Basınç kontrollü ventilasyon –PEEP düzeyi minimum

74 Hastadaki problemlere göre mod seçimi ARDS  APV veya volume kontrol?  PCV, DuoPAP veya APRV ?  İyileşen hasta / ventilator ile senkronizasyon  APV, PAV veya ASV?  PS, PCV veya DuoPAP?  Weaning hastaları  APV veya ASV?  PS veya DuoPAP?

75 “Mekanik ventilasyon bilim değil sanattır” Mekanik ventilasyon uygulamasında MOD seçimi Hastalığın nedeni ve hastanın solunum sisteminin özellikleri dikkate alınarak yapılmalıdır.

76

77 TEŞEKKÜR EDERİM


"Ventilasyon Modları Ali GÜNERLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD İZMİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları