Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOSGEB KOBİ DESTEK MODELİ. 2 “http://destek.kosgeb.gov.tr” adresine girilerek KOSGEB Veri Tabanına kayıt yapılmaktadır. KOSGEB DESTEKLERİNDEN NASIL YARARLANILIR?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOSGEB KOBİ DESTEK MODELİ. 2 “http://destek.kosgeb.gov.tr” adresine girilerek KOSGEB Veri Tabanına kayıt yapılmaktadır. KOSGEB DESTEKLERİNDEN NASIL YARARLANILIR?"— Sunum transkripti:

1 KOSGEB KOBİ DESTEK MODELİ

2 2 “http://destek.kosgeb.gov.tr” adresine girilerek KOSGEB Veri Tabanına kayıt yapılmaktadır. KOSGEB DESTEKLERİNDEN NASIL YARARLANILIR?

3 3 1-Ar-Ge ve, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 2-KOBİ Proje Destek Programı 6-Genel Destek Programı 5-Girişimcilik Destek Programı 4-İşbirliği- Güçbirliği Destek Programı 3-Tematik Proje Destek Programı KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 7- Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı

4 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME ve İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

5 2 alt programdan oluşmaktadır: Ar-Ge ve İnovasyon Endüstriyel Uygulama

6 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

7 77 Araştırma-Geliştirme; Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için, sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanından bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri ifade eder. İnovasyon; Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve sonuçları ifade eder.

8 88 DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI GERİ ÖDEMESİZ DESTEK; TL GERİ ÖDEMELİ DESTEK; TL DESTEK ORANI; %75

9 99 GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLER Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği; Üst limit; geri ödemesiz TL, geri ödemeli TL olmak üzere toplam TL’dir. Personel Gideri Desteği; Projede çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel için sağlanır. Net ücret üzerinden aylık lisans mezunlarına TL, yüksek lisans mezunlarına TL ve doktora mezunlarına TL olmak üzere toplam üst limit TL’dir.

10 10 GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLER Proje Danışmanlık Desteği; İşletmenin projesini geliştirmesine yönelik olarak, yurt içi/yurt dışındaki üniversiteler ile kamu kurumları tarafından kurulmuş araştırma enstitülerinden teknik, tasarım, finans, proje yönetimi vs. konularda alacağı danışmanlık hizmeti giderleri desteklenmektedir. Üst limit; TL’dir.

11 11 GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLER Eğitim Desteği; İşletmenin projesini geliştirmesine yönelik olarak, projede görev alanların yurt içi/ yurt dışı kurumlardan alacağı eğitim hizmeti giderlerini kapsar. Üst limit; TL’dir. Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği; İşletmenin; patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil belgeleri için başvuru ve tescil giderlerini kapsar. Üst limit; TL’dir.

12 12 GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLER Proje Tanıtım Desteği; Projenin tanıtımı için yaptırılan; broşür, katalog, CD, web sayfası gibi tanıtım ürünü giderleri ile tanıtım toplantısı gibi etkinliklerin giderlerini kapsar. Üst limit; TL’dir. Yurtdışı Kongre/Fuar/ Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği; Bu kapsamda ulaşım, konaklama ve katılım/giriş giderleri desteklenmektedir. Üst limit; TL’dir.

13 13 GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLER Test-Analiz ve Belgelendirme Desteği; Kamu kurumlarından, üniversite laboratuvarlarından veya akredite kuruluşlardan alınan test, analiz, konrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile ürün belgelendirme giderleri desteklenmektedir. Üst limit; TL’dir.

14 14 GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLER Başlangıç Sermayesi Desteği; İşletme kuruluşu ve ofis donanımı giderlerini kapsar. Tekno girişim sermayesi desteği alanlar, Üniversiteden bir yıl içinde mezun olabilecek öğrenciler Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da bu dereceleri veya lisans derecesini başvuru tarihinden en çok 5 yıl içinde almış olanlar Öğretim elemanları Üst limit; TL’dir.

15 15 PROJE SÜRESİ en az 12, en fazla 24 ay Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir.

16 16 PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İZLENMESİ Değerlendirme ve Karar Kurulu Konusunda uzman öğretim elemanları tarafından 3’er aylık periyotlarda izleme

17 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

18 18 AMACI; * Ar-Ge ve inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış veya * Patent belgesi ile korunan veya * Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan yeni bir ürünün ticarileştirilmesi faaliyetlerini desteklemektedir.

19 19 DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI GERİ ÖDEMESİZ DESTEK; TL GERİ ÖDEMELİ DESTEK; TL DESTEK ORANI; %75

20 20 GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLER Kira Desteği; Girişimci olarak proje başvurusu yapan işletmeye veya teknogirişim sermayesi desteğinden yararlananlara kira desteği verilir. Üst limit; net kira bedeli üzerinden (stopaj ve ortak giderler hariç) proje süresince aylık TL olmak üzere toplam TL’dir.

21 21 GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLER Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği; Üst limit; geri ödemesiz TL, geri ödemeli TL olmak üzere toplam TL’dir. Personel Gideri Desteği; Projede çalışması şartı ile yeni istihdam edilecek personel için sağlanır. Net ücret üzerinden aylık meslek lisesi mezunlarına 500 TL, ön lisan mezunlarına TL, lisans mezunlarına TL, yüksek lisans mezunlarına TL ve doktora mezunlarına TL olmak üzere toplam üst limit TL’dir.

22 22 PROJE SÜRESİ En fazla 18 ay

23 23 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZLERİ İTÜ TEKMER BOĞAZİÇİ Ü. TEKMER İSTANBUL Ü. TEKMER FATİH Ü. TEKMER MARMARA Ü. TEKMER İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ TEKMER AYDIN ÜNİVERSİTESİ TEKMER

24 İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

25 25 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI * ORTAK TEDARİK * ORTAK TASARIM * ORTAK PAZARLAMA * ORTAK LABORATUAR * ORTAK İMALAT * ORTAK HİZMET SUNUMU

26 26 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ En az 5 işletme bir araya gelmelidir. En az 3 işletmenin aynı sektörde faaliyet göstermesi gerekmektedir.

27 27 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi.

28 28 PROJE SÜRESİ En az 6 ay, en fazla 24 ay

29 29 DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI GERİ ÖDEMESİZ DESTEK; TL GERİ ÖDEMELİ DESTEK; TL DESTEK ORANI; %50

30 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

31 31 KAPSAM Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yeni Girişimci Desteği

32 32 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ Minimum 70 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması). Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b) tarafından düzenlenebilir. Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir. Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.

33 33 YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler Yeni Girişimci Desteği’nden faydalanabilir.

34 34 DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI GERİ ÖDEMESİZ DESTEK; TL GERİ ÖDEMELİ DESTEK; TL DESTEK ORANI; %60 (erkekler için) %70 (bayanlar için)

35 35 GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLER İşletme Kuruluş Desteği; Desteğin üst limiti TL olup, işletme kuruluş giderlerini (hizmet bedelleri, harçlar vs) kapsar. Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği; Desteğin üst limiti TL’dir.

36 36 GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLER İşletme Giderleri Desteği; Üst limit; TL olup, personel, işyeri kirası, elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon giderlerini kapsar.

37 37 GERİ ÖDEMELİ DESTEK Sabit Yatırım Desteği; Makine ve teçhizat için teminat mektubu karşılığı verilmektedir. Üst limit TL’dir. Geri Ödeme: Desteğin başlangıç tarihinden sonraki 24 ay ödemesiz olmak üzere, 3’er aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte yapılır.

38 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

39 39 AMACI; KOBİ’lerin İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesini sağlayarak, sermaye piyasalarından fon temin etmelerine imkan sağlamaktır.

40 40 DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI GERİ ÖDEMESİZ DESTEK; TL DESTEK ORANI; %50

41 GENEL DESTEK PROGRAMI

42 42 PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI EK: Genel Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK Ü ST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) 1. ve 2. Bölgeler 3. ve 4. B ö lgeler 1 Yurt İ ç i Fuar Desteği % 50 % 60 2Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Tanıtım Desteği Eşleştirme Desteği Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Danışmanlık Desteği Eğitim Desteği Enerji Verimliliği Desteği Tasarım Desteği Sınai M ü lkiyet Hakları Desteği Belgelendirme Desteği Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Bağımsız Denetim Gideri TOPLAM Genel Destek Programının süresi üç yıldır.

43 MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI

44 44 AMACI; Meslek Kuruluşlarının üyesi işletmeleri geliştirmeye yönelik projelerin desteklenmesidir.

45 45 PROGRAM VE PROJE SÜRESİ Proje Süresi; en fazla 24 ay

46 46 DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI GERİ ÖDEMESİZ DESTEK; TL (makine-teçhizat desteklenmemektedir) DESTEK ORANI; %50

47 LABORATUAR FAALİYETLERİ

48 48 * MEKANİK TEST * SPEKTRAL ANALİZ * METALOGRAFİK MUAYENE * METROLOJİ TESTLERİ

49 İSTANBUL PENDİK KADIN İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ www

50 Avrupa İşletmeler Ağı İ S T A N B U L

51 (www.aia-istanbul.org) TİCARİ İŞBİRLİĞİ TEKNOLOJİ İŞBİRLİĞİ AB FONLARINDAN YARARLANMA EŞLEŞTİRME YURT DIŞI İŞ GEZİLERİ EĞİTİM/ SEMİNERLER

52 SANAL FUAR (www.eenfuar.com)www.eenfuar.com işletme ürün 28 ülke

53

54 54 TEŞEKKÜR E D E R İ M. TEŞEKKÜR E D E R İ M.


"KOSGEB KOBİ DESTEK MODELİ. 2 “http://destek.kosgeb.gov.tr” adresine girilerek KOSGEB Veri Tabanına kayıt yapılmaktadır. KOSGEB DESTEKLERİNDEN NASIL YARARLANILIR?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları