Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS 2 ARZ, TALEP VE PİYASALAR Mankiw 2007, BL. 4 ECON1221 - Ekonomi 1 Dr. Emin öksal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS 2 ARZ, TALEP VE PİYASALAR Mankiw 2007, BL. 4 ECON1221 - Ekonomi 1 Dr. Emin öksal."— Sunum transkripti:

1 DERS 2 ARZ, TALEP VE PİYASALAR Mankiw 2007, BL. 4 ECON1221 - Ekonomi 1 Dr. Emin öksal

2 Piyasa, belli bir malın veya hizmetin alıcı ve satıcılarının buluştuğu bir platform olarak düşünülebilir.  Semt pazarları  gittigidiyor.com Piyasalarda  alıcılar talebi beliler,  satıcılar ise arzı belirler. Rekabetçi bir piyasa birçok alıcının ve satıcın bulunduğu ve böylece alıcıların veya satıcıların fiyatı belirleme konusunda tek başlarına pek de etkili olamadıkları piyasalardır. 1. Piyasalar ve rekabet 2

3 1.1. Piyasa yapıları 3 Tam rekabet  Ürünler aynıdır.  Birçok alıcı ve satıcının olması sebebiyle alıcı ve satıcıların fiyat üzerinde tek başlarına hiçbir etkileri yoktur.  Alıcılar ve satıcılar tam rekabet piyasalarında fiyat alıcıdırlar. Tekel piyasası  Tek bir satıcı vardır.  Fiyatı bu tek satıcı kontrol eder.  Örn. İGDAŞ, TCDDY, vb.

4 Oligopol piyasalar  Az sayıda satıcı söz konusudur.  Her zaman agresif bir rekabet ortamı söz konusu değildir.  Örn. mobil operatörler, sivil hava taşımacılığı, vb. Tekelci rekabet  Birçok satıcı vardır.  Benzer, fakat farklılaşmış ürünler söz konusudur.  Her satıcı kendi ürünü için fiyatı belirleyebilir.  Örn. otomobil piyasası, bilgisayar piyasası, vb. 1.1. Piyasa yapıları (dvm…) 4

5 2. Piyasaların işleyişi 2.1. Talep Talep edilen miktar alıcıların almak istediği ve aynı zamanda alabilecekleri mal/hizmet miktarını gösterir. Talep yasası  … bir malın fiyatı yükseldiğinde talep edilen miktarı düşer…  … bir malın fiyatı düştüğünde talep edilen miktar yükselir … 5

6 Malın fiyatı 0 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 1234567891011 Malın miktarı TL-3.00 12 1. Fiyatta bir düşüş... 2....talep edilen miktarda artış … 6 2.1. Talep (dvm..)

7 0 D Malın fiyatı Malın miktarı Bir mala konulan vergi sebebiyle fiyatın yükselmesi talep eğrisi üzerinde bir hareket yaratır. Bir başka değişle talep edilen miktarı değiştirir. A B 8 1.00 TL-2.00 4 2.1. Talep (dvm..) 7

8 Talebin fiyat dışındaki faktörler sebebiyle etkilenmesi talep eğrisini kaydırır. Bu faktörler:  Tüketicin geliri  İlgili ürünlerin fiyatı  Zevkler & moda  Beklentiler  Alıcı sayısı 8

9 Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning Fiyat Miktar Talepte artış Talepte azalma Talep eğrisi, D 3 Talep eğrisi,D 1 Talep eğrisi,D 2 0 9 2.1. Talep (dvm..)

10 2.2. Arz Arz edilen miktar, satıcıların satmayı istediği ve satabileceği mal/hizmet miktarını gösterir. Arz kanunu  … bir malın fiyatı yükseldiğinde arz edilen miktarı yükselir…  … bir malın fiyatı düştüğünde arz edilen miktar düşer … 10

11 Fiyat 0 2.50 2.00 1.50 1.00 1234567891011 Miktar TL-3.00 12 0.50 1. fiyatta bir yükselme... 2.... arz edilen miktarda artış … 22 Ekim 2009 11 2.2. Arz (dvm…)

12 1 5 Fiyat Miktar 0 S 1.00 A C TL-3.00 Malın fiyatındaki artış sadece arz eğrisi üzerinde bir harekete sebep olur. 2.2. Arz (dvm…) 12

13 2.2. Arz (dvm…) Arzın fiyat dışındaki faktörler sebebiyle etkilenmesi arz eğrisini kaydırır. Bu faktörler:  Girdi fiyatları  Kullanılan teknoloji  Beklentiler  Satıcıların sayısı 13

14 Fiyat Miktar 0 Arzda bir artış Arzda bir düşüş Arz eğrisi, S 3 eğrisi, Arz S 1 eğrisi,S 2 14 2.2. Arz (dvm…)

15 2.3. Arz & talep birlikteliği Denge fiyatı  Arz miktarını ve talep miktarını dengeleyen fiyattır.  Grafik üzerinde arz ve talep eğrilerinin kesiştiği fiyattır. Denge miktarı  Denge fiyatında arz ve talep edilen miktardır.  Grafik üzerinde arz ve talep eğrilerinin kesiştiği miktardır. 15

16 Fiyat 0123456789101112 Miktar 13 Denge miktarı Denge fiyatı Denge Arz Talep TL-2.00 16 2.3. Arz & talep birlikteliği (dvm…)

17 Fiyat 0 Miktar Arz İlk Denge D D 3... ve daha yüksek bir miktar satılıyor. 2.... daha yüksek bir fiyat oluşuyor... 1. Malın moda olması sebebiyle talebi yükselsin... 2.00 7 Yeni denge TL-2.50 10 17 2.3. Arz & talep birlikteliği (dvm…)

18 Fiyat 0 Miktar Talep Yeni denge İlk denge S1S1 S2S2 2.... daha yüksek bir fiyat oluşur... 1. Girdi fiyatlarının yükselmesi sebebiyle malın arzı azalsın... 3....ve daha az miktar satılır. 2.00 7 TL- 2.50 4 18 2.3. Arz & talep birlikteliği (dvm…)

19 Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning Fiyat 0 Arz Talep Arz fazlası Talep edilen miktar Arz edilen miktar Artık Miktar 4 TL-2.50 10 2.00 7 19 2.4. Arz fazlalığı

20 Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning Fiyat 0 Miktar Arz Talep Talep fazlası Arz edilen miktar Talep edilen miktar 1.50 10 TL-2.00 7 4 Açık 20 2.5. Talep fazlalığı

21 Dersin anahtar kavramaları 21 Piyasa (market) Rekabetçi piyasalar (competitive markets) Piyasa yapıları:(market structure)  Tam rekabet (perfect competition)  Tekel (monopoly)  Oligopol (oligopoly)  Tekelci rekabet (monopolistic competition) Talep / arz edilen miktar (quantity demanded/supplied) Talep & arz kanunu (law of demand & supply) Denge fiyatı & miktarı (equilibrium price & quantity) Artık & açık (surplus & shortage)


"DERS 2 ARZ, TALEP VE PİYASALAR Mankiw 2007, BL. 4 ECON1221 - Ekonomi 1 Dr. Emin öksal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları