Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ T H A L A T MUHASEBE İŞLEMLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ T H A L A T MUHASEBE İŞLEMLERİ."— Sunum transkripti:

1 İ T H A L A T MUHASEBE İŞLEMLERİ

2 258. Yapılmakta Olan Yatırımlar
İTHALATTA HESAP PLANI Stok İthalatında; 159. Verilen Sipariş Avansları Maddi Duran Varlık (MDV) İthalatında; 259. Verilen Avanslar İmalatı İşletme Tarafından Gerçekleştirilen Maddi Duran Varlık İçin Yapılan İthalatlarda; 258. Yapılmakta Olan Yatırımlar hesapları kullanılması tercih edilir.

3 İTHALAT VERGİLERİ İthalatta GV, CIF bedel üzerinden,
ÖTV, CIF bedel üzerinden, KDV, CIF bedel üzerinden, Anti Damping; CIF bedel üzerinden, KKDF; CIF bedel üzerinden hesaplanır. Damga Vergisi; her beyanname için ayrı tahsil edilir.

4 İTHALAT - ÖRNEK İthalatçı Ege A.Ş, Türkiye firması ile ihracatçı Impo A.G, Almanya firması arasında x tarihinde Euro (€) mal bedeli olan İlk Madde Malzeme (ham plastik) ithalatı için ithalat sözleşmesi yapmıştır. Mallar x tarihinde Gemlik Gümrüğünden ithal edilmiştir. İthalat teslim şekli FOB teslimdir. Ödeme şekli vadeli Akreditiftir. İthalat ile ilgili yapılan işlemler aşağıdaki gibidir

5 İTHALAT GİDERLERİNİN İLGİLİ HESAPLARA KAYDI

6 İTHALAT İŞLEMLERİ MUHASEBE KAYDI
xx x0.x0.200x Borç Alacak 159.VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI Mal Bedeli …………… Akreditif Açma Gid. …… Akrd. Haberleşme Gid Navlun Giderleri ……… Sigorta Gid.BCD.Sigorta K.K.D.F. Gideri ……… Ordino Gideri ………… Fazla Mesai Gideri …… Antrepo Gideri ………… Yükleme Boşaltma Gderi Gümrük Vergisi. ……… Yurt İçi Nakliye Gideri … Gümrük Müşavir Ücreti… Kur Farkı Zararı ………… Muhabir Banka Masrafı … 320. SATICILAR HESABI İlgili Cari Hesaplar İthalat giderlerin kaydı. %

7 İTHALAT KAYITLARINDAN SONRA VARLIK HESABINA DEVİR KAYDI

8 İ. M. M. HESABINA DEVİR KAYDI
27 x Borç Alacak 150. İLK MADDE MALZEME HS. Ham Plastik -Üretim 159.VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI Mal Bedeli …………… Akreditif Açma Gid. …… Akrd. Haberleşme Gid Navlun Giderleri ……… Sigorta Gid.BCD.Sigorta K.K.D.F. Gideri ……… Ordino Gideri ………… Fazla Mesai Gideri …… Antrepo Gideri ………… Yükleme Boşaltma Gderi Gümrük Vergisi. ……… Yurt İçi Nakliye Gideri … Gümrük Müşavir Ücreti… Kur Farkı Zararı ………… Muhabir Banka Masrafı … İthalat giderlerin varlık hesabına devir kaydı. %

9 İTHALAT GİDERLERİNİN AYRI – AYRI YEVMİYE KAYDI İLE MUHASEBE İŞLEMİ

10 MAL BEDELİNİN KAYDI; 05. 03. 200x tarihli gümrük beyannamesi ile 100
MAL BEDELİNİN KAYDI; x tarihli gümrük beyannamesi ile euro (€) tutarında ham plastik ithalat işlemi yapılmış, ham plastik (ham madde) aynı gün Bursa Gemlik Gümrüğünden çekilmiştir. Gümrük Beyannamesi döviz kuru 1 Euro (€) = 2,1500 liradır. 11 x Borç Alacak 159.VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HS. Mal Bedeli İ. M. M. Ham Plastik ( Euro (€) x2,1500) 320.SATICILAR HESABI Impo A.G Almanya AB Ülkesi) ( Euro x2,1500) G.B.’si ile İ.M.M. Ham Plastik ithalatı mal bedeli tahakkuk kaydı. İthalat Dosya No: 40kaydı. Yaser GÜRSOY %

11 AKREDİTİF MASRAFI; Euro (€) tutarında ithalat akreditif açma masrafı banka döviz hesaplarından ödenmiştir. İşlem günü; 1. Euro (€) = 2,1500 12 x Borç Alacak 159.VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HS Banka-Akreditif Masrafları (300.- Euro (€) x2,1500) 645.- 102.BANKALAR HS. Xx Bank. Euro Döv. Tev. Hs. Akreditif açma masraflarının banka döviz hesaplarından ödenmesi kaydı. İth. D.No:40 kaydı. Yaser GÜRSOY %

12 HABERLEŞME MASRAFI: Euro (€) ithalat akreditif haberleşme masrafı banka döviz hesaplarından ödenmiştir. İşlem günü; 1. Euro (€) = 2,1500 13 x Borç Alacak 159.VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HS. Akreditif Haberleşme Masrafları (200.- euro (€) x 2,1500) 430.- 102.BANKALAR HS. Xx Bank. Euro Döv.Tev. Hs. Akreditif haberleşme masraflarının banka döviz hesaplarından ödenmesi kaydı. İth. D.No:40 . Yaser GÜRSOY %

13 NAVLUN GİDER; EDG Nakliyat Limitet Şirketine, 16. 000
NAVLUN GİDER; EDG Nakliyat Limitet Şirketine, Euro (€) tutarında navlun bedeli açık hesap işlenmiştir. 1. Euro (€)= 2,1500 14 x Borç Alacak 159.VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HS. Navlun Giderleri ( Euro (€) x 2,1500) 320. SATICILAR EDG Nakliyat Ltd. Ş. ( euro (€) x 2,1500) İ.M.M. Ham plastik ithalatı için navlun bedeli kaydı. İthalat Dosya No:40 Yaser GÜRSOY %

14 SİGORTA GİDERİ; BCD Sigortacılık A. Ş
SİGORTA GİDERİ; BCD Sigortacılık A.Ş.’nin ithalat ile ilgili olarak, Euro (€) tutarında düzenlediği sigorta poliçesi gideri işlenmiştir. 1. Euro (€)= 2,1500 15 xx.xx.200x Borç Alacak 159.VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HS. Sigorta Giderleri BCD Sigorta. ( Euro (€) x 2,1500) 320. SATICILAR BCD Sigortacılık A.Ş İ.M.M. Ham plastik ithalatı için sigorta gideri tahakkuk kaydı. İthalat Dosya No: 40 Yaser GÜRSOY %

15 K.K.D.F. GİDERİ; Euro (€) tutarında akreditifli ithalat bedeli için KKDF makbuzu bankadan ödenmiştir. İşlem günü; 1. Euro (€) = 2,1500 16 x Borç Alacak 159.VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HS. Kaynak Kullanım Destekleme Fonu ( euro (€) x 2,1500) 320. SATICILAR Bursa – Gemlik Güm. Md. K.K.D.F Kesintisi İthalat KKDF fonu ödeme kaydı. KKDF. Mkbz No. 109, İth. D.No:40 Yaser GÜRSOY %

16 ORDİNO GİDERİ; EDG Nakliyat Limitet Şirketinin, 260
ORDİNO GİDERİ; EDG Nakliyat Limitet Şirketinin, Euro (€) tutarında ordino gideri faturası (KDV dahil) açık hesap olarak işlenmiştir. KDV oranı % 18 ‘dir. İşlem günü 1. Euro (€)= 2,1500 (KDV Tutarı: (€) x 2,1500 x 18 / 118 = 85.- liradır). 17 x Borç Alacak 159.VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HS. İthalat Ordino Gideri 191.İNDİRİLECEK KDV İthalat Ordino KDV 475.- 85.- 320. SATICILAR EDG Nakliyat Ltd. Ş (260.- euro (€) x 2,1500) 560.- İthalatı için nakliye firmasının gönderdiği ordino faturası bedelinin tahakkuk kaydı. İth. Dosya No:40 Yaser GÜRSOY %

17 FAZLA MESAİ ÜCRETİ; Alize Güm. Müş
FAZLA MESAİ ÜCRETİ; Alize Güm. Müş. tarafından; İthalat ile ilgili olarak gümrük vezne alındı makbuzu belgesinde yazılı, lira gümrük masrafı ve fazla mesai ücreti ödenmiştir. 18 x Borç Alacak 159.VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HS. Güm. Mas. Fazla Mesai Gid. 540.- 320. SATICILAR Bursa – Gemlik Güm. Md. Fazla Mesai Ücreti. Gümrükte ödenen fazla mesai ücreti kaydı. Mkbz No: 110- Dknt No İth.D.No: 40 Yaser GÜRSOY %

18 ANTREPO KİRASI; Alize Güm. Müş
ANTREPO KİRASI; Alize Güm. Müş. Tarafından; İthalat ile ilgili olarak gümrük vezne alındı makbuzu belgesinde yazılı, günlük 25.- USD ($) dolar karşılığında altı (6) günlük toplam dolar, (315.- lira) antrepo kirası ödenmiştir. İşlem günü 1 $ = 1,4000 liradır. 19 x Borç Alacak 159.VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HS. Antrepo Kirası. (25.- $ x 6 gün= 225 $ x 1,4000) 315.- 320. SATICILAR Bursa – Gemlik Güm. Md. Antrepo Kirası. Gümrükte ödenen antrepo kira gideri kaydı. Mkbz No: Dknt No İth.D.No: 40 %

19 GÜMRÜK YÜKLEME BOŞALTMA; İthalat ile ilgili olarak gümrük vezne alındı makbuzu belgesinde yazılı, USD ($) dolar yükleme ve boşaltma bedeli ödenmiştir. 20 x Borç Alacak 159.VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HS. Gümrükte Yükleme Boşaltma. (450.- $ USD x 1,4000) 630.- 320. SATICILAR Bursa – Gemlik Güm. Md. Gümrük Yükleme-Boşaltma Gümrükte ödenen yükleme boşaltma gideri kaydı. Mkbz No: Dknt No İth.D.No: 40 Yaser GÜRSOY %

20 GÜMRÜK VERGİSİ HESAPLAMA
Gümrük Vergisi matrahı, ithal edilen malın CIF bedeline diğer giderlerin ilave edilmesi ile hesaplanır. Örnekte yer alan giderler aşağıda çıkarılmış olup, gümrük vergisi oranı GTİP ’ten % 6,5 varsayım olarak alınmıştır. Gümrük Vergisi Matrahı; ( ) G.V; x 0,065 = liradır.

21 GÜMRÜK VERGİSİ ÖDEME; İthalat ile ilgili olarak gümrük vergi tahsil alındı makbuzu belgesinde yazılı, lira gümrük vergisi tahakkuk etmiştir. 21 x Borç Alacak 159.VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HS Gümrük Vergisi 320. SATICILAR Bursa – Gemlik Güm. Md. Gümrük Vergisi Gümrükte ödenen gümrük vergisi kaydı. Mkbz No: 112 Dknt No İth.D.No: 40 Yaser GÜRSOY %

22 KDV. HESAPLAMA KDV matrahı, ithal edilen malın CIF bedeline, diğer giderler, gümrük vergisi ve varsa özel tüketim vergisi ilave edilmesi ile hesaplanır. Örnekte yer alan giderler aşağıda çıkarılmış olup, katma değer vergisi oranı GTİP ’ten % 18 varsayım olarak alınmıştır. Katma Değer Vergisi Matrahı; ( ) KDV Tutarı; x 0,18 = liradır.

23 KDV ÖDENME; İthalat ile ilgili olarak KDV
KDV ÖDENME; İthalat ile ilgili olarak KDV.tahsil alındı makbuzu belgesinde yazılı, lira KDV tahakkuk etmiştir. 22 x Borç Alacak 191.İNDİRİLECEK KDV Gümrükte Ödenen İthalat KDV 320. SATICILAR Bursa – Gemlik Güm. Md. Güm. Ödenen KDV Gümrükte ödenen KDV kaydı. Mkbz No: 112 Dknt No İth.D.No: 40 %

24 YURT İÇİ NAKLİYE; EDG Nak. Lim. Şirk. 200
YURT İÇİ NAKLİYE; EDG Nak. Lim. Şirk Euro (€) yurt içi (gümrükten fabrikaya) nakliye gideri, 18.- Euro (€) nakliye KDV’si açık hesap işlenmiştir. İşlem günü 1. Euro (€)= liradır. 23 x Borç Alacak 159.VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HS. Yurt İçi Nakliye Giderleri (200.- Euro (€) x 2,1500) 191.İNDİRİLECEK KDV İthalat-Nakliye KDV 430.- 78.- 320. SATICILAR EDG Nakliyat Ltd. Ş. 508.- İ.M.M Ham plastik ithalatı için yurt içi nakliye gideri ödemesi kaydı. İthalat Dosya No: 40 %

25 GÜMRÜK MÜŞAVİRİ ÜCRETİ; Alize Gümrük Müşavirliği Limitet Şirketine, lira müşavirlik hizmeti, 27.- lira KDV tutarı olmak üzere toplam lira fatura bedeli açık hesap işlenmiştir. 24 x Borç Alacak 159.VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HS. Gümrük Müşaviri Ücreti 191.İNDİRİLECEK KDV İthalat-Güm. Müş. Öd. KDV 150.- 27.- 320.SATICILAR HS. Alize Güm. Müş. Lmt. Şrk. 177.- Alize Güm. Müş. Ltd. Ş.’ne ödenen gümrük müşavirliği hizmeti ücretinin kaydı. İth. Dosya No: 40 %

26 İTHALAT BEDELİNİ ÖDEME; Bir ay vadeli Akreditifli ithalat bedeli 100
İTHALAT BEDELİNİ ÖDEME; Bir ay vadeli Akreditifli ithalat bedeli Euro (€) x t. Xx. Bank.döviz tevdiat hesabından ödenmiştir. İşlem günü 1 Euro = liradır. 25 x Borç Alacak 320.SATICILAR HESABI XYZ Almanya ( Euro(€) x2,1500) 159.VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HS. Kur Farkı Giderleri [( Euro) x (2,2500 – 2,1500)] 102.BANKALAR HS Xx Bank. Euro Döv.Tev.Hs ( Euro x 2,2500) İ.M.M. Ham Plastik ithalat bedelinin İş Bank. döviz tevdiat hesaplarından ödenmesi kaydı. D.No:40 %

27 MUHABİR BANKA MASRAFI ÖDEME; 100
MUHABİR BANKA MASRAFI ÖDEME; Euro (€) tutarında ithalat bedeli transfer ve muhabir banka masrafı banka döviz hesaplarından ödenmiştir. 1. Euro (€) = 2,2500 26 x Borç Alacak 159.VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HS. Muhabir Banka Masrafları (100.- Euro (€) x2,2500) 225.- 102.BANKALAR HS. Xx Bank. Euro Dvz Tev. Hs. İth. Bed. transferi ve muhabir banka masrafının banka hesaplarından ödenmesi kaydı. İth. D.No:40 Yaser GÜRSOY %

28 BÜYÜK DEFTERLER ( DEFTER-İ KEBİR )

29 159. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI
Mal bedeli……… Akreditif açma… Haberleşme…… Navlun…………. Sigorta…………. K.K.D.F………… Ordino…………. Fazla mesai…… Antrepo………… Yükleme-Boşaltma Gümrük Vergisi. Yurt İçi Nakliye Gümrük Müşaviri Kur Farkı Muhabir Banka 645.- 430.- 475.- 540.- 315.- 630.- 150.- 225.- Giderleri toplamı…… T O P L A M TOPLAM………

30 150. İLK MADDE MALZEME HESABI
İthalattan Devir T O P L A M …… Yaser GÜRSOY

31 191. İNDİRİLECEK KDV HESABI
Ordino KDV’si Gümrükte ödenen KDV Nakliye KDV ‘si Güm. Müş. KDV ‘si 85.- 78.- 27.- T O P L A M …… Yaser GÜRSOY

32 İTHALAT TİCARİ MAL İTHALATI İSE

33 TİCARİ MAL HESABINA DEVİR KAYDI
27 x Borç Alacak 153. TİCARİ MALLAR HS. Ticari Mal – Gömlek xx 159.VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI Mal Bedeli Akreditif Açma Gid. Akrd. Haberleşme Gid. Navlun Giderleri Sigorta Gid.BCD.Sigorta K.K.D.F. Gid. Ordino Gid. Fazla Mesai Gid. Antrepo Gid. Yükleme Boşaltma Gd. Gümrük Vergisi. Yurt İçi Nakliye Gid. Güm. Müşavir Ücreti Kur Farkı Zararı Muhabir Banka Ms. İthalat giderlerin varlık hesabına devir kaydı. Yaser GÜRSOY %

34 S O N U Ç ! 215.000.- lira olan ithalat mal bedeli ile
lira ithalat sonundaki tutar karşılaştırıldığında; ( – = ) liralık ithalat masrafı tespit edilmiştir. Bu gider tutarı ithal edilen Ticari Malların maliyetine eklenir.

35 İTHALAT BORÇLARIN DEĞERLEMESİ

36 Stok ürünü ithalatında; 159. Verilen Sipariş Avansları hesabına,
İTHALAT VE DEĞERLEME İthalatla ilgili borçlar için; Dönem Sonunda; oluşan olumlu ya da olumsuz değerleme (kur) farkları; Stok ürünü ithalatında; 159. Verilen Sipariş Avansları hesabına, Maddi duran varlık ithalatında; 259. Verilen Avanslar hesabına aktarılır. Yaser GÜRSOY

37 YURT DIŞI BORÇLARIN DEĞERLEMESİ
ÖRNEK: Satıcılar Hs’ nın ( Impo İspanya) bakiyesi, ( $ x 1,7000 = ) TL.’dır. x. tarihli Maliye Bakanlığı kuru 1. $ = liradır.

38 Dönem Sonu Değerleme “Kur Farkı Tutarı” aşağıdaki şekilde hesaplanır.
x $ x 1,8500 = lira, x $ x 1,7000 = lira, x $ x 0,1500 = Olumsuz Kur Farkı T.L ‘ dir. (-)

39 YURT DIŞI İTHALAT KUR FARKI KAYDI
x x Borç Alacak 159.VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HS İthalat Kur Farkı Gideri [( $) x(1, ,7000)] 320.SATICILAR HESABI Impo İspanya Yurt dışı ithalat borçlarının değerleme kaydı. Yaser GÜRSOY % Maddi Duran Varlık İthalatı ile ilgili ise; 259 Hesaba kayıt yapılır.

40 İTHAL EDİLEN MALIN MALİYETİ
İthalat süreci tamamlandığında, 159. Verilen Sipariş Avansları hesabında biriken mal bedeli ve ithalat giderleri toplamı ( L), 153 Ticari Mallar hesabına aktarılır.


"İ T H A L A T MUHASEBE İŞLEMLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları